Anda di halaman 1dari 1

1.

0 PENDAHULUAN

Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi bagi negara Malaysia. Kita


menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi sesama kita dalam
kehidupan seharian. Namun, tahunkah kita tentang asal-usul bahasa Melayu yang
kita gunakannya setiap hari? Sebagai warga Malaysia yang patriotik, kita sewajarnya
mengkaji dan mengetahui susur galur dan meneroka liku-liku pertumbuhan bahasa
Melayu. Bunyi cogan kata “ Maju bangsa majulah bahasa” bukan sahaja tepat bagi
usaha menegakkan bahasa kebangsaan oleh sesebuah negara merdeka yang ingin
membina identitinya, tetapi juga bagi pertumbuhan sesuatu bahasa dan
perkembangannya.

Bahasa Melayu juga mempunyai pelbagai fungsi dalam kehidupan seharian.


Antara fungsi-fungsinya ialah bahasa Melayu dijadikan bahasa pentadbiran dan
pengurusan, bahasa persuratan dan bahasa komunikasi. Hal ini menunjukkan
peranan bahasa Melayu yang universal sesuai dengan gelarannya sebagai bahasa
rasmi dalam negara Malaysia. Namun, terdapat juga penggunaan bahasa Melayu
yang rojak dan dicampur adukkan dengan slanga-slanga moden yang dicipta oleh
golongan yang kurang mencintai bahasa ibunda. Hal ini harus dibendung dengan
segera kerana jika hal ini dibiarkan maka bahasa Melayu mungkin akan mengalami
kemerosotan bahasa dan seterusnya hilang identiti sebagai bahasa Melayu itu
sendiri.

Setiap bahasa mempunyai sistem-sistem bunyinya ynag tersendiri. Begitu


juga bahasa Melayu yang mempunyai sistem bunyi yang dikenali sebagai bunyi
bahasa dan bunyi bukan bahasa. Bidang yang mengkaji bunyi-bunyi ini dikenali
sebagai bidang fonetik dan fonologi. Fonetik ialah kajian mengenai bunyi-bunyi
bahasa yang dihasilkan oleh manusia manakala fonologi ialah bidang linguistik yang
mempelajari, menganalisis dan membicarakan bunyi bahasa.

Anda mungkin juga menyukai