Anda di halaman 1dari 1

A talajok osztályozása

Hazánk természettudományi alapokon nyugvó talajosztályozási rendszerét genetikai és


talajföldrajzi osztályozási rendszernek nevezzük.

Azért genetikai, mert a talajokat fejlődésükben vizsgálja és a fejlődés egyes szakaszai - a


típusok - alkotják az osztályozás egységeit. Azért talajföldrajzi, mert a földrajzi
törvényszerűségeket szem előtt tartva egyesíti a típusokat a főtípusokban.

Az egyes osztályozási egységek elhatárolásának alapja a talajon magán felismerhető


jelenségek segítségével megállapított folyamattársulás, mely a talaj kialakulása óta fellépő
talajképző tényezők által meghatározott talajképző folyamatok összességét foglalja magában.

Talajtípus: A típusba, mint rendszertani egységbe azokat a talajokat soroljuk, melyek hasonló
környezeti tényezők együttes hatására alakultak ki, a talajfejlődés folyamán hasonló fejlődési
állapotot értek el és egyazon folyamattársulás által jellemezhetők. Ezért minden lényeges, a
talaj termékenységét megszabó tulajdonságuk is hasonló.

Főtípus: A talajosztályozási rendszer magasabb egységét, a főtípust, a rokon típusok


egyesítésével alkotjuk meg. Ebben már jelentős szerephez jut a földrajzi szemlélet, mely a
hasonló földrajzi környezet hatását van hivatva kifejezésre juttatni.

A típusokat altípusokba és változatokba sorolhatjuk a típusra jellemző folyamatok erőssége


alapján.

Ebben az anyagban főtípus és típus szinten tárgyaljuk a talajokat.