Anda di halaman 1dari 36

NAMA GURU MATA PELAJARAN : NORHANIZA BINTI OSMAN

PENGETAHUAN MATEMATIK
BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NAMA MURID

NO. KAD
PENGENALAN

ALYA BATRISYIA BINTI SAHAR

060522140364

MOHAMAD FAIZ HAKIMI BIN SHAHARUDDIN

061222080907

MOHAMAD FIRDAUS BIN SHAHRULNIZAM

060716080435

MOHAMAD KHAIR BIN MOHD YUSOP

060202080921

MUHAMMAD AZRI SHAH BIN NOR NAZROL

061118081213

MUHAMMAD AZRUL BIN JOHAN

060220080343

MUHAMMAD FARIS SYAMIL BIN ZAIAZRIZAN

060330080299

MUHAMMAD NASRUL AZEEM BIN KHAIRUL

060330080811

NORFARHANA NISSA BINTI HAMDAN

060625080376

NUR SYAWAL ALYA BINTI MOHD FADLI

061109100224

NURFIFFY AFIQAH BINTI NORZAIDI

060728080918

NURUL AINUL HUDA BINTI MUHAMAD ROSMI

060112080610

NURUL HIDAYAH BINTI AZHAR

061002080024

SITI NATASHA BINTI ABU HASAN

060417080654

SITI NURAFRINA BINTI MD ROSTAM

060921081170

SITI NURHAZWANI BINTI MOHD ZAIDI

060603140868

WAN NUR KASEH BINTI WAN AZRAN

061010080550

JANTINA (L/P)
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P

NAMA GURU MATA PELAJARAN : NORHANIZA BINTI OSMAN

PENGETAHUAN MATEMATIK
BIL

NAMA MURID

NO. KAD
PENGENALAN

JANTINA (L/P)
T1

T2

T3

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

..
GURU BESAR
SK AYER HITAM, TELUK INTAN

Tarikh Pelaporan :

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER HITAM


BATU 15, JALAN BIDOR, 36030 TELUK INTAN PERAK
PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN 4

TP PENGETAHUAN
MATEMATIK
T13

T14

T15

T16

T17

T18

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER HITAM


BATU 15, JALAN BIDOR, 36030 TELUK INTAN PERAK
PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN 4

TP PENGETAHUAN
MATEMATIK
T13

T14

T15

T16

T17

T18

AM
AN PERAK
4
Kelas : 4 INOVATIF

KEMAHIRAN DAN PROSES

TP KEMAHIRAN &
PROSES

SIKAP & NILAI

PENYELESAIAN
MASALAH

PENAAKULAN

PERKAITAN

PERWAKILAN

KOMUNIKASI

KEMAHIRAN
BERFIKIR

KEMAHIRAN
INSANIAH

KEMAHIRAN
MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI

4
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

AM
AN PERAK
4
Kelas : 4 INOVATIF

KEMAHIRAN DAN PROSES


PENYELESAIAN
MASALAH

PENAAKULAN

PERKAITAN

PERWAKILAN

KOMUNIKASI

KEMAHIRAN
BERFIKIR

KEMAHIRAN
INSANIAH

KEMAHIRAN
MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI

TP KEMAHIRAN &
PROSES

SIKAP & NILAI

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

TP KESELURUHAN
MATEMATIK
TAHUN 4

4
5

TP KESELURUHAN
MATEMATIK
TAHUN 4

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER HITAM


BATU 15, JALAN BIDOR, 36030 TELUK INTAN PERAK
PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN 4

Nama Murid
No. Surat Beranak
Jantina
Kelas
Nama Guru Matematik
Tarikh Pelaporan

:
:
:
:
:
:

MOHAMAD FAIZ HAKIMI BIN SHAHARUDDIN


061222080907
L
4 INOVATIF
NORHANIZA BINTI OSMAN
0

TAHAP PENGUASAAN
Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:
TAJUK

PENGETAHUAN MATEMATIK

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

T1

Nombor Bulat hingga 100 000

Menyelesaikan masalah yang rutin bagi sebarang nombor dengan pelbagai strategi.

T2

Tambah dalam lingkungan 100 000

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan hingga tiga nombor.

T3

Tolak dalam lingkungan 100 000

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penolakan dua nombor

T4

Darab hingga 100 000

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban dua nombor.

T5

Bahagi hingga 100 000

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pembahagian dua nombor.

T6

Operasi Bergabung

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi.

T7

Pecahan

Menambah hingga tiga pecahan wajar, menolak hingga dua pecahan dan melakukan operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan penyebut tak sama hingga 10.

T8

Perpuluhan

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dalam penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian.

T9

Peratus

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penukaran perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya.

T10

Wang hingga RM100 000

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian wang.

T11

Masa dan Waktu

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit masa.

T12

Panjang

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit panjang.

T13

Jisim

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim.

T14

Isi Padu Cecair

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair.

T15

Ruang

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan isi padu.

T16

Koordinat

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan koordinat.

T17

Nisbah dan Kadaran

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan kaedah unitari.

T18

Perwakilan Data

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan perwakilan data.

KEMAHIRAN & PROSES

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Penyelesaian Masalah

Boleh menyelesaikan masalah rutin dengan menggunakan pelbagai strategi.

Penaakulan

Boleh menjelaskan justifikasi yang betul bagi aktiviti matematik yang melibatkan lebih daripada satu pengiraan operasi.

Membuat Perkaitan

Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.

Membuat Perwakilan

Membuat perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.

Komunikasi

Boleh menjelaskan secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa dan simbol matematik yang betul bagi penyelesaian masalah yang rutin.

Kemahiran Berfikir

Boleh menggunakan alat berfikir bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.

Kemahiran Insaniah

Boleh berkerja sama dalam pasukan bagi menyelesaikan masalah yang diberi.

Kemahiran Menggunakan Teknologi

Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah yang rutin.

SIKAP & NILAI


Sikap dan Nilai dalam Matematik

..............

TAHAP PENGUASAAN
32

TAFSIRAN
Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai yang positif berkaitan Matematik dalam kehidupan seharian serta menjadi pembimbing dan teladan kepada rakan lain.

..............

NORHANIZA BINTI OSMAN


(Guru Mata Pelajaran Matematik)

0
GURU BESAR

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER HITAM


BATU 15, JALAN BIDOR, 36030 TELUK INTAN PERAK
PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN 4

MI BIN SHAHARUDDIN

SMAN

TAFSIRAN
Menyelesaikan masalah yang rutin bagi sebarang nombor dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan hingga tiga nombor.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penolakan dua nombor
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban dua nombor.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pembahagian dua nombor.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi.
Menambah hingga tiga pecahan wajar, menolak hingga dua pecahan dan melakukan operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan penyebut tak sama hingga 10.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dalam penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penukaran perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian wang.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit masa.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit panjang.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan isi padu.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan koordinat.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan kaedah unitari.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan perwakilan data.

TAFSIRAN
Boleh menyelesaikan masalah rutin dengan menggunakan pelbagai strategi.
Boleh menjelaskan justifikasi yang betul bagi aktiviti matematik yang melibatkan lebih daripada satu pengiraan operasi.
Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.
Membuat perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.
Boleh menjelaskan secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa dan simbol matematik yang betul bagi penyelesaian masalah yang rutin.
Boleh menggunakan alat berfikir bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.
Boleh berkerja sama dalam pasukan bagi menyelesaikan masalah yang diberi.
Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah yang rutin.

TAFSIRAN
Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai yang positif berkaitan Matematik dalam kehidupan seharian serta menjadi pembimbing dan teladan kepada rakan lain.

Nombor Bulat hingga 100 000


TAHAP PENGUASAAN

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

TP 3
0

TP 4
1

60
50
40
30
20
10
0

TP0 1

TP0 2

TP0 3

TP 4

TP 5

JUMLAH

Tolak dalam lingkungan 100 000


TAHAP PENGUASAAN

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

TP 3
0

TP 4
2

60
50
40
30
20
10
0

2
TP0 1

TP0 2

TP0 3

TP 4

TP0 5

JUMLAH

Bahagi hingga 100 000


TAHAP PENGUASAAN

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

TP 3
0

TP 4
2

60
50
40
30
20
10
0

2
TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP0 5

TP 4

JUMLAH

Pecahan
TAHAP PENGUASAAN

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

TP 3
0

TP 4
2

60
50
40
30
20
10

TP0 1

TP0 2

TP0 3

TP0 5

TP 4

JUMLAH

Peratus
TAHAP PENGUASAAN
BIL. MURID
60
50
40

TP 1
0

TP 2
0

TP 3
0

TP 4
2

60
50
40
30
20
10
0

2
TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP0 5

TP 4

JUMLAH

Masa dan Waktu


TAHAP PENGUASAAN

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

TP 3
0

TP 4
2

60
50
40
30
20
10

TP0 1

TP0 2

TP0 3

TP0 5

TP 4

JUMLAH

Jisim

PENGETAHUAN

TAHAP PENGUASAAN
BIL. MURID

TP 1
0

TP 2
0

TP 3
0

60
50
40
30
20
10

TP 4
2

50
40
30
20
10
0

2
TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP0 5

TP 4

JUMLAH

Ruang

PENGETAHUAN

TAHAP PENGUASAAN

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

TP 3
0

TP 4
2

60
50
40
30
20
10
0

2
TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP0 5

TP 4

JUMLAH

Nisbah dan Kadaran

PENGETAHUAN

TAHAP PENGUASAAN

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

TP 3
0

TP 4
2

60
50
40
30
20
10
0

2
TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP 4

TP0 5

JUMLAH

KESELURUHAN

PENGETAHUAN

TAHAP PENGUASAAN

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

TP 3
0

TP 4
1

60
50
40
30
20
10
0

TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP 4

TP 5

JUMLAH

PENYELESAIAN MASALAH

KEMAHIRAN D

TAHAP PENGUASAAN

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

TP 3
0

TP 4
2

60
50
40
30
20
10

TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP0 5

TP 4

JUMLAH

PERKAITAN
TAHAP PENGUASAAN
BIL. MURID

KEMAHIRAN D
TP 1
0

TP 2
0

TP 3
0

TP 4
2

60
50
40
30
20
10
0

2
TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP0 5

TP 4

JUMLAH

KOMUNIKASI

KEMAHIRAN D

TAHAP PENGUASAAN

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

TP 3
0

TP 4
2

60
50
40
30
20
10
0

2
TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP0 5

TP 4

JUMLAH

KEMAHIRAN INSANIAH
TAHAP PENGUASAAN
BIL. MURID

KEMAHIRAN D
TP 1
0

TP 2
0

TP 3
0

60
50
40
30
20
10

TP 4
2

50
40
30
20
10
0

2
TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP0 5

TP 4

JUMLAH

KESELURUHAN

KEMAHIRAN D

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

60
50
40
30
20
10
0

2
TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP0 5

TP 4

JUMLAH

TAHAP PENGUASAAN

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

TP 3
0

TP 4
2

60
50
40
30
20
10
0

2
TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP 4

TP0 5

JUMLAH

MATEMATIK

PENGETAHUAN MATEMATIK
TP 5
TP 6
1
0

Tambah dalam lingkungan 100 000


TAHAP PENGUASAAN

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

60
50
40
30
20
10
1

TP 5

TP0 1

TP0 6

TP0 2

TP0 3

TP 4

MURID

PENGETAHUAN MATEMATIK
TP 5
0

TP 6
0

Darab hingga 100 000


TAHAP PENGUASAAN

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

60
50
40
30
20
10
TP0 5

TP0 6

MURID

2
TP0 1

TP0 2

TP0 3

TP 4

PENGETAHUAN MATEMATIK
TP 5
0

Operasi Bergabung
TAHAP PENGUASAAN

TP 6
0

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

60
50
40
30
20
10
TP0 5

TP0 6

TP0 1

TP0 2

TP0 3

TP 4

MURID

PENGETAHUAN MATEMATIK
TP 5
0

Perpuluhan
TAHAP PENGUASAAN

TP 6
0

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

60
50
40
30
20
10
TP0 5

TP0 6

TP0 1

TP0 2

TP0 3

MURID

PENGETAHUAN MATEMATIK
TP 5
0

Wang hingga RM100 000


TAHAP PENGUASAAN

TP 6
0

BIL. MURID
60
50
40

TP 1
0

TP 2
0

TP 4

60
50
40
30
20
10
TP0 5

TP0 6

TP0 1

TP0 2

TP0 3

TP 4

MURID

PENGETAHUAN MATEMATIK
TP 5
0

TP 6
0

Panjang
TAHAP PENGUASAAN

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

60
50
40
30
20
10
TP0 5

TP0 6

TP0 1

TP0 2

TP0 3

TP 4

MURID

PENGETAHUAN MATEMATIK
TP 5
0

TP 6
0

Isi Padu Cecair


TAHAP PENGUASAAN
BIL. MURID

TP 1
0

TP 2
0

60
50
40
30
20
10

50
40
30
20
10
TP0 5

TP0 6

TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP 4

MURID

PENGETAHUAN MATEMATIK
TP 5
0

TP 6
0

Koordinat
TAHAP PENGUASAAN

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

60
50
40
30
20
10
TP0 5

TP0 6

2
TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP 4

MURID

PENGETAHUAN MATEMATIK
TP 5
0

TP 6
0

Perwakilan Data
TAHAP PENGUASAAN

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

60
50
40
30
20
10
TP0 5

TP0 6

MURID

2
TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP 4

PENGETAHUAN MATEMATIK
TP 5
1

TP 6
0

1
TP0 6

TP 5

MURID

KEMAHIRAN DAN PROSES


TP 5
0

TP 6
0

PENAAKULAN
TAHAP PENGUASAAN

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

60
50
40
30
20
10
TP0 5

TP0 6

TP0 1

TP0 2

0 3
TP

MURID

KEMAHIRAN DAN PROSES


TP 5
0

TP 6
0

PERWAKILAN
TAHAP PENGUASAAN
BIL. MURID

TP 1
0

TP 2
0

TP 4

60
50
40
30
20
10
TP0 5

TP0 6

2
TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP 4

MURID

KEMAHIRAN DAN PROSES


TP 5
0

TP 6
0

KEMAHIRAN BERFIKIR
TAHAP PENGUASAAN

TP 1
0

BIL. MURID

TP 2
0

60
50
40
30
20
10
TP0 5

TP0 6

2
TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP 4

MURID

KEMAHIRAN DAN PROSES


TP 5
TP 6
0
0

KEMAHIRAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI


TAHAP PENGUASAAN
BIL. MURID

TP 1
0

TP 2
0

60
50
40
30
20
10

50
40
30
20
10
TP0 5

TP0 6

2
TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP 4

MURID

KEMAHIRAN DAN PROSES


TP 5

TP 6

TP0 5

TP0 6

TP 5
0

MURID

SIKAP & NILAI


TP 6
0

KESELURUHAN
TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

BIL. MURID

60
50
40
30
20
10
TP0 5

TP0 6

2
TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP 4

MURID

TP 3
0

PENGETAHUAN MATEMATIK
TP 5
TP 6
0
0

TP 4
2

TP0 3

TP0 5

TP 4

JUMLAH

TP0 6

MURID

PENGETAHUAN MATEMATIK
TP 3
0

TP 4
2

TP 5
0

TP 6
0

2
TP0 3

TP0 5

TP 4

JUMLAH

TP0 6

MURID

PENGETAHUAN MATEMATIK
TP 3
0

TP 4
2

TP 5
0

TP 6
0

2
TP0 3

TP0 5

TP 4

JUMLAH

TP0 6

MURID

PENGETAHUAN MATEMATIK
TP 3
0

TP 4
2

TP 5
0

TP 6
0

2
0 3
TP

TP0 5

TP 4

JUMLAH

TP0 6

MURID

PENGETAHUAN MATEMATIK
TP 3
0

TP 4
2

TP 5
0

TP 6
0

2
TP0 3

TP0 5

TP 4

JUMLAH

TP0 6

MURID

PENGETAHUAN MATEMATIK
TP 3
0

TP 4
2

TP 5
0

TP 6
0

2
TP0 3

TP0 5

TP 4

JUMLAH

TP0 6

MURID

PENGETAHUAN MATEMATIK
TP 3
0

TP 4
2

TP 5
0

TP 6
0

0 3
TP

0 3
TP

0 3
TP

2
TP0 5

TP 4

JUMLAH

TP0 6

MURID

PENGETAHUAN MATEMATIK
TP 3
0

TP 4
2

TP 5
0

TP 6
0

2
TP0 5

TP 4

JUMLAH

TP0 6

MURID

PENGETAHUAN MATEMATIK
TP 3
0

TP 4
2

TP 5
0

TP 6
0

2
TP 4

TP0 5

JUMLAH

TP0 6

MURID

0 3
TP

KEMAHIRAN DAN PROSES


TP 3
0

TP 4
2

TP 5
0

TP 6
0

2
TP0 5

TP 4

JUMLAH

TP0 6

MURID

KEMAHIRAN DAN PROSES


TP 3
0

TP 4
2

TP 5
0

TP 6
0

0 3
TP

0 3
TP

2
TP0 5

TP 4

JUMLAH

TP0 6

MURID

KEMAHIRAN DAN PROSES


TP 3
0

TP 4
2

TP 5
0

TP 6
0

2
TP0 5

TP 4

JUMLAH

TP 3
0

TP 4
2

TP0 6

MURID

KEMAHIRAN DAN PROSES


TP 5
TP 6
0
0

0 3
TP

0 3
TP

2
TP0 5

TP 4

JUMLAH

TP0 6

MURID

TAHAP PENGUASAAN
TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

2
TP 4

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID