Anda di halaman 1dari 14

KOHT E FOLJS

USHTRIME

#MesueseAurela

Ushtrime
Lexoni:
Para se t fillonte msimi Agroni i tha Shpendit:
- Un lexoj m mir se ti, ti lexon m mir se Alberti, kurse Shqiponja ua kalon t gjithve,
ajo lexon m bukur se ne. Ne lexojm m bukur se grupi tjetr.
Ju lexoni n heshtje, ndrsa ata lexojn pasi ju t mbaroni!
Foljet me shkronja t zeza n tekst, klasifiko n tabel!

Un
ti
ai(ajo)
ne
ju
ata(ato)

lexoj
ti lexon
ai - ajo lexon
Ne lexojm
Ju lexoni
ata lexojn

Zgjedho n tabel kto folje: mendoj, shkruaj, vrapoj, kndoj, harroj.


Un

mendoj

shkruaj

vrapoj

kndoj

harroj

Ti

Ti mendon

Ti shkruan

Ti vrapon

Ti kwndon

Ti harron

Ai
(ajo)
Ne

Ai mendon

Ai shkruan

Ai vrapon

Ai kwndon

Ai harron

Ne mendojmw

Ne shkruajmw

Ne vrapojmw

Ne kwndojmw

Ne harrojmw

Ju

Ju mendoni

Ju shkruani

Ju vraponi

Ju kwndoni

Ju harroni

Ata kwnojnw

Ata harrojnw

Ata
(ato)

Ata-ato mendojnw Ata shkruajnw Ata-ato vrapojnw

#MesueseAurela
Prill 2016

KOHT E FOLJS

USHTRIME

#MesueseAurela

KOHT E FOLJS
N gjuhn shqipe foljet zgjedhohen n tri koh themelore
1. KOHA E TASHME

2. KOHA E SHKUAR

3. KOHA E ARDHME

Nuk ka asnnj koh

Koha e pakryer
Koha e kryer e thjesht

koha e ardhme II
Koha e ardhme e
prparme
e ardhme e s shkuars
e ardhme e prparme e
s shkuars

Koha e kryer
Koha m se e kryer
Koha e kryer e tejshkuar

MNYRAT E FOLJS DHE KOHT


N gjuhn shqipe foljet zgjedhohen n gjasht mnyra.
*Secila mnyr ka koht e veta.
Mnyra dftore
Mnyra lidhore
Mnyra kushtore

Koha e tashme
Koha e pakryer
Koha e kryer e thjesht
Koha e kryer
Koha m se e kryer
Koha e kryer e tejshkuar
Koha e ardhme
K .e ardhme e prparme

Koha e tashme
Koha e pakryer
Ska
Koha e kryer
Koha m se e kryer
Ska
Ska
Ska

Koha e tashme
Ska
Ska
Koha e kryer
Ska
Ska
Ska
Ska

Mnyra habitore

Mnyra dshirore

Mnyra urdhrore

Koha e tashme
Koha e pakryer
Koha e kryer
Koha m se e kryer

Koha e tashme
Ska
Koha e kryer
Ska

Koha e tashme
Ska
Ska
Ska

#MesueseAurela
Prill 2016

KOHT E FOLJS

USHTRIME

#MesueseAurela

MNYRA DFTORE
Folja ndihmse kam
Koha e tashme

Koha e pakryer

E kryer e thjesht

Koha e kryer

un kam
ti ke
ai (ajo) ka
ne kemi
ju keni
ata (ato) kan

un kisha
ti kishe
ai (ajo) kishte
ne kishim
ju kishit
ata (ato) kishin

un pata
ti pate
ai (ajo) pati
ne patm
ju patt
ata(ato) patn

un kam pasur
ti ke pasur
ai (ajo) ka pasur
ne kemi pasur
ju keni pasur
ata (ato) kan

Koha m se e
kryer

Koha e kryer e
tejshkuar

Koha e ardhme

Koha e ardhme e
prparme

Folja kam n t
pakryern veta e
par, + folja.
un kisha pasur
ti kishe pasur

Folja kam n t
kryern e thjesht
veta e par, +
folja
un pata pasur
un do t kem
ti pate pasur
ti do t kesh

ai kishte pasur

ai pati pasur

ai do t ket

ne kishim pasur
ju kishit pasur
ata kishin pasur

ne patm pasur
ju patt pasur
ata patn pasur

ne do t kemi
ju do t keni
ata do t ken

*2.

MNYRA LIDHORE
K. e tashme
K. e pakryer
un
ti
ai
ne
ju
ata

t
t
t
t
t
t

kem
kesh
ket
kemi
keni
ken

un
ti
ai
ne
ju
ata

t
t
t
t
t
t

kisha
kishe
kishte
kishim
kishit
kishin

K. e kryer

K. m se e kryer

un t kem pasur
ti t kesh =I=
ai t ket =I=
ne t kemi =I=
ju t keni =I=
ata t ken =I=

un t kisha pasur
ti t kishe =I=
ai t kishte =I=
ne t kishim =I=
ju t kishit
=I=
ata t kishin =I=

#MesueseAurela
Prill 2016

Foljet ndihmse kam


dhe jam n t
ardhmen veta e
par, + folja.
un do t kem pasur
ti do t kesh
pasur
ai do t ket
=I=
ne do t kemi =I=
ju do t keni =I=
ata do t ken
=I=

KOHT E FOLJS

USHTRIME

#MesueseAurela

*3.
MNYRA KUSHTORE
Folja kam
KOHA E TASHME
do t + folja n kohen e pakryer.
Un
ti
ai
ne
ju
ata
4.

do t
do t
do t
do t
do t
do t

KOHA E KRYER
Folja kam n kohn e tashme
n kushtore + folja q e zgjedhon.
un do t kisha
pasur
ti
do t kishe
pasur
ai
do t
kishte pasur
ne
do t kishim pasur
ju
do t kishit
pasur
ata do t kishin pasur

kisha
kishe
kishte
kishim
kishit
kishin

MNYRA HABITORE

Un

paskam

Folja kam
K. e pakryer
K.e kryer
Folja kam,
habitorja
koha e tashme, +
folja.
un pasksha
un paskam pasur

ti
ai
ne
ju
ata

paske
paska
paskemi
paskeni
paskan

ti
ai
ne
ju
ata

K. e tashme

paskshe
pasksh
paskshim
paskshit
paskshin

*5 MNYRA DSHIRORE

* 6. MNYRA URDHRORE
Folja

K. E TASHME
un punofsha
ti
punofsh
ai punoft
ne punofshim
ju punofshi
ata punofshin

K. m se e kryer
Folja kam,
habitorja
koha e pakryer, +
folja.
un pasksha
pasur
ti paske =I= ti paskshe
ai paska =I= ai pasksh
ne paskemi =I= ne paskshim
ju paskeni =I= ju paskshit
ata paskan
ata paskshin
=I=

punoj

K. E KRYER
un paa punuar
ti pa punuar
ai past punuar
ne paim punuar
ju pai punuar
ata pain punuar

#MesueseAurela
Prill 2016

KOHA E TASHME
ska
puno
ti
ska
ska
punoni ju
ska

KOHT E FOLJS

USHTRIME

#MesueseAurela

Zgjedho foljen pushoj, n mnyrn dftore, n t gjitha koht:

K. e tashme

MNYRA DFTORE
K. e pakryer
E kryer e thjesht

K. e kryer

Un
Ti
Ai
Ne
Ju
Ata
K. e kryer e plot

K. m se e kryer

K. e ardhme

K. e ardhme e
prparme

Un
Ti
Ai
Ne
Ju
Ata

Koha e tashme
Un
Ti
Ai
Ne
Ju
Ata
E kryer e plot

Folja mendoj:
K. e pakryer
E kryer e thjesht

K .me se e kryer

K. e ardhme

K. e kryer

e ardhme e
prparme

Un
Ti
Ai
Ne
Ju
Ata

#MesueseAurela
Prill 2016

KOHT E FOLJS

USHTRIME

#MesueseAurela

Folja pushoj:
MNYRA LIDHORE
K. e tashme
un - t pushoj
Ti
Ai
Ne
Ju
Ata(ato)

K. e pakryer
un - t pushoja

K. e kryer
t kem pushuar

K. m se e kryer
t kisha pushuar

Folja mendoj:
K. e tashme
un t mendoj

K. e pakryer
un t mendoja

K. e kryer
t kem menduar

K. m se e kryer
t kisha menduar

Folja kndoj:
K. e tashme
Un
Ti
Ai
Ne
Ju
Ata

K. e pakryer

K. e kryer

K. m se e kryer

Ushtrimi * 3.
Folja pushoj
MNYRA KUSHTORE

Koha e tashme
un do t pushoja
Ti
Ai (ajo)
Ne
Ju
Ata(ato)

Koha e kryer
un do t kisha pushuar

#MesueseAurela
Prill 2016

KOHT E FOLJS

USHTRIME

#MesueseAurela

Folja mendoj
Koha e tashme
Un
Ti
Ai (ajo)
Ne
Ju
Ata (ato)

Koha e kryer
Un
Ti
Ai (ajo)
Ne
Ju
Ata (ato)

Folja kndoj
Koha e tashme
Un
Ti
Ai (ajo)
Ne
Ju
Ata (ato)

Koha e kryer
Un
Ti
Ai (ajo)
Ne
Ju
Ata (ato)
Folja pushoj
MNYRA HABITORE

K. e tashme
Un--pushuakam
Ti Ai NeJu Ata -

K. e pakryer

K. e kryer

#MesueseAurela
Prill 2016

K. m se e kryer

KOHT E FOLJS

USHTRIME

#MesueseAurela

MNYRA DFTORE
Folja ndihmse jam
Koha e tashme
Koha e pakryer
Folja ndihmse kam ose jam +folja.
Un jam
Un isha
Ti je
Ti ishe
Ai sht
Ai ishte
Ne jemi
Ne ishim
Ju jeni
Ju ishit
Ata (ato) jan
Ata (ato) ishin

E kryer e thjesht

Koha e kryer

Un qesh
Ti qe
Ai qe
Ne qem
Ju qet
Ata (ato) qen

Un kam qen
Ti ke
Ai ka qen
Ne kemi qen
Ju keni qen
Ata kan qen

Koha e ardhme

Koha e ardhme e
prparme

Koha m se e
kryer

Koha e kryer e
tejshkuar

Folja kam n
kohn e pakryer+
foljen q zgjedhon
Un kisha qen

Folja kam n
kohn e kryer t
thjesht + folja.
Un pata qen

Un do t jem

Ti kishe qen
Ai kishte qen
Ne kishim
-IIJu kishit
- IIAta kishin qen

Ti pate qen
Ai pati qen
Ne patm qen
Ju patt qen
Ata patn qen

Ti do t jesh
Ai do t jet
Ne do t jemi
Ju do t jeni
Ata do t jen

Koha e tashme

*2
MNYRA LIDHORE
Koha e pakryer
Koha e kryer

K. m se e kryer

Un t jem
Ti t jesh
Ai t jet
Ne t jemi
Ju t jeni
Ata t jan

t isha
t ishe
t ishte
t ishim
t ishit
t ishin

t kisha qen
t kishe ,,
t kishte ,,
t kishim ,,
t kishit ,,
t kishin ,,

t kem qen
t kesh ,,
t ket ,,
t kemi ,,
t keni ,,
t ken ,,

#MesueseAurela
Prill 2016

Foljet kam ose


jam n kohn e
ardhme + folja.
un do t kem
qen
Ti do t kesh
Ai do t ket
Ne do t kemi
Ju do t keni
Ata do t ken

,,
,,
,,
,,
,,

KOHT E FOLJS

USHTRIME

#MesueseAurela

*3. MNYRA KUSHTORE


Folja ndihmse jam
KOHA E TASHME
KOHA E KRYER
Do t + folja n kohn e pakryer
Folja kam n kohn e tashme n kushtore
+ folja q zgjedhohet
Un do t isha
Un do t kisha qen
Ti do t ishe
Ti do t kishe qen
Ai do t ishte
Ai do t kishte qen
Ne do t ishim
Ne do t kishim qen
Ju do t ishit
Ju do t kishit qen
Ata do t ishin
Ata do t kishin qen
*4. MNYRA HABITORE
Koha e tashme
Koha e pakryer
Koha e kryer
K. m se e kryer
Folja kam n mnyrn
Folja kam mnyra
habitore koha e tashme
habitore, koha e pakryer
+ folja
Un qenkam
Un qenksha
Un paskam qen Un pasksha
qen
Ti qenke
Ti qenkshe
Ti paske ,,
Ti paskshe
,,
Ai qenka
Ai qenksh
Ai paska ,,
Ai pasksh
,,
Ne qenkemi
Ne qenkshim
Ne paskemi ,,
Ne paskshim ,,
Ju qenkeni
Ju qenkshit
Ju paskeni
,,
Ju paskshit
,,
Ata qenkan
Ata qenkshin
Ata paskan
,,
Ata paskshin ,,
*5. MNYRA DSHIRORE
Mnyra urdhrore
Koha e tashme
Un
Ti
Ai
Ne
Ju
Ata

Koha e kryer

Koha e tashme

qofsha
qofsh
qoft
qofshim
qofshi
qofshin

Un paa qen
Ti pae qen
ji
Ai past qen
Ne paim qen
Ju pai qen
jini
Ata pain qen
Vazhdo me t njjtn mnyr:
Foljet: Mendohem, lahem, vishem, hidhrohem, gzohem.

Un
ti
ai(ajo)
ne
ju
ata(ato
)
#MesueseAurela
Prill 2016

KOHT E FOLJS

USHTRIME

#MesueseAurela

Ndajfolja
Ndajfolje quhen fjalt e pandryshueshme q plotsojn para s gjithash foljen, duke treguar
mnyr, vend, koh, shak, qllim, sasi:
Blendi shkruan bukur, qart dhe sakt.
Ndajfoljet mund t plotsojn edhe nj mbiemr ose ndajfolje tjetr:
Detyra ishte tepr e vshtir.
Ata u ngritn shum hert at dit.
Por nga kuptimi ndajfoljet jan gjasht llojesh:
mnyre, vendi, kohe, shkaku, qllimi, sasie.
NDAJFOLJET E MNYRS
Ndajfoljet e mnyrs luajn rolin e grupeve parafjalore rrethanor mnyre:
Vjollca e Dritani silleshin natyrshm (=n mnyr t natyrshme) me t gjith.
Ndajfoljet kryesore t mnyrs jan:
- mir, keq, bukur, pastr, qart, shkurt, thjesht, q tregojn cilsin e veprimit. T tilla jan
edhe ndajfoljet gzueshm, natyrshm, furishm, etj.;
Vjollca flet bukur frngjisht.
- menjher, pak nga pak, vazhdimisht, shpesh, papritur, etj. Q tregojn ecurin e veprimit:
Dritani u ngrit papritur.
- cekt, gjer, gjt, thell, ult q tregojn prmasa:
Toka duhet punuar thell.
- bujarisht, trimrisht, artistikisht, besnikrisht, teorikisht, q kan kuptimin e togut n mnyr
+ mbiemr: bujarisht (n mnyr bujare), po edhe shqip, frngjisht, anglisht:
N Shqipri m pritn dhe m prcolln bujarisht (n mnyr bujare).
NDAJFOLJET E VENDIT
Ndajfoljet e vendit luajn rolin e grupeve parafjalor plots vendi.
Ndajfoljet kryesore t vendit jan:
- afr, larg, pran, rreth, djathtas, majtas, aty, atje, diku, gjkund, gjithkund, anemban,
gjithandej, kudo, ngado, asgjkund, kurrkund, etj, q tregojn vendin ku kryhet veprimi:
Makina u kthye djathtas (n ann e djatht).
- ku, nga:
Ku po shkon ?
Nga je edhe pse ke ardhur ?
N t vrtet ku dhe nga jan ndajfolje pyetse, po merren edhe si ndajfolje vendi:
#MesueseAurela
Prill 2016

10

KOHT E FOLJS

USHTRIME

#MesueseAurela

NDAJFOLJET E KOHS
Ndajfoljet e kohs luajn rolin e grupeve parafjalore rrethanor kohe.
Ndajfoljet kryesore t kohs jan :
- dje, pardje, nesr, pasnesr, paradite, pasdite, sot, sonte, tani, vjet, q tregojn kohn e
sakt t kryerjes s veprimit:
Erdha sot (=ditn e sotme) nga Tirana dhe do t nisem nesr (ditn e nesrme).
- njher, nj her e nj koh, gjithmon, kurdo, s shpejti, s lashti, q tregojn nj koh t
paprcaktuar:
S shpejti do t organizohet n Tiran nj konferenc pr gjuhn shqipe.
NDAJFOLJET E SHKAKUT
Ndajfoljet e shkakut luajn rolin e nj grupi parafjalor rrethanor shkaku.
Ndajfoljet e shkakut jan: prse, pse t cilat prdoren pr t pyetur pr shkakun e kryerjes
s nj veprimi:
Pse (pr far arsyeje) nuk punon edhe ti si t tjert?
Prse (pr far qllimi) m krkon?
Ktu mund t fshihen edhe fjalt prandaj, andaj, (=pr kt shkak, pr kt arsye, pr kt
qllim) t cilat funksionojn edhe si lidhza.
NDAJFOLJET E SASIS
Ndajfoljet e sasis luajn rolin e grupeve emrore rrethanor sasie.
Ndajfoljet kryesore t sasis jan:
- shum, pak, tepr, fort, s teprmi, pr s teprmi, njher, dyher, etj, q tregojn n
`mas realizohet veprimi:
E njoh mir Butrintin, se e kam vizituar tri her.
Gjeta nj libr shum t vjetr, t ruajtur shum mir.
- fort, tepr, s teprmi, njfish, dyfish, trefish, aq, kaq, mjaft, pak, etj. q shprehin
intensitetin ose shkalln e nj veprimi a t nj cilsie.
Dgjom, mua plakun, se di m tepr se ti.
SHKALLT E NDAJFOLJEVE
Ndajfoljet prdoren n shkalln pohore, krahasore dhe siprore, kryesisht ndajfoljet e
mnyrs: mir, bukur, qart, si edhe disa ndajfolje vendi e kohe: lart, posht, afr, larg,
von, hert, etj.
Shkalla krahasore dhe shkalla siprore e ndajfoljeve formohen me po ato fjal me t cilat
formohen shkalla krahasore e shkalla siprore e mbiemrave.
- Shkalla pohore
Miri ecn shpejt

e sipris : Miri ecn m shpejt se Genti.


e ultsis : Miri ecn jo aq shpejt sa Genti.

- Shkalla Krahasore
e barazis : Miri ecn aq shpejt sa Genti.

- Shkalla siprore
Miri ecn shum shpejt.

#MesueseAurela
Prill 2016

11

KOHT E FOLJS

USHTRIME

#MesueseAurela

Folja
Folje quhen fjalt q tregojn se subjekti vepron ose pson dika ose ndodhet n nj gjendje
t caktuar.
Kur themi motra, macja, e kuptojm se sht fjala pr njerz, kafsh dhe sende, po nuk dim
se far bjn ose far ndodh me ta. Por kur themi motra punon, mollt u poqn, macja fle
ather prej fjals punon msojm se motra po kryen nj veprim (punon), prej fjals u poqn
msojm se mollt psuan dika (u poqn), prej fjals fle msojm se macja ndodhet n nj
gjendje t caktuar (fle).
Fjalt punon, u poqn, fle jan folje.
FOLJET KALIMTARE DHE JOKALIMTARE,
Kalimtare quhen foljet veprimi i t cilave i kalon nj personi ose sendi tjetr, d.m.th. q
pranojn nj kundrinor:
Beni do dit lexon gazetn.
Foljet q pranojn nj kundrinor t drejt jan folje kalimtare t drejta:
Blerta do dit vadit lulet.
Foljet q mund t marrin kundrinor t zhdrejt pa parafjal jan kalimtare t zhdrejta:
Iliri i hipi kalit.
Ndodh q nj folje t marr njkohsisht nj kundrinor t drejt dhe nj kundrinor t zhdrejt
pa parafjal, pra t jt njkohsisht folje kalimtare e drejt dhe e zhdrejt
Ia dhash librin Zans.
Ia afrova Zans tufn e luleve.
Folje jokalimtare jan ato q nuk pranojn kundrinor: fle, eci, rri, qndroj, dal etj.:
Agroni ecte i shqetsuar.
Dje fjeta gjith ditn.
Disa folje prdoren her si kalimtare, her si jokalimtare. pr t gjetur se cilit grup i prkasin
duhet par se n 'kuptim jan prdorur.
FORMAT VEPRORE DHE JOVEPRORE
Foljet kalimtare t drejta kan dy forma , formn veprore dhe formn joveprore :
Forma veprore: laj, fshij, thaj
Forma joveprore: lahem, fshihem, thahem
Veprore ( laj, fshij, thaj ) jan foljet q tregojn se subjekti vepron ( laj fytyrn, fshij dhomn,
thaj rrobat )
kurse
joveprore foljet q tregojn se subjekti pson, d.m.th. i nnshtrohet veprimit t nj tjetri
(lahem nga dikush) ose tregon se subjekti vepron dhe veprimi i tij kthehet po tek ai ( Lahem =
laj vetveten ).
#MesueseAurela
Prill 2016

12

KOHT E FOLJS

USHTRIME

#MesueseAurela

Mbiemra
Mbiemra quhen fjalt q shnojn se far lloji sht ose far vetie ka emri (qen i zi, qen i
vogl, ushtria shqiptare, qeveria italiane). Mbiemri prshtatet n numr, gjini dhe ras me
emrin me t cilin lidhet:
- prshtatje n gjini :
mjeku i ri
mjekja e re
- prshtatje n numr :
mjekt e rinj
mjeket e reja
- prshtatje n ras :
mjeku i ri
i mjekut t ri
mjekun e ri
mjekja e re
e mjekes s re
mjeken e re
Mbiemrat e shqipes ndahen n dy grupe: mbiemra t nyjshm dhe mbiemra t panyjshm.
Mbiemra t nyjshm jan:
- ata q mbarojn me - : i bardh, i mir, i gjat;
- ata t formuar me prapashtesat -()m, -shm, -(t): i mesm, i shndetshm, i hekurt, i ftoht
etj.;
- mbiemrat e formuar nga pjesorja: i shkruar, i zn, i lodhur;
- disa mbiemra q dalin me -r : i vjetr, i varfr, i verbr, i shurdhr,
Mbiemra t panyjshm jan :
- mbiemrat e formuara nga emrat prgjegjs me konversion: tiranas, shkodran, korar,
vlonjat;
- mbiemrat e formuar me prapashtesat -ar, -tar, -ik, -ist, -iv, -or, -tor: bankar, amtar, heroik,
feminist, aktiv, verior, baritor;
- mbiemrat e formuar me prapashtesat -()s, -ues, -yes, nga pjesorja ose e tashmja e foljes:
djegs, ngjits, vlersues, ushqyes, rrmbyes;
- t gjith mbiemrat e prbr: zemrgjer, zemrgur, tekniko-shkencor, ekonomikoshoqror, largpams, mirbrs etj.

#MesueseAurela
Prill 2016

13

KOHT E FOLJS

USHTRIME

#MesueseAurela

Emri
Emra quhen fjalt q tregojn qenie t gjalla: djal, vajz, dele, dash, Agron, Mira;
Objekte materiale: gur, dru, libr, fletore; por shpesh edhe cilsi: dashuri, liri ose veprime:
pastrim, rregullim.
Mjaft formime me prapashtesa funksionojn n t njtn koh si emra dhe si mbiemra:
shqiptar, puntor, fshatar, malsor etj.
Disa ema dalin me nyje t prparme: i biri, e bija, i ati, e ma, i vllai, e motra etj. Po
kshtu, edhe disa emra me origjin nga mbiemri ose pjesorja e foljeve: i riu, t rinjt, e reja,
t rejat, e dashura, i pasuri, i varfri, i pandehuri, t ftohtt, t knduarit, t folurit, t
ngrnit.
Emrat e prvem dhe t prgjithshm
Emrat ndahen n emra t prgjithshm dhe n emra t prvem.
Emra t prgjithshm quhen emrat q tregojn qenie ose sende t t njjtit lloj: djal, vajz,
dhi, cjap, dhom, der, si dhe abstrakte: miqsi, lumturi, larje, fshirje.
Emra t prvem quhen emrat q tregojn nj qenie ose nj send t vetm, t dalluar nga
t gjith t tjert: Tiran, Prishtn, Kruj, Naim, etj.
Jan t prvem:
-Emrat dhe mbiemrat e njerzve, pseudonimet: Naim Frashri, Gjergj Kastrioti, Kostandin
Kristoforidhi, Asdreni (pseudonimi i Aleks Stavre Drenova), Migjeni (pseudonimi i Millosh
Gjergj Nikolla)
-Emrat e kafshve: Laro, Balo, Murro;
-Emrat gjeografik t shteteve, t krahinave, t maleve, t lumejve, t qyteteve, t rrugve,
t shesheve, t kontinenteve, t oqeaneve, t deteve etj.: Franca, Shqipria, Kosova, Drini,
Kora, (rruga) Fan Noli, (sheshi) Sknderbej, Jupiteri, Azia, Paqsori, Mesdheu;
-Emrat e periudhave dhe t ngjarjeve historike: Mesjeta, Rilindja, Kongresi i Lushnjs;
-Emrat e institucioneve, t organizatave e shoqatave: Presidenca, Kuvendi Popullor, Ministria
e Financave, Instituti i Gjuhsis dhe i Letrsis, Shoqata e t Prndjekurve Politik.
-Titujt e veprave, t revistave e t gazetave: "Lahuta e malsis", "Albania", "Rilindja
demokratike", "Gazeta shqiptare", "Studime filologjike".

#MesueseAurela
Prill 2016

14