Nama sekolah Alamat sekolah Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia, Aras 1 – 4, Blok B3, Kompleks Jabatan Perdana Menteri, Pusat

Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62526 Wilayah Persekutuan Putrajaya. (U/P: Bahagian Pengambilan) Tuan/Puan, PERMOHONAN PENANGGUHAN TEMUDUGA PERLANTIKAN KE JAWATAN TETAP PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) GRED DG 41 Surat tuan NO. RUJUKAN: 123654789 bertarikh 17 JULAI 2009 dengan ini dirujuk. 2. Berhubungan dengan perkara di atas, saya nama anda, No. Kad Pengenalan 987456321 memohon untuk menangguhkan sesi temuduga yang telah ditetapkan ke atas saya iaitu pada tarikh, masa dan tempat berikut: TARIKH MASA TEMPA T : : : 20-08-2009 10.00 PAGI BILIK TEMUDUGA 2, ARAS 1, BLOK B3, KOMPLEKS JPM, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN, 62526, PUTRAJAYA, SELANGOR

27 JULAI 2009

3. Untuk makluman tuan, saya belum memperoleh sijil asal Diploma Pendidikan seperti yang disyaratkan. Ini adalah kerana, pihak Universiti Malaysia Sabah iaitu tempat saya mengikuti program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) dijangka hanya akan mengadakan Majlis Konvokesyen Universiti pada September 2009. 4. Diharapkan permohonan ini mendapat perhatian dan pertimbangan sewajarnya daripada pihak tuan. Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………………………… (nama anda)