Anda di halaman 1dari 2

Nama : ______________________________ Tarikh: _____________________

1. Nyatakan sama ada ungkapan berikut ialah ungkapan kuadratik. Nyatakan alasan anda.
2
a) 32 mm
b)

2 y 23 y+ p 2

[2 markah]

2. Kembangkan
a) 3( x 6 )

[ 1 markah ]

b) 3s ( 4s 2t )
c)

[ 1 markah ]

( 2 x3 ) (4 x +1)

[ 2 markah ]

d) ( 2x 5n )2

[ 2 markah ]

3. Faktorkan
(a) 4e2 1

[ 2 markah ]

b)

4x2 81

[ 2 markah ]

c)

p2 2p

[ 1 markah ]

d)

3m + 21

[ 1 markah ]

e) 64 16k2
f)

[ 2 markah ]

x 2 6x 5

[ 2 markah ]

2. Permudahkan ungkapan algebra berikut:


a) (h 3)2 15+ 4h

[ 2 markah ]

b) 5p 4(8 2p)

c)

[ 2 markah ]

2 p3 p1
5
p

[ 2 markah ]

d) 3 (2n + 5)

[ 2 markah ]

e) 3(4p 3q) (5q p)

[ 2 markah ]
1

Nama : ______________________________ Tarikh: _____________________


f)

( x2 y)

3 xy

[ 2 markah ]