Anda di halaman 1dari 24

ISI KANDUNGAN

BIL
1
2
3
4
5
6
7
8

PERKARA
BIODATA PELAJAR
PENGHARGAAN
SOALAN TUGASAN
TUGASAN 1
TUGASAN 2
REFLEKSI
RUJUKAN
LAMPIRAN

Penghargaan
1

MUKA SURAT
1
2
3
4-11
12-20
21
22
23

Alhamdullilah, syukur ke hadrat ilahi kerana dengan izinNya saya berjaya


menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. saya juga bersukur kerana telah berjaya
menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya. Sesungguhnya saya amat bersukur
kerana berjaya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya
Saya juga ingin berterima kasih kepada pensyarah saya kerana telah banyak
membantu dan memberi tunjuk ajar kepada saya dalam menyiapkan tugasan ini
dengan sempurna. Segala tunjuk ajar mereka amat saya hargai. Mereka tidak
berputus asa dalam memberi tunjuk ajar dalam menyiapkan tugasan ini
Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan
saya telah banyak menbantu saya dan mengajar saya jika ada perkara yang saya
tidak faham. Mereka tidak jemu untuk menjawab segala persoalan yang saya
kemukakan .
Akhir sekali saya ingin saya ingin merakamkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah banyak menbantu saya. Sekian terima kasih.

Tugasan projek

1. Penulisan Esei

Menurut kamus dewan bahasa edisi keempat profesionalisme merujuk kepada


kemampuan seseorang profesional melakukan pekerjaannya mengikut kemahiran,
kemampuan serta cara perlaksanaan yang betul. Dalam konteks profesionalisme
keguruan pula. Ia merujuk bagaimana seorang guru itu menjalankan tanggungjawab
yang telah diamanahkan kepadanya dengan profesional tanpa melanggar sebarang
peraturan dan etika. Terdapat pelbagai kriteria yang ada dalam profesionalisme
guru. Antara kriteria itu adalah :
i.
ii.
iii.
iv.

Ciri-ciri guru profesional.


Peranan guru di sekolah.
Etika dan akauntabiliti guru.
Kepimpinan guru.

Dengan menonton video lean on me, saya telah berjaya mengenal pasti
beberapa mesej yang berjaya disampaikan melalui video itu yang menunjukkan
sifat-sifat profesionalisme yang patut ada dalam diri setiap guru. Video ini
menceritakan seorang guru biasa yang bernama Joe Clark yang telah dilantik
sebagai pengetua di sebuah sekolah yang mempunyai masalah dari segi disiplin
pelajar dan pencapaian akademik. Beliau telah diberi masa selama setahun untuk
mempertingkatkan pencapaian akademik sekolah itu dan mengatasi masalah disiplin
di sekolah yang diberi nama Eastside High. Beliau telah melakukan pelbagai cara
yang terbukti berjaya dalam mempertingkatkan pencapaian akademik sekolah itu
serta menjadikan disiplin pelajar sekolah itu bertambah baik. Walaupun terdapat
beberapa tindakan yang dikira tidak wajar seperti memecat guru dan membuang
pelajar namun itu semua adalah risiko yang perlu diambil dalam menjadikan sekolah
itu sebagai sekolah yang mempunyai pencapaian akademik yang baik. Saya telah
mengenal pasti beberapa kriteria profesionalisme guru yang di tunjukkan oleh Joe
Clark dalam video berkenaan.

i.

Ciri-ciri guru profesional.

Guru yang profesional adalah seorang guru berilmu, berketerampilan dan


berkemahiran dalam pengetahuan pedagogi dan pengetahuan dalam kandungan
pedagogi. Selain itu, guru itu perlulah mempunyai sahsiah yang baik untuk diteladani
oleh murid-murid. Antara ciri-ciri guru yang profesional adalah seperti bersikap
profesional, kaya dengan ilmu, bermoral teguh, sentiasa berusaha meningkatkan
kualiti hasil pengajaran, menampilkan watak terpuji, berupaya membina minda
pelajar yang cemerlang akademik dan lain-lain lagi.
Antara ciri-ciri profesional yang ditunjukkan oleh Joe Clark dalam video ini
adalah pada permulaan cerita ini yang menunjukkan beliau menggunakan kaedah
yang kreatif dalam menguji kefahaman murid-muridnya. Beliau tidak menggunakan
kaedah tradisional yang menyoal secara lisan namun beliau menggunakan kaedah
kiraan mata dalam permainan besbol. Sebagai seorang guru yang profesional, kita
perlu sentiasa menjadikan diri kita seorang yang kreatif. Ini bagi menarik minat
murid-murid untuk terus belajar di samping memastikan mereka memahami apa
yang di ajar oleh kita. Saya sendiri sentiasa berusaha dalam memastikan diri saya
sebagai seorang guru yang kreatif dalam segala aspek.
Sebagai seorang guru yang profesional, kita hendaklah berani dalam
menyahut sebarang cabaran yang diberikan kepada kita. Walaupun cabaran itu
sukar dan mustahil untuk dilaksanakan, namun kita perlu mengambil peluang
tersebut bagi membuktikan kita boleh melakukan apa sahaja perkara yang diberikan
kepada kita. Dalam video ini, Joe Clark telah menyahut cabaran yang diberikan oleh
rakannya untuk mentadbir sekolah Eastside High dengan berkhidmat sebagai
pengetua. Meskipun berhadapan dengan pelbagai cabaran pada permulaannya,
namun beliau berjaya mengatasi kesemua cabaran itu dan menjadikan sekolahnya
sebagai sebuah sekolah yang lebih baik. Oleh itu, dalam memastikan diri saya
mempunyai ciri-ciri guru profesional, saya sering menyahut sebarang cabaran yang
diberikan kepada saya dan saya akan mencuba sedaya upaya untuk menyelesaikan
cabaran itu.

Ciri profesional yang lain yang ada pada Joe Clark ini adalah bersikap tegas
dalam urusan kerja. Dalam menjadi seorang pentadbir, kita hendaklah bersikap
5

tegas dalam memberikan arahan kepada orang bawahan kita. Ini bagi menunjukkan
kita adalah ketua dan ini menunjukkan bahawa kita serius dan komited dalam
menjalankan tugas. Ini ditunjukkan dengan jelas oleh Joe Clark semasa beliau
menyingkirkan pelajar yang bermasalah dari sekolahnya. Ini secara tidak langsung
menunjukkan bahawa dia serius dalam memastikan sekolahnya itu berubah ke arah
yang lebih positif. Saya bersetuju dengan tindakan beliau kerana kita perlulah
profesional dalam menjalankan tugas dan bersikap tegas adalah perlu dalam
menjalankan tugas.
Ciri lain bagi seorang guru yang profesional ialah sentiasa memberikan
peluang kedua kepada orang yang benar-benar ingin berubah. Sebagai manusia,
kita tidak pernah lari daripada melakukan sebarang kesilapan. Oleh itu, penting
untuk diri kita diberi peluang kedua untuk menebus kembali kesilapan yang telah
dilakukan oleh diri dalam menjadikan diri kita insan yang lebih baik. Ciri ini telah
ditunjukkan oleh Joe Clark semasa pelajarnya Sam datang berjumpa beliau dan
memohon agar dirinya diberi peluang sekali lagi. Joe Clark telah memberinya
peluang kedua untuk berubah dan akhirnya Sam berjaya mengubah dirinya daripada
seorang pelajar yang bermasalah kepada seorang yang berjaya dalam pelajaran.
Ciri ini amat penting dalam diri seorang guru. Ini kerana kita perlu yakin bahawa
setiap orang itu boleh berubaha ke arah yang lebih baik. Kita perlu memberi peluang
dan membimbing orang itu agar dia betul-betul berubah ke arah kebaikan.
Selain itu, antara ciri guru profesional yang lain yang perlu ada dalam diri
setiap guru ialah, guru itu perlu sentiasa bersedia untuk berkorban masanya untuk
membantu murid-murid yang menghadapi masalah. Ini jelas ditunjukkan oleh Joe
Clark yang sanggup meluangkan masa untuk membantu muridnya yang
menghadapi masalah keluarga dengan berkunjung ke rumah muridnya. Di situ, Joe
Clark telah berbicara dengan ibu murid itu dan sekali gus telah dapat membantu
menyelesaikan masalah muridnya itu. ini merupakan ciri yang amat penting dan
harus dicontohi oleh kita semua.

ii.

Peranan guru di sekolah.

Terdapat pelbagai peranan guru di sekolah. Boleh dikatakan tugas guru di


sekolah bukan hanya mengajar tetapi meliputi pelbagai tugas lain dan kadang kala
tugas sampingan yang dilakukan oleh guru itu tidak berkaitan langsung dengan
tugas hakiki seorang guru di sekolah. Namun sebagai guru yang baik, kita perlu
sentiasa mempersediakan diri kita agar dapat melaksanakan peranan lain semasa di
sekolah. Selain itu, guru juga merupakan faktor kejayaan bagi seseorang murid.
Guru berperanan besar dalam mempengaruhi interaksi bilik darjah dan persekitaran
psikososial bilik darjah. Guru juga mempunyai autoriti dan kebebasan dalam
menentukan sumber dan kaedah pengajaran di dalam kelas. Antara peranan guru di
sekolah adalah dengan menjadi pengamal ilmu dan kemahiran, pembimbing,
pengamal reflektif, penyelidik, agen sosialisasi, agen perubahan, pengganti ibu
bapa, pembentuk tingkah laku dan pengurus pembelajaran.
Antara peranan guru di sekolah ialah dengan menjadi pakar motivasi. Ini amat
penting dalam memastikan murid-murid di sekolah sentiasa bermotivasi tinggi dan
sekali gus bersemangat dalam meningkatkan pencapaian akademik mereka. Ini
telah dibuktikan oleh Joe Clark semasa beliau memberikan motivasi kepada muridmurid sebelum mereka menduduki ujian kemahiran itu. Kata-kata yang diberikan
oleh

Joe Clark berjaya menaikkan motivasi murid-murid dan sekali gus murid-

muridnya dapat melakukan yang terbaik untuk ujian kemahiran itu.


Selain itu, guru juga berperanan dalam menjadi contoh kepada murid-murid.
Ini penting kerana murid-murid memerlukan contoh insan yang berjaya dalam hidup
untuk dijadikan panduan untuk terus berjaya dalam hidup mereka. Oleh itu, guru
hendaklah menjadi contoh yang baik dan bersedia untuk membimbing murid-murid
ke arah kebaikan. Ini jelas ditunjukkan oleh Joe Clark yang berjaya membimbing
murid-muridnya yang ingin berubah. Beliau tidak jemu membimbing dengan
menegur sebarang kesilapan yang dilakukan murid itu dan memberikan nasihat
bagaimana untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan.
Selain itu, guru juga berperanan sebagai rakan kepada setiap murid. Namun
harus diingatkan bahawa istilah rakan ini hanya sekadar membina hubungan yang
positif dengan murid-murid serta tidak melanggar etika keguruan. Ini adalah penting
7

kerana dengan hubungan yang positif ia akan menggalakkan murid-murid mudah


untuk berinteraksi dengan guru dalam meluahkan masalah yang dihadapi selain
menjadikan pembelajaran mereka lebih mudah. Ini ditunjukkan oleh Joe Clark
semasa beliau menjadi pengetua sekolah itu. Beliau dapat membina hubungan yang
baik dengan murid-murid dengan sering bertegur sapa dengan murid-murid dalam
cara yang tidak formal. Ini sekali gus dapat membina hubungan yang positif.
Selain itu, guru juga berperanan dalam membantu murid-murid tanpa mengira
masa. Kita perlu sentiasa berusaha dalam membantu murid-murid yang menghadapi
masalah. Ini bagi menunjukkan bahawa kita kasihkan murid kita. Ini sekali gus akan
membuat murid itu menghargai kita sebagai guru dan akan berusaha bersungguhsungguh dalam membalas jasa kita itu. ini telah ditunjukkan oleh Joe Clark semasa
beliau membantu Kelisha yang didapati mengandung. Beliau tidak terus memarahi
Kelisha sebaliknya memberikan nasihat mengenai apa yang perlu dilakukan oleh
kelisha.
Selain itu, guru juga berperanan sebagai pemangkin untuk rakan sekerja dan
murid-murid2. Maksudnya di sini adalah guru berperanan dalam menaikkan
semangat rakan sekerja dan murid-murid dalam melakukan sesuatu perkara. Ini
jelas ditunjukkan oleh Joe Clark semasa beliau memberikan ucapan yang telah
dapat menaikkan semangat semua orang dalam berusaha melakukan sesuatu
perkara.

iii.

Etika dan Akuantabiliti Guru.


8

Etika di sini bermaksud peraturan yang harus dipatuhi oleh semua guru dalam
menjalankan tugas masing-masing dan mematuhi prinsip-prinsip yang termaktub
demi menjaga imej profesion. Terdapat empat kod etika keguruan yang boleh
diamalkan oleh seorang guru yang profesional. Antaranya ialah, tanggungjawab
terhadap pelajar, tanggungjawab terhadap ibu bapa, tanggungjawab terhadap
masyarakat dan negara dan tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion
keguruan.
Manakala akuantabiliti guru pula tanggungjawab guru kepada seseorang atau
terhadap sesuatu tindakan, keputusan dan sebagainya serta bersedia memberikan
penjelasan dan justifikasi yang diperlukan. Terdapat beberapa akuantabiliti yang
boleh dilakukan oleh guru. Antaranya ialah, akuantabiliti terhadap pelajar,
akuantabiliti terhadap diri sendiri, akuantabiliti terhadap ibu bapa, akuantabiliti
terhadap masyarakat dan negara dan akuantabiliti terhadap rakan sejawat dan
profesion keguruan. Oleh itu, dalam menjadi seorang guru, amat penting bagi kita
untuk mematuhi etika dan akuantabiliiti guru yang telah ditetapkan.
Sebagai seorang guru, telah menjadi tanggungjawab guru untuk menerapkan
disiplin dan peraturan dalam diri setiap pelajar. Ini kerana, peraturan dan disiplin
dapat membantu dalam membentuk insan yang cemerlang dalam hidup mereka.
berbekalkan sebab itu, Joe Clark telah berusaha dalam menerapkan disiplin di
dalam diri setiap muridnya. Perkara ini telah terbukti berjaya apabila murid-muridnya
tidak lagi melakukan kesalahan disiplin dan telah berjaya meningkatkan pencapaian
akademik sekolah berkenaan.
Selain itu, identiti sekolah juga amat penting untuk diterapkan dalam diri
setiap warga sekolah. Melalui identiti sekolah ini, barulah wujud perasaan bangga
dalam diri setiap warga sekolah khususnya dalam menaikkan nama sekolah ke
peringkat yang lebih tinggi. Identiti sekolah ini terdiri daripada lagu sekolah dan
lencana sekolah itu sendiri. Oleh disebabkan itu, Joe Clark telah mewajibkan semua
pelajarnya untuk menghafal lagu sekolah kembali. Ini bagi mewujudkan rasa
kekitaan dan bangga dalam diri pelajar setiap kali lagu sekolah dinyanyikan.

iv.

Kepimpinan Guru

Kepimpinan

merupakan

unsur

penting

dalam

sesebuah

organisasi.

Kepimpinan ialah keupayaan untuk memimpin. Terdapat beberapa jenis kepimpinan


yang boleh diikuti oleh guru. Antaranya ialah, kepimpinan semula jadi, kepimpinan
berkarisma, kepimpinan birokratik dan kepimpinan teragih. Guru telah diberikan
bakat untuk memimpin. Terpulanglah kepada guru itu sendiri sama ada untuk
memimpin ke arah kebaikan ataupun keburukan. Terdapat banyak bukti kepimpinan
guru yang telah ditunjukkan oleh Joe Clark di dalam video ini.
Antaranya ialah, menerapkan peraturan baru di sekolah. Ini adalah penting
bagi

seorang

pemimpin

itu

untuk

menggubal

peraturan

sedia

ada

dan

menggantikannya dengan peraturan baru sekiranya peraturan lama itu tidak lagi
sesuai untuk dilaksanakan lagi. ini dibuktikan oleh Joe Clark yang telah memastikan
tiada lagi pelajar yang merokok di kawasan sekolah. Ini telah dapat membentuk
individu yang mematuhi disiplin di sekolah dan berjaya dalam hidup mereka.
Selain itu, pemimpin yang bagus hendaklah mempunyai anak buah yang
berkualiti. Oleh itu, seorang pemimpin hendaklah bersedia dalam melakukan
perubahan dalam barisan kepemimpinannya. Ini bagi memastikan setiap urusan dan
apa sahaja dasar yang ingin dilaksanakan dapat dijalankan dengan baik dan cekap.
Ini juga telah ditunjukkan oleh Joe Clark dengan mengubah struktur pentadbiran
sekolah dengan memberi peluang kepada guru yang dirasakan sesuai untuk
melakukan sesuatu tugas.
Selain itu, seorang pemimpin yang baik haruslah turut serta dalam
melaksanakan apa sahaja yang telah ditetapkannya. Dalam erti kata lain, seorang
pemimpin itu haruslah rajin turun padang dalam mengawal setiap aktiviti. Joe Clark
sendiri telah turun padang dalam mengawasi serta memantau perjalanan sekolah
beliau. Ini telah menunjukkan bahawa beliau tidak duduk sahaja di pejabat tetapi
turut serta melakukan tinjauan dalam kawasan sekolah.

Sebagai

seorang

pemimpin,

dia

hendaklah

sentiasa

menyedarkan

tanggungjawab setiap anak buahnya. Joe Clark telah memastikan setiap gurunya
10

tahu akan tanggungjawab masing-masing dengan menyedarkan mereka akan


tanggungjawab mereka itu.

Dalam mengadaptasi kualiti diri yang cemerlang yang dimiliki oleh Joe Clark
dalam melaksanakan peranan saya sebagai seorang pendidik di sekolah kelak ialah
saya sentiasa akan berusaha sedaya upaya saya dalam mengalas tanggungjawab
yang telah diberikan kepada saya. Saya juga tidak akan mengenal erti penat dan
jemu dan sentiasa mencari jalan dalam memastikan pengajaran yang dilakukan oleh
saya seronok dan memberi makna kepada murid-murid saya.
Saya juga akan memastikan diri saya berfikir sepenuhnya dalam melakukan
sesuatu tindakan. Ini adalah penting bagi memastikan setiap tindakan yang akan
saya lakukan mempunyai sebab yang rasional bagi menyokong tindakan saya itu.
Selain itu, saya juga akan berusaha untuk membentuk hubungan yang positif
dengan setiap pihak tidak kiralah rakan sekerja mahupun murid-murid. Ini adalah
penting bagi memastikan setiap perkara yang dilakukan oleh saya mendapat
sokongan daripada mereka.
Selain itu, saya juga akan mematuhi setiap garis panduan keguruan yang
telah ditetapkan. Saya tidak boleh sewenang-wenangnya bertindak mengikut
kemahuan diri saya dulu. Saya perlu melihat diri saya dahulu sebelum saya menilai
orang lain. Ini kerana diri kita sendiri tidak sempurna dan masih banyak lagi
kelemahan yang kita ada tanpa kita sedari.
Oleh itu, saya sentiasa berusaha melakukan perubahan dalam diri saya
dalam memastikan saya mampu untuk menjadi guru yang cemerlang serta dapat
memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara dalam membentuk modal
insan yang berkualiti yang mampu untuk memberi sumbangan kepada negara satu
hari nanti.

11

PROGRAM KBAT I-THINK

TEMPAT : DEWAN TERBUKA


SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN
PANTAI SEPANG PUTRA, SELANGOR.
TARIKH : 16 JULAI 2014 ( RABU )

DISEDIAKAN OLEH :
Nama : Muhammad Aizzat Syazwan Bin Basir

12

No K/P : 911018-04-5299
Angka giliran : 2011161340010
Kelas : 8 PISMP Sains
Pengenalan
Untuk mengekalkan daya saing di peringkat dunia, Malaysia perlu menerima
perubahan dan menjadi sebuah negara ekonomi yang dipacu oleh inovasi. Untuk
mencapai matlamat ini,Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Agensi Inovasi
Malaysia (AIM) telah bersama-sama memperkenalkan projek i-THINK. Projek ini
membantu pihak sekolah dengan memupuk kemahiran berfikir, menyemai budaya
pembelajaran sepanjang hayat, mahir dalam menyelesaikan masalah dan berupaya
berfikir secara kreatif dan kritis di kalangan murid sekolah. i-THINK melahirkan
inovator generasi depan Malaysia dengan kebolehan dan kemahiran berfikir yang
mampu menyesuaikan diri dan menangani cabaran global.

Objektif program
1. Untuk melahirkan murid yang menggunakan alat berfikir selaras dengan
pelaksanaan Program i-Think kerjasama oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia dengan Agensi Inovasi Malaysia.
2. Merancang dan melaksanakan aktiviti ataupun projek yang dipersetujui oleh
pihak sekolah.
3. Menyumbang tenaga dan buah fikiran sebagai sumbangan terhadap sekolah.
4. Dapat memberi pengalaman baru kepada guru pelatih dalam pengurusan
program akademik sekolah dan pengalaman ini dapat digunakan apabila kami
5.
6.
7.
8.
9.

bakal berkhidmat sebagai guru sebenar pada masa akan datang


Memupuk kemahiran berfikir.
Menyemai budaya pembelajaran sepanjang hayat.
Menjana kemahiran penyelesaian masalah.
Memupuk kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.
Membantu melahirkan generasi Malaysia yang kreatif dan inovatif yang

berupaya menangani cabaran global.


10. Mengekalkan daya saing negara,

13

Senarai jawatankuasa
JAWATANKUASA INDUK
Penasihat

: Pn. Rokiah binti Yaacob


(Guru Besar SK Tmn. Pantai Sepang Putra)

Pengerusi

: Tn Hj Mohmad Nasir bin Meskam


(GPK Pentadbiran)

Naib Pengeusi 1

: Pn. Siti Salbiah bt. Mohd Rosli


(GPK Hal Ehwal Murid)

Naib Pengerusi 2

: En. Abdullah bin Musa


(GPK Kokurikulum)

Ketua Program

:En. Ahmad Khairuddin bin Azam

Setiausaha

: En. Muhamad Hanif Md Desa

Bendahari

: En. Mohd Hafizi bin Zakaria

JAWATANKUASA PELAKSANA
AJK Aktiviti

: Mohd Taufiq Amirullah

AJK Persiapan Tempat : Cik Nur Shahira bt Muhd Aziz


AJK P.A Sistem

: En. Shahir Shahidin bin Ramsah

AJK Pendaftaran

: Cik Nurul Iffah bt Awang Sulong

AJK Sijil

: Cik Huwaina bt Yusof

AJK Buku Program

: Pn. Ainul Hafizah bt Ahmad Izam

AJK Dokumentasi

: Muhamad Aizzat Syazwan

14

Jangka masa program


8.00 pagi

Pendaftaran Murid

8.15 pagi

Slot 1: ceramah KBAT dan Pengenalan Kepada I-Think

09.10 pagi

Slot 2 : Bengkel KBAT dan aplikasi I-Think

10.10 pagi

Penutup dan Refleksi

10.30 pagi

Bersurai

Slot
1.

2.

Aktiviti

Catatan

Ceramah KBAT dan Pengenalan Kepada

Penceramah :

I-Think

Semua guru pelatih


Fasilitator :

Bengkel dan Aplikasi I-Think

Semua Guru Pelatih

Anggaran belanjawan
15

Bil.
1.
2.
3.
4.

Perkara
Kertas mahjung
Kertas A4
Pen Marker
Sijil

Bil Per Unit


30 helai
1 rim
15 batang pen
90 helai
Jumlah

Kos
Peruntukan sekolah
Peruntukan sekolah
Peruntukan sekolah
Peruntukan sekolah
RM 75

Implikasi program kepada pelajar, sekolah dan diri dari aspek kepimpinan

Terdapat beberapa implikasi yang telah dikenalpasti setelah Program I-Think


ini dijalankan, antaranya ialah slaid yang ditayangkan lengkap dan mudah untuk
difahami oleh murid sekolah rendah. Slaid yang dibina adalah berdasarkan kepada
maklumat dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas yang merupakan antara
tiga buah Institut Pendidikan Guru yang menjadi perintis kepada Program I-Think ini.
Slaid ini juga ada menerangkan tentang bagaimana untuk membina peta kemahiran
berfikir dan disertakan bersama dengan contoh-contoh yang sesuai serta mudah
untuk difahami.
Kekuatan lain bagi program ini ialah prasarana yang disediakan sangat sesuai
dan mencukupi untuk melaksanakan program ini. Kelengkapan seperti projektor
LCD adalah sangat diperlukan untuk program ini. Dengan adanya projektor LCD ini,
maka slaid dapat ditayangkan dengan jelas dan memudahkan murid terutamanya
yang berada di bahagian belakang untuk melihat. Selain itu, bilik sains ini juga
merupakan tempat yang kondusif untuk program ceramah ini. Murid dapat duduk
dengan selesa di dalam bilik sains ini. Sistem pengudaraan juga baik. Oleh yang
demikian, murid dapat menumpukan perhatian kepada isi ceramah yang
disampaikan.
Seterusnya, kekuatan yang dapat saya lihat dalam Program I-Think ini ialah
tidak ada sebarang pertelingkahan berlaku antara kami dan semua guru pelatih
dapat memberikan kerjasama yang baik dalam menjayakan program ini. Perkara ini
dapat dibuktikan dengan semua guru pelatih aktif dalam memberikan pandangan
dan pendapat masing-masing bagi menjayakan program ini. Semua guru pelatih
juga bersungguh-sungguh menjalankan peranan masing-masing terutamanya ketika
program I-Think ini dijalankan.
16

Kekuatan lain yang berkaitan dengan program ini ialah pemilihan tajuk pada
slot yang kedua. Kami memilih tajuk yang terdapat dalam silibus tahun 4. Oleh yang
demikian, mereka lebih mudah berfikir dan belajar untuk membuat peta pemikiran
yang diberikan kepada mereka.
Selain itu. program ini juga telah memberi saya peluang dalam merancang
serta mengendalikan program berskala besar. Ini telah banyak memberi pengalaman
kepada saya khususnya ketika berurusan dengan pihak pentadbir dalam
mendapatkan kelulusan bagi menjalankan program ini.

Cadangan penambahbaikan

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang telah dikeanlpasti, beberapa cadangan


penambahbaikan boleh dilaksanakan pada masa akan datang. Antaranya ialah
dengan mengadakan mesyuarat dengan lebih teliti berkaitan takwim program atau
tarikh-tarikh yang bersesuaian bagi menjalankan program. Hal ini penting bagi
mengelakkan berlakunya pertindihan program pada satu-satu masa seperti yang
berlaku pada program ini.
Selain itu, bilangan jawatankuasa disiplin juga perlu ditingkatkan bagi
memastikan disiplin murid terkawal semasa ceramah sedang berlangsung.
Jawatankuasa ini sangat penting dalam memastikan kelancaran sesuatu program
terutamanya program yang melibatkan murid sekolah.
Seterusnya, bagi permasalahan yang berlaku dalam slot kedua iaitu slot LDK,
guru atau fasilitator perlu memberikan arahan dengan tegas terlebih dahulu sebelum
memulakan aktiviti LDK tersebut. Oleh itu, murid akan lebih fokus ketika arahan di
berikan, sekali gus meminimumkan kekacauan yang berlaku dalam kumpulan kecil
ini.

17

Gambar-gambar pelaksanaan program

18

19

20

REFLEKSI

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi bahawa dengan izinNya saya dapat


menyiapkan tugasan bagi mata pelajaran ini dengan jayanya. Saya juga bersyukur
kerana telah berjaya menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya. Sepanjang
menyiapkan tugasan ini, saya telah menghadapi beberapa masalah. Tetapi saya
berjaya mengatasinya dengan bijak.
Antara masalah yang saya hadapi ialah kesukaran untuk maklumat yang
tepat mengenai tugasan ini. Namun setelah berusaha, saya berjaya menemui
maklumat yang sesuai dan tepat untuk digunakan semasa menyiapkan tugasan ini
dengan mencarinya di Internet. Masalah lain ialah, saya kurang arif bagaimana
format tugasan ini sebenarnya. Namun setelah bertanya kepada rakan, akhirnya
saya faham apa yang perlu dilakukan serta format yang betul untuk menyiapkan
tugasan ini. Saya juga berdepan kesukaran kerana tidak pernah melakukan tugasan
seperti ini sebelum ini. Namun segala masalah ini saya dapat atasi dengan jayanya.
Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak
yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini khususnya kepada
pensyarah saya serta rakan sekelas saya yang ikhlas membantu saya apabila saya
memerlukan bantuan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih tidak terhingga kepada
semua pihak yang telah banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini.
Sekian.

Oleh : Muhammad Aizzat Syazwan Bin Basir


8 PISMP SAINS

21

Rujukan

Buku

Noriati A. Rashid, B. P. (2010). Asas Kepimpinan dan perkembangan profesional


guru. Kuala Lumpur: Oxford Fajar.
Noriati A. Rashid, B. P. (2010). Guru dan cabaran semasa . Kuala Lumpur: Oxforf
Fajar.

Internet

Ali, M. O. (2012, Mei 29). ciri guru profesional. Retrieved from


http://berandamadina.wordpress.com:
http://berandamadina.wordpress.com/2012/05/29/sepuluh-ciri-guruprofesional-2/
Azlina. (2013, April 3). tanggungjawab dan profesional. Retrieved from
http://cikgufizik.com: http://cikgufizik.com/?p=1359
Intan. (2013, Februari 14). Asas kepemimpinan guru. Retrieved from
http://pengajian-ipg.blogspot.ch: http://pengajianipg.blogspot.ch/2013/02/konsep-asas-kepemimpinan-guru.html

Jurnal

Rom, K. B. (n.d.). Peranan kepimpinan guru mempengaruhi keberkesanan


pengajaran dan pembelajaran sejarah dalam iklim bilik darjah.
Said, M. M. (n.d.). Peranan guru dalam mempuk kreativiti pelajar. Jurnal
Pengajian Umum Bil. 9, 57-71.
Suhaili, F. B. (2004). Hubungan antara gaya kepimpinan guru besar dengan
tahap prestasi guru sekolah rendah : kajian kes di Sekolah Kebangsaan Si
Pusa, Sarawak.

Keratan Akhbar

22

Majed, M. J. (2014). Memahami peranan dan tanggungjawab Guru. Kuala Lumpur:


Utusan Malaysia.
Razak, A. (2013). Guru perlu komited didik Anak bangsa. Seremban: Utusan
Malaysia.

23

24