Anda di halaman 1dari 2

Tahniah atas kejayaan anda yang cemerlang.

Teruskan berusaha untuk kejayaan lebih


cemerlang untuk masa depan yang gemilang.
Sekalung tahniah atas kejayaan anda. Teruskan usaha dengan lebih gigih untuk kejayaan
lebih baik.
Prestasi anda memberangsangkan. Usaha lagi untuk kejayaan yang lebih cemerlang.
Pencapaian anda pada tahap yang memuaskan. Berikan lebih tumpuan kepada mata
pelajaran tertentu.
Kejayaan tertakluk kepada daya usaha anda. Oleh itu tingkatkan usaha anda untuk
kejayaan yang lebih baik daripada hari ini.
Usaha anda telah menunjukkan hasil yang agak baik. Gandakan usaha anda untuk
mencapai kejayaan yang lebih baik.
Tingkatkan usaha anda. Anda pasti akan berjaya dengan lebih baik daripada hari ini
.
Hargailah masa dan tingkatkan usaha anda.
Pencapaian masih lemah. Tingkatkan usaha dan ubah sikap demi masa depan anda.
Hargailah masa dan buangkan sikap kerap ponteng kelas.Pencapaian memuaskan.
Teruskan usaha anda. Anda pasti berjaya.
Berusaha dengan lebih gigih untuk berjaya.
Pencapaian agak lemah. Perlu lebih banyak mengulangkaji pelajaran.
Jangan jadikan kekurangan sebagai beban, itu hanya akan membuatmu sulit untuk berlari
mengejar impianmu
Anda seorang yang berpotensi untuk berjaya. Tingkatkan keyakinan anda dan berikan
sepenuhnya tumpuan ketika belajar.
Hidup adalah satu kesilapan yang berterusan di mana kita belajar untuk menjadi
sempurna.
Tanamkan minat sentiasa mahu belajar dan teruskan usaha.
Kebolehan anda boleh digilap lagi. Teruskan usaha anda untuk lebih berjaya.
Kegagalan hanyalah satu peluang untuk anda mencuba lagi untuk berjaya.
Seorang yang tekun dan berkeupayaan menyiapkan tugasan yang diberi dengan baik.
Mampu menguasai dan memahami apa yang diajar oleh guru dengan baik dan berfokus.
Berpotensi tinggi untuk lebih cemerlang. Tingkatkan usaha anda
Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasan yang diberikan.
Anda mesti mempunyai motivasi yang tinggi dan minat terhadap pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas. Anda mampu mencapai lebih kecemerlangan dengan
bersikap proaktif di dalam kelas.
KEHADIRAN
Anda sungguh bersemangat kerana kehadiran yang penuh dapat membantu ke arah
kemerlangan dalam pelajaran
Pelajar ini telah menunjukkan kehadiran 100%.
Tahniah. Teruskan usaha ini Tahniah kerana lulus bagi semua mata pelajaran .
Anda pasti berjaya jika mempunyai komitmen yang tinggi dalam pelajaran. Tingkatkan
usaha bagi mata pelajaran Matematik, Matematik Tambahan, Sejarah dan Pendidikan
Jasmani dan Kesihatan.
Tahniah kerana lulus bagi semua mata pelajaran. Kehadiran anda ke sekolah agak baik.
Anda mempunyai motivasi yang tinggi dan minat terhadap pengajaran dan pembelajaran
di dalam kelas. Anda mampu mencapai lebih kecemerlangan dengan bersikap proaktif di

dalam kelas.

Anda mungkin juga menyukai