Anda di halaman 1dari 1

Tugas kosakata tentang kampus sebanyak 30 kata !!!

Waktu : 12 jam 10 pagi


Dialog percakapan
-

Assalamualaikum/ sobaahul khair. Marhaban ( assalamualaikum,


selamat pagi. Halo )
Waalaikum salam/ sobaahun nuur. Marhaban bik ( waalaikum salam.
Pagi juga . halo juga )
Ismii hamka , wa (anta/ anti)ma (ismuka/ismuki ) ? ( nama sy hamka,
dan siapa namamu?)
Ismi jamaluddin, (nama ku jamaluddin )
Ismi Fatimah ( nama ku Fatimah )

Min aina anta ? ( dari mana asalmu ?)


Min aina anti? ( (pr)dari mana asalmu )

Ana min Makassar, wa min aina anta? (saya dari mksr, dari mana
asalmu ?)
wa min aina anti ? ( dari mana asalmu ? )

Ana min bunnu, kaifa haaluka ? (sy dri bone, bagaimana kbrmu ? )
Kaifa haaluki ( (pr ) bagaimana kbrmu? )

Bikhair, alhamdulillah, wa anta kaifa haaluka ? ( baik Alhamdulillah,


dan bgmn kbrmu ?)
Wa anti kaifa haaluki ? (dan bagaimana kbrmu ?)

Bikhair Alhamdulillah ( baik, Alhamdulillah ) Toyyib, ilalliqa (ok, sampai


jumpa )
Ma aassalamah (semoga selamat )