Anda di halaman 1dari 3

TUGAS MATA KULIAH KALKULUS I 

Muhaemin Sidiq 
05513530 
 
1. Tentukan turunan pertama dari fungsi  3 ! 
Misal:  
       
     2 3 4   
    6 6 4  
 
    4 8   
    8 8       
. .
            

    
 
  3                                   
  6   
 
                                 
6   

2. Tentukan turunan pertama dari fungsi  ! 
Misal: 
7 12   
35 36   
 
2 256 3 11   
2 256   
8   
 
  3 11  
11 3 11 15 33   
 
. .   
2 256 11 3 11 15 33 8 3

11   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tugas Mata Kuliah Kalkulus I – Muhaemin Sidiq – 05513530 halaman 1 dari 3 halaman 
 
. .
  

  
 

3. Tentukan turunan pertama dari fungsi  4 ! 
Misal:  

  

2 5   

2 5 10 10   
 
3 128 3 2   
 
3 128   
14 3 128 9   
 
3 2   
9 4 1   
 
. .   
14 3 128 9 3 2 3 128 9 4 1   
. .
  

  

Tugas Mata Kuliah Kalkulus I – Muhaemin Sidiq – 05513530 halaman 2 dari 3 halaman 
 
4
2
 
  

2   

Tugas Mata Kuliah Kalkulus I – Muhaemin Sidiq – 05513530 halaman 3 dari 3 halaman