Anda di halaman 1dari 8

PENGUKURAN

DAN RUANG
Nama :,

PENGUKURAN

Proses aktiviti menentukan kuantiti seperti jarak, berat,


masa berdasarkan unit tertentu

unit yg sering digunakan ; meter, kilometer, gram,


kilogram

Konsep ini penting untuk membantu murid memahami


matematik dalam kehidupan mereka

PENGUKURAN

Dua fokus utama dalam pengukuran :


-Memahami makna sesuatu pengukuran.
-Unit sesuatu ukuran.

AKTVITI UNTUK PENGUKURAN

Pembelajaran melalui pengalaman


Aktiviti 1 : Ukuran tinggi pokok
Langkah pelaksanaan:
(a)Guru membawa kanak-kanak keluar daripada bilik darjah.
(b)Guru menarik perhatian kanak-kanak kepada dua batang
pokok,
dan tanyakan di antara dua batang pokok itu,
yang mana lebih tinggi atau yang mana lebih rendah.
(c)Tunjukkan pokok yang tinggi.

AKTVITI UNTUK PENGUKURAN

Aktiviti 2: Membandingkan panjang pensel


Langkah pelaksanaan:
(i) Guru melakukan aktiviti ini dalam kelas.
(ii)Guru melakukan 5 batang pensel yang mempunyai
ukuran panjang yang berbeza kepada kanakkanak.
(iii)Guru meminta kanak-kanak tunjukkan yang
manakah pensel yang paling panjang dan yang
menakah pensel yang paling pendek.
(iv) Guru meminta jawapan daripada kanaktentang pensel yang paling pendek.

kanak

AKTVITI UNTUK PENGUKURAN

Aktiviti 3: Memilih kanak-kanak yang paling tinggi.


Langkah pelaksanaan:
(i)Guru bertanya kepada kanak-kanak, siapa yang
tinggi dalam kelas ini.

paling

(ii)Guru meminta kanak-kanak berkenaan hadir ke


hadapan kelas.
(iii)Guru meminta kanak-kanak yang lain untuk tampil ke
hadapan kelas bagi tujuan membandingkan siapa yang
paling
tinggi di antara mereka.
(iv)Guru meminta kanak-kanak memilih kanak-kanak yang
paling tinggi .

AKTVITI UNTUK PENGUKURAN

Pengalaman mengukur dengan menggunakan unit


yang arbitari.

Mengukur jarak dengan mengira bilangan langkah,


jengkal, hasta dan tapak.

Mengukur isipadu atau banyaknya suatu kuantiti dengan


menggunakan menyukat seperti cawan atau gelas
melalui permainan pasir.

AKTVITI UNTUK PENGUKURAN

Pengalaman mengukur dengan menggunakan unit


standard.

Unit ukuran standard


a)Mengukur panjang atau tinggi menggunakan
sentimeter, meter, kilometer, kaki, ela dan batu.
b)Mengukur luas menggunakan cm persegi, meter
persegi.
c)Mengukur isipadu menggunakan unit cm persegi.
d)Mengukur berat menggunakan unit gram dan
kilogram.
e)Mengukur tempoh atau masa menggunakan unit
minit, jam, pagi, petang, malam.