Anda di halaman 1dari 1

Latihan A

Arahan: Isikan petak kosong dengan simbol darab (x) dan simbol
sama dengan (=)

15

30

21

Latihan B
Arahan: Selesaikan

10