Anda di halaman 1dari 6

Soalan 1

{20 Markah)
Jawab semua soalan

Sel-sel di dalam badan adalah hidup dan memerlukan


air,glukosa,asid amino dan oksigen serta perlu menyingkirkan urea,
asid urik dan karbon dioksida untuk menjalankan proses hidup.
Semua bahan ini perlu merentas bahagian yang meyelaputi setiap
sel iaitu membrane plasma.
Membran plasma membenarkan molekul tertentu sahaja
melaluinya. Molekul kecil yang tidak bercas seperti air, oksigen,
karbon dioksida dan bahan larut lipid seperti asid lemak, gliserol,
vitamin A, D, E, K serta hormone jenis steroid dapat merentas
dwilapisan fosfolipid, protein pembawa atau protein liang pada
membrane plasma.
Molekul besar seperti sukrosa, kanji dan protein tidak dapat
merentas membrane plasma. Oleh sebab itu, membrane plasma
dikenal sebagai membrane separa telap. Molekul molekul ini
Tujuan eksperimen ini dijalankan adalah untuk mengkaji pergerakan bahan melalui
membran separa telap (tiub Viking). Anda dibekalkan dengan larutan iodin, reagen
Bnedict, tiub Visking, jam randik dan benang.

gambar

Berdasarkan Rajah 1, rancang dan jalankan satu eksperimen untuk mengkaji


pergerakan bahan melalui membrane separa telap.

Rajah 1 menunjukkan susunan radas untuk eksperimen ini.


Jalankan eksperimen ini mengikut kaedah berikut:
(i)

Rendamkan tiub Visking dalam air selama 5 minit untuk melembutkannya.

(ii)

Ikatkan satu hujung tiub Visking dengan benang.Buka Hujung lain dan
isikan dengan 10 cm3 larutan A ke dalam tiub dengan menggunakan
picagari.

(iii)

Ikat hujung tiub ini dengan ketat. Kemudian pastikan bilas permukaan
luar tiub dengan air suling.

(iv)

Letakkan tiub Visking ke dalam tabung didih yang berisi air suling

(v)

Ambil 1cm3 sampel air dari tabung didih dan ujinya dengan larutan iodin
dan larutan Benedict secara berasingan.

(vi)

Selepas 30 minit, uji semula sedikit air daripada tabung didih dengan
larutan iodin dan larutan Benedict secara berasingan.

Berdasarkan eksperimrn yang dijalankan, jawab soalan-soalan berikut :


(a) Bina satu jadual dan rekodkan pemerhatian anda.

(2 markah)

(b) Apakah yang hadir dalam tabung didih A


(1 markah)

(i)

Nyatakan alasan bagi jawapan anda.


(1 markah)

(c) Apakah ciri tiub Visking yang membolehkan molekul-molekul tertentu


bergerak melaluinya.
(1 markah)
(d) Mengapa bahan A hadir dalam tabung didih di akhir eksperimen.
(1 markah)
(e) Nyatakan satu sebab mengapa Tiub Visking perlukan dibilas dengan air
suling.
(1 markah)
(f) Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi tiub
Visking.
(2 markah)
(g) (i) Jika tiub Visking digantikan dengan selaput telur,ramalkan keputusan di
akhir eksperimen.
(1 markah)
(2 Nyatakan alasan
bagi jawapan anda.
(1 markah)
(h) Anda dikehendaki mengulangi eksperimen ini dengan menggantikan larutan
A dengan larutan B. Terangkan hasil keputusan di akhir eksperimen.
(2 markah)
(i) Berdasarkan eksperimen ini, kelaskan senarai radas dan bahan yang diberi.
(2 markah)

(j) Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan pembolehubah yang berikut:


(i)
Pembolehubah dimanipulasi
(1 markah)
(ii)
Pembolehubah bergerakbalas
(1 markah)
(k) Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini.
(3 markah)

Soalan 2

{10 Markah)
2. Perhatikan spesimen A yang disediakan.
(a) Di ruang yang disediakan, lukiskan keratan rentas spesimen A

Keratan Rentas
(2 markah)
(b) (i) Huraikan struktur spesimen A yang memjadikannya sesuai untuk penyerapan
makanan yang
tercerna.
(2 markah)
(ii) Mengapakan struktur tersebut terdapat pada spesimen A. Berikan alasan (2
markah)
(c) Apakah kepentingan bakteria yang terdapat di dalam system pencernaan
ruminant.(2 Markah)
(c)
Terangkan proses yang terlibat dalam penyerapan asid amino, glukosa,asid
lemak dan gliserol di dalam badan manusia.
(2 markah)