Anda di halaman 1dari 15

1) Rajah 1 di bawah menunjukkan cerakinan nombor P.

500
500
300 000
300 000
P
P
60 000
60 000
80
80
Rajah 1
Rajah 1
 • (i) Apakah nombor P ?

(ii)

Tulis nombor P dalam perkataan.

(1 Markah)

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. (1 Markah)

2) Rajah 2 di bawah menunjukkan sekeping kad nombor yang dipegang oleh Salman.

1) Rajah 1 di bawah menunjukkan cerakinan nombor P. 500 300 000 P 60 000 80
328 507
328 507

1

Rajah 2

 • (i) Nyatakan digit yang mewakili nilai tempat puluh ribu. ………………………………………………………………………………………… ...... (1 Markah)

(ii)

Bundarkan nombor tersebut kepada ribu yang terdekat.

..

…………………………………………………………………………………………

...

(1 Markah)

3) Rajah 3 di bawah menunjukkan enam keping kad nombor.

2
2
1
1
4 8 0 5 Rajah 3
4
8
0
5
Rajah 3

2

 • (i) Bentuk satu nombor enam digit terkecil.

………………………………………………………………………………………… ... (1 Markah)

(ii)

Bentuk satu nombor enam digit terbesar.

………………………………………………………………………………………… ... (1 Markah)

(iii)

Tambahkan dua nombor yang terbentuk di soalan (i) dan soalan (ii).

(2 Markah)

4) Berikut adalah perbualan di antara Encik Shahiran dan dua orang anaknya, Shakri dan Shafiq.

Saya dapat mengumpul ________ tin
Saya dapat
mengumpul
________
tin

Jumlah tin yang kamu berdua kumpul ialah 5 675 bi i

Saya dapat mengumpul 2 160 tin
Saya dapat
mengumpul
2 160 tin
Saya dapat mengumpul 2 160 tin Shafiq Shakri Encik (i) Berdasarkan perbualan di atas, hitungkan bilangan
Saya dapat mengumpul 2 160 tin Shafiq Shakri Encik (i) Berdasarkan perbualan di atas, hitungkan bilangan
Saya dapat mengumpul 2 160 tin Shafiq Shakri Encik (i) Berdasarkan perbualan di atas, hitungkan bilangan

Shafiq

Shakri

Encik

 • (i) Berdasarkan perbualan di atas, hitungkan bilangan tin yang dikumpul oleh Shakri.

 

(2 Markah)

(ii)

Hitungkan beza bilangan tin yang dikumpul antara Shakri dengan Shafiq.

 

(2 Markah)

5) Rajah 4 di bawah menunjukkan suatu pernyataan.

Pekerja-pekerja di sebuah kilang membungkus 150 273 batang paku ke dalam kotak-kotak pada hari pertama. Mereka perlu membungkus sejumlah paku lagi pada hari kedua supaya 269 004 batang paku yang dihasilkan habis dibungkus.

4

Rajah 4

 • (i) Tulis satu ayat matematik tambah yang melibatkan anu. Guna P untuk mewakili anu itu.

...

………………………………………………………………………………………… (1 Markah)

...

(ii)

Cari nilai anu itu.

 

(2 Markah)

6)

(i)

Bulatkan nombor genap daripada senarai nombor berikut.

8
8
Rajah 4 (i) Tulis satu ayat matematik tambah yang melibatkan anu. Guna P untuk mewakili anu
71
71
1 920
1 920

5

(1 Markah)

(ii)

Lengkapkan urutan nombor di bawah. 9 18, 72, 144
Lengkapkan urutan nombor di bawah.
9
18,
72,
144

(2 Markah)

7) Jadual 1 di bawah menunjukkan bilangan kemeja - T yang dijual oleh sebuah pasar

raya dalam

Saiz

Bilangan kemeja - T

suatu tahun

tertentu.

S

5 387 helai lebih daripada

saiz M

M

38 164

L

22 834

6

Jadual 1

 • (i) Cari bilangan kemeja – T bersaiz S yang dijual dalam tahun itu.

 

(2 Markah)

(ii)

Hitung jumlah bilangan kemeja – T yang dijual dalam tahun itu.

 

(2 Markah)

8) Rajah 5 di bawah menunjukkan bilangan guli di dalam sebuah kotak.

6 542 biji
6 542 biji

Rajah 5

 • (i) Hitung bilangan guli di dalam 56 buah kotak yang sama.

(2 Markah)

(ii)

Hanif membeli 7 dozen kotak guli itu. Hitung bilangan guli yang dibeli oleh Hanif ?

( 3 markah )

9) Rajah 6 di bawah menunjukkan satu garis nombor.

611 326 P 611 426 611 476 Q
611 326
P
611 426
611 476
Q

Rajah 6

 • (i) Nyatakan digit yang berada pada nilai tempat ratus dalam nombor P ?

.................................................................................................................

(ii)

Cerakinkan nombor Q mengikut nilai digitnya.

(2 Markah)

.................................................................................................................

.................................................................................................................

(2 Markah)

10)Emirul membuat 14 patung tanah liat. Bilangan patung tanah liat yang dibuat oleh Haikal adalah 9 kali bilangan patung tanah liat yang dibuat oleh Emirul.

 • (i) Hitung bilangan patung tanah liat yang dibuat oleh Haikal.

(2 Markah)

(ii)

Haikal dapat membuat 6 patung tanah liat dalam sehari. Berapa harikah yang digunakan oleh Haikal untuk membuat semua patung tanah liatnya?

(3 Markah)

11)Rajah 7 di bawah menunjukkan sebuah abakus.

(2 Markah) (ii) Haikal dapat membuat 6 patung tanah liat dalam sehari. Berapa harikah yang digunakan

Rajah 7

 • (i) Tulis nombor yang ditunjukkan pada abakus itu dalam :

  • a) Nombor .................................................................................................................

  • b) Perkataan .................................................................................................................. .................................................................................................................. (2 Markah)

(ii)

Menggunakan semua digit yang sama di soalan (i), bentuk dua nombor enam digit baharu yang menjadi 910 000 apabila dibundarkan kepada ribu yang terdekat.

(2 Markah)

12)

Jadual 2 di bawah menunjukkan bilangan guli di dalam tiga buah kotak.

Kotak

Bilangan guli

P

140 620

Q

18 700 biji lebih daripada kotak P

R

209 050

Jadual 2

(ii)

Berapakah bilangan guli di dalam kotak Q ?

(2 Markah)

(iii)

Rina memasukkan 530 biji guli lagi ke dalam kotak R. Hitung jumlah bilangan guli di dalam ketiga-tiga buah kotak itu sekarang.

13)

(3 Markah)

Rajah 8 di bawah menunjukkan tiga buah bekas yang berisi manik.

(ii) Berapakah bilangan guli di dalam kotak Q ? (2 Markah) (iii) Rina memasukkan 530 biji

Rajah 8

 • (i) Bilangan manik di dalam bekas Y sama dengan jumlah bilangan manik di dalam bekas X dan bekas Z. Hitung bilangan manik di dalam bekas Y.

(ii)

Jumlah bilangan manik did alam ketiga-tiga buah bekas itu ialah 8

Buktikan pernyataan di atas benar atau salah.

(2 Markah)

14)

(3 Markah) Sebuah syarikat membeli 20 pek cip setiap bulan. Setiap pek mengandungi 320

keping cip.

 • (i) Tuliskan satu ayat matematik dengan mengggunakan operasi darab. .................................................................................................................

(ii)

Berapakah jumlah cip yang dibeli oleh syarikat itu ?

(1 Markah)

 

(2 Markah)

 

(iii)

Hitung jumlah cip yang dibeli oleh syarikat itu dalam masa setahun.

 

(2 Markah)

15)

Sebuah bakeri menghasilkan 15 620 biji kek cawan dalam lima hari.

(i)

Berapakah bilangan kek cawan yang dihasilkan dalam sehari?

 

(2 Markah)

(ii)

Semua kek cawan yang dihasilkan dalam sehari disusun sama banyak ke

dalam salah satu daripada tiga jenis kotak di bawah tanpa meninggalkan baki.

Terangkan.

Terangkan. Kotak A Kotak B Kotak C (iii) Tandakan ( √ ) pada kotak yang digunakan

Kotak A

Terangkan. Kotak A Kotak B Kotak C (iii) Tandakan ( √ ) pada kotak yang digunakan
Terangkan. Kotak A Kotak B Kotak C (iii) Tandakan ( √ ) pada kotak yang digunakan
Terangkan. Kotak A Kotak B Kotak C (iii) Tandakan ( √ ) pada kotak yang digunakan

Kotak B

Terangkan. Kotak A Kotak B Kotak C (iii) Tandakan ( √ ) pada kotak yang digunakan
Terangkan. Kotak A Kotak B Kotak C (iii) Tandakan ( √ ) pada kotak yang digunakan

Kotak C

(iii)

Tandakan ( ) pada kotak yang digunakan oleh bakeri itu.

(2 Markah)

 

Kotak A

Kotak B

Kotak C

           
   

(1 Markah)

Terangkan. Kotak A Kotak B Kotak C (iii) Tandakan ( √ ) pada kotak yang digunakan

SOALAN TAMAT

Disediakan oleh:

……………………………………….

(NOR AZLI BIN ABU BAKAR)

Guru Matematik Tahun 5, SK Seri Permaisuri, Kuala Lumpur.

Disemak oleh:

……………………………… ..

(ROZITA BINTI ISMAIL)

Ketua Panitia Matematik, SK Seri Permaisuri, Kuala Lumpur.

Terangkan. Kotak A Kotak B Kotak C (iii) Tandakan ( √ ) pada kotak yang digunakan

Disahkan oleh:

……………………………………….

(AZWA BIN HAJI MANSOR)

Guru Besar, SK Seri Permaisuri, Kuala Lumpur.