Anda di halaman 1dari 1

Unit Praktikum

Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh


INTERNSHIP
:: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian ::

RINGKASAN PERSEDIAAN MENGAJAR


TARIKH

Nama mata pelajaran


Nama
Kelas/tahun
Tajuk

Masa

Kemahiran
(Rujuk HSP)

Hasil
pembelajaran

Aktiviti
pembelajaran
(Cara bagaimana
hendak mencapai
hasil
pembelajaran)

Penyediaan dokumen ini digalakkan bertaip (Arial Italic saiz 10.)


Hanya REFLEKSI sahaja diwajibkan tulisan tangan.
Penggunaan kertas tambahan tidak dibenarkan (Satu muka surat sahaja untuk
setiap sesi pengajaran).
Dokumen dicetak pada kertas bersaiz A4.

Bahan bantu
mengajar

Refleksi
pengajaran
(Kenyataan
sejauhmana hasil
pembelajaran
tercapai)
Kehadir
an

__ / __

_________________________
Tandatangan pelajar

_________________________
Tandatangan Mentor / Guru Besar