Anda di halaman 1dari 4

VISI

KEARAH PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN


PEPERIKSAAN dan penaksiran YANG KERKESAN
SEIRING DENGAN VISI SEKOLAH YANG
CEMERLANG.

MISI
Menyimpan fail peperiksaan dan penaksiran
dengan teratur dan baik
Mengendali dan mengurus semua
peperiksaan dalaman dan awam dengan
cekap, selamat dan sempurna.
Memperoses serta mengeluarkan keputusan
peperiksaan dan penaksiran dengan cepat,
tepat dan adil.

Matlamat
Bilik peperiksaan dan PENTAKSIRAN
berasaskan sekolah sk jalan u3 CEMERLANG
DALAM PENGURUSAN FAIL PEPERIKSAAN DAN
KEPUTUSAN UPSR.

OBJEKTIF

1. Merancang aktiviti-AKTIVITI PEPERIKSAAN


SELARAS DENGAN PERANCANGAN SEKOLAH
2.Merancang, mengurus dan melaksanakan
peperiksaan dalaman dan peperiksaan upsr
3.Menyediakan jadual waktu peperiksaan
4.Memproses keputusan peperiksaan dan
keputusan pbs kssr.
5.Memproses dan keputusan pbs kbsr
(pafa,peka dan plbs)
6.Meningkatkan sIstem pengendalian fail bilik
peperiksaan dan pbs.
7.Menyimpan evidens pbs dengan selamat dan
mudah untuk dirujuk.
8.Menyedia dan mengedarkan slip keputusan
peperiksaan dan pbs kssr.

Piagam pelangan
Unit peperiksaan dan penaksiran berjanji dan berusaha
untuk :

1. Memastikan semua calon sekolah yang mencukupi


syarat didaftarkan menduduki peperiksaan upsr.
2. Memastikan semua panitia yang terlibat telah
menerima buku panduan pentaksiran berasaskan
sekolah dan melaksanakan mengikut prosedur yang
ditetapkan.
3. Memastikan semua pelajar menduduki peperiksaan
dengan kunduksif dan menerima kertas soalan yang
diedarkan.
4. Memastikan semua pengawas peperiksaan dapat
melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan
berintegriti tinggi.
5. Memastikan semua pelajar menerima slip keputusan
peperiksaan mengikut tempoh masa yang ditetapkan.
6. Memastikan laporan dan analisa keputusan
peperiksaan upsr dapat dapat dikeluarkan pada hari
pengumuman rasmi keputusan peperiksaan.
7. Memastikan calon yang memohon semakan semula
diproses sehingga calon menerima keputusan yang
muktamat.
8. Mengembleng tenaga seluruh ajk peperiksaan dan pbs
meningkatkan prestasi system fail peperiksaan dan pbs
untuk rujukan guru/ pelajar.
9. Menyediakan keputusan dan evidens pbs kepada
pelajar yang berpindah sekolah.
10.Sentiasa bersedia menerima pandangan dan teguran
bagi
tujuan penambah baikan pengurusan peperiksaan dan
penaksiran

Peraturan bilik peperiksaan dan penaksiran


1.Pelajar tidak dibenarkan masuk ke bilik
peperiksaan dan penaksiran tanpa kebenaran
guru dan haruslah diawasi oleh guru.

2.Semua fail induk dan keputusan kerja


kursus / peka disimpan di dalam almari.
3.Semua eviden pbs kbsr dan kssr dilabelkan
mengikut kelas dan disimpan di dalam almari
yang ditetapkan.
4.Fail showcase guru pbs kssr perlu dihantar
setiap akhir tahun persekolahan, dilebalkan
dan disimpan di dalam almari yang
ditetapkan.
5.Hanya guru yang berurusan dengan
peperiksaan dan pbs dibenarkan
menggunakan bilik peperiksaan dan
penaksiran.
6.Guru yang berurusan harus mengisi buku
keluar masuk bilik peperiksaan dan
penaksiran dan buku urusan berkenaan
dengan pbs kssr.
7.Sentiasa menjaga kebersihan dan keceriaan
bilik
8.Pastikan semua suis dipadamkan sebelum
meninggalkan bilik.
9.Pastikan bilik sentiasa berkunci selepas
digunakan.