Anda di halaman 1dari 2

Kepada Ibubapa/Penjaga

En

MOHON KEBENARAN MENJALANKAN PENTAKSIRAN KEPADA MURID


Saya dengan hormatnya merujuk perkara di atas.
2.
Untuk makluman tuan, saya adalah guru pelatih IPGKTHO dalam bidang
pengkhususan pendidikan prasekolah. Untuk pengajian semester ini, kami telah
diminta melaksanakan pentaksiran kepada seorang murid prasekolah untuk kursus
PRA3113 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak Prasekolah.
3.
Sehubungan dengan itu, saya memohon jasa baik pihak tuan agar
membenarkan saya melaksanakan pentaksiran ini kepada anak tuan yang
bernama___________________________yang sedang belajar di Prasekolah SJKC
LABIS, SEGAMAT , JOHOR
4.
Untuk tujuan pentaksiran ini, saya akan menjalankan aktiviti pentaksiran,
mengambil gambar dan merakamkan video segala aktiviti anak tuan dari 28 Feb 24
Mac 2016. Segala maklumat hasil pentaksiran anak tuan adalah SULIT dan hanya
bertujuan untuk melengkapkan kerja kursus sahaja.
5.
Kerjasama dan sokongan tuan amat saya hargai dan didahului dengan ucapan
ribuan terima kasih.
Sekian.

Yang benar,

___________________
(

Guru pelatih,
PISMP Prasekolah Ambilan Jun 2013
IPG Kampus Tun Hussein Onn.

Kepada
Cikgu Lee Shun Fong
IPGKTHO

KEBENARAN MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH


Saya dengan ini bersetuju/tidak bersetuju anak saya___________________________
yang sedang belajar di Prasekolah SJKC Labis , Segamat , Johor Kemajuan
Kanak-kanak Prasekolah.
Saya berharap segala maklumat hasil pentaksiran anak saya adalah SULIT dan hanya
bertujuan untuk melengkapkan kerja kursus sahaja.
Integriti guru dalam malaksanakan tugas ini amat saya hargai.
Sekian, terima kasih.

Yang benar,

___________________
(