Anda di halaman 1dari 14

TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK

IBADAH
Konsep ibadah:
Khusus dan Umum

WAN NUR HAFIZAH BT WAN HUSSAIN

NURUS SYIFAK BT SHUHAIMI

PPSIMP AMBILAN JULAI 2008 SN/BI/BM


Isi kandungan
Muqaddimah PENGERTIAN Asas-asas

Ciri-ciri Jenis-jenis STATUS

HIKMAH Penutup
SALAH FAHAM
Muqaddimah
Tujuan hidup manusia:

“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan


supaya mereka menyembahKu.” (Adz-Dzaariyaat : 56)

“Wahai hambaKu, Aku tidak menjadikan kamu agar Aku


terhibur dari kesepian, atau untuk membanyakkan bilangan
kamu dari kekurangan, atau meminta pertolongan kamu
dalam perkara yang Aku lemah, begitu juga bukan dengan
tujuan untuk mendapatkan manfaat atau menolak
kemudharatan. Hanyasanya Aku menjadikan kamu untuk
beribadat kepadaKu dan berzikir serta bertasbih kepadaKu
setiap pagi dan petang." Hadis Qudsi.
PENGERTIAN IBADAH

Bahasa

Merendah diri, tunduk, patuh dan taat

Istilah

Tunduk, patuh dan merendah diri kepada Allah.


Jelasnya ibadah ialah pengabdian sepenuhnya
kepada Allah
Asas-asas ibadah

Ketundukan - menurut, mengikut dan mendekatkan diri


dengan segala perintah yang disyariatkan Allah. Ketundukan
ini berasaskan kepada perasaan sedar terhadap keesaan
Allah dan kekuasaanNya ai atas segala sesuatu dibandingkan
dengan kedaifan dan kekerdilan diri sendiri.

Kecintaan - kepatuhan ini hendaklah juga lahir dari rasa


cinta kepada Allah. Ia berdasarkan kesedaran manusia
terhadap limpah kurnia Allah, nikmat-nikmat dan
rahmatNya. Kesedaran ini juga lahir daripada rasa kagum
terhadap kemuliaan dan kesempurnaan Allah.
“Katakanlah: Jika kamu benar-benar mencintai
Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan
mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.” Ali Imran : 31
“Dan diantara manusia ada orang-orang yang
menyembah tandingan-tandingan selain Allah,
mereka mencintainya sebagaimana mereka
mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman
amat sangat cintanya kepada Allah.” Al-Baqarah :
165
Ciri-ciri ibadah

1. Perhubungan manusia dengan Tuhan adalah secara


terus - tidak memerlukan perantaraan sebagaimana
ajaran Kristian. Allah sahaja hukum, tempat
mengadu dan meminta ampun.

2. Peribadatan tidak terkongkong di tempat-tempat


tertentu.

3. Ruang ibadah di dalam Islam sangat luas - meliputi


setiap aktiviti kehidupan manusia. Setiap apa yang
dilakukan adalah ibadah sekiranya cukup syarat.
Ibadah khusus

Merupakan perintah-perintah yang wajib


dilakukan sebagaimana yang terkandung dalam
rukun Islam seperti solat, puasa, zakat, haji dan
beberapa amalan khusus seperti tilawah Al-
Quran, zikir dan sebagainya.

Ibadah umum

Segala perkara dan amal selain daripada


kumpulan ibadah khusus di atas yang dilakukan
semata-mata untuk mencari keredhaan Allah.
Ini termasuklah seluruh perbuatan manusia
dalam kehidupan sehariannya.
SYARAT AMAL MENDAPAT STATUS IBADAH

Bersesuaian dengan hukum Islam dan tidak


bercanggah dengan hukum

Niat yang baik dan kerana Allah

Dibuat dengan seelok-eloknya

“Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang daripada


kamu membuat sesuatu daripada kamu membuat
sesuatu kerja dengan memperelokkan kerjanya”
(muslim)

Tidak mencuaikan ibadah-ibadah khusus


SALAH FAHAM TERHADAP
PENGERTIAN IBADAH

 Bukan perbuatan mengasingkan diri

 Tidak terbatas kepada tempat-tempat


tertentu sahaja

 Dilakukan melalui perantaraan orang-orang


tertentu
HIKMAH DAN FALSAFAH IBADAH

Solat
Ibadah lisan, ibadah badan, ibadah hati, ibadah akal

Zakat
• Kesucian dan kebersihan
• Melenyapkan sifat mementingkan diri sendiri
Puasa
Matlamat utama berpuasa ialah supaya kita
menjadi hamba yang bertaqwa kepada Allah

Haji
Kesama rataan makhluk, tawaduk, rendah diri,
buang rasa bongkak dan riak

“Dan berserulah kepada manusia untuk


mengerjakan haji nescaya mereka akan datang
kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai
unta yang kurus yang datang dan segenap
penjuru yang jauh”
(Al-Haj 22:27)
Penutup
Kita seharusnya menyedari betapa pentingnya untuk kita mengetahui
serta membezakan konsep ibadah yang ditentukan olah Islam dan
bukan Islam. Ibadah merupakan pengabdian diri yang berterusan
kepada Allah, mengamal serta mengikuti kehidupan sebagaimana yang
ditentukan olehNya sepanjang masa.

Tidak cukup bagi kita dengan hanya mengerjakan ibadah khusus


semata-mata dan meninggalkan ibadah yang lebih umum. Pun begitu
tidak harus ibadah umum melalaikan kita dari ibadah khusus.
Keimanan menuntut kita merealisasikannya di dalam kehidupan:

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan : ‘Tuhan kami ialah


Allah’ kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat
akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): ‘Janganlah kamu
merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah
mereka dengan (memperolehi) syurga yang telah dijanjikan olah Allah
kepadamu.” Fussilat : 30

Anda mungkin juga menyukai