Anda di halaman 1dari 6

Ministerul Educaiei

Senatul Universitii de Stat

al Republicii Moldova

din Moldova

Aprobat:

Aprobat:

___________________

___________________

_____ __________2014

_____ ___________2014

UNIVERSITATEA de STAT din MOLDOVA


Facultatea

FIZIC i INGINERIE

PLAN DE NVMNT

Domeniul general de studiu

Domeniul de formare profesional

52

Inginerie i activiti inginereti

526

Ingineria sistemelor i
calculatoarelor

Specialitatea

526.2 Tehnologii informaionale

Numrul total de credite de studiu

240

Titlul obinut

liceniat n Inginerie i activiti inginereti

Baza admiterii:

diploma de bacalaureat, diploma de studii medii


de specialitate

Forma de organizare a nvmntului

cu frecvena de zi

CHIINU 2014

Elaborat:

Facultatea

Aprobat:

Fizic i Inginerie

Decanul facultii
Dr. hab., Prof.univ. Florentin Paladi

Consiliul Facultii de Fizic i


Inginerie
Pr. verbal Nr. 2
Din

4 februarie

2014

CALENDARUL UNIVERSITAR (n sptmni)


Nr.d/
o
1
2
3
4

Anul
de
studii
I
II
III
IV

Activiti
didactice
Sem. 1
Sem. 2
15
15
15
15
15
15
15
7

Sesiuni de examene
Iarn
4
4
4
2

Vacane

Stagii de
practic

Var
4
4
4
2

Iarn
3
3
3
2

2
4
14

Primvar
1
1
1
1

1.

2.

Contact
direct

3.

4.

Lucru
indivi
-dual
5.

6.

Laborator

Modulul / disciplina

Seminarii

Cod

Total
ore

Curs

CONINUTUL PLANULUI DE NVMNT


Numrul de ore pe
Inclusiv
sptmn

7.

8.

Var
10
10
10
-

Forma
de
evalua
re
9.

Num
r de
credit
e
10.

ANUL I
Semestrul I
Tehnologii informaionale de comunicaii
Limba strin
Fizica general I: (1. Mecanica. 2. Fizica
molecular)
F01O004 Modul: Algebra i calculul vectorial
(1. Algebra i geometria analitic. 2.BCVT)
F01O005
Analiza matematic
U01O006 Filozofia
G01O007 Educaia fizic
Total Sem.I
G01O001
G01O002
F01O003

150
120
180

75
60
90

75
60
90

1
2

4
3

ex
ex
ex

5
4
6

180

90

90

ex

150
120
30
930

90
45
30
480

60
75
450

2
2

4
1
2
17

ex
ex
col

5
4
30

120

60

60

ex

180

90

90

ex

120
180

75
90

45
90

2
2

3
4

ex
ex

4
6

180

90

90

ex

120

45

75

30
930

30
480

ex

col

12

2
16

450

30

1860
ANUL II

960

900

22

33

60

90

60

ex

60
75

60
75

3
2

1
3

ex
ex

4
5

90

90

ex

90
45
450

90
75
450

2
2
14

ex
ex

6
4
30

10

4
1

Semestrul II
G02O008
F02O009
F02O010
F02O011
F02O012
U02O013
G01O014

Limba strin
Fizica general II:
Electricitate i magnetism.
Limbaje de programare I
Matematica aplicat
Bazele matematicii discrete, logica
matematic i teoria algoritmelor
Istoria fizicii i tehnicii
Educaia fizic
Total Sem.II
TOTAL ANUL I

Semestrul III
Fizica general III: Optica, Fizica atomului
i nucleului
150
S03A116
Geometria computaional
M*03A117 De la alt domeniu de formare profesional*
F03O018
Bazele electronicii
120
S03O119
Metode numerice de calcul
150
S03A120 Modul Structura calculatoarelor
(1. Arhitectura calculatorului.,2. Limbaje de
180

S03A115

asamblare)

S03A121
F03O022
U03O023

Introducerea n teoria designului PC


Baze de date i algoritmi
Logica
Total Sem.III

180
120
900

1
4

12

Semestrul IV
S04A124
S04A125
S04A026
S04A127
M*04A128
S04O129
F04O030
S04A131
S04A132
U04O033

U05O034
S05A135
S05A136
S05O137
S05A038
S05A139
S05O140
S05O141

Modul: Limbaje de programare II


(1. C++, 2. DELPHI )
Mijloace tehnice n design

150

90

60

ex

Logica i sisteme digitale


Teoria proceselor i sistemelor informaionale
De la alt domeniu de formare profesional*

120

75

45

ex

180

90

90

ex

150

75

75

ex

120

75

45

ex

120
60
900
1800
Anul III
Semestrul V
120

45

ex
ex

450
900

75
60
450
900

16
30

1
5

4
2
30
60

60

60

ex

120

60

60

ex

150

90

60

ex

120

75

45

ex

120
150
120
900
Semestrul VI
120
150

75
90

2
3

3
3

ex
ex
ex

450

45
60
120
450

13

4
5
4
30

60
75

60
75

2
2

2
3

ex
ex

4
5

150

75

75

ex

120

60

60

ex

180

90

90

ex

180
900
1800

90
450
900

90
450
900

3
14
27

3
16
31

ex

6
30
60

180

90

90

ex

120

60

60

ex

120
150

60
60

60
90

2
2

ex
ex

4
5

180

90

90

ex

150

90

60

ex

900

450

450

14

Modul: Proiectarea BD (1.Grafica pe


calculator. 2.Proiectarea bazelor de date )
Sisteme de operare: familia WINDOWS
Prelucrarea datelor fizice i met. numerice
Securitatea informaional
Structuri politice n statele europene
Practica de iniiere n specialitate
Total Sem.IV
TOTAL ANUL II

Etica profesional
AUTOCAD
Design ingineresc
Modul: Elaborarea aplicaiilor TI (1.SQL, 2.
Visual C++)
SO familia UNIX (LINUX, Mc OS)
Programarea funcional
Reele de transport date
Programarea orientat pe obiecte (Java)
Practica tehnologic

Total Sem.V
F06O042
S06O143
S06A044
S06A145
M*06A146
S06A147
S06A148
S06O149

S06O150

Programarea logic
Sisteme de operare pentru reea
Web design
Tehnologii reele corporative
De la alt domeniu de formare profesional*
Proiectarea sistemelor de operare (Windows)
Proiectarea sistemelor de operare (LINUX)
Modul: Elaborarea aplicaiilor BD
( 1.Limbaje procedurale pentru BD,
2. Limbaj de modelare UML)
Programarea driverilor (Windows)
Total Sem.VI
TOTAL ANUL III

13
25

15

ANUL IV

Semestrul VII
Modul: Sisteme informaionale
(1. Proiectarea sistemelor informaionale,
2. Limbaje de programare Web)
S07A152
Programarea paralel
S07A153
Programarea pe clusteri
S07O154
Algoritmica grafurilor
S07O155
Limbaje formale
S07A056
Modul: Tehnologii de comunicare
(1. Tehnici i protocoale de comunicare;
2. Proiect. reelelor de calculatoare)
S07A157
Securitatea reelelor de calculatoare
M*07A158 De la alt domeniu de formare profesional*
S07A159
BD Web orientate n ORACLE
S07A160
BD Web orientate n My SQL
M*05A161 De la alt domeniu de formare profesional*
Total Sem.VII
S07O151

14

30

Semestrul VIII
Proiectarea interfeelor de utilizator
Securitatea tranzaciilor
Sisteme de inteligen artificial
Testarea sistemelor de calcul
Proiectarea translatoarelor

S08A162
S08A163
S08O164
S08A165
S08A166
U08O067

60

35

25

ex

90

56

34

ex

60

49

11

ex

Modul: Managementul inovaiilor i proprietatea


intelectual (1. Managementul inovaional n
spaiul european, 2. Protecia proprietii
intelectuale)

120

70

50

ex

Practica de specialitate (6 spt.)


Practica de licen (4 spt.)
Examenul de licen

180
240
150

ex
col

6
8
5

Total Sem.VIII
TOTAL ANUL IV

900
1800

TOTAL

7260

180
240
150
210
660
3420

690
1140
3840

14
28

6
8
672

10
24

30
60

240
* Cursurile cu semnul M* sunt componenta de orientare ctre alt domeniu de formare la ciclul II (masterat) i se
1493

1255

completeaz cu disciplinele selectate din prerechizitul programului de master , pentru care studenii manifest
interes.

Stagiile de practic
Stagiile de practic

Nr. d/o
1.
2.
2.
3.

Practica de iniiere n specialitate


Practica tehnologic
Practica de specialitate
Practica de licen

Sem.

Sptmni

Ore

Perioada

4
5
8
8

2
4
6
4

60
120
180
240
600

pe parcursul sem.
pe parcursul sem.
martie, aprilie,
mai

16

Total
Examenul de licen
Denumirea activitii

Nr. d/o
1
2
3

Numr
de
credite

2
4
6
8
20

Perioada

Examenul la disciplinele fundamentale: Bazele informaticii


Examenul la disciplinele de specialitate: Tehnologii Informaionale
Susinerea tezei de licen

Iunie
Iunie
Iunie

Discipline la libera alegere


Inclusiv
Nr
1
2
3
4
5

Modulul / disciplina
Limba romn (pentru alolingvi)
Limba romn (pentru alolingvi)
Limba englez I (nivel intermediar)
Limba englez II (nivel avansat)
Sisteme de design WEB orientate la animaie

Total
ore
120
120
120
120
180
660

Cont.
direct

Lur.
individ
.

Sem.

Forma
de
evaluare

Numr de
credite

60
60
60
60
60
300

60
60
60
60
120
360

1
2
3
4
5

Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.

4
4
4
4
6
22

Prerechizit pentru programele de master ale domeniului de formare profesional


Ingineria sistemelor i calculatoarelor, specialitatea Sisteme informaionale

S03O119
F03O022
F04O030
S05O140
S07O155

Total
ore

Contact
direct

Lucru
individual

2
2
2
2
2

Metode numerice de calcul


Baze de date i algoritmi
Sisteme de operare: WINDOWS
Reele de comunicare
Limbaje formale

150
180
150
120
150

75
90
75
75
60

75
90
75
45
90

Total

750

375

375

Laborator

Modulul / disciplina

Curs

Cod

Seminarii

Numrul de ore pe
sptmn

Inclusiv

3
4
3
3
2

Forma
de
evaluare

Numr
de
credite

ex
ex
ex
ex
ex

5
6
5
4
5
25

Nota explicativ
Formarea profesional la specialitatea 526.2 Tehnologii informaionale este organizat n baza actelor
normative reglatorii precum:
Nomenclatorul domeniilor de formare profesional i al specialitilor pentru pregtirea cadrelor n instituiile
de nvmnt superior, ciclul I, nr.142-XVI din 07.07.2005 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.101-103/476 din
29.07.2005)
Statutul juridic de funcionare planul de admitere.
Specialitatea 526.2 Tehnologii informaionale se ncadreaz n domeniul general de studii 52 Inginerie i
activiti inginereti i domeniul de formare profesional 526 Ingineria sistemelor i calculatoarelor.
Programul de formare profesional este fundamentat pe baza planului de nvmnt care conine un ir de
discipline cu caracter practic-operaional i de aplicabilitate curent: arhitectura calculatorului, limbaje de
programare ASSEMBLER, C++, DELPHI, SQL, sisteme de operare DOS, WINDOWS, LINUX, grafica pe
calculator, reele de comunicare, proiectarea i administrarea bazelor de date, programarea orientat pe obiect;
cursuri care asigura pregtirea teoretic de specialitate: fizica general, analiza matematic, electronica, logica
matematic i algoritmi, metode numerice de calcul; cursuri care asigur o pregtire general i formeaz
competene sistematice, aplicabile att domeniului ct i vieii sociale: filozofia, economia, etica profesional,
bazele statului i dreptului.
Scopul const n pregtirea i formarea specialitilor n domeniul tehnologiilor informaionale, prin
cultivarea competenelor necesare exercitorii profesiunilor specifice ingineriei sistemelor i calculatoarelor,
capabile de a se integra n activitate conform necesitilor economiei naionale.
Absolvenii vor obine cunotine fundamentale n toate domeniile care au stat la baz i au asigurat
progresul continuu n dezvoltarea tehnicii de calcul i a tehnologiilor moderne asistate de calculator; vor fi capabili
s elaboreze sisteme Software n diverse domenii (cercetare, industrie, economie, management).
Titlul/calificarea: inginer liceniat.
Titlul abordat n inginerie i activiti inginereti ofer un sistem de calificri conform crora absolventul
va deine competene profesionale i sociale, formate n cadrul cursurilor fundamentale, cursurilor speciale,
cursurilor de cultur general i umanistice, practicii de iniiere i de producie.
Titlul acordat ofer absolventului pregtirea de a activa n ministere i departamente, n instituii de
cercetare-dezvoltare a cror activitate ine de aplicaiile calculatoarelor i sistemelor informaionale, n calitate de
inginer programator n laboratoare i departamente de tehnologia informaiei, administratori ai bazelor de date,
informatician n companii care opereaz cu softurile.
La sfritul ciclului competenele profesionale sunt evaluate prin stagiile de practic, prin examenele de
licen i susinerea tezei de licen.
Finalitile preconizate pentru Specialitatea 526.2 Tehnologii informaionale
Competene generale: Demonstrarea cunotinelor profunde a disciplinelor fundamentale i de specialitate n
domeniul informaticii, matematicii i fizicii; elaborarea i utilizarea modelelor pentru descrierea i pronosticarea
diverselor fenomene, realiznd analiz calitativ i cantitativ; formularea problemelor legate de profesie, utiliznd
metodele tiinifice; evaluarea experienei acumulate i analiza propriilor posibiliti profesionale folosind
tehnologiile moderne.
Competene specifice: Cunoaterea modelelor de calculator de colectare, pstrare, efectuare i prelucrare a
informaiei; modernizarea i adaptarea sistemelor informaionale la informatizarea proceselor de prelucrare a
datelor experimentale; aplicarea noiunilor de baz, legilor i metodelor disciplinelor fundamentale i de
specializare i deprinderilor obinute la elaborarea i realizarea tehnologiilor de stocare i prelucrare a
informaiei, la organizarea activitilor de cercetare-dezvoltare; realizarea dirijrii efective a procesului de stocare i
prelucrare a informaiei; aplicarea sistemelor instrumentale moderne i metodelor de utilizare a lor la elaborarea
sistemelor informatice; proiectarea i administrarea bazelor de date; crearea i dirijarea sistemelor de comunicare
i reelelor.

Prodecanul facultii, conf. univ.

Valentina Nicorici

eful catedrei Fizica Aplicat i


Informatic, prof. univ.

Dumitru Nedeoglo

eful catedrei Fizica Teoretic,


Dr., conf. univ.

Denis Nica