Anda di halaman 1dari 1

BORANG SKOR BAGI AMALI FIZIK BAGI KONSTRUK 1,2,3,4 DAN 5

SEKOLAH

NAMA PELAJAR

TINGKATAN

TAJUK EKSPERIMEN

KONTRUK 1: MERANCANG EKSPERIMEN (K1)


PENUNJUK PRESTASI
PI1: Membuat inferens dari pemerhatian
PI2: Membuat hipotesis
BAHAGIAN 1 PI3: Menyatakan tujuan eksperimen
(B1)
PI4: Mengawal pemboleh ubah ; Manipulasi, bergerak balas, dimalarkan

MARKAH

PI1: Menentukan alatan dan radas


PI2: Melukis dan melabel gambar rajah
PI3: Membuat prosedur eksperimen

BAHAGIAN 2
(b2)
KONSTRUK 2: MENGENDALIKAN EKSPERIMEN (K2)
PI1: Memasang/ menyusun alatan
PI2: Mengendalikan eksperimen
PI3: Mengambil bacaan data
KONSTRUK 3: MENGUMPUL DAN MEREKOD DATA (K3)
PI1: Membuat jadual
PI2: Merekod semua nilai/ data pemboleh ubah dimanipulasi
PI3: Merekod semua nilai/ data pemboleh ubah bergerak balas
PI4: Merekod data kedua
KONSTRUK 4: MENGANALISIS DATA DAN MEMBUAT KESIMPULAN (K4)
PI1: Membuat tajuk graf dan pemboleh ubah yang betul pada paksi graf
PI2: Skala yang seragam
PI3: Garis lurus, licin dan terbaik
PI4: Menentukan kecerunan graf dan membuat segi tiga berkaitan
PI5: Menentukan nilai pada graf dengan ektrapolasi graf
PI6: Membuat kesimpulan
PI7: Langkah-langkah berkaitan untuk mendapatkan bacaan yang tepat
(langkah berjaga-jaga)
KONSTRUK 5: SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI (K5)
PI1: Kerja berkualiti, tekun dan bijak
Minat
PI2: Kerja yang tersusun / kemas
Sistematik
PI3: Menolong antara satu sama lain
Kerjasama
Bertanggung jawab PI4: Menjaga kebersihan makmal dan menjaga keselamatan
TANDATANGAN PELAJAR

(
)
TARIKH :

TANDATANGAN GURU PENTAKSIR

(
)
TARIKH :