Anda di halaman 1dari 22

Dan Kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran Ayat-ayat Suci

yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman
kepadanya dan (sebaliknya) Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang
zalim (disebabkan keingkaran mereka) melainkan kerugian jua. [Surah AlAyat-Ayat
Isra: 82]

www.pisang.or
Ruqyah
g.uk
Dipetik dari: Syeikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi (Medina) Syeikh Wahid Abd Salam Bali

(Mesir) Dr. Ibrahim Jawarneh al-Masri (Jordan) Syeikh Mahmud Ahmad al-Qadasi
(Yemen) Sheikh Sulaiman Abduh (Yemen) Prof. Dato Dr. Haron Din (Malaysia)
Dato Ismail Kamus (Malaysia)
Surah Al-Fatihah

Disampaikan oleh: Ustaz Mohd Trimizi b. Zainal

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha


Mengasihani (1)
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani. (2) Segala puji tertentu bagi Allah,
Tuhan yang Memelihara dan Mentadbirkan sekalian
alam. (3) Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani. (4) Yang Menguasai pemerintahan hari
Pembalasan (hari akhirat). (5) Engkaulah sahaja (Ya
Allah) Yang Kami sembah dan kepada Engkaulah
sahaja kami memohon pertolongan. (6) Tunjukilah
kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang
Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka,
bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai
dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat. (7)

Surah Al-Baqarah, Ayat 1-5


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani
Alif, Laam, Miim. (1) Kitab Al-Quran ini, tidak ada
sebarang syak padanya (tentang datangnya dari
Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi
petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertakwa;
(2) Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkaraperkara yang ghaib dan mendirikan (mengerjakan)
sembahyang serta membelanjakan (mendermakan)
sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada
mereka. (3) Dan juga orang-orang yang beriman
kepada Kitab "Al-Quran" yang diturunkan kepadamu
(Wahai Muhammad) dan Kitab-kitab yang diturunkan
dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan
(adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya). (4)
Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari
Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang
berjaya. (5)

Mukasurat 1/22

Surah Al-Baqarah, Ayat 22-23


Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu
sebagai hamparan dan langit (serta segala isinya)
sebagai bangunan (yang dibina dengan kukuhnya)
dan diturunkanNya air hujan dari langit, lalu
dikeluarkanNya dengan air itu berjenis-jenis buahbuahan yang menjadi rezeki bagi kamu; maka
janganlah kamu mengadakan bagi Allah, sebarang
sekutu, padahal kamu semua mengetahui (bahawa
Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa). (22) Dan kalau
kamu ada menaruh syak tentang apa yang Kami
turunkan (Al-Quran) kepada hamba kami
(Muhammad), maka cubalah buat dan datangkanlah
satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu dan
panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh
menolong kamu selain dari Allah, jika betul kamu
orang-orang yang benar. (23)

Surah Al-Baqarah, Ayat 102 & 103


Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut
ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak
Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman,
padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir
yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puakpuak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan
sihirnya) kerana merekalah yang mengajarkan
manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada
dua malaikat: Harut dan Marut, di negeri Babil
(Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar
seseorang pun melainkan setelah mereka
menasihatinya dengan berkata: Sesungguhnya kami
ini hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), oleh
itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan
mempelajarinya). Dalam pada itu ada juga orangorang yang mempelajari dari mereka berdua: Ilmu
sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami
dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat
sama sekali memberi mudarat (atau
membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun
melainkan dengan izin Allah dan sebenarnya mereka
mempelajari perkara yang hanya membahayakan
mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka
dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu)
telahpun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih
ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang
baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya
apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah
mereka mengetahui. (102) Dan kalau sebenarnya
mereka itu tetap beriman dan bertakwa (nescaya

Mukasurat 2/22

mereka akan mendapat pahala); sesungguhnya


pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik, kalau
mereka mengetahui. (103)
Ulang 3 atau 7 kali

Surah Al-Baqarah, Ayat 163-164


Dan Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Maha Esa; tiada
Tuhan (Yang berhak disembah) selain dari Allah Yang
Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. (163)
Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan
(pada) pertukaran malam dan siang dan (pada)
kapal-kapal yang belayar di laut dengan membawa
benda-benda yang bermanfaat kepada manusia;
demikian juga (pada) air hujan yang Allah turunkan
dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuhtumbuhan di bumi sesudah matinya, serta Dia
biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang;
demikian juga (pada) peredaran angin dan awan
yang tunduk (kepada kuasa Allah) terapung-apung
di antara langit dengan bumi; sesungguhnya (pada
semuanya itu) ada tanda-tanda (yang membuktikan
keesaan Allah kekuasaanNya, kebijaksanaanNya dan
keluasan rahmatNya) bagi kaum yang (mahu)
menggunakan akal fikiran. (164)

Mukasurat 3/22

Surah Al-Baqarah, Ayat 255-258


Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia, Yang Tetap hidup, Yang Kekal selamalamanya mentadbirkan (sekalian makhlukNya). Yang
tidak mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki
segala yang ada di langit dan yang ada di bumi.
Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat
(pertolongan) di sisiNya melainkan dengan izinNya.
Yang Mengetahui apa yang ada di hadapan mereka
dan apa yang ada di belakang mereka, sedang
mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari
(kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah
kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi
Allah (ilmuNya dan kekuasaanNya) meliputi langit
dan bumi dan tiadalah menjadi keberatan kepada
Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan
Dialah Yang Maha Tinggi (darjat kemuliaanNya), lagi
Maha Besar (kekuasaanNya). (255) Tidak ada
paksaan dalam agama (Islam) kerana sesungguhnya
telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan
(kufur). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan
Taghut dan dia pula beriman kepada Allah, maka
sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan
(tali agama) yang teguh yang tidak akan putus dan
(ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha
Mengetahui. (256) Allah Pelindung (Yang mengawal
dan menolong) orang-orang yang beriman. Ia
mengeluarkan mereka dari kegelapan (kufur) kepada
cahaya (iman) dan orang-orang yang kafir,
penolong-penolong mereka ialah Taghut yang
mengeluarkan mereka dari cahaya (iman) kepada
kegelapan (kufur). Mereka itulah ahli Neraka, mereka
kekal di dalamnya. (257) Tidakkah engkau (pelik)
memikirkan (wahai Muhammad) tentang orang yang
berhujah membantah Nabi Ibrahim (dengan
sombongnya) mengenai Tuhannya, kerana Allah
memberikan orang itu kuasa pemerintahan? Ketika
Nabi Ibrahim berkata: Tuhanku ialah Yang
menghidupkan dan Yang mematikan. Dia menjawab:
Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Nabi
Ibrahim berkata lagi: Sesungguhnya Allah
menerbitkan matahari dari timur, oleh itu
terbitkanlah ia dari barat? Maka tercenganglah
orang yang kafir itu (lalu diam membisu). Dan
(ingatlah), Allah tidak akan memberikan petunjuk
kepada kaum yang zalim. (258)

Mukasurat 4/22

Surah Al-Baqarah, Ayat 285-286


Rasulullah telah beriman kepada apa yang
diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan juga
orang-orang yang beriman; semuanya beriman
kepada Allah dan Malaikat-malaikatNya dan KitabkitabNya dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata:)
Kami tidak membezakan antara seorang dengan
yang lain Rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi: Kami
dengar dan kami taat (kami pohonkan)
keampunanMu wahai Tuhan kami dan kepadaMu
jualah tempat kembali. (285) Allah tidak memberati
seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia
mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan
dia juga menanggung dosa kejahatan yang
diusahakannya. (Mereka berdoa dengan berkata):
Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan
kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai
Tuhan kami! Janganlah Engkau bebankan kepada
kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah
Engkau bebankan kepada orang-orang yang
terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami!
Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang
kami tidak terdaya memikulnya dan maafkanlah
kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami dan
berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong
kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai
kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir. (286)

Mukasurat 5/22

Surah Ali-Imran, Ayat 1-10


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani
Alif, Laam, Miim. (1) Allah, tiada Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan Dia, Yang Tetap Hidup, Yang Kekal
selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhlukNya.
(2) Dia menurunkan kepadamu (wahai Muhammad)
Kitab Suci (Al-Quran) dengan mengandungi kebenaran,
yang mengesahkan isi Kitab-kitab Suci yang telah
diturunkan dahulu daripadanya dan Dia juga yang
menurunkan Kitab-kitab Taurat dan Injil. (3) Sebelum
(Al-Quran diturunkan), menjadi petunjuk bagi umat
manusia dan Dia juga yang menurunkan Al-Furqan
(yang membezakan antara yang benar dengan yang
salah). Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar
akan ayat-ayat keterangan Allah itu, bagi mereka azab
seksa yang amat berat dan (ingatlah), Allah Maha
Kuasa, lagi berhak membalas dengan azab seksa
(kepada golongan yang bersalah). (4) Sesungguhnya
Allah tidak tersembunyi kepadaNya sesuatu pun yang
ada di bumi dan juga yang ada di langit. (5) Dialah
yang membentuk rupa kamu dalam rahim (ibu kamu)
sebagaimana yang dikehendakiNya. Tiada Tuhan (yang
berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Kuasa,
lagi Maha Bijaksana. (6) Dialah yang menurunkan
kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci Al-Quran.
Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat
"Muhkamaat" (yang tetap, tegas dan nyata maknanya
serta jelas maksudnya); ayat-ayat Muhkamaat itu ialah
ibu (atau pokok) isi Al-Quran dan yang lain lagi ialah
ayat-ayat "Mutasyaabihaat" (yang samar-samar, tidak
terang maksudnya). Oleh sebab itu (timbullah faham
yang berlainan menurut kandungan hati masingmasing) adapun orang-orang yang ada dalam hatinya
kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu
menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk
mencari fitnah dan mencari-cari Takwilnya
(memutarkan maksudnya menurut yang disukainya).
Padahal tidak ada yang mengetahui Takwilnya (tafsir
maksudnya yang sebenar) melainkan Allah dan orangorang yang tetap teguh serta mendalam
pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, berkata:
Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya
dari sisi Tuhan kami dan tiadalah yang mengambil
pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang
berfikiran. (7) (Mereka berdoa dengan berkata): Wahai
Tuhan kami! Janganlah Engkau memesongkan hati kami
sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan
kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisiMu;
sesungguhnya Engkau jualah Tuhan Yang melimpahlimpah pemberianNya. (8) Wahai Tuhan kami!
Sesungguhnya Engkaulah yang akan menghimpunkan
sekalian manusia, untuk (menerima balasan pada)

Mukasurat 6/22

suatu hari (hari kiamat) yang tidak ada syak padanya.


Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjiNya. (9)
Sebenarnya harta benda orang-orang kafir dan juga
anak-pinak mereka tidak sekali-kali akan
menyelamatkan mereka dari (azab seksa) Allah sedikit
juapun; dan mereka itulah bahan bakaran api Neraka.
(10)

Mukasurat 7/22

Surah Ali-Imran, Ayat 18-19


Allah menerangkan (kepada sekalian makhlukNya
dengan dalil-dalil dan bukti), bahawasanya tiada
Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang
sentiasa mentadbirkan (seluruh alam) dengan
keadilan dan malaikat-malaikat serta orang-orang
yang berilmu (mengakui dan menegaskan juga yang
demikian); tiada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia; Yang Maha Kuasa, lagi Maha
Bijaksana. (18) Sesungguhnya agama (yang benar
dan diredai) di sisi Allah ialah Islam dan orang-orang
(Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak
berselisih (mengenai agama Islam dan enggan
menerimanya) melainkan setelah sampai kepada
mereka pengetahuan yang sah tentang
kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata
kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan
mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar
akan ayat-ayat keterangan Allah, maka
sesungguhnya Allah Amat segera hitungan
hisabNya. (19)

Surah Ali-Imran, Ayat 26-27


Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai Tuhan yang
mempunyai kuasa pemerintahan! Engkaulah yang
memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang
Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut
kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau
kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan
sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkaulah yang
menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam
kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala
kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas
tiap-tiap sesuatu. (26) Engkaulah (wahai Tuhan)
yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu
siang dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang
ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang
mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang
mati dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang
mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang
memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau
kehendaki, dengan tiada hitungan hisabnya. (27)

Mukasurat 8/22

Surah Ali-Imran, Ayat 190-194


Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan
pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda
(kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat
Allah) bagi orang-orang yang berakal. (190) (Iaitu)
orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah
semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa
mereka berbaring mengiring dan mereka pula
memikirkan tentang kejadian langit dan bumi
(sambil berkata): Wahai Tuhan kami! Tidaklah
Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia,
Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab
Neraka. (191) Wahai Tuhan kami! Sebenarnya
sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam Neraka
maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya
dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh
seorang penolong pun. (192) Wahai Tuhan kami!
Sesungguhnya kami telah mendengar seorang
Penyeru (Rasul) yang menyeru kepada iman,
katanya: Berimanlah kamu kepada Tuhan kamu,
maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami,
ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah
daripada kami kesalahan-kesalahan kami dan
matikanlah kami bersama orang-orang yang
berbakti (yang banyak berbuat kebajikan). (193)
Wahai Tuhan kami! Berikanlah kepada kami pahala
yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui
Rasul-rasulMu dan janganlah Engkau hinakan kami
pada hari kiamat; sesungguhnya Engkau tidak
memungkiri janji. (194)

Surah An-Nisa, Ayat 56


Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar
kepada ayat-ayat keterangan Kami, Kami akan
membakar mereka dalam api Neraka. Tiap-tiap kali
kulit mereka masak hangus, Kami gantikan untuk
mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasa
azab sengsara itu dan (ingatlah) sesungguhnya Allah
adalah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (56)
Ulang 3 atau 7 kali

Mukasurat 9/22

Surah Al-Araf, Ayat 54-56


Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang
Menciptakan langit dan bumi dalam enam masa lalu
Dia bersemayam di atas Arasy; Dia melindungi
malam dengan siang yang mengiringinya dengan
deras (silih berganti) dan (Dia pula Yang
Menciptakan) matahari dan bulan serta bintangbintang, (semuanya) tunduk kepada perintahNya.
Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan
menciptakan (sekalian makhluk) dan urusan
pemerintahan. Maha Suci Allah Yang Mencipta dan
Mentadbirkan sekalian alam. (54) Berdoalah kepada
Tuhan kamu dengan merendah diri dan (dengan
suara) perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak
suka kepada orang-orang yang melampaui batas.
(55) Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi
sesudah Allah menyediakan segala yang membawa
kebaikan padanya dan berdoalah kepadaNya dengan
perasaan bimbang (kalau-kalau tidak diterima) dan
juga dengan perasaan terlalu mengharapkan
(supaya makbul). Sesungguhnya rahmat Allah itu
dekat kepada orang-orang yang memperbaiki
amalannya. (56)

Surah Al-Araf, Ayat 117-122


Dan Kami wahyukan kepada Nabi Musa:
Campakkanlah tongkatmu! Maka tiba-tiba tongkat
itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan
(dengan sihir mereka). (117) Maka sabitlah
kebenaran (mukjizat Nabi Musa) dan batallah (sihir)
yang mereka telah lakukan. (118) Oleh itu, kalahlah
Firaun dan Ketua-ketua kaumnya di situ dan
kembalilah mereka dengan keadaan yang hina.
(119) Dan (kemenangan Nabi Musa menjadikan)
ahli-ahli sihir itu dengan sendirinya merebahkan diri
mereka sujud, (120) Sambil berkata: Kami beriman
kepada Tuhan sekalian alam. (121) (Iaitu) Tuhan bagi
Nabi Musa dan Nabi Harun. (122)

Mukasurat 10/22

Surah Yunus, Ayat 79-82


Dan berkatalah Firaun (kepada orang-orangnya):
Bawalah kamu kepadaku segala ahli sihir yang
mahir. (79) Setelah datang ahli-ahli sihir itu, Nabi
Musa berkata kepada mereka: Campakkanlah kamu
dahulu apa yang kamu hendak campakkan (dari
benda-benda yang kamu jadikan sihir itu)! (80)
Setelah mereka campakkan (benda-benda itu), Nabi
Musa berkata: Apa yang kamu datangkan itu, itulah
sihir; sesungguhnya Allah akan mendedahkan
kepalsuannya (dengan mukjizat yang
dikurniakanNya kepadaku); sesungguhnya Allah
tidak akan menjayakan perbuatan orang-orang yang
melakukan kerosakan. (81) Dan Allah juga sentiasa
menetapkan perkara yang benar dengan kalimahkalimah perintahNya, walaupun yang demikian
dibenci oleh orang-orang yang melakukan dosa. (82)

Surah Ta-Ha, Ayat 1-5


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani
Taa Haa. (1) Kami tidak menurunkan Al-Quran
kepadamu (wahai Muhammad) supaya engkau
menanggung kesusahan. (2) Hanya untuk menjadi
peringatan bagi orang-orang yang takut melanggar
perintah Allah (3) (Al-Quran) diturunkan dari (Tuhan)
yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. (4)
Iaitu (Allah) Ar-Rahman, yang bersemayam di atas
Arasy. (5)

Mukasurat 11/22

Surah Ta-Ha, Ayat 65-70


Mereka berkata: Wahai Musa! Engkaukah yang akan
mencampak lebih dahulu atau kamikah yang mulamula mencampak? (65) Nabi Musa menjawab:
Bahkan kamulah campak dahulu. Tiba-tiba tali-tali
mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayangbayang kepadanya seolah-olah benda-benda
berjalan, disebabkan sihir mereka. (66) Maka yang
demikian menjadikan Nabi Musa merasa takut
sedikit dalam hatinya. (67) Kami berfirman
kepadanya: Janganlah engkau takut (wahai Musa)!
Sesungguhnya engkaulah yang tertinggi mengatasi
mereka dengan kemenangan. (68) Dan
campakkanlah apa yang ada di tangan kananmu,
nescaya ia menelan segala (benda-benda sihir) yang
mereka lakukan, kerana sesungguhnya apa yang
mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir;
sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan, di
mana sahaja dia berada. (69) (Nabi Musa pun
mencampakkan tongkatnya yang terus menelan
segala benda sihir mereka), maka keadaan yang
demikian menjadikan ahli-ahli sihir itu segera
merebahkan diri sujud sambil berkata: Kami beriman
kepada Tuhan yang mengutus Nabi Harun dan Nabi
Musa. (70)

Surah Al-Muminun, Ayat 115-118


Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami
hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada)
sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan
itu? Dan kamu (menyangka pula) tidak akan
dikembalikan kepada Kami? (115) Maka (dengan
yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang
Menguasai seluruh alam, lagi Yang Tetap Benar;
tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai
Arasy yang mulia. (116) Dan sesiapa yang
menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah,
dengan tidak berdasarkan sebarang keterangan
mengenainya, maka sesungguhnya hitungannya
(dan balasan amalnya yang jahat itu) disediakan di
sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir
tidak akan berjaya. (117) Dan berdoalah (wahai
Muhammad dengan berkata): Wahai Tuhanku,
berikanlah ampun dan kurniakan rahmat dan
sememangnya Engkaulah sahaja sebaik-baik
Pemberi rahmat! (118)

Mukasurat 12/22

Surah Yasin, Ayat 1-12


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani
Yaa Siin. (1) Demi Al-Quran yang mengandungi
hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh, (2)
Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad adalah
seorang Rasul) dari Rasul-rasul yang telah diutus, (3)
Yang tetap di atas jalan yang lurus (agama Islam).
(4) Al-Quran itu, diturunkan oleh Allah Yang Maha
Kuasa, lagi Maha Mengasihani, (5) Supaya engkau
memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang
datuk neneknya telah lama tidak diberikan
peringatan dan amaran; sebab itulah mereka lalai.
(6) Demi sesungguhnya, telah tetap hukuman seksa
atas kebanyakan mereka, kerana mereka tidak
mahu beriman. (7) Sesungguhnya Kami jadikan
(kesombongan dan keengganan mereka tunduk
kepada kebenaran sebagai) belenggu yang
memberkas kedua tangan mereka ke batang leher
mereka; (lebarnya belenggu itu) sampai
(menongkatkan) dagu mereka lalu menjadilah
mereka terdongak. (8) Dan Kami jadikan (sifat tamak
dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat
itu sebagai) sekatan (yang menghalang mereka
daripada memandang kepada keburukan dan
kesingkatan masa dunia yang ada) di hadapan
mereka dan sekatan (yang menghalang mereka
daripada memikirkan azab yang ada) di belakang
mereka (pada hari kiamat). lalu Kami tutup
pandangan mereka; maka dengan itu, mereka tidak
dapat melihat (jalan yang benar). (9) Dan (dengan
sebab itu) sama sahaja kepada mereka, engkau beri
amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya
mereka tidak akan beriman. (10) Sesungguhnya
peringatan dan amaran (yang berkesan dan
mendatangkan faedah) hanyalah yang engkau
berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran AlQuran serta ia takut (melanggar perintah Allah) ArRahman semasa dia tidak dilihat orang dan semasa
dia tidak melihat azab Tuhan. Oleh itu berilah
kepadanya berita yang menggembirakan dengan
keampunan dan pahala yang mulia. (11)
Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang
yang mati dan Kami tuliskan segala yang mereka
telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan
perbuatan yang mereka tinggalkan dan (ingatlah)
tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam
Kitab (ibu Suratan) yang jelas nyata. (12)

Mukasurat 13/22

Surah Yasin, Ayat 65


Pada waktu itu Kami meteraikan mulut mereka
(sejurus) dan (memberi peluang kepada) tangantangan mereka memberitahu Kami (kesalahan
masing-masing) dan kaki mereka pula menjadi saksi
tentang apa yang mereka telah usahakan. (65)

Surah As-Saffat, Ayat 1-10


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani
Demi (hamba-hambaKu) yang berbaris dengan
berderet-deret. (1) (Hamba-hambaKu) yang
melarang (dari kejahatan) dengan sesungguhsungguhnya. (2) (Hamba-hambaKu) yang membaca
kandungan Kitab Suci. (3) (Sumpah demi sumpah)
sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah Satu. (4) Tuhan
(yang mencipta serta mentadbirkan) langit dan bumi
dan segala yang ada di antara keduanya dan Tuhan
(yang mengatur) tempat-tempat terbit matahari. (5)
Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang
dekat (pada penglihatan penduduk bumi) dengan
hiasan bintang-bintang. (6) Dan (Kami pelihara
urusan langit itu) dengan serapi-rapi kawalan dari
(masuk campur) tiap-tiap Syaitan yang derhaka. (7)
(Dengan itu) mereka tidak dapat memasang telinga
mendengar (percakapan malaikat) penduduk langit
dan mereka pula direjam (dengan api) dari segala
arah dan penjuru. (8) Untuk mengusir mereka dan
mereka pula beroleh azab seksa yang tidak putusputus. (9) Kecuali sesiapa di antara Syaitan-syaitan
itu yang curi mendengar mana-mana percakapan
(malaikat), maka dia diburu dan diikuti (dengan
rejaman) api yang menjulang lagi menembusi. (10)

Mukasurat 14/22

Surah Ad-Dukhan, Ayat 10-18


Oleh itu tunggulah (wahai Muhammad) semasa
langit membawa asap kemarau yang jelas nyata
(yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat), (10)
Yang akan menimpa seluruh keadaan manusia (yang
kafir itu, sehingga mereka akan berkata): Ini adalah
azab yang sungguh menyakitkan. (11) (Pada saat itu
mereka akan merayu dengan berkata): Wahai Tuhan
kami! Hapuskanlah azab ini dari kami,
sesungguhnya kami akan beriman!. (12) Bagaimana
mereka dapat beringat (menyempurnakan janji
mereka hendak beriman itu)? Padahal mereka telah
pun didatangi seorang Rasul yang memberi
keterangan-keterangan (yang cukup untuk mereka
beriman)! (13) Sekalipun demikian, mereka juga
berpaling ingkar daripada menerima keterangannya
sambil berkata (sesama sendiri): Dia seorang yang
diajar (oleh bangsa asing), dia juga seorang yang
gila! (14) Sesungguhnya (kalaulah) kami hapuskan
azab itu barang sedikitpun, sudah tentu kamu akan
kembali (kufur ingkar). (15) (Ingatlah! Kalau kamu
ulangi keingkaran kamu, kamu akan dibinasakan)
semasa Kami timpakan (kamu dengan) paluan yang
besar (dari pihak lawan kamu); sesungguhnya Kami
tetap akan menyeksa (dengan azab yang seberatberatnya). (16) Dan demi Sesungguhnya! Sebelum
mereka, Kami telah menguji kaum Firaun dan
merekapun telah didatangi oleh seorang Rasul (Nabi
Musa) Yang mulia; (17) (Yang memberitahu kepada
mereka dengan katanya): Berikanlah kepadaku
wahai hamba-hamba Allah (apa-apa yang
menandakan kamu menerima kerasulanku);
sesungguhnya aku ini seorang Rasul yang amanah,
yang diutuskan kepada kamu. (18)

Mukasurat 15/22

Surah Ad-Dukhan, Ayat 43-50


(Ingatlah), sesungguhnya pokok Zaqqum; (43)
(Buahnya) menjadi makanan bagi orang yang
berdosa (dalam Neraka). (44) (Makanan ini pula
panas) seperti tembaga cair, mendidih dalam perut;
(45) Seperti mendidihnya air yang meluap-luap
panasnya. (46) (Lalu diperintahkan kepada malaikat
penjaga Neraka): Renggutlah orang yang berdosa itu
dan seretlah dia ke tengah-tengah Neraka. (47)
Kemudian curahkanlah di atas kepalanya (azab
seksa) dari air panas yang menggelegak. (48) (Serta
dikatakan kepadanya secara mengejek): Rasalah
azab seksa, sebenarnya engkau adalah orang yang
berpengaruh dan terhormat (dalam kalangan
masyarakatmu) (49) (Kemudian dikatakan kepada
ahli Neraka umumnya): Sesungguhnya inilah dia
(azab seksa) yang kamu dahulu ragu-ragu
terhadapnya! (50)
Ulang 3 atau 7 kali

Mukasurat 16/22

Surah Al-Ahqaf, Ayat 29-32


Dan (ingatkanlah peristiwa) semasa Kami
menghalakan satu rombongan jin datang kepadamu
(wahai Muhammad) untuk mendengar Al-Quran;
setelah mereka menghadiri bacaannya, berkatalah
(setengahnya kepada yang lain): Diamlah kamu
dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya!
Kemudian setelah selesai bacaan itu, kembalilah
mereka kepada kaumnya (menyiarkan ajaran AlQuran itu dengan) memberi peringatan dan amaran.
(29) Mereka berkata: Wahai kaum kami!
Sesungguhnya kami telah mendengar Kitab (AlQuran) yang diturunkan (oleh Allah) sesudah Nabi
Musa, yang menegaskan kebenaran Kitab-kitab Suci
yang terdahulu daripadanya, lagi memandu kepada
kebenaran (tauhid) dan ke jalan yang lurus (agama
Islam) (30) Wahai kaum kami! Sahutlah (seruan)
Rasul (Nabi Muhammad) yang mengajak ke jalan
Allah, serta berimanlah kamu kepadanya, supaya
Allah mengampunkan sebahagian dari dosa-dosa
kamu dan menyelamatkan kamu dari azab seksa
yang tidak terperi sakitnya. (31) Dan sesiapa tidak
menyahut (seruan) Rasul yang mengajaknya ke
jalan Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan
diri (dari balasan azab walau ke mana sahaja dia
melarikan diri) di bumi dan dia tidak akan beroleh
sesiapapun yang lain dari Allah sebagai pelindungpelindung yang membelanya; mereka (yang
demikian sifatnya) adalah dalam kesesatan yang
nyata. (32)

Surah Ar-Rahman, Ayat 33-36


Wahai sekalian jin dan manusia! Kalau kamu dapat
menembus keluar dari kawasan-kawasan langit dan
bumi (untuk melarikan diri dari kekuasaan dan
balasan Kami), maka cubalah kamu menembus
keluar. Kamu tidak akan menembus keluar
melainkan dengan satu kekuasaan (yang mengatasi
kekuasaan Kami; masakan dapat)! (33) Maka yang
mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu,
yang kamu hendak dustakan? (34) Kamu (wahai
golongan yang kufur ingkar dari kalangan jin dan
manusia) akan ditimpakan dengan api yang
menjulang-julang dan leburan tembaga cair (yang
membakar); dengan yang demikian, kamu tidak
akan dapat mempertahankan diri (dari azab seksa
itu). (35) Maka yang mana satu di antara nikmatnikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?
(36)

Mukasurat 17/22

Surah Al-Hashr, Ayat 21-24


Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas
sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu
khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada
Allah dan (ingatlah), misal-misal perbandingan ini
Kami kemukakan kepada umat manusia, supaya
mereka memikirkannya. (21) Dialah Allah, yang
tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang Mengetahui
perkara yang ghaib dan yang nyata; Dialah Yang
Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. (22) Dialah
Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang
Menguasai (sekalian alam); Yang Maha Suci; Yang
Maha Selamat Sejahtera (dari segala kekurangan);
Yang Maha Melimpahkan Keamanan; Yang Maha
Pengawal serta Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang
Maha Kuat (menundukkan segala-galanya); Yang
Melengkapi segala KebesaranNya. Maha Suci Allah
dari segala yang mereka sekutukan denganNya. (23)
Dialah Allah, Yang Menciptakan sekalian makhluk;
Yang Mengadakan (dari tiada kepada ada); Yang
Membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut
yang dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama yang
sebaik-baiknya dan semulia-mulianya; bertasbih
kepadaNya segala yang ada di langit dan di bumi
dan Dialah Yang tiada bandingNya, lagi Maha
Bijaksana. (24)

Surah Al-Qalam, Ayat 51


Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu,
hampir-hampir menggelincir dan menjatuhkanmu
dengan pandangan mereka (yang penuh dengan
permusuhan dan kebencian), semasa mereka
mendengar Al-Quran sambil berkata: Sebenarnya
(Muhammad) itu, sungguh-sungguh orang gila. (51)

Mukasurat 18/22

Surah Al-Jinn, Ayat 1-9


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani
Katakanlah (wahai Muhammad): Telah diwahyukan
kepadaku, bahawa sesungguhnya: Satu rombongan
jin telah mendengar (Al-Quran yang aku bacakan),
lalu mereka (menyampaikan hal itu kepada kaumnya
dengan) berkata: Sesungguhnya kami telah
mendengar Al-Quran (sebuah Kitab Suci) yang
susunannya dan kandungannya sungguh
menakjubkan! (1) Kitab yang memberi panduan ke
jalan yang betul, lalu kami beriman kepadanya, dan
kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan
sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. (2) Dan
(ketahuilah wahai kaum kami!) Bahawa
sesungguhnya: Tertinggilah kebesaran dan
keagungan Tuhan kita daripada beristeri atau
beranak. (3) Dan (dengan ajaran Al-Quran nyatalah)
bahawa sesungguhnya: (Ketua) yang kurang akal
pertimbangannya dari kalangan kita telah
mengatakan terhadap Allah kata-kata yang
melampaui kebenaran; (4) Dan bahawa
sesungguhnya (nyatalah kesalahan) kita menyangka
bahawa manusia dan jin tidak sekali-kali akan berani
mengatakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. (5)
Dan bahawa sesungguhnya adalah (amat salah
perbuatan) beberapa orang dari manusia, menjaga
dan melindungi dirinya dengan meminta
pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin,
kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan
golongan jin bertambah sombong dan jahat. (6) Dan
bahawa sesungguhnya (tidaklah benar) manusia
menyangka sebagaimana yang kamu sangka,
bahawa Allah tidak sekali-kali mengutuskan
sebarang Rasul (atau tidak akan membangkitkan
manusia pada hari kiamat). (7) Dan bahawa
sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita
langit, lalu kami dapati langit itu penuh dengan
pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya,
dan (dengan rejaman-rejaman) api yang menyala.
(8) Padahal sesungguhnya kami dahulu biasa
menduduki tempat-tempat (perhentian) di langit
untuk mendengar (percakapan penduduknya); maka
sekarang sesiapa yang cuba mendengar, akan
mendapati api yang menyala yang menunggu
merejamnya. (9)

Mukasurat 19/22

Surah Al-Inshirah
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani
Bukankah Kami telah melapangkan bagimu:
Dadamu (wahai Muhammad serta mengisinya
dengan iman dan hidayat petunjuk)? (1) Dan Kami
telah meringankan daripadamu: Bebanmu
(menyiarkan Islam); (2) Yang memberati
tanggunganmu, (dengan memberikan berbagai
kemudahan dalam melaksanakannya)? (3) Dan Kami
telah meninggikan bagimu: Sebutan namamu
(dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai
kemuliaan)? (4) Oleh itu, maka (tetapkanlah
kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap
kesukaran disertai kemudahan, (5) (Sekali lagi
ditegaskan): Bahawa sesungguhnya tiap-tiap
kesukaran disertai kemudahan. (6) Kemudian
apabila engkau telah selesai (daripada sesuatu amal
soleh), maka bersungguh-sungguhlah engkau
berusaha (mengerjakan amal soleh yang lain), (7)
Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau
memohon (apa yang engkau gemar dan ingini). (8)

Surah Al-Zalzalah
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani
Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang
sedahsyat-dahsyatnya, (1) Serta bumi itu
mengeluarkan segala isinya, (2) Dan berkatalah
manusia (dengan perasaan gerun): Apa yang sudah
terjadi kepada bumi? (3) Pada hari itu bumi pun
menceritakan khabar beritanya: (4) Bahawa
Tuhanmu telah memerintahnya (berlaku demikian).
(5) Pada hari itu manusia akan keluar berselerak
(dari kubur masing-masing) untuk diperlihatkan
kepada mereka (balasan) amal-amal mereka. (6)
Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah,
nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! (7)
Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah,
nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! (8)

Mukasurat 20/22

Surah Al-Fil
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani
Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu
telah melakukan kepada angkatan tentera (yang
dipimpin oleh pembawa) Gajah, (yang hendak
meruntuhkan Kaabah)? (1) Bukankah Tuhanmu telah
menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan
yang rugi dan memusnahkan mereka? (2) Dan Dia
telah menghantarkan kepada mereka (rombongan)
burung berpasuk-pasukan; (3) Yang melontar
mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang
dibakar keras; (4) Lalu Dia menjadikan mereka
hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang
dimakan ulat. (5)

Surah Al-Masad (The Palm Fiber)


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani
Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan
binasalah dia bersama; (1) Hartanya dan segala
yang diusahakannya, tidak dapat menolongnya. (2)
Dia akan menderita bakaran api Neraka yang marak
menjulang. (3) Dan juga isterinya, seorang
perempuan pemunggah kayu api. (4) Di lehernya
sejenis tali, dari tali-tali yang dipintal. (5)

Surah Al-Ikhlas
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani
Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah
Allah Yang Maha Esa. (1) Allah Yang menjadi
tumpuan sekalian makhluk untuk memohon
sebarang hajat. (2) Dia tiada beranak dan Dia pula
tidak diperanakkan (3) Dan tidak ada sesiapapun
yang serupa denganNya. (4)

Mukasurat 21/22

Surah Al-Falaq
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani
Katakanlah (wahai Muhammad): Aku berlindung
kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian
makhluk. (1) Dari bencana makhluk-makhluk yang
Dia ciptakan. (2) Dari bahaya gelap apabila ia
masuk. (3) Dari kejahatan makhluk-makhluk yang
menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan
ikatan-ikatan). (4) Serta dari kejahatan orang yang
dengki apabila dia melakukan dengkinya. (5)

Surah An-Nas
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani
Katakanlah (wahai Muhammad): Aku berlindung
kepada (Allah) Pemelihara sekalian manusia. (1)
Yang Menguasai sekalian manusia. (2) Tuhan yang
berhak disembah oleh sekalian manusia. (3) Dari
kejahatan pembisik penghasut yang timbul
tenggelam. (4) Yang melemparkan bisikan dan
hasutannya ke dalam hati manusia. (5) (Iaitu
pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan
manusia. (6)

Mukasurat 22/22