Anda di halaman 1dari 7

a)

Dron
Dron adalah nyanyian yang menggunakan satu not
biasanya not tonik dalam nada yang sama dengan
melodi yang dinyanyikan sepanjang lagu.

AKTIVITI MENGGUNAKAN LAGU ARE YOU SLEEPING

ARE YOU SLEEPING


ARE YOU SLEEPING
BROTHER JOHN
BROTHER JOHN
MORNING BELLS ARE RINGING
MORNING BELLS ARE RINGING
DING DONG BELL
DING DONG BELL

b)
Bordun
Bordun adalah nyanyian yang menggunakan not tonik
dan dominan dalam nada yang sama dengan melodi,
yang dinyanyikan sama ada secara serentak atau
berasingan sepanjang lagu.
AKTIVITI MENGGUNAKAN LAGU ARE YOU SLEEPING

ARE YOU SLEEPING


ARE YOU SLEEPING
BROTHER JOHN
BROTHER JOHN
MORNING BELLS ARE RINGING
MORNING BELLS ARE RINGING
DING DONG BELL
DING DONG BELL

c)
Ostinato melodi
Ostinato adalah nyanyian yang menggunakan satu
corak melodi yang mudah yang dinyanyikan secara
berulang kali sepanjang lagu.
AKTIVITI MENGGUNAKAN LAGU LITTLE BIRD

DO YOU SEE UP IN THE TREE


LITTLE BIRD THAT SINGS TO ME
TRA LA
LA LA LA LA LA LA LA LA LA
LITTLE BIRD IN THE TREE

d)
Canon atau lagu pusingan
Canon atau lagu pusingan adalah lagu yang sama
tetapi dinyanyikan bermula pada bar yang lain secara
berulang ulang sepanjang lagu.

AKTIVITI MENGGUNAKAN LAGU LITTLE BIRD

DO YOU SEE UP IN THE TREE


LITTLE BIRD THAT SINGS TO ME
TRA LA
LA LA LA LA LA LA LA LA LA
LITTLE BIRD IN THE TREE

e)
Kaunter lagu
Kaunter lagu adalah ciptaan melodi yang mudah bagi
suara tinggi yang dinyanyikan mengiringi melodi asal.

AKTIVITI MENGGUNAKAN LAGU MARY HAD A LITTLE LAMB

MARRY HAD A LITTLE LAMB


LITTLE LAMB LITTLE LAMB
MARRY HAD A LITTLE LAMB
ITS FLEECE IS WHITE AS SNOW

f)
Lagu berkembar (patner song)
Lagu berkembar adalah dua lagu yang berlainan tetapi
mempunyai nada, pergerakan kod dan bilangan bar yang
sama, yang dinyanyikan serentak.
AKTIVITI MENGGUNAKAN LAGU LITTLE BIRD DAN ARE YOU SLEEPING
SECARA SERENTAK.

DO YOU SEE UP IN THE


TREE
LITTLE BIRD THAT SINGS
TO ME
TRA LA
LA LA LA LA LA LA LA LA LA
LITTLE BIRD IN THE TREE

ARE YOU SLEEPING


ARE YOU SLEEPING
BROTHER JOHN
BROTHER JOHN
MORNING BELLS ARE
RINGING
MORNING BELLS ARE
RINGING
DING DONG BELL
DING DONG BELL