Anda di halaman 1dari 7

A. Padankan.

(B1D1E1)

[5
markah]
B. Bilang dan warna nombor yang betul. (B1D2E1)

C. Bilang nombor dan lengkapkan. (B1D1E1)

[2 markah]

[6 markah]
D. Banding dan isi tempat kosong. (B1D2E1)

[3 markah]
E. Tulis nombor dalam angka atau perkataan. (B2D1E1)

[ 2 markah]

F. Cerakinkan nombor. (B2D2E2)

[4 markah]
G. Padankan. (B2D3E1)

[4 markah]
H. Cari hasil tambah. (B3D1E1)

[2

markah]
I. Tulis ayat matematik pendaraban. (B3D1E3)

[4 markah]
J. Bahagikan (B3D1E6)

[4 markah]
K. Cari beza.(B3D1E2)
1) 5477 235

2)9305 2600 803

[5 markah]
5

L. Selesaikan masalah yang berikut. (B4D1E1/ B4D1E3/ B4D1E4)


1. Nora menjual 3816 biji tembikai pada minggu lalu dan 2097 biji tembikai
pada minggu ini. Berapakah biji tembikai yang dijualnya dalam dua
minggu ini?

[3 markah]
2. Jenny meletakkan 9 biji gula-gula pada setiap kotak. Berapakah biji
gula-gula yang ada pada 6 kotak?

[3 markah]
3. Cari beza bilangan murid antara dua sekolah berikut:
Sekolah
X
Y

Bilangan murid
3160
1024

[3 markah]