Anda di halaman 1dari 1

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahilladzi akhallannikah wa kharramashshifah, Washsholatu Wassalamu ala sayyidina


muhammadin waala alihi washohbihi ajmain, amma Badu.
Engkang tuhu kinabekten poro sepuh lan pinisepuh. Dhumateng poro alim ulama khususipun Haji
Kasbullah, S.Ag ingkang tansah kulo Hormati. Penganten sarimbit soho pengombyong saking dusun Tulung
ingkang kawulo hormati. Sedoyo tamu undangan, poro pilenggah ingkang kawulo hormati. Mboten kesupen
Bapak haji Machfud keluarga ingkang bergahagia.
Langkung rumiyin kito tansah muji syukur dhumateng Alloh SWT ingkang sampun maringi pinten-pinten
kenikmatan sehinggo wonten siang meniko kito Saget makempal wonten acora walimatul urusy ingkang
mugi-mugi ndadosaken berkah dumateng kito sedoyo umumipun lan berkah dumateng penganten kekaleh
khususipun.
Sholawat ugi salam kito aturaken dhumateng Nabi Muhammad SAW ingkang sampun paring kito uswatun
khasanah kangge kito ing ndalem ngelampahi kehidupan ing alam ndonyo ngantos dumugi yaumul qiyamah
Hadirin ingkang kawulo hormati,Kawulo wonten mriki selaku pranoto acoro bade Maosaken runtuting
adicoro ingkang sampun karancang, inggih meniko;
Ingkang sepisan, Pambuko
kalajengaken engkang urut kalih, waosan ayat suci al-Quran
Adicoro urut ongko Tigo, atur pasrah penganten putro
Wongdene adicoro ongko Sekawan, atur penampining pinanganten saking keluarga putri
Wongdene adicoro ingkang ongko Gangsal, sabdo tomo soho doaipun
Adicoro ingkang urut Terkhir inggih meniko, penutup
Pramilo ngengeti wekdal ingkang sakwetawis siang, monggo kito bikak sareng-sareng kanti waosan
Basmalah................
Maturnuwun, mugi-mugi dados lancaripun acara ing siang meniko.
Acara ingkang ongko kalih inggih meniko waosan ayat suci al-Quran, ingkang bade kaastho dening Bapak
Taslim. Dumateng panjenenganipun kawulo aturaken sumonggo.

Shodaqollahul adzim, mugi-mugi waosan ayat suci al-Quran dados berkah dhumateng pewaos lan lumeber
dhumateng kito sedoyo.
Mekaten, kawulo aturaken matursuwun.
Menggah adicoro ingkang ongko Tigo, atur pasrah penganten putri. Dhumateng ingkang mewakili kawulo
aturaken.

Dhumateng panjenenganipun kawulo aturaken matursuwun.


Adicoro selajengipun (Ingkang ongko sekawan) atur penampining penganten putri sabdo tomo (Maoidhoh
khasanah / ular-ular) ingkang badhe dipun astho Panjenenganipun Bapak Haji Kasbullah, S.Ag..

Saking kawulo anggenipun ndereaken acoro, mbok bilih kawulo anggenipun matur kathah sasar susur
ingkang mboten mranani wonten penggaleh panjenengan sedoyo, kawulo nyuwun agunging samudro
pangaksami.
Cekap semanten, kawulo akhiri,
Wassalamualaikum Wr Wb
Dhumateng Bapak Haji Kasbullah, S.Ag. kawulo sumanggaaken soho dipun suwun doa-ipun