Anda di halaman 1dari 7

1

5
6

8
9

8
10

11

10
11

12

12

13

14

13

15

16

14

15

16

17

17

18

18

19

19
20

Mendatar
3
Syarat wajib puasa (sudah cukup umur)
8
Wajib mengganti puasanya di hari lain,
10 Menahan atau mencegah
11 Bersuci
12 Salat yg dilaksanakan dengan mengumpulkan dua salat wajib dalam satu waktu,
13 Julukan untuk para nabi yang kuat kepengkuhan hatinya dalam menjalankan perintah Allah
14 Memberi makan orang miskin setiap hari yang ia tdk berpuasa, berupa bahan makanan pokok
18 Berbaik sangka, berprasangka baik atau dikenal juga dengan istilah positif thinking
19 Puasa yang hukumnya wajib
20 Puasa yang hukumnya wajib
Menurun
1
Perintah puasa difirmankan oleh Allah pada Al-Quran surat Al-
2
Dari segi bahasa (etimologi) berarti Do'a
4
Syarat sah puasa yaitu...dapat membedakan yang baik dan yang buruk
5
Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud A.S
6
Puasa yang hukumnya wajib
7
Makmum yang ketinggalan
9
Zaman masyarakat Makkah hidup dalam kegelapan iman dan berakhlak sangat buruk.
15 Keadaan seseorang dalam beribadat kepada Allah spt dia melihat Allah dengan mata hatinya.
16 Membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan
17 Orang yang sedang mengumandangkan azan

20

Mendatar
3
Syarat wajib puasa (sudah cukup umur)
8
Wajib mengganti puasanya di hari lain,
10 Menahan atau mencegah
11 Bersuci
12 Salat yg dilaksanakan dengan mengumpulkan dua salat wajib dalam satu waktu,
13 Julukan untuk para nabi yang kuat kepengkuhan hatinya dalam menjalankan perintah Allah
14 Memberi makan orang miskin setiap hari yang ia tdk berpuasa, berupa bahan makanan pokok
18 Berbaik sangka, berperasangka baik atau dikenal juga dengan istilah positif thinking
19 Puasa yang hukumnya wajib
20 Puasa yang hukumnya wajib
Menurun
1
Perintah puasa difirmankan oleh Allah pada Al-Quran surat Al-
2
Dari segi bahasa (Etimologi) berarti Do'a
4
Syarat sah puasa yaitu...dapat membedakan yang baik dan yang buruk
5
Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud A.S
6
Puasa yang hukumnya wajib
7
Makmum yang ketinggalan disebut makmum
9
Zaman masyarakat Makkah hidup dalam kegelapan iman dan berakhlak sangat buruk.
15 Keadaan seseorang dalam beribadat kepada Allah spt dia melihat Allah dengan mata hatinya.
16 Membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan
17 Orang yang sedang mengumandangkan azan

enjalankan perintah Allah


erupa bahan makanan pokok

Allah dengan mata hatinya.

BALIGHSyarat wajib puasa (sudah cukup umur)

QADHAwajib mengganti puasanya di hari lain,

10 SAUMmenahan atau mencegah


11 THAHARAHbersuci
JAMAKsalat yg dilaksanakan dengan mengumpulkan dua
ULULAZMIJulukan untuk para nabi yang kuat
12 salat wajib dalam satu waktu,
kepengkuhan hatinya dalam menjalankan perintah ALLAH
FIDYAHmemberi makan orang miskin setiap hari yang ia
13 S.W.T
tidak berpuasa, berupa bahan makanan pokok sebanyak 1
14 mud (576 gram).
HUSNUDANberbaik sangka, berperasangka baik atau
18 dikenal juga dengan istilah positiv thinking
19 NAZARPuasa yang hukumnya wajib
20 KIFARATPuasa yang hukumnya wajib

Down
1
2
4

BAQARAHPerintah puasa difirmankan oleh Allah pada AlQuran surat Al-


SHOLATBahasa
(Etimologi)
Do'a
MUMMAYIZSyarat
sah berarti
puasa
yaitu...dapat
membedakan yang baik dan yang buruk

ZABURKitab yang diturunkan kepada Nabi Daud A.S


JAHILIYAHSebelum Islam datang, masyarakat Makkah
6 hidup
RAMADANPuasa
yangiman
hukumnya
wajib
dalam kegelapan
dan berakhlak
sangat buruk.
MASBUK
Makmum yang ketinggalan disebut
Masa ini disebut Sebelum Islam datang, masyarakat Makkah
7 makmum
hidup dalam kegelapan iman dan berakhlak sangat buruk.
IKHSANkeadaan seseorang dalam beribadat kepada
9 Masa ini disebut dengan zaman
Allah SWT seakan-akan dia melihat Allah dengan mata
15 hatinya.
IMANmembenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan,
16 dan diamalkan dengan tindakan (perbuatan)
17 MUAZINOrang yang sedang mengumandangkan azan

BALIGH

QADHA

10 SAUM
11 THAHARAH
12 JAMAK
13 ULULAZMI
14 FIDYAH
18 HUSNUDAN
19 NAZAR
20 KIFARAT

Down
1
2
4

BAQARAH
SHOLAT
MUMMAYIZ

ZABUR

RAMADAN

MASBUK

JAHILIYAH

15 IKHSAN
16 IMAN
17 MUAZIN

B
B A L I
Q
A
R
J
A
A
H
H
I
U L
I
F I D Y
K
A
H
H
S
N A Z A
N

S
G H
O
L
A
T H

M
U
R
M
Q A D H
M
M
A H A R A H
Y
D
I
J A M A
U L A Z M I
N
A H

I
M
M
U S N U D A N
A
N
R
Z
K I F A R A T
N

Z
M
A
A
B
S A U M
B
R
U
K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Saum
Mummayiz
Baligh
qadha
fidyah
Baqarah
Ramadan
kifarat
nazar
Ulul Azmi

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Zabur
iman
ikhsan
sholat
masbuk
muazin
jahiliyah
Thaharah
Jamak
Husnudan

menahan atau mencegah


Syarat sah puasa yaitu...dapat membedakan yang baik dan yang buruk
Syarat wajib puasa (sudah cukup umur)
wajib mengganti puasanya di hari lain,
memberi makan orang miskin setiap hari yang ia tidak berpuasa, berupa bahan makanan
Perintah puasa difirmankan oleh Allah pada Al-Quran surat Al-
Puasa yang hukumnya wajib
Puasa yang hukumnya wajib
Puasa yang hukumnya wajib
Julukan untuk para nabi yang kuat kepengkuhan hatinya dalam menjalankan perintah AL
Nabi M
Nabi Ibr
Nabi Mus Nabi Isa Nabi Nuh A.S
Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud A.S
membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan (pe
keadaan seseorang dalam beribadat kepada Allah SWT seakan-akan dia melihat Allah d
Bahasa (Etimologi) berarti Do'a
Makmum yang ketinggalan disebut makmum
Orang yang sedang mengumandangkan azan
Sebelum Islam datang, masyarakat Makkah hidup dalam kegelapan iman dan berakhlak
bersuci
salat yg dilaksanakan dengan mengumpulkan dua salat wajib dalam satu waktu,
berbaik sangka, berperasangka baik atau dikenal juga dengan istilah positiv thinking

aik dan yang buruk

berpuasa, berupa bahan makanan pokok sebanyak 1 mud (576 gram).

a dalam menjalankan perintah ALLAH S.W.T

an diamalkan dengan tindakan (perbuatan)


T seakan-akan dia melihat Allah dengan mata hatinya.

m kegelapan iman dan berakhlak sangat buruk. Masa ini disebut dengan zaman

at wajib dalam satu waktu,


dengan istilah positiv thinking

DAFTAR NAMA PESERTA ARISAN


WARGA RT 03 RW 03
GAJAHAN PERMAI INDAH
NO

NAMA

JUMLAH

Kas RT 1

10,000

Kas RT 2

10,000

Kas Ronda 1

10,000

Kas Ronda 2

10,000

Ibu Tien Sukadi

12,000

Ibu Suprapto SA

12,000

Ibu Suprapto BR

12,000

Ibu Agus Nur S

12,000

Ibu Hanun

12,000

10 Ibu Sunu Pribadi

12,000

11 Ibu Edy Haryono

12,000

12 Ibu Widiyatmo

12,000

13 Ibu Sarjimin

12,000

14 Ibu Ika

12,000

15 Ibu Wilarno

12,000

16 Ibu Sunarno

12,000

17 Ibu Hartanto

12,000

18 Ibu Bambang Edi K

12,000

19 Ibu Bolo K

12,000

20 Ibu Eko/ Cucut

12,000

21 Ibu Joko

12,000

22 Bapak Sahlan

12,000

23 Bapak Tahta

12,000

Jumlah

268,000

Catatan:
1 Yang ketempatan arisan mendapat Rp 230.000
2 Sisa Rp 38.000 utuk kas