Anda di halaman 1dari 31

Pasifikasi China dan

Kesannya Terhadap Vietnam

Pendahuluan
Menurut

tradisi tempatan kerajaan awal Vietnam


ialah Au Lac yang dibina di kawasan Lembah
Sungai Merah.

Ia

diasaskan oleh keturunan raja-raja Van Lang


yang dikatakan wujud beribu-ribu tahun sebelum
dikuasai oleh China.

China

kemudiannya melakukan pasifikasi


menyeluruh ke atas kawasan orang Vietnam
sehingga ke sempadan utara kerajaan Lin Yi
(kerajaan pra-Campa).

Pasifikasi China

Erti

pasifikasi China ini ialah:

China

mententeramkan kawasan Vietnam


dengan menjadikan kawasan itu wilayah
pengaruhnya.

Mengwujudkan

pentadbiran secara langsung


melalui gabenor-gabenor dan
memperkenalkan sistem politik, birokrasi,
ekonomi dan sosial Cina ke kawasan
takluknya itu.

Pasifikasi

ini dilakukan melalui proses


rasmi dan tidak rasmi.
Secara

rasmi diusahakan oleh kuasa


pentadbiran awam dan tentera.

Secara

tidak rasmi melalui kegiatan


perdagangan, sosial. - contoh pasifikasi
tidak rasmi ialah peranan golongan imigran
Cina ke dalam masyarakat Vietnam.

penghijrahan orang Cina ke selatan terbahagi


kpd 4 peringkat:
1.

Peringkat pertama bermula dari penaklukan Nan


Yueh oleh Shih Huang-ti (225 SM - 205 SM) dan
waktu perang saudara pada permulaan dinasti Han.

2.

Peringkat kedua, waktu penyerangan besar-besaran


dari utara ke atas China yang menyebabkan orangorang Cina lari ke selatan (waktu 6 dinasti dan
dinasti Sui di China).

3.

Peringkat ketiga: waktu pemberontakan


Huang Ch'ao (yang mati pada 884 M) yang
merosakkan negeri China menyebabkan
sekali lagi berlaku perpindahan beramairamai orang Cina ke selatan (waktu dinasti
Tang).

4. Peringkat ke-4: Waktu penguasaan orang


Mongol (dinasti Yuan, 1280 - 1367 M).

Penguasaan Langsung
China

Usaha

menChinakan Nam Viet di,mulakan oleh


gabenor Su Ting (To Dinh) dan diteruskan oleh
Ma Yuan.

Aristokrasi

yang berkembang sejak zaman


Dong-son dihapuskan dan digantikan kelas
birokrasi baru Nam Viet yang diSinisasi
(dichinakan).

Mereka

memperolehi jawatan-jawatan tinggi


dalam pentadbiran kemaharajaan China dengan
mengekalkan asas atau ciri-ciri patriotisme Nam
Viet mereka.

Kesan Pasifikasi China ke


atas Vietnam

Dari abad 1 Masehi hingga abad


ke-6 Masehi
Penguasaan

China telah membawa


eksploitasi yang intesif dalam bidang
pembayaran ufti, cukai, monopoli, kerja
(boroh) paksa, dan pemindahan pekerjapekerja mahir ke China.

penguasaan

itu telah membawa pelbagai


menafaat kepada Vietnam.

Antara manfaat yang diterima


Vietnam
Kemajuan

penting dalam bidang teknikal.

Membuka

Vietnam kepada hubungan baru


dengan dunia luar.

Membuka

Vietnam kepada pengaruh


pelbagai ideologi dunia seperti Kung futzeisme, Taoisme dan lebih utama lagi
ialah agama Buddha.

Kesan penjajahan China


ke atas masyarakat
Vietnam

a. Penggunaan besi untuk kerja-kerja pertanian


meningkat sehingga hasil pertanian juga
bertambah.
1.
2.
3.
4.
5.

Pengunaan penulisan dan percetakan.


Mencetak wang syiling.
Memperbaiki cara pemiliharaan
ulat sutera untuk hasil sutera.
Teknik binaan bertambah.
Industri pingan mangkok/tembikar
meningkat kuantiti dan kualiti.

Peningkatan

penglibatan dengan rantau

Asia
melalui
melalui

perdagangan antarabangsa

pergerakan manusia serta idea,


terutamanya pergerakan sami Buddha dan
idea Buddha.

Asimilasi

orang China biasa ke dalam


masyarakat Vietnam yang menjadi
sumber tokoh perjuangan/penentangan
dan kemudiannya beberapa pengasas
dinasti dinasti Vietnam.

Sebelum

akhirnya pengaruh Cina,


nampaknya telah ada bentuk kebudayaan
di bahagian utara Vietnam
di

sekitar tahun 864,

kebudayaan

Dai La yang merupakan


gabungan ketiga-tiga pengaruh iaitu India,
Cina dan Dongson.

Bahasa

- bahasa Cina klasikal dinasti Han


menjadi bahasa rasmi pada masa
penjajahan Cina dan juga dari abad ke-10
hingga abad ke-19.

KEBANGKITAN VIETNAM
SEBAGAI KERAJAAN BEBAS

Vietnam

mencapai kemerdekaan hasil dari


kemerosotan kerajaan di negeri China yang
terpecah kepada 5 dinasti dan 10 kerajaan
selepas kejatuhan dinasti T'ang.

Persengketaan

wujud sehingga pada tahuntahun 950-an dan 960-an dikenali sebagai


"zaman 12 pertuan besar" (12 su-quan).

Ini

memecahkan penguasaan kerajaan kepada


12 wilayah di bawah ketua masing-masing
khususnya di kawasan-kawasan delta dan
daerah-daerah tengah.

Vietnam

disatukan kembali atas usaha


Dinh Bo Linh, dikenali sebagai Maharaja
Dinh Tien Hoang.

Pada

tahun 968 beliau berjaya


mengwujudkan kerajaan pusat yang
efektif dan diberi nama Dai Co Viet.

Ibukotanya

di Hoa Lu, dalam kawasan


Ninh Binh, tempat asal Dinh Bo Linh.

Dari

tahun 1010 hingga 1427 Vietnam


diperintah dinasti-dinasti berikut:
dinasti

Ly (1010-1225),
dinasti Tran (1225-1400),
dinasti Ho (1400-1407),
penguasaan China (dinasti Tran naungan
China 1407-1413, hingga ke tahun 1428)
dinasti Le (1428-1788) - dianggap sebagai
zaman "feudalisme awal" merupakan zaman
peralihan.

Dinasti

usaha:

Le memaparkan dengan ketara usaha-

menyelesaikan

masalah-masalah pertanian dengan


cara menghapuskan perhambaan domestik,

menukar

boroh qadam kepada petani-petani bebas,

memecah-mecahkan
memperkuatkan

estet-estet besar dan,

birokrasi bagi menghadapi kuasa


bangsawan-hartawan, (dengan cara memperketatkan
lagi syarat-syarat kemasukan peperiksaan mandarin,
menekankan lagi ideologi Kung-fu-tze sehingga
mengabaikan agama Buddha.

Konsep Kemaharajaan
Vietnam

Monarki

Vietnam merupakan jelmaan


monarki Cina.

Seperti

di tempat lain di Asia Tenggara,


terdapat keselarian asas tentang:
kepercayaan

tentang hubungan antara dunia


semulajadi dengan dunia manusia,

Institusi-institusi

kemanusiaan adalah dicipta


untuk berharmoni dengan atau
menggambarkan ragam semulajadi.

Asas

kepada kerajaan terdiri dari institusi agraria


(pertanian) yang mempunyai beberapa sektor.

Pada

prinsipnya, raja merupakan pemilik


kesemua tanah, tetapi pada praktisnya tanahtanah dimilikki oleh pihak kerajaan,

Para

petani samada petani kampung atau


kadam, atau hamba domestik di estet-estet atau
tuan-tuan pemilik tanah kecil, bertugas kepada
negeri/kerajaan.

Maharaja

menjadi pengantara antara manusia


dan alam semulajadi. Maharaja menyatukan
politik-politik dan ideologi (falsafah
kehidupan/kepercayaan), bertindak sebagai
seorang cendikiawan, guru Kung-fu-tze.

Kunci

kepada struktur sosio-politik Vietnam lebih


bersifat kekeluargaan dari monarkisme.
Kekeluargaan dibahagikan kepada 3 prinsip
("tam cuong") iaitu (i) kesetiaan kepada
pemerintah, (ii) anak mentaati bapanya, dan (iii)
isteri kepada suaminya.

BENTUK MASYARAKAT
VIETNAM (abad ke-10
hingga abad ke-15)

Masyarakat

diperhatikan sebagai mempunyai 5


tingkat integratif:
1. individu berada di tingkat paling bawah.
2. individu diintegrasi ke dalam keluarga.
3. keluarga diintegrasikan ke dalam jurai
keturunan.
4. Jurai-jurai keturunan dikumpulkan ke
dalam kampung.
5. Kampung-kampung dihubungkan ke
dalam negeri Vietnam.

Sistem

keagamaan memainkan peranan utama


dalam menyatu-padukan unsur-unsur

Buddha

Mahayana menjadi anutan masyarakat


Vietnam. Ia lebih longgar dari Buddha
Theravada yang diamalkan di Thai, Kambuja
dan Burma.

Mahayana

memberi interpretasi-interpretasi
yang lebih luas dan lebih "eclectic".

Menerima

fahaman bahawa bukan sahaja


Siddharta Gautama Buddha sebagai pengasas
agama ini.

Sekian