Anda di halaman 1dari 5

UJIAN DIAGNOSTIK

SMK DATUK PETER MOJUNTIN


(Januari 2005)

PERDAGANGAN TINGKATAN EMPAT


1 jam 15 minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Kertas ini mengandungi 40 soalan objektif.
Jawab semua soalan

Kertas ini mengandungi 9 muka surat bercetak termasuk muka hadapan

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan


jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiaptiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada
kertas jawapan objektif anda.
1. Antara pernyataan berikut, yang manakah
menerangkan keperluan manusia?
A
Keperluan
untuk
mendapatkan
kesempurnaan diri adalah paling penting
B
Keperluan bertambah apabila seseorang
menjadi lebih kaya
C
Keperluan mesti dipenuhi terlebih dahulu
untuk terus hidup
D
Keperluan hanya boleh dipenuhi menerusi
pengeluaran langsung
2. Antara pernyataan berikut, yang manakah
menerangkan keperluan asas?
A
Pelbagai jenis dan tidak terhad
B
Tidak dapat dipenuhi kesemuanya
C
Terdiri daripada barang dan perkhidmatan
D
Mesti dipenuhi terlebih dahulu
3. Apakah maksud kehendak manusia?
A
Keinginan yang paling asas
B
Sesuatu yang mesti ada pada manusia untuk
terus hidup
C
Sesuatu yang terhad dan susah didapati
D
Keinginan untuk hidup lebih selesa
4. Mengikut Hierarki Keperluan Maslow, yang
manakah menunjukkan keperluan fisiologi?
A
Manikam membeli roti untuk sarapan pagi
B
Ah Loon berkelah dengan kawan-kawannya
di Port Dickson
C
Pak Dolah bersembahyang di Masjid Negeri
setiap hari Jumaat
D
Nicole bermain tenis dengan adiknya setiap
hari Sabtu
5. Antara individu berikut, yang manakah bertindak
untuk memenuhi kehendaknya?
A
Encik Lim membeli sebuah rumah untuk
tinggal bersama keluarga
B
Puan Sabariah pergi ke Klinik Penawar
untuk mendapatkan rawatan
C
Encik Raja membeli sebuah kereta BMW
siri terbaru
D
Michael pergi ke gereja setiap hari Ahad
6. Manusia mempunyai kehendak yang banyak dan
pelbagai. Bagaimanakah kehendak ini dipenuhi?
A
Menjalankan aktiviti perniagaan
B
Menghasilkan barang dan perkhidmatan
C
Meningkatkan urus niaga perniagaan
D
Melakukan pengkhususan

7. Berdasarkan Hierarki Keperluan Maslow, pilih


pernyataan yang betul.
A
Keperluan fisiologi bermaksud manusia
perlu menjaga kesihatan
B
Keperluan keselamatan merujuk kepada
keperluan manusia untuk memiliki senjata
api
C
Keperluan sosial adalah aktiviti pergaulan
bebas antara manusia
D
Keperluan rohani ialah keperluan manusia
untuk menikmati seni dan agama
Sukar dipuaskan dan tidak terhad
8. Ciri di atas meneranglkan
A
keperluan manusia
B
masalah perniagaan
C
pengeluaran barang
D
kehendak manusia
Keinginan untuk melanjutkan pelajaran ke universiti
Mengambil jurusan perubatan
Ingin berbakti kepada masyarakat dan negara
9. Pernyataan di atas berkaitan dengan Hierarki
Keperluan Maslow. Apakah jenis keperluan
tersebut?
A
Keperluan sosial
B
Keperluan rohani
C
Keperluan fisiologi
D
Keperluan asas
10.Ciri keperluan sosial mengikut Hierarki
Keperluan Maslow ialah
A
keperluan kasih sayang dan penghargaan
B
keinginan mendapatkan sesuatu yang lebih
baik
C
keperluan untuk mendapatkan pendidikan
D
keinginan untuk menghayati kesenian

11. Antara pernyataan berikut, yang manakah


menerangkan X?
A
Wang tunai untuk memulakan perniagaan
B
Sumber alarn dan kekayaan semula jadi
C
Pengurusan dan pentadbiran perniagaan
D
Perkhidmatan secara langsung
12.Antara pekerja berikut, siapakah yang dianggap
terlibat dalam industri ekstraktif?

A
B
C
D

Ahmad bekerja di Mang memproses minyak


kelapa sawit
Ah Chong menjual sayur-sayuran di pasar
borong
Awang menternak ikan air tawar
David bekerja di makmal penyelidikan
SIRIM

A
B
C
D

Perniagaan alat ganti terpakai


Perniagaan kereta terpakai
Perniagaan barang-barang antik
Perniagaan import dan eksport

M ialah seorang nelayan


N ialah seorang pemborong
K ialah seorang penoreh getah
13.M, N, dan K melibatkan diri dalam pengeluaran.
Apakah cabang pengeluaran yang dimaksudkan?
A
Industri desa
B
Industri pembinaan
C
Industri ekstraktif
D
Industri pembuatan
14.Sistem Barter dijalankan hasil daripada keperluan
manusia. Keperluan yang manakah telah
mewujudkan sistem barter?
A
Keperluan fisiologi
B
Keperluan keselamatan
C
Keperluan sosial
D
Keperluan rohani
15.Pernyataan
yang
manakah
menerangkan
pengeluaran langsung?
A
Manusia memenuhi keperluan melalui usaha
sendiri
B
Manusia memenuhi keperluan melalui
pengkhususan
C
Manusia mengamalkannya pada masa kini
D
Manusia mengamalkan sistem barter pada
zaman dahulu
16.Apakah faktor yang menentukan pengkhususan
diamalkan di sebuah kilang?
A
Kemahiran pekerja
B
Kehendak majikan
C
Kekurangan peralatan
D
Kemudahan sedia ada
17.Pada zaman dahulu, seseorang terlibat dalam
sistem barter kerana dia
A
tidak mempunyai wang untuk membeli
barang
B
tidak yakin pada pengeluaran barang sendiri
C
mengeluarkan barang untuk diri sendiri
sahaja
D
mempunyai lebihan barang dan perlukan
barang lain

19.Rajah di atas menunjukkan klasifikasi pekerjaan


mengikut pengeluaran M mungkin sekali
A
peruncit
B
pelakon
C
nelayan
D
pengguna

20.Berdasarkan rajah di atas, Z adalah berkaitan


dengan
A
pengkhususan mengikut beberapa kumpulan
pekerjaan
B
pengkhususan mengikut proses pengeluaran
tertentu
C
pengkhususan dalam sesuatu bidang
pengeluaran
D
pengkhususan mengikut keadaan iklim dan
bentuk muka bumi

21.Apakah kesimpulan yang diperoleh daripada rajah


di atas?
A
Perkembangan tentang keperluan manusia
B
Cabang-cabang kehendak manusia yang
perlu dipenuhi
C
Kepuasan manusia setelah memenuhi
kehendaknya
D
Sumber untuk manusia
memenuhi
keperluannya

18.Antara berikut yang manakah terdapat unsur


Sistem Barter dalam perniagaan hari ini?

C
D

22.Pernyataan berikut menerangkan N, kecuali


A
kegiatan memasang barang separuh siap
untuk dijadikan barang siap
B
aktiviti utama mendapatkan bahan mentah
dan sumber alam
C
aktiviti mengagihkan barang daripada
pengeluar kepada pengguna
D
kegiatan memproses bahan mentah untuk
dijadikan barang siap
23.Bagaimanakah
pengkhususan
menyebabkan
pekerja menjadi mahir?
A
Pekerja diberi latihan yang pelbagai
B
Pekerja membuat pekerjaan berulang kali
C
Pekerja mengeluarkan hasil yang pelbagai
D
Pekerja berminat kerana ganjarannya
lumayan
Pengusaha
Ismail
Aziz
Robert
Beng Soon

Jenis Aktiviti Pengeluaran


Membuka klinik pakar kanak-kanak
Membuka kedai runcit
Membuka kilang kertas
Membuka kilang kelapa sawit

24.Berdasarkan rajah di atas, siapakah yang terlibat


dalam kegiatan khidmat terus dan industri
ekstraktif?
A
Ismail dan Aziz
B
Aziz dan Robert
C
Ismail dan Beng Soon
D
Robert dan Beng Soon
Negara kita mengeluarkan minyak kelapa sawit dan
getah untuk dijual kepada negara lain.
25.Apakah jenis pengkhususan tersebut?
A Pengkhususan proses
B Pengkhususan mengikut kawasan
C Pengkhususan antarabangsa
D Pengkhususan mengikut pekerjaan
26.Antara pernyataan berikut, yang manakah
menerangkan kelebihan pengkhususan?
A
Pengkhususan akan menambahkan kos
pengeluaran sesuatu firma
B
Pengkhususan menyebabkan pergantungan
sesebuah negara dengan negara lain

Pengkhususan membolehkan pengeluaran


secara besar-besaran dijalankan
Pengkhususan membantu meningkatkan
taraf hidup pekerja

27.Antara pekerja berikut, yang manakah dianggap


terlibat dalam pengkhususan proses?
A
Ah Lin menjahit baju untuk kegunaan
sendiri
B
Manja
menjual
sayur-sayuran
yang
ditanamnya di kebun
C
Chin Seng ditugaskan di bahagian
pembungkusan di kilang kasut
D
David menjadi seorang penyanyi kerana
berminat sejak kecil
28.Sistern Barter masih diamalkan pada zaman
sekarang kerana
A
tiada kemahuan serentak oleh kedua-dua
negara
B
barang-barang adalah tahan lama
C
wang tidak diperlukan sebagai perantaraan
D
aliran keluar wang sesebuah negara
dikurangkan
29.Seorang nelayan bersama anaknya menangkap
ikan di sungai dengan menggunakan jala.
Berapakah faktor pengeluaran yang terlibat dalam
kegiatan tersebut?
A
Satu
B
Dua
C
Tiga
D
Empat
30.Antara berikut yang manakah merupakan
kelemahan pengkhususan dalam pengeluaran?
A
Meningkatkan kos hidup masyarakat
B
Membazirkan faktor-faktor pengeluaran
C
Menyebabkan kesukaran untuk membuat
perubahan
D
Mengurangkan
kos
dalam
proses
pengeluaran
31.Antara berikut yang manakah proses penciptaan
nilai faedah?
A
Barang dari kilang dihantar ke pasaran
B
Jentera yang rosak dibaiki oleh pekerja
C
Kawasan hutan berfungsi sebagai tadahan
air
D
Ikan di laut hidup dalam ekosistem yang
seimbang
32.Bagaimanakah
pengkhususan
meningkatkan produktiviti?
I
Pekerja menjadi mahir dan cekap
II
Penggunaan mesin sepenuhnya

boleh

III
IV
A
B
C
D

Barang mengikut piawai dan bermutu


Masa operasi kerja dikurangkan
I, II, dan III
I, II, dan IV
I, III, dan IV
II, III, dan IV

33.Sebuah kilang yang mengamalkan pengkhususan


akan mengalami
A
peningkatan dalam bilangan pekerja
B
kenaikan pendapatan setiap bulan
C
perubahan dalam permintaan
D
pertambahan dalam pengeluaran
34.Faktor yang manakah tidak diperlukan dalam
pengeluaran khidmat terus?
A
Tenaga pekerja
B
Usahawan
C
Bahan mentah
D
Wang tunai
35.Jadual di bawah menunjukkan perkara yang
berkaitan dengan faktor pengeluaran. Antara
berikut yang manakah benar?
Faktor
Ganjaran
Penerima
A
Tanah
Sewa
Pelabur
B
Buruh
Bunga
Bank
C
Modal
Upah
Pekerja
D
Usahawan
Untung
Pemilik

38.Antara berikut yang manakah bukan


pengeluaran langsung?
A
Berskala kecil
B
Diamalkan pada zaman dahulu
C
Terdapat lebihan keluaran
D
Tidak mengamalkan pengkhususan

ciri

Meliputi kegiatan memproses bahan mentah


manjadi barang separuh siap atau barang siap.
39.Pernyataan di atas merujuk kepada industri
A
agihan
B
ikhtisas
C
sekunder
D
ekstraktif
40.Antara berikut yang manakah merupakan buruh
separuh mahir?
I
Jurutera
II
Mekanik
III Juruteknik
IV Juruterbang
A
I dan II
B
II dan III
C
III dan IV
D
I dan IV

36.Apakah yang dimaksudkan dengan pengeluaran?


A
Segala aktiviti untuk memenuhi keperluan
dan kehendak manusia.
B
Proses
menghasilkan
barang
dan
perkhidmatan untuk memenuhi keperluan
dan kehendak manusia
C
Proses
menghasilkan
barang
atau
perkhidmatan
untuk
mendapatkan
keuntungan
D
Mengeluarkan barang dengan menggunakan
bahan mentah tempatan

37.Apakah nilai faedah yang terlibat berdasarkan


rajah di atas?
A
Nilai faedah bentuk
B
Nilai faedah tempat
C
Nilai faedah masa
D
Nilai faedah milikan