Anda di halaman 1dari 13

Contoh

1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran

: Bahasa Melayu Pemulihan

Kelas

: Tahun 2 Bijak

Tarikh

: 04 April 2016 (Isnin)

Masa

: 7.20-8.20 (1 jam)

Jumlah Murid

: 6 (4 lelaki, 2 perempuan)

Tajuk

: 5 (Perkataan kv+kv)

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:


1. Mengeja dan membunyikan 4 daripada 6 perkataan kv+kv (kumpulan
Gemilang)
2. Menulis 3 daripada 4 perkataan kv+kv berdasarkan gambar dengan
betul
(kumpulan Gemilang).
3. Meneka nama haiwan yang bermula dengan suku kata awalan

kv

(kumpulan Cemerlang)
4. Memadankan 4 daripada 6 gambar dengan perkataan kv+kv. (kumpulan
Cemerlang)
KUMPULAN

GEMILANG (PANDAI)

CEMERLANG (LEMAH)

Nama Murid

1. Aiman Bin Limat

1. Asman Muhamad Yunus

2. Mohamad Asbih Siangho

2. Norlizawati Johari

3. Norfatehah Madin

3. Shazuan Abu Bakar

Tajuk
Perkataan kv+kv

Hasil Pembelajaran:

1.Mengeja

dan

Pada akhir p&p murid

perkataan kv+kv

dapat:-

2.Menulis

membunyikan

1.Meneka

nama

haiwan

yang

bermula dengan suku kata awalan

perkataan

kv+KV

kv

berdasarkan gambar dengan betul


2. Memadankan gambar dengan
Pengetahuan Sedia Ada

1.Kenal beberapa jenis haiwan

perkataan kv+kv
1.Kenal beberapa jenis haiwan yang

yang biasa dilihat

biasa dilihat

2.Boleh

mengeja

dan

2. Boleh mengeja suku kata kv

membunyikan suku kata kv


Bahan Bantu Belajar

1.Komputer

riba

(bunyi

suara

1.Komputer

riba

(bunyi

haiwan)

haiwan)

2. Kad gambar haiwan

2. Kad gambar haiwan

3. Kad gambar (jigsaw puzzle)

3. Kad suku kata kv

suara

permainan Cantumkan saya


4.Lembaran Kerja
4.Lembaran kerja
Penerapan Nilai

1.Keberanian
2. Kesyukuran
3. kasih sayang

Kemahiran Berfikir

- Membanding dan membeza


- Mencirikan

Set Induksi

- Guru memainkan bunyi suara binatang melalui Komputer riba

(5 minit)
-Guru meminta murid melelapkan (tutup) mata dan menggunakan telinga
untuk mendengar bunyi tersebut

-Guru meminta murid meneka nama haiwan yang diperdengarkan.

Langkah 1:

-Guru menunjukkan kad gambar haiwan seperti kuda, pari, rusa, naga ,

Pengenalan

nuri dan kera. Guru meminta murid-murid menyebut nama haiwan yang

(10 minit)

ditunjukkan
- Guru meminta murid bercerita tentang haiwan tersebut sambil guru
bertanya soalan berkaitan haiwan tersebut. Contohnya;
1) Di mana murid-murid biasa melihat haiwan ini?
2) Adakah murid-murid suka/sayang haiwan tersebut?

Langkah 2:

- Guru memberikan lembaran kerja

- Guru menyediakan beberapa kad

Aktiviti kumpulan

iaitu

suku kata awalan kv di dalam kotak

(20 minit)

perkataan

melengkapkan
kv+kv

(menulis)
berdasarkan

dan

meminta

murid

bergilir-gilir

gambar dan mewarna gambar

mencabut satu kad

-Guru menyemak jawapan murid

-Murid

yang telah siap.

membunyikan kad suku kata

diminta

mengeja

dan

yang dicabutnya
-

Murid

diminta

meneka

nama

haiwan yang bunyinya sama dengan


suku kata awalan kv yang dicabut.
Contohnya:
1.
2.
3.
4.
Guru

memberikan

satu

Ke = Kera
Ru = Rusa
Pa = Pari
Ku = Kuda

Langkah 3:

Aktiviti kumpulan

permainan

(20 minit)

menggunakan kad gambar (jigsaw dengan perkataan kv+kv yang betul.

cantumkan

set

- Guru memberi lembaran kerja iaitu

saya

mewarna dan memadankan gambar

puzzle).kepada setiap murid


-Murid

yang

lebih

awal

mencantumkan kesemua gambar

dan mengeja nama haiwan dalam


gambar tersebut dikira pemenang.
Penutup

- Guru menulis lirik lagu bunyi haiwan di papan tulis.

(5 minit)
Saya ayam, kok, kok, kok, kok, kok
Saya itik, kwek, kwek, kwek, kwek, kwek
Saya burung, twit, twit, twit, twit, twit
Kami bunyi kok-kok, kwek-kwek, twit-twit
- Guru menyanyi terlebih dahulu dan seterusnya menyanyi bersama
murid-murid.

(3)
2
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran
Kelas

: Bahasa Melayu Pemulihan


: Tahun 2 Bijak

Tarikh

: 05 April 2011 (Selasa)

Masa

: 10.40-11.40 (1 jam)

Jumlah Murid

: 6 (4 lelaki, 2 perempuan)

Tajuk

: 5 (Perkataan kv+kv)

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:


1. Mengeja dan membaca 10 daripada 14 perkataan
kv+kv dalam lirik lagu Rama-rama Biru (kumpulan Gemilang)
2. Membaca 10 daripada 12 ayat pendek yang terdapat dalam

lirik lagu

Rama-rama Biru (kumpulan Gemilang).


3. Membunyikan 7 daripada 14 perkataan kv+kv dalam lirik lagu RamaRama Biru (Kumpulan Cemerlang)

(5 Mengecam abjad yang terdapat dalam lirik lagu yang mengandungi


perkataan kv+kv.(kumpulan Cemerlang)

KUMPULAN

GEMILANG (PANDAI)

CEMERLANG (LEMAH)

Nama Murid

1. Aiman Bin Limat

1. Asman Muhamad Yunus

2. Mohamad Asbih Siangho

2. Norlizawati Johari

3. Norfatehah Madin

3. Shazuan Abu Bakar

Tajuk

Perkataan kv+kv

Hasil Pembelajaran:

1.Mengeja

Pada

perkataan kv+kv

akhir

p&p

dan

membunyikan

1.Membunyikan

perkataan

kvkv dalam lirik lagu Rama-

murid dapat:-

rama biru
2.Membaca

ayat

pendek

mengandungi perkataan kv+kv

2.

Mengecam

abjad

yang

terdapat dalam lirik lagu yang


mengandungi
Pengetahuan Sedia 1.Mengenali Rama-rama

perkataan

kv+kv
1.Mengenali Rama-rama

Ada
2.Boleh mengeja dan membunyikan
suku kata kv

2.Boleh mengeja suku kata kv

Bahan

Bantu 1.Komputer riba dan LCD Projector

Belajar

(power point lirik dan lagu Rama-

Projector (power point lirik dan

rama Biru)

lagu Rama-rama Biru)

2.Buku latihan

2.Lembaran Kerja

Penerapan Nilai

1.Komputer riba dan

LCD

1.Keberanian
2.Kerjasama
3.kasih sayang

Kemahiran Berfikir

- Membanding dan membeza


- Mencirikan

Set Induksi

- Guru menunjukkan slide power point gambar animasi rama-rama

(5 minit)
-Guru meminta murid menceritakan apa yang murid tahu tentang
rama-rama dengan mengaitkan pengetahuan sedia ada murid
Langkah 1:

-Guru menunjukkan lirik lagu Rama-rama Biru tanpa muzik dan

Pengenalan

minta murid-murid mengikut guru membaca lirik tersebut secara

(10 minit)

beramai-ramai
- Kemudian, guru memainkan muzik lagu tersebut dan meminta
murid-murid sama-sama menyanyikan lagu tersebut mengikut rentak
melodi lagu Rasa Sayang.

Langkah 2:

- Guru minta murid-murid kumpulan

- Guru meminta murid-murid

Aktiviti kumpulan

ini

menggariskan

(20 minit)

dipaparkan menerusi power point

kv+kv yang disebut oleh guru

dalam buku latihan/tulis.

dalam lirik lagu Rama-rama

menyalin

lirik

lagu

yang

Biru, seperti
Rama-rama
biru

perkataan

Suka
Madu
Hari
Cari
Lari
Sana
sini
Langkah 3:

- Guru meminta murid membaca lirik

- Guru memberi lembaran

Aktiviti kumpulan

lagu yang disalin dalam buku latihan

kerja iaitu mengecam dan

(20 minit)

tadi seorang demi seorang.

menulis

nama

huruf/abjad

yang terdapat dalam lirik lagu


Rama-rama

Biru.

Contohnya:

1.
2.
3.
4.
5.

a
b
t
s
m

Penutup

- Sekali lagi guru mengajak murid-murid sama-sama menyanyikan

(5 minit)

lagu Rama-rama Biru sebelum mengakhiri sesi pengajaran dan


pembelajaran pada hari ini.

3
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran
Kelas
Tarikh

: Bahasa Melayu Pemulihan


: Tahun 2 Bijak
: 06 April 2011 (Rabu)

Masa

: 8.20-9.20 (1 jam)

Jumlah Murid

: 6 (4 lelaki, 2 perempuan)

Tajuk

: 5 (Perkataan kv+kv)

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
1. Mengeja dan membunyikan 14 daripada 16 perkataan kv+kv.(kumpulan
Gemilang)
2. Melengkapkan 10 daripada 15 suku kata awalan dan akhiran dalam
perkataan kv+kv.(kumpulan Gemilang)
3. Mengeja dan membunyikan suku kata kv.(kumpulan Cemerlang)
4. Memadankan 4 daripada 6 gambar dengan perkataan kv+kv.(kumpulan
Cemerlang).

KUMPULAN

GEMILANG (PANDAI)

CEMERLANG (

Nama Murid

1. Aiman Bin Limat

1. Asman Muha

2. Mohamad Asbih Siangho

2. Norlizawati J

3. Norfatehah Madin

3. Shazuan Abu

Tajuk

Perkataan kv+kv

Hasil Pembelajaran:

1.Mengeja dan membunyikan perkataan

Pada akhir p&p murid dapat:-

kv+kv

1.Mengeja dan

2.Memadankan
2.Membaca

ayat

pendek

mengandungi

perkataan kv+kv
Pengetahuan Sedia Ada

1. Boleh mengeja dan membunyikan suku

1.Kenal bebera

kata kv
2.Boleh melengkapkan perkataan kv+kv

2.Boleh menge

berpandukan gambar
Bahan Bantu Belajar

1.Komputer riba dan LCD (Power point

1.Komputer riba

slide)

2.Tapak permai
2.Buku Bacaan Bergred

3.Buku latihan
3.Buku latihan
Penerapan Nilai

1. Keberanian

2. Kerjasama

Kemahiran Berfikir

- Membanding dan membeza

3. Kera

- Menyusun atur
Set Induksi

- Guru menulis perkataan Gigi di papan tulis dan minta murid

(5 minit)

-Guru bertanya soalan kepada murid-murid seperti apa


merosakkan gigi

-Guru menguji kemahiran lisan murid iaitu mendengar dan ber


Langkah 1:

-Guru menunjukkan slide power point mengandungi gambar d

Pengenalan
(10 minit)

- Guru meminta murid mengeja dan menyebut perkataan kv+k

-Guru minta murid membunyikan suku kata kv yang terdap

membantu murid mengingati pelajaran yang telah dipelajari se


Langkah 2:

Guru

memberikan

Aktiviti kumpulan

melengkapkan

(20 minit)

akhiran. .

suku

kata

tugasan
awalan

iaitu

- Guru menyed

dan

Pasang yang te

-Guru mengeja
-Guru

hanya

memantau

murid

dan diikuti oleh

melaksanakan tugasan yang diberi.

-Guru mengag
ahli

kumpula

memadankan g

kata kv+kv yang


Langkah 3:

- Guru meminta murid membaca ayat

- Murid dimin

Aktiviti kumpulan

pendek pada buku bacaan bergred seorang

perkataan yang

(20 minit)

demi seorang.

-Kemudian, guru meminta salah sorang


murid membaca bacaan bergred tersebut
dan

diikuti

oleh

rakan-rakan

sekumpulannya.

Penutup

- Guru mengajak murid sama-sama menyanyikan lagu Muka

(5 minit)

pada hari ini.

4
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran

: Bahasa Melayu Pemulihan

Kelas

: Tahun 2 Bijak

Tarikh

: 07 April 2011 (Khamis)

Masa

: 10.40-11.40 (1 jam)

Jumlah Murid

: 6 (4 lelaki, 2 perempuan)

Tajuk

: 5 (Perkataan kv+kv)

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:


1. Mengeja, membunyikan dan menulis 8 daripada 12
(kumpulan Gemilang)

perkataan kv+kv.

2. Membaca 3 daripada 5 ayat pendek yang mengandungi perkataan kv+kv


dan menjawab soalan(kumpulan Gemilang)

3. Mencerakinkan 3 daripada 5 perkataan kv+kv ( kumpulan Cemerlang)


4. Melengkapkan 6 daripada 8 suku kata kv+kv (kumpulan Cemerlang)

KUMPULAN

GEMILANG (PANDAI)

CEMERLANG (LEMAH)

Nama Murid

1. Aiman Bin Limat

1. Asman Muhamad Yunus

2. Mohamad Asbih Siangho

2. Norlizawati Johari

3. Norfatehah Madin

3. Shazuan Abu Bakar

Tajuk
Perkataan kv+kv
Hasil Pembelajaran:

1.Mengeja,membunyikan

1.Mengeja, membunyikan dan

Pada akhir p&p murid dapat:-

dan menulis perkataan

menulis suku kata kv

kv+kv
2.Memadankan
2.Membaca ayat pendek

gambar

dengan perkataan kv+kv

mengandungi perkataan
kv+kv

dan

menjawab

soalan
Pengetahuan Sedia Ada

1.Boleh

mengeja

dan

membunyikan suku kata

1.Kenal beberapa abjad kecil


dan besar

kv
2.Boleh mengeja suku kata kv
2 .Boleh melengkapkan
perkataan

bagi huruf yang dikenali

kv+kv

berpandukan gambar
Bahan Bantu Belajar

1.Komputer riba dan LCD

1.Komputer

riba

dan

LCD

(Power point slide)

(power point slide)

2.Buku bacaan bergred

2.Buku siri Bacalah Sayang

3.Buku latihan
Penerapan Nilai

3.Lembaran kerja A&B

1. Keberanian

2. Kerjasama

3. kerajinan
Kemahiran Berfikir

- Membanding dan membeza


- Menyusun atur

Set Induksi

- Guru memaparkan perkataan Hobi di komputer riba dan

(5 minit)

bertanya kepada murid tentang hobi mereka. Guru


menunjukkan contoh hobi seperti bermain bola agar murid
mudah faham maksud perkataan hobi.
-Guru menguji kemahiran lisan murid iaitu mendengar dan
bertutur.

Langkah 1:

-Guru menunjukkan slide power point mengandungi

Pengenalan

gambar dan perkataan kv+kv.

(10 minit)
- Guru meminta murid mengeja dan menyebut perkataan
kv+kv berdasarkan gambar yang dilihat
-Guru minta murid membunyikan suku kata kv yang
terdapat pada slide tersebut bagi tujuan membantu murid
Langkah 2:

mengingati pelajaran yang telah dipelajari sebelum ini.


- Guru memberikan tugasan - Guru menunjukkan suku

Aktiviti kumpulan/individu

iaitu menyalin ayat pendek

kata kv kepada murid dan

(20 minit)

dalam

meminta

bergred

buku/kad
ke

dalam

bacaan
buku

latihan murid.

dan

murid

mengeja

membunyikan

suku

kata kv dengan bantuan


guru.

-Guru
murid

hanya

memantau

melaksanakan

tugasan yang diberi.

-Guru memberi penekanan


kepada

membantu

murid

mengingat nama abjad yang


ditunjukkan

di

samping

membunyikan suku kata kv.


Langkah 3:

Guru

meminta

Aktiviti kumpulan/individu

membaca ayat pendek pada

kerja A iaitu mencerakinkan

(20 minit)

buku

suku

bacaan

murid
bergred

seorang demi seorang.

Murid

diberi

kata

lembaran

lembaran

kvkv

kerja

dan
iaitu

melengkapkan ejaan suku


-Kemudian,guru
membacakan

kata awalan dan akhiran

soalan

dan

meminta

murid

menjawabnya

untuk

memastikan

berdasarkan gambar.

pemahaman

murid terhadap apa yang


dibaca.

Penutup

- Guru mengajak murid sama-sama menyanyikan lagu

(5 minit)

Rasa Sayang sambil tepuk tangan sebelum mengakhiri


sesi p&p pada hari ini.