Anda di halaman 1dari 20

BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Építőmérnöki Kar
Hidak és Szerkezetek Tanszéke

FASZERKEZETEK TERVEZÉSE
AZ EUROCODE 5 ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN

Összeállította:

Dr. Bódi István


egyetemi docens

Budapest, 2001. március


HATÁRÁLLAPOTOK VIZSGÁLATA AZ EC5 SZERINT

l. Száliránnyal párhuzamos húzás

σ t , 0,d ≤ f t , 0, d

2. Szálirányra merőleges húzás

σt ,90,d ≤ f t ,90,d fűrészelt fára

σt ,90,d ≤ f t ,90,d (V0 /V )


0,2
rétegelt, ragasztott fára

ahol V - az egyenletesen nyomott tartó térfogata [m3]


V0 - az un. referencia térfogat (= 0,01 m3)

3. Száliránnyal párhuzamos nyomás

σ c , 0 ,d ≤ f c , 0,d

Kiegészítő vizsgálat: Ellenőrizni kell a stabilitásvesztés lehetőségét is (l. később)

4. Száliránnyal szöget bezáró nyomás

σ c ,90,d ≤ k c ,90 f c ,90,d

l1 > 150 mm
kc,90 l1 ≤ 150 mm
a ≥ 100 mm a < 100 mm
l ≥ 150 mm 1 1 1
150 mm > l > 15 mm 1 1+(150-l)/170 1+a(150-l)/17000
15 mm > l 1 1,8 1+a/125
A tervezési szilárdságára teljesülnie kell:

f c ,0,d
σc ,a ,d ≤
f c , 0, d
sin 2 α + cos 2 α
f c ,90,d

5. (Ferde) Hajlítás

σ m, y ,d σ m,z ,d
km + ≤1
f m , y ,d f m, z ,d
σ m , y ,d σ m , z ,d
+ km ≤1
f m , y ,d f m , z ,d

ahol fm,y,d ill. fm,z,d - a tervezési szilárdságok y, ill. z irányban


km=0,7 - derékszögű km. esetén
km=1,0 - minden más km. esetén

6. Nyírás

τ d ≤ f v,d

a) A feltámaszkodás közelében redukálni lehet a nyíróerőt:

η(v)

η(v)redukált
b) A kiékelés hatásának figyelembe vétele: τ d = 1,5V / bhe ≤ kv f v ,d , ahol

 1,1 i1,5 
kv = min. k n 1 + 
 h 
 x 1 
h  α (1 − α ) + 0,8 − α 2 
 h α 

kv=1, ha a kiékelés a terheletlen tartómagasság mentén van

a fentiekben:

kn=5 fűrészelt fa
kn=6,5 RR fa esetén
h a tartó magassága
x a kiékelés távolsága a tartóvégtől
α = he/h
i a kiékelés szögének tangense

7. Csavarás

τtor ,d ≤ f v ,d
8. Együttes hajlítás és tengelyirányú húzás (lásd az 5. alatti ábrát is!)

σt , 0,d σ m, y ,d σ m, z ,d
+ + km ≤1
f t , 0, d f m , y ,d f m, z ,d

σ t , 0 ,d σ m , y , d σ m , z ,d
+ km + ≤1
f t , 0 ,d f m , y ,d f m , z ,d

9. Együttes hajlítás és tengelyirányú nyomás

2
 σ c , 0 ,d  σ m , y ,d σ m , z ,d
  + + k ≤1
 f  f m , y ,d
m
f m , z ,d
 c , 0 ,d 

2
 σ c , 0 ,d  σ σ
  + k m m , y ,d + m , z ,d ≤ 1
 f  f m , y ,d f m , z ,d
 c , 0 ,d 

Figyelem: - ( )2-en van a "tiszta" nyomási rész (részl. kihaszn.)


- stabilitási vizsgálatot is kell még végezni!
10. Oszlopok

a) Tengelyirányban ható erő esetén:


A 9. pontban leírt követelményeket (együttes hajlítás és tengelyirányú nyomás) teljesíteni
kell , továbbá teljesülniük kell és még az un. relatív karcsúságra vonatkozó követelményeknek
is:

f c ,0 ,k f c ,0 ,k
λ rel , y = ≤ 0 ,5 , λ rel ,z = ≤ 0 ,5 ,
σ c ,crit , y σ c ,crit ,z

ahol:

π 2 E 0 ,05
σ c ,crit , y = 2
λy

π 2 E 0 ,05
σ c ,crit ,z = 2
λz

b) Minden egyéb esetben (pl. oldalirányú erő) teljesülnie kell a következőknek:

σ c , 0,d σ σ m , y ,d
+ m , z ,d + k m ≤1
k c , z f c , 0,d f m , z ,d f m , y ,d

σ c , 0,d σ σ m , y ,d
+ k m m , z ,d + ≤1
k c , y f c , 0 ,d f m , z ,d f m , y ,d

1
kc , y =
2 2
k y + k y − λ rel , y

(
k y = 0,5 1 + β c (λ rel , y − 0,5) + λ rel , y
2
)
ahol: βc=0,2 ill. 0,1 fűrészelt ill. RR fa esetén,
σm az oldalirányú erőkből származó hajlítófeszültség

Megjegyzés: kc,z és kz képletei indexcserével kaphatók.

11. Gerendák karcsúságának ellenőrzése (kifordulásvizsgálat)

A relatív karcsúságra vonatkozó követelmény:

λ rel ,m = f m,k / σ m,crit

ahol σm,crit a klasszikus stabilitáselmélet segítségével és (EI)0,05-tel számított kritikus


feszültség.
Teljesülnie kell továbbá a feszültségek tekintetében az alábbi feltételnek is:

σ m ,d ≤ k crit f m, d

ahol kcrit az oldalirányú kihajlást figyelembe vevő redukáló tényező

1 λrel,m ≤ 0,75
kcrit = 1,56-0,75λrel,m 0,75 < λrel,m ≤ 1,4
1/λ2rel,m 1,4 < λrel,m

Változó magasságú gerenda feszültségeinek ellenőrzése

keresztmetszet

A szélsőszál feszültségek meghatározása (ha α kisebb mint 10°):

(
σ m ,0,d = 1 + 4 tan 2 α ) 6bhM
2
d

(
σ m ,α ,d = 1 − 4 tan 2 α ) 6M d

bh 2

A szélsőszál-feszültségek ellenőrzése

σ m,α ,d ≤ f m,α ,d és σ m ,0 ,d ≤ f m ,d ,

ahol:

a) húzófeszültségek esetében:

f m ,d
f m ,α , d =
f m ,d
sin 2 α + cos 2 α
f t ,90,d

b) nyomófeszültségek esetén:

f m ,d
f m ,α ,d =
f m ,d
sin 2 α + cos 2 α
f c ,90,d
A Johansen-egyenletek egyszer nyírt kapcsolatokra

A különböző tönkremeneteli módok mindegyikét meg kell vizsgálni:

"a" jelű törési mechanizmus: Tönkremenetel az "1" jelű elemben:

"b" jelű törési mechanizmus: Tönkremenetel az "2" jelű elemben:

"c" jelű törési mechanizmus:


A hajlítónyomaték a nyírás síkjára:

Behelyettesítéssel és a b2=b1/β bevezetésével:

Ennek az egyenletnek b1-re való megoldásával kapjuk, hogy:

"d" jelű törési mechanizmus:

Abból a feltételből, hogy a csapban levő nyíróerő az Mmax helyén zérus:


Az fh,2d és a1 = (t1-b1)/2 összefüggések előbbi egyenletbe való behelyettesítésével:

amiből következik, hogy:

"e" jelű törési mechanizmusra: Az előbbivel analóg módon:


"f" jelű törési mechanizmusra:
KAPCSOLATOK

A CSAPOS-TÍPUSÚ KAPCSOLATOK OLDALIRÁNYÚ TEHERBÍRÁSA

Egyszer nyírt kapcsolatok

A teherbírás tervezési értéke egy "csapra" (csavar, szeg), nyírási síkonként:


(fa-fa, fa-panel típusú kapcsolatokban)

Egyszer nyírt kapcsolatok tönkremeneteli esetei (a-f)


Kétszer nyírt kapcsolatok
A teherbírás tervezési értéke agy "csapra" (csavar, szeg), nyírási síkonként:
(fa-fa, fa-panel típusú kapcsolatokban)

Kétszer nyírt kapcsolatok tönkremeneteli módozatai (g-k)

Az (a-k) tönkremeneteli módokhoz tartozó képletekben:

t1 és t2 - az "1" ill. "2" jelű faanyag szerkezeti vastagsága vagy szegezés esetén a
behatolási mélység,
fh,1,d és fh,2,d - a beágyazási feszültség értéke t1-ben ill. t2-ben
β - fh,2,d/fh,1,d
d - a csap átmérője
My.d - egy csap folyását okozó hajlítónyomaték
SZEGEZETT KAPCSOLATOK

1. Oldalirányban terhelt szegek:

Jelölések magyarázata

a) egyszeresen nyírt kapcsolat b) kétszeresen nyírt kapcsolat

A szeg határfeszültségének karakterisztikus értéke "fa-fához" típusú rögzítés esetén:

- előfúrás nélkül: fh,k = 0,082·ρk·d-0,3 N/mm2


- előfúrt lyukak esetén: fh,k = 0,082·(1-0,01·d)·ρk N/mm2

ahol ρk [kg/m3]-ben és d [mm]-ben szerepel az összefüggésekben.

A szeganyag (600 N/mm2) megfolyását okozó hajlítónyomaték karakterisztikus értéke:

My,k = 180·d2,6 Nmm - kör km. szögekre,


My,k = 270·d2,6 Nmm - négyzetes km. szögekre.

Fontosabb szerkesztési szabályok:

- A szegezéshez elő kell fúrni a faanyagot, ha ρk nagyobb, mint 500 kg/m3.


- A szög behatolási mélysége (a szögfej nélkül) min. 8d legyen.
- Min. 2 szöget kell használni egy kapcsolatban.
3. Axiálisan (a) és tengelyirányban (l) is terhelt szegek ellenőrzése:

- sima felületit szegekre:

Fax ,d Fla ,d
+ ≤1
R ax ,d R la ,d

- gyűrűs felületű szegekre:

2 2
§ Fax ,d · § Fla ,d ·
¨ ¸ ¨ ¸
¨ R ¸ +¨ R ¸ ≤1
© ax ,d ¹ © la ,d ¹
2. Tengelyirányban terhelt szögek

Alkalmazható szögezési típusok:

a) merőleges szögezés b) ferde szögezés

A szeg kihúzó erejének tervezési értéke:

­f l,d ⋅ d ⋅ l − min den szögre a ) esetén


° 2
R d = min . ®f l,d ⋅ d ⋅ h + f 2,d ⋅ d − sima felületű szögre b) esetén
°f ⋅ d 2 − gyürüs felületű szögre b) esetén
¯ 2 ,d

A sima szög határfeszültségének meghatározása:


(Ahol ρk [kg/m3]-ben van, továbbá kmod = 0,9 és γm = 1,3)

(
f1,k = 18 ⋅10 −6 ⋅ ρ 2k )
(
f 2,k = 300 ⋅10 −6 ⋅ ρ 2k )

k mod,1 ⋅ f h ,1,k
f h ,1,d =
γm

k mod, 2 ⋅ f h , 2,k
f h , 2,d =
γm
Szegek minimális osztástávolságai

Előfúrás nélkül
Távolság Előfúrással
ρk ≤ 420 kg/m3 420 < ρk ≤ 500 kg/m3
a1 d < 5 mm (5 + 5 cos α )d
d ≥ 5 mm (5 + 7 cos α )d
(7 + 8 cos α )d (4 + 3 cos α )d *
a2 5d 7d (3 + sin α )d
a3,t (terhelt bütüvég) (10 + 5 cos α )d (15 + 5 cos α )d (7 + 5 cos α )d
a3,c (terheletlen
10d 15d 7d
bütüvég)
a4,t (terhelt perem) (5 + 5 sin α )d (7 + 5 sin α )d (3 + 4 sin α )d
3d
a4,c (terheletlen perem)
5d 7d
*
Az a1 minimális osztásköz tovább redukálható 4d értékig, ha az fh,k palástnyomási szilárdságot a
a1 / (4 + 3 cos α )d értékkel csökkentjük

Csavarok minimális osztástávolságai

a1 rostiránnyal párhuzamosan (4 + 3 cos α )d *


a2 rostirányra merőlegesen 4d
a3,t (terhelt bütüvég) -90° ≤ α ≤ 90° 7d (de min. 80 mm)

a3,c (terheletlen 150° ≤ α ≤ 210° 4d


bütüvég)
90° ≤ α ≤ 150° (1 + 6 sin α )d (de min. 4d)
210° ≤ α ≤ 270°
a4,t (terhelt perem) 0° ≤ α ≤ 180° (2 + 2 sin α )d (de min.3d)
a4,c (terheletlen perem) minden más α esetén 3d
*
Az a1 minimális osztásköz tovább redukálható 4d értékig, ha az fh,k
palástnyomási szilárdságot a a1 / (4 + 3 cos α )d értékkel csökkentjük
KIMEREVÍTÉSEK, KÖZBENSŐ MEGTÁMASZTÁSOK MODELLEZÉSE

Növekvő alakváltozások, ill. instabilitás okán kell vizsgálni, a legkedvezőtlenebb esetet


feltételezve.

Különálló, nyomott rudak

- a megtámasztások maximális távolsága: a/500 RR szerkezeteknél


a/300 egyébként

- minden közbenső megtámasztás modellezhető egy rugóként, amelyre:

C = ksπ2EI/a3

ahol:

E = E0,05fm,d/fm,k

ks = 2(1+cosπ/m)

ahol m -a "megtámasztott mezők" száma.

- A rugalmas megtámasztásokra ható erő legkisebb figyelembeveendő értékei:

Fd = Nd/50 fűrészelt anyagú szerkezeti elemekre,

Fd = Nd/80 RR anyagú szerkezeti elemekre

Hajlítónyomatékkal terhelt tartó nyomott övében figyelembeveendő legkisebb erőre:

Nd = (1-kcrit)Md/h

A szerkezet statikai modellje


A KIMEREVÍTŐ RENDSZERRE FIGYELEMBEVEENDŐ TERHEK

nN d
q d = k1
30 l
ahol
1
k1 = min.
15 / l

és n - a párhuzamosan merevített szerkezetek száma


Nd - a nyomóerő átlagértéke az l hosszon

Szükséges továbbá, hogy:

- a középső km.-ben fellépő alakváltozás legyen kisebb, mint

a.) l/700 a qd hatására továbbá

b.) l/500 a qd és qt a rá ható külső terhelés együttes hatására.

merevítő rendszer

qt külső terhelés

n főtartó
Tűlevelű- és nyárfafélék Lombhullató fajták
C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C35 C40 D60 D50 D40 D35 D30 D70
Szilárdsági értékek (N/mm2)

Hajlítás fm,k 14 16 18 22 24 27 30 35 40 60 50 40 35 30 70

Száliránnyal párhuzamos húzás ft,0,k 8 10 11 13 14 16 18 21 24 36 30 24 21 18 42

Szálirányra merőleges húzás ft,90,k 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9

Száliránnyal párhuzamos nyomás fc,0,k 16 17 18 20 21 22 23 25 26 32 29 26 25 23 34

Szálirányra merőleges nyomás fc,90,k 4.3 4.6 4.8 5.1 5.3 5.6 5.7 6 6.3 10.5 9.7 8.8 8.4 8 13.5

Nyírás fv,k 1.7 1.8 2 2.4 2.5 2.8 3 3.4 3.8 5.3 4.6 3.8 3.4 3 6

Merevségi értékek (kN/mm2)

Száliránnyal párhuzamos
E0,mean 7 8 9 10 11 12 12 13 14 17 14 11 10 10 20
rugalmassági modulus átlagértéke

Száliránnyal párhuzamos
rugalmassági modulus 5%-os E0,05 4.7 5.4 6 6.7 7.4 8 8 8.7 9.4 14.3 11.8 9.4 8.7 8 16.8
küszöbértéke

Szálirányra merőleges rugalmassági


E90,mean 0.23 0.27 0.3 0.33 0.37 0.4 0.4 0.43 0.47 1.13 0.93 0.75 0.69 0.64 1.33
modulus átlagértéke

Nyirási modulus átlagértéke Gmean 0.44 0.5 0.56 0.63 0.69 0.75 0.75 0.81 0.88 1.06 0.88 0.7 0.65 0.6 1.25

Sűrűség (kg/m3)
Sűrűség ρk 290 310 320 340 350 370 380 400 420 700 650 590 560 530 900
Átlagos sűrűség ρmean 350 370 380 410 420 450 460 480 500 840 780 700 670 640 1080