Anda di halaman 1dari 2

Naskah MC / Pembawa Acara Tema Perpisahan

Assalamualaikum wr.wb.
bismillahirrohmairrohim
Yth. bapak ibu wali kelas 7, 8, dan 9.
Yth. Kepala SMP Negeri 1 Waluran.
Dewan guru, bapak2, ibu2 para undangan.
Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat
allah Swt, yang telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga pada hari ini
kita dapat berkumpul dalam acara perpisahan siswa-siswi SMP Negeri 1 Waluran.
Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad
Saw. Kepada keluarga-Nya, para sahabat-Nya serta kaum muslmin dan muslimat
yang senantiasa beristiqomah dalam menjalankan syariat Islam hingga akhir zaman
nanti.
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, adapun susunan acara pada pagi ini adalah
sebagai berikut

Pembukaan

Sambutan2

Prosesi pelepasan

Hiburan

Penutupan
Hadirin sekalian, demi menghemat waktu marilah kita buka acara ini dengan
bacaan basmallah bersama2.
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah sambutan2.
Sambutan pertama akan disampaikan oleh , ketua panitia. Kepadanya dipersilakan.
Selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan wisudawan, kepadanya dipersilakan.
Terimakasih saya sampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh kepala
SMP Negeri 1 Waluran, kepadanya dipersilakan.Terimakasih saya sampaikan.
Hadirin sekalian. Kini kita memasuki acara inti, yakni prosesi wisuda siswa-siswi
kelas 9 SMP Negeri 1 Waluran yang akan dipandu oleh wali kelas 9. Kepadanya
dipersilakan.

Hadirin sekalian, inilah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni acara hiburan yang
akan menghibur anda semua dengan penampilan-penampilan dari siswa-siswi SMP
Negeri 1 Waluran.
Hadirin sekalian, tibalah kita dipenghujung acara yakni penutupan, mari kita tutup
acara perpisahan siswa-siswi SMP XXX ini dengan bacaan hamdalah,
Alhamdulillah, ..
Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga apa
yang telah kita lalui diterima oleh Allah swt. Saya selaku pembawa acara
mengucapkan terimakasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila terdapat
hal2 atau kata2 yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian.
Terimakasih, wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum wr.wb

Assalamualaikum Wr.Wb
Alhamdulillahi robbil alamiin wabihi nastainu ala ummuriddunya waddin, washalatu
wassalamu alaa asyrofil anbiyai wal mursaliin, waala alihi wa sahbihi ajmain amma badu.
Faqod qolallohu taala fil quranil karim, audzubillahi minasy syaitonir rojiim, bismillahir
rahmanir rahiim: Robbi srohli shodri wayasirli amri wahlul ukdatam millisani yafqohu qauli,
shodaqollohul adzim.

Anda mungkin juga menyukai