Anda di halaman 1dari 17

1

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5 2016


MINGGU

TAJUK/TEMA

OBJEKTIF

1
P.
Kesihatan

1.Kesihatan diri dan


keluarga
- Kesihatan diri
-Saringan Kesihatan
i.
Ujian tekanan darah
ii.
Ujian air kencing
iii.
Uijan
Elektrocadaigram
( E.C.G )

a)Dapat memahami dan


meyatakan jenis-jenis ujian
saringan dan kepentingan ujian
saringan.

Olahraga
- Kecegasan Fizikal
- Daya Tahan
Kardiovaskular
i.
latihan long-slow
distance run (LSD)
ii.
kaedah latihan
-prinsip dan
prosedur latihan
iii.
Aspek-aspek
keselamatan

a) Mengetahui, memahami
dan melakukan teknik
permulaan larian secara ansur
maju.
b)Menguasai kemahiran
dengan betul dan berkesan
c)Meningkatkan kemahiran
motor

Olahraga
-Balapan
i.
Lari berhalangan
- Teknik larian
ii.
Aspek-aspek
keselamatan

a)Dapat menjalankan teknik


larian dan lompatan melepasi
halangan dengan betul
b)Mengetahui aspek
biomekanik semasa larian dan
lompatan serta langkahlangkah keselamatan.

Olahraga
-Balapan
i.
Lari berhalangan
- Teknik lompat
halangan
ii.
Aspek-aspek
keselamatan

a)Dapat menjalankan teknik


larian dan lompatan melepasi
halangan dengan betul
b)Mengetahui aspek
biomekanik semasa larian dan
lompatan serta langkahlangkah keselamatan

1
P. Jasmani

2
P. Jasmani

2
P. Jasmani

AKTIVITI / KEMAHIRAN

Ceramah
Perbincangan

KBKK
Kaitan aspek penjagaan
kesihatan diri dengan kesihatan
social

DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP KULAI 2016

Demostrasi
Penerangan pengertian
dan konsep
Lakuan aktiviti LSD

NILAI

ABM

Bersyukur
Menghargai
pemberian
tubuh oleh
Tuhan
Bert/jawab
Kerjasama

Keseronokan
Kerjasama
Bert/jawab
Berdaya usaha

Wisel
Sekital
Carta
latihan

Keseronokan
Kerjasama
Bert/jawab
Kepimpinan

Skital
Wisel
Kayu

Keseronokan
Kerjasama
Bert/jawab
Kepimpinan

Skital
Wisel
Kayu

Keratan
akhbar
Carta
Brosur

KBKK
Kepentingan daya tahan
kardiovaskular dalam
kehidupan saharian

Demostrasi
Penerangan
Lakuan aktiviti teknik
lompatan

KBKK
Kaitan kecergasan fizikal
dengan kemahiran daya tahan
dan kekuatan dalam acara
olahraga

Demostrasi
Penerangan
Lakuan aktiviti teknik
lompatan

KBKK
Kaitan kecergasan fizikal
dengan kemahiran daya tahan
dan kekuatan dalam acara
olahraga

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5


MINGGU

TAJUK/TEMA

OBJEKTIF

3
P.Kesihatan

Kesihatn Diri dan Keluarga


-Kesihatan Diri
-Saringan Kesihatan
i. Ujian mengesan
kanser payu dara
ii. Ujian pap smear

a)Dapat memahami ,
mengetahui dan melakukan
ujian mengesaN kanser payu
dara dengan baik dan betul.
b)Dapat memahami dan
menyatakan kepentingan ujian
pap smear dengan baik dan
betul.

Kecergasan Fizikal
- Komposisi Badan
i.
Teknik
menggunakan
kaliper
ii.
Mengira Indek Jisim
Badan (BMI)
iii.
Mengira nisbah
pinggang-pinggul

a)Mengetahui, mamahami dan


melakukan teknik
menggunakan kaliper
b)Mengetahui, memahami dan
mengira BMI dan mengira
nisbah pinggang-pinggul dgn
cara yang betul dan baik.

Kecergasan Fizikal
-Daya tahan Otot
Isotonik
i.
Aktiviti
-Bisep curl
-Bench press
-Half squad
-Trisep extension

a)Mengetahui, mamahami dan


menyatakan definisi daya tahan
otot isotonik
b)Dapat melakukan aktiviti
daya tahan otot isotonik
dengan betul dan berkesan.

3
P. Jasmani

4
P. Jasmani

DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP 2015

AKTIVITI / KEMAHIRAN

NILAI

ABM

Sumbang saran
Perbincangan

KBKK
Kaitan aspek penjagaan
kesihatan diri dengan kesihatan
sosial

Bersyukur
Menghargai
pemberian
tubuh oleh
Tuhan
Bert/jawab
Kerjasama

Berseronok
Kerjasama
Bert/jawab

Kaliper

Berseronok
Kerjasama
Bert/jawab
Kepimpinan

Wisel
Carta
aliran
aktiviti

Penerangan
Demostrasi

Keratan
akhbar
Carta
Brosur

KBKK
Kaitan aspek penjagaan
kesihatan diri.

Demostrasi
Penerangan
Lakukan aktiviti daya
tahan otot dengan cara
yang biak dan betul

KBKK
Daya tahan otot isotonik salah
satu aspek penting dalam
penjagaan kesihatan.

3
5
P. Jasmani

Kecergasan Fizikal
-Daya tahan Otot
Isotonik
i.
Aktiviti
-Half squad
-Trisep extension

a)Mengetahui, mamahami dan


menyatakan definisi daya tahan
otot isotonik
b)Dapat melakukan aktiviti
daya tahan otot isotonik
dengan betul dan berkesan.

Demostrasi
Penerangan
Lakukan aktiviti daya
tahan otot dengan cara
yang biak dan betul

Berseronok
Kerjasama
Bert/jawab
Kepimpinan

Wisel
Carta
aliran
aktiviti

KBKK
Daya tahan otot isotonik salah
satu aspek penting dalam
penjagaan kesihatan.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5


MINGGU

TAJUK/TEMA

OBJEKTIF

6
P.Kesihatan

Kesihatan Diri dan Keluarga


- Kesihatan diri
-Permasalahan Fizikal
i.
Obesiti
ii.
Cacat

a)Memahami dan
menyenaraikan maksud obesiti,
permasalahan obesiti dan cacat

6
P. Jasmani

7
P. Jasmani

Olahraga
Acara Padang
-Lompat Tinggi
i.
Gaya gunting

Olahraga
Acara Padang
-Lompat Tinggi
ii.
Gaya pelana

AKTIVITI / KEMAHIRAN

Sumbang saran
Perbincangan

KBKK
Kaitan aspek penjagaan
kesihatan diri dengan kesihatan
sosial
a)Mengetahui, mamahami dan
melakukan lompat tinggi gaya
gunting dengan cara yang
betul.
b) Mengetahui fasa-fasa lari
landas, lonjakan , layangan dan
pendaratan dengan baik.

a)Mengetahui, mamahami dan


melakukan lompat tinggi gaya
pelana dengan cara yang betul.
b) Mengetahui fasa-fasa lari
landas, lonjakan , layangan dan
pendaratan dengan baik.

DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP KULAI 2016

Demostrasi
Penerangan
Lakukan aktiviti lompat
tinggi gaya gunting

NILAI

ABM

Bersyukur
Menghargai
pemberian
tubuh oleh
Tuhan
Bertanggungja
wab
Kerjasama
Berseronok
Kerjasama
Daya usaha

Berseronok
Kerjasama
Daya usaha

Risalah
Keratan
akhbar
Artikel

Wisel
Skital
Cangkul

KBKK
Aplikasi prinsip biomekanik
semasa perlakuan

Demostrasi
Penerangan
Lakukan aktiviti lompat
tinggi gaya gunting

KBKK
Aplikasi prinsip biomekanik
semasa perlakuan

Wisel
Skital
Cangkul

4
7
P. Jasmani

Olahraga
Acara Padang
-Lompat Tinggi
iii.
Gaya Fosbury Flop

a)Mengetahui, mamahami dan


melakukan lompat tinggi gaya
Fosbury Flop dengan cara yang
betul.
b) Mengetahui fasa-fasa lari
landas, lonjakan , layangan dan
pendaratan dengan baik.

Demostrasi
Penerangan
Lakukan aktiviti lompat
tinggi gaya Fosbury
Flop

Berseronok
Kerjasama
Daya usaha

Wisel
Skital
Cangkul

KBKK
Aplikasi prinsip biomekanik
semasa perlakuan

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5


MINGGU

TAJUK/TEMA

OBJEKTIF

8
P. Jasmani

Ujian SEGAK

a) Menguji tahap kecergasan


pelajar dari segi

Kesihatan

Perlakuan motor

8
P. Jasmani

Ujian SEGAK

a) Menguji tahap kecergasan


pelajar dari segi

Kesihatan

Perlakuan motor

DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP 2015

AKTIVITI / KEMAHIRAN
Demostrasi
Penerangan
-Indeks Jisim Badan
(BMI)
-naik turun bangku
-tekan tubi/tekan tubi
suaian
-ringkuk tubi separa
-jangkauan melunjur
Demostrasi
Penerangan
-Indeks Jisim Badan
(BMI)
-naik turun bangku
-tekan tubi/tekan tubi
suaian
-ringkuk tubi separa
-jangkauan melunjur

NILAI

ABM

Bersyukur
Bekerjasama
Ikut arahan
Ketepatan masa
Mementingkan
kesihatan

Carta
semua
aktiviti
dan cara
betul
untuk
melakuk
annya

Bersyukur
Bekerjasama
Ikut arahan
Ketepatan masa
Mementingkan
kesihatan

Carta
semua
aktiviti
dan cara
betul
untuk
melakuk
annya

5
9
Pendidikan
Kesihatan

9
Pendidikan
Jasmani

9
P. Jasmani

Kesihatan diri
-Permasalahan Fizikal
i.
Keluarbiasaan
postur
ii.
Keluarbiasaan
orthopedik
iii.
Jerawat

a)Mengetahui, memahami dan


menyatakan pemasalahan
fizikal

Sumbang aran
Perbincangan

KBKK
Kaitan aspek penjagaan
kesihatan diri dengan kesihatan
sosial

Olahraga Acara Padang


Lombol Bergalah
i. Kemahiran
ii. Aspek-aspek
keselamatan

a)Dapat melakukan teknik


larian landas dengan betul.
b)Dapat melakukan teknik
menanam galah dan berlepas
dengan betul.
c)Memahami dan
mengamalkan aspek-aspek
keselamatan semasa
melakukan aktiviti

Olahraga Acara Padang


Lombol Bergalah
i. Kemahiran
ii. Aspek-aspek
keselamatan

a)Dapat melakukan fasa


persediaan (pegangan),fasa
larian landas,fasa lonjakan,fasa
layangan,fasa pendaratan
dengan baik danbetul.
c)Memahami dan
mengamalkan aspek-aspek
keselamatan semasa
melakukan aktiviti

DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP KULAI 2016

Demostrasi
Penerangan
Perbincangan

Bersyukur
Menghargai
pemberian
tubuh oleh
Tuhan
Bertanggungja
wab
Kerjasama

Keseronokan
Kerjasama
Bert/jawab
Berdaya usaha

Risalah
Keratan
akhbar
Artikel

Wisel
Skital
Kayu

KBKK
Kefahaman biomekanik
membantu kemahiran lompat
bergalah

Demostrasi
Penerangan
Perbincangan

KBKK
Kefahaman biomekanik
membantu kemahiran
lompat bergalah

Keseronokan

Kerjasama

Bert/jawab
Berdaya usaha

Wisel
Skital
Kayu

6
10
P. Jasmani

11
P.Kesihatan

1.1 Kecergasan Fizikal


-Daya tahan Kardiovaskular
i.
Daya tahan
kardiovaskular dalam
latih tbi kemahiran
permainan
ii.
Menentukan kadar
nadi latihan(KNL)

a)Dapat melakukan latih tubi


kemahiran permainan yang
melibat daya tahan
kardiovaskular dengan baik dan
betul.
b)Dapat menetukan kadar nadi
latihan dengan baik dan betul

Bab 5-Gaya Hidup Sihat


5.1 Pemakanan
i.
zat makanan
tambahan
ii.
vitamin

a)Dapat memahami dan


menghuraikan kepentingan dan
kegunaan vitamin-vitamin
kepada manusia.
b)Dapat memastikan hubungkait
antara kekurangan vitamin dan
penyakit yang berkaitan.

Demostrasi
Penerangan
Perbincangan

Keseronokan
Kerjasama
Bert/jawab
Berdaya usaha

Bola

Bersyukur
Bertanggungja
wab
Kerjasama

Risalah
Keratan
akhbar
Artikel

KBKK
Kepentingan daya tahan
kardiovaskular dalam
permainan

Sumbang aran
Perbincangan
Penerangan

KBKK
Kepentingan vitamin dalam
kesihatan setiap individu

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5


MINGGU

TAJUK/TEMA

OBJEKTIF

AKTIVITI / KEMAHIRAN

12
P.Kesihatan

Bab 5-Gaya Hidup Sihat


5.1 Pemakanan
iii.
zat makanan
tambahan
iv.
vitamin

a)Dapat memahami dan


menghuraikan kepentingan dan
kegunaan vitamin-vitamin
kepada manusia.
b)Dapat memastikan hubungkait
antara kekurangan vitamin dan
penyakit yang berkaitan.
a)Dapat melakukan kemahiran
hantaran dan menyambut
dengan teknik lakuan yang baik
dan betul

Sumbang aran

Perbincangan

Penerangan
KBKK
Kepentingan vitamin dalam
kesihatan setiap individu

Demostrasi

Lakukan aktiviti
KBKK
Kepentingan menguasai
kemahiran asas dalam
sesuatu permainan

a)Dapat melakukan kemahiran


menggelecek bola dengan teknik
lakuan yang baik dan betul

Demostrasi

Lakukan aktiviti
KBKK
Kepentingan menguasai
kemahiran asas dalam
sesuatu permainan

12
P. Jasmani

13
P. Jasmani

Bab 2 Kemahiran
2. Permainan Bola Keranjang
i)Menghantar dan
menyambut
bola
-aras dada
-atas kepala
-lantun
-sisi
Bab 2 Kemahiran
2. Permainan Bola Keranjang
i. iMengelecek bola

DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP 2015

NILAI

ABM
Bersyukur
Bertanggungja
wab
Kerjasama

Risalah
Keratan
akhbar
Artikel

Bersoronok
Kerjasama
Daya usaha
Bertanggungja
wab

Bola
Keranjan
g

Bersoronok
Kerjasama
Daya usaha
Bertanggungja
wab

Bola
Keranjan
g

13
Pendidikan
Jasmani

Bab 2 Kemahiran
2. Permainan Bola Keranjang
i.
melantun dan
menggelecek bola
ii.
Aspek-aspek
keselamatan

a)Dapat melakukan kemahiran


dan melantun menggelecek bola
dengan teknik lakuan yang baik
dan betul

Demostrasi

Lakukan aktiviti
KBKK
Kepentingan menguasai
kemahiran asas dalam
sesuatu permainan

Bersoronok
Kerjasama
Daya usaha
Bertanggungja
wab

Bola
Keranjan
g

14
P.Kesihatan

Bab 5-Gaya Hidup Sihat


5.1 Pemakanan
i.
mineral

a)Dapat memahami dan


menghuraikan kepentingan dan
kegunaan mineral kepada
manusia.
b)Dapat memastikan hubungkait
antara kekurangan mineral dan
penyakit yang berkaitan.

Sumbang aran

Perbincangan

Penerangan
KBKK
Kepentingan mineral dalam
kesihatan setiap individu

Bersyukur
Bertanggungja
wab
Kerjasama

Risalah
Keratan
akhbar
Artikel

Berseronok
Kerjasama
Sedar akan
kelebihan dan
kekurangan diri
Bertanggungja
wab

Bola
Keranjan
g

14
P. Jasmani

Permainan
i. Bola Keranjang
-menjaring
-menggelecek
Sambil menjaring

a)Dapat melakukan kemahiran


menjaring bola dengan baik dan
berkesan.

Demostrasi
Penerangan
Lakuan aktiviti
-Menjaring
_Menggelecek sambil
Menjaring

KBKK
Kepentingan menguasai
kemahiran asas

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5


MINGGU

TAJUK/TEMA

OBJEKTIF

15
P. Jasmani

Permainan
i.
Bola Keranjang
-menghadang
-menjaring (secara
berpasangan atau
berkumpulan)

a)Mengetahui, memahami
dan
melakukan dengan teknik
yang baik dan betul

Mnghadang

16
P. Jasmani

Permainan
i.
Bola Keranjang
-Permainan

DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP KULAI 2016

Menjaring

a)Mengetahui, memahami
dan melakukan cara lakuan
yang betul.

AKTIVITI / KEMAHIRAN

Demostrasi
Penerangan
Lakuan aktiviti

KBKK
Kepentingan menguasai
kemahiran asas dlm
sesuatu permainan

Latihan

NILAI

ABM
Berseronok
Kerjasama
Sedar
kelebihan
kesedaran diri

KBKK
Kepentingan menguasai
kemahiran asas dalam
permainan

Berseronok

Kerjasama

Sedar akan

akan
dan

Bola
keranjan
g
Tiang gol

Bola
keranjan
g

8
sebenar
-UndangUndang/
Peraturan
permainan
16
P.
Kesihatan

17
P. Jasmani

b)Dapat bermain bola


keranjang dalam situasi
permainan sebenar.

Kesihatan Diri dan Keluarga


1.3 Kekeluargaan
i.
Perkhawinan
-poligami
-penceraian
ii.
Keibubapaan
-pengabaian
-keganasan
-sumbang
mahram

a)Mengetahui, memahami
konsep perkhawinan dan
tanggungjawab ibu bapa

Kecergasan fizikal
i.
Kekuatan otot -Konsep
dan definisi
-Aktiviti

Bench leaps

Feet cirles

Jack knife ( gaya


lipat )

a)Mengetahui, memahami
dan melakukan latihan
aktiviti kekuatan otot
dengan betul dan berkesan.
b)Dapat menjelaskan
definisi kekuatan otot dan
otot-otot major yg dominan

KBKK
Mengambil langkahlangkah keselamatan
untuk mengelak
kecederaan

Perbincangan

KBKK
Keluarga kita
tanggungjawab kita

Demostrasi
Penerangan
Lakuan aktiviti
-kemahiran
mencedok
-kemahiran
menggelecek

kelebihan dan
kekurangan diri
Bertanggungjawab

Kerjasama
Sedar akan
tanggungjawab diri
terhadap keluarga

Berseronok
Kerjasama
Sedar akan
kelebihan dan
kekurangan diri
Bertanggungjawab

Keratin
akhbar.
Majalah
keluarga

Carta
aliran
aktiviti

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5


MINGGU

TAJUK/TEMA

OBJEKTIF

17
P. Jasmani

Permainan
a) Kriket

Pengenalan permainan
kriket-Bowl,baling
,memukul, menankap

a)Mengetahui dan
memahami permainan kriket

Kemahiran Bowl,
baling, memukul,
menangkap

DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP 2015

AKTIVITI / KEMAHIRAN

Penerangan
Demotrasi

NILAI

ABM
Berseronok
Sedar akan kelebihan
dan kekurangan diri
Bertanggungjawab

Bet

9
18
P. Jasmani

Permainan
a) Kriket
Peraturan/Undang-undag
permainan

a)Mengetahui dan
memahami peraturan /
undang-undng kriket dengan
baik dan betul

Perbincangan

Kerjasama
Kepimpinan

Bet

a) Memahami dan
menghuraikan definasi seks
tidak normal dan akibat seks
sebelum nikah

Sumbangsaran
Perbincangan
Tayangan video/
vcd
Projek

Bersyukur
Menghargai
pemberian
tubuh
oleh Tuhan
Bertanggungjawab
Kerjasama

Risalah
Broser
Keratin
akhbar
Artikel

(Cuma memperkenalkan
permainan ini sahaja krn tidak
ada peralatan )
18
P. Kesihatan

1.Kesihatan diri dan


Keluarga
1.3Kekeluargaan
b. Akibat seks tidak
.
normal
Definasi
-Hubungan sejenis
-Berbilang pasangan
-Biseksual
c.Seksualiti
-Akibat seks sebelum
Nikah

KBKK
Kaitan gaya hidup
dengan kesihatan

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5


MINGGU

TAJUK/TEMA

OBJEKTIF

19
Pendidika
n Jasmani

TP2:Kemahiran
Tajuk:Permainan
c.Ragbi
-Pengenalan
-Menghantar dan menerima bola

a)Dapat memahami tentang


permainan ragbi secara am
b)Boleh melakukan hantaran
dan terima bola dengan
teknik yang betul

DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP KULAI 2016

AKTIVITI / KEMAHIRAN

Demonstrasi
Latihan

NILAI

ABM
Bekerjasama
Bertanggungjawab
Kepimpinan

Alatan
ragbi

10
20
Pendidika
n
Jasmani

TP2:Kemahiran
Tajuk:Permainan
c.Ragbi
-Menandang dan menyambut bola
-Menggelecek dan melarikan bola

a)Tahu dan boleh melakukan


punt,chip,place,kick,dan
drop kick dan dapat
menyambut bola dengan
baik
b)Tahu dan boleh melakukan
gelecek bola denganlarian
lurus,zig-zag,side-sep dan
hands-off

Demonstrasi
Latih tubi
kemahiran

Keseronokan
Kerjasama
Kepimpinan

Alatan
ragbi

20
Pendidika
n
Jasmani

TP2:Kemahiran
Tajuk:Permainan
c.Ragbi
-Tangkap lawan(tackle)
-Skram

a)Mengetahui dan boleh


melakukan kemahiran
tangkap lawan (tackle)
dengan teknik yang betul
b)Tahu dan boleh melakukan
skram dengan teknik yang
betul

Demonstrasi
Latih tubi
kemahiran

Keseronokan
Kerjasama
Kepimpinan

Alatan
ragbi

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5


MINGGU

TAJUK/TEMA

OBJEKTIF

21
Pendidika
n
Jasmani

TP2:Kemahiran
Tajuk:Permainan
c.Ragbi
-Permainan sebenar
- Undang-undang dan peraturan

a)Boleh Bermain permainan


ragbi dalam situasi sebenar
dengan baik
b)Mengamalkan undangundang dan peraturan
permainan ragbi semasa

DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP 2015

AKTIVITI / KEMAHIRAN

Penerangan
Permainan

NILAI

ABM
Keseronokan
Kerjasama
Kepimpinan

Alatan
ragbi

11
bermain
22
Pendidika
n
Kesihatan

TP2: Gaya Hidup Sihat


2.
Pengurusan
Konflik
dan
stress
a.Meningkatkan
Penghargaan
Kendiri
-Punca-punca stres
-Kesan stress
-Cara menghadapinya

a)Dapat mengetahui,
memahami, dan
menjelaskan mengenai
penghargaan kendiri
b)Berupaya untuk
memperkembangkan
penghargaan kendiri
a)Boleh mengenalpasti
punca-punca stres
b)Mengetahui kesan stres
dan konflik terhadap
kesihatan
c)Menyenaraikan cara-cara
menghadapi stres

23
Pendidika
n Jasmani

TP2:Kemahiran
Tajuk:Pendidikan Pergerakan
a. Pengerakan Kreatif
I Formasi dalam kump
-Formasi sebentuk
-Formasi tidak sebenar

23
Pendidika
n Jasmani

TP2Kemahiran
Tajuk:Pendidikan Pengeratkan
a. Pengerakan Kreatif
I Formasi dalam kump
-Formasi sebentuk
-Formasi tidak sebenar

Berdikari
Berkebolehan

Tayangan
video

Demonstrasi
Latih tubi
kemahiran

Kesungguhan
Daya usaha
Keseronokan

Alatan
gimnastik
yang
perlu

Demonstrasi
Latih tubi
kemahiran

Kesungguhan
Daya usaha
Keseronokan

Alatan
gimnastik
yang
perlu

Syarahan
Penyelesaian
masalah

a)Mengetahui dan
memahami konsep formasi
sebentuk dan tidak
sebentuk
b)Boleh nelakukan formasi
sebentuk dan formasi tidak
sebentuk

a)Mengetahui dan
memahami konsep formasi
sebentuk dan tidak
sebentuk
b)Boleh nelakukan formasi
sebentuk dan formasi tidak
sebentuk

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5


MINGGU

TAJUK/TEMA

OBJEKTIF

24
P. Jasmani

Ujian SEGAK

a) Menguji tahap kecergasan


pelajar dari segi

Kesihatan

DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP KULAI 2016

AKTIVITI / KEMAHIRAN

Demostrasi
Penerangan
-Indeks Jisim

NILAI

ABM
Bersyukur
Bekerjasama

Carta
semua
aktiviti dan

12

Perlakuan motor

Badan (BMI)
-naik turun
bangku
-tekan tubi/tekan
tubi suaian
-ringkuk tubi
separa
-jangkauan
melunjur

Ikut arahan
Ketepatan masa
Mementingkan
kesihatan

cara betul
untuk
melakukan
nya

25
Pendidika
n
Kesihatan

TP2: Gaya Hidup Sihat


Tajuk:Penyalahgunaan Bahan
a. Rokok
b. Dadah

a)Dapat menjelaskan
kesan/keburukan
merokok/penyalah gunaan
dadah
b)Dapat menyenaraikan
kebaikan-kebaikan jika tidak
rokok
c)Dapat menyenaraikan
kesan dan /keburukan
penyalahgunaan dadah
d)Mengetahui cara untuk
mengelak diri dari
penyalahgunaan dadah

Syarahan
Bersoal jawab
Penyelesaikan
masalah

Toleransi
Kerjasama
Sayang-menyayangi
Bertanggungjawab
bersyukur

Brosur
Tayangan
video
Filem /slaid

25
Pendidika
n
Kesihatan

TP3: Kebersihan dan Keselamatan


Persekitaran
a. Bantu Mula
-Jenis-jenis patah
-tanda-tanda patah
-punca-punca patah
-langkah-langkah patah

a)Mengetahui jenis-jenis
patah yang biasa berlaku
b)Mengetahui tanda-tanda
patah dan punca yang boleh
menyebabkan patah
c)Boleh mengambil tindakan
bantu mula kepada mangsa
kecederaan

Demonstrasi
Penerangan

Bertanggungjawab
Kerjasama
Keprihatinan

Alatan
bantu mula

26
Pendidika
n
Kesihatan

TP3:Kebersihan dan
Keselamatan Persekitaran
Tajuk:Pertolongan Cemas
a. Bantu Mula
-Keracunan
-Jenis Keracunan
-Simpton keracunan
-Langkah bantu mula

a.Mengetahui dan
mengenali keracunan dan
jenis-jenis keracunan
b.Dapat mamastikan
simpton-simpton keracunan
dengan tepat
c.Berkebolehan mengambil
langkah bantu mula

Penerangan
Demonstrasi

Keprihatinan
Kerjasama
Tanggungjawab

Kid bantu
mula

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP 2015

13
MINGGU

TAJUK/TEMA

OBJEKTIF

AKTIVITI / KEMAHIRAN

27
Pendidika
n
Kesihatan

TP3:Kebersihan dan
Keselamatan Persekitaran
Tajuk: Pertolongan Cemas
a.Bantu Mula
-Lemas
-Punca
-Teknik menyelamat
-Langkah bantu mula

a.Mengetahui dan
mengenali punca lemas
b.Mengetahui teknik dan
cara menyelamatkan
mangsa
c.Berkebolehan mengambil
langkah bantu mula

Penerangan
Demonstrasi

Keprihatinan
Kerjasama
Tanggungjawab

Kid Bantu
Mula

28
Pendidika
n Jasmani

TP2:Kemahiran
Tajuk:Pendidikan Pergerakan
b. Pengerakan Kreatif
I Formasi dalam kump
-Formasi sebentuk
-Formasi tidak sebenar

a)Mengetahui dan
memahami konsep formasi
sebentuk dan tidak
sebentuk
b)Boleh nelakukan formasi
sebentuk dan formasi tidak
sebentuk

Demonstrasi
Latih tubi
kemahiran

Kesungguhan
Daya usaha
Keseronokan

Alatan
gimnastik
yang perlu

28
Pendidika
n Jasmani

TP2Kemahiran
Tajuk:Pendidikan Pengeratkan
b. Pengerakan Krestif
I Formasi dalam kump
-Formasi sebentuk
-Formasi tidak sebenar

a)Mengetahui dan
memahami konsep formasi
sebentuk dan tidak
sebentuk
b)Boleh nelakukan formasi
sebentuk dan formasi tidak
sebentuk

Demonstrasi
Latih tubi
kemahiran

Kesungguhan
Daya usaha
Keseronokan

Alatan
gimnastik
yang perlu

29
Pendidika
n
Kesihatan

TP3: Kebersihan dan Keselamatan


Persekitaran
Tajuk Keselamtan
a. Kepenggunaan
I Barangan dan alatan
kesihatan

a)Dapat mengetahui cara


pemerolehan maklumat
barangan dan alatan
kesihatan
b)Menganalisis kriteriakriteria pemilihan barangan
dan alatan kesihatan

Perbincangan

Bekerjasama
Keperihatinan
Bertanggungjawab

Keratan
Akhbar

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5


DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP KULAI 2016

NILAI

ABM

Majalah
Pengguna

14
MINGGU

TAJUK/TEMA

OBJEKTIF

AKTIVITI / KEMAHIRAN

30
Pendidika
n Jasmani

TP2:Kemahiran
Tajuk:Pendidikan Pengerakan
a. Pengerakan Kreatif
ii Kualiti-kualiti ekspresif dalam
pengerakan
-Gubahan
pengerakan
untuk
konreografi

a)Boleh melakukan
pergerakan kreatif
b)Berupaya melakukan
gubahan pergerakan untuk
konreografi
c)Mengaplikasikan prinsipprinsip biomekanik dalam
pergerakan

31
Pendidika
n Jasmani

TP2:Kemahiran
Tajuk:Pendidikan Pengerakan
a. Pengerakan Kreatif
ii Kualiti-kualiti ekspresif dalam
pengerakan
-Gubahan
pengerakan
untuk
konreografi

32
Pendidika
n Jasmani

33
Pendidika
n Jasmani

NILAI

ABM

Latih tubi
kemahiran
Self-Teaching

Keseronokan
Ikut arahan
Daya Usaha

Alatan
gimnastik
yang
perlu

a)Boleh melakukan
pergerakan kreatif
b)Berupaya melakukan
gubahan pergerakan untuk
konreografi
c)Mengaplikasikan prinsipprinsip biomekanik dalam
pergerakan

Demonstrasi
Self-Teaching

Keseronokan
Ikut arahan
Daya Usaha

Alatan
gimnastik
yang
perlu

TP2: Kemahiran
Tajuk:Rekreasi
a. Absailing
-Peralatan asas
-Jenis Absailing

a)Mengetahui dan
memahami apa yang
dimaksudkan dengan
absailing.
b) Dapat menyenaraikan
peralatan-peralatan asas
absailing.
c) Mengetahui jenis-jenis
absailing.

Penerangan
Latih tubi

Kerjasama
Keseronokan
Kepimpinan

Alatan
absailing

TP2: Kemahiran
Tajuk:Rekreasi
a. Absailing
-Teknik Absailing
-Langkah keselamatan

a)Mengetahui dan dapat


melakukan teknik absailing
dengan betul.
b)Menyenaraikan langkahlangkah keselamatan yang
perlu sebelum, semasa da

Demonstrasi
Latihan

Kerjasama
Keseronokan
Kepimpinan

Alatan
absailing

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5


DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP 2015

15
MINGGU

TAJUK/TEMA

OBJEKTIF

34
Pendidika
n Jasmani

TP3:Pendidikan Sukan
Tajuk:Keselamatan
a.Liabiliti
-Konsep
-Peraturan Berkaitan

a.Dapat menjelaskan konsep


penting seperti liability dan
kecuaian serta penjagaan
yang sewajarnya.
b.Menyatakan hak individu
dan orang lain berhubung
dengan liability dan aplikasi
perundangan yang sedia
ada

Syarahan

Keprihatinan
Tanggungjawab

Kad
kriteria

35
Pendidika
n Jasmani

TP3:Pendidikan Sukan
Tajuk:Keselamatan
a.Liabiliti
-Undang-undang yang
berkaitan dengan liability
-Biro Bantuan Guaman

a.Menyatakan hak individu


dan orang lain berhubung
dengan liabiliti dan aplikasi
perundangan yang sedia
ada
b.Mengenal pasti maklumat
untuk mendapatkan
penjelasan bila diperlukan
dan bentuk bantuan
guaman yang boleh
dipercayai

Syarahan
Sumbang saran

Patuh
kepada
undang-undang

Kad
criteria

TP3:Pendidikan Sukan
Tajuk: Isu-isu dalam Pendidikan
Jasmani dan Sukan
a.Isu jantina dalam sukan dan
permainan
-.Gangguan seksual
- Pilih kasih
-Penyertaan

a.Mengetahui dan
memahami konsep
gangguan seksual.
b.Menyenaraikan puncapunca dan kesan-kesan
gangguan seksual

TP3:Pendidikan Sukan
Tajuk: Isu-isu dalam Pendidikan
Jasmani dan Sukan
b. Isu-isu lain
-Punca dan kesan

a.Dapat mencari isu-isu


semasa mengenai
Pendidikan Jasmani dan
Sukan melalui media massa
b.Dapat menganalisasi
punca dan kesan sesuatu isu

a)Dapat memahami dan


melakukan berbagai-bagai
pergerakan mengikut ritma
dengan cara yang baik dan
betul.

b) Memahami dan
mengamalkan
aspek-aspek
keselamatan

36
Pendidika
n Jasmani

37
Pendidika
n
Jasmani

38
Pendidika
n Jasmani

2. Kemahiran
2.3Pendidikan
Pergerakan
C- Gimnastik Pendidikan
Tema Gimnastik Pendidikan
i.
Tema
8-Kesedaran
Ritma
-Mendapatkan
ritma
dari
berbagai-bagai
pergerakan

DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP KULAI 2016

AKTIVITI / KEMAHIRAN

NILAI

ABM

Petikan
artikel
undangundang

Ceramah
Dialog

Learner Initiated
Self-Teaching

Kerakwaan
Tanggungjawab
Kasih sayang

Tanggungjawab
Prikemanusian

Keratan
akhbar
Jurnal

Keratan
akhbar
Jurnal
Media

Demostrasi
Latih tubi
kemahiran

KBKK
Mengambil langkahlangkah keselamatan
untuk mengelak
kecederaan

Daya usaha
kerjasama

Wisel
skital

16
-Aspek-aspek
keselamatan

semasa melakukan
aktiviti

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5


MINGGU

TAJUK/TEMA

OBJEKTIF

39
Pendidika
n Jasmani

2. Kemahiran
2.3Pendidikan
Pergerakan
C- Gimnastik Pendidikan
Tema Gimnastik Pendidikan

Tema 8-Kesedaran Ritma


-Menggunakan corak
ritma
untuk melakukan
pergerakan
-Aspek-aspek
keselamatan

a)Dapat memahami dan


menggunakan corak ritma
utk melakukan ritma
pergerakan dengan cara
yang baik dan betul.
b) Memahami dan
mengamalkan aspek-aspek
keselamatan semasa
melakukan aktiviti

2. Kemahiran
2.3Pendidikan
Pergerakan
C- Gimnastik Pendidikan
Tema Gimnastik Pendidikan

Tema 8-Kesedaran Ritma


-Merangkaikan
aliran
pergerakan dengan corak
ritma
-Aspek-aspek
keselamatan

a)Dapat memahami dan


merangkaikan aliran
pergerakan dengan corak
cara ritma.
b) Memahami dan
mengamalkan aspek-aspek
keselamatan semasa
melakukan aktiviti

2. Kemahiran
2.3Pendidikan
Pergerakan
C- Gimnastik Pendidikan
Tema Gimnastik Pendidikan

Tema 8-Kesedaran Ritma


-Merangkaikan
aliran
pergerakan dengan corak
ritma
-Aspek-aspek
keselamatan

a)Dapat memahami dan


merangkaikan aliran
pergerakan dengan corak
cara ritma.
b) Memahami dan
mengamalkan aspek-aspek
keselamatan semasa
melakukan aktiviti

40
Pendidika
n Jasmani

41
Pendidika
n Jasmani
(2 waktu)

DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP 2015

AKTIVITI / KEMAHIRAN

Demostrasi
Latih tubi
kemahiran

NILAI

ABM

Daya usaha
kerjasama

Wisel
skital

Daya usaha
kerjasama

Wisel
skital

Daya usaha
kerjasama

Wisel
skital

KBKK
Mengambil langkahlangkah keselamatan
untuk mengelak
kecederaan

KBKK

KBKK

Demostrasi
Latih tubi
kemahiran
Mengambil
langkah-langkah
keselamatan
untuk mengelak
kecederaan
Demostrasi
Latih tubi
kemahiran
Mengambil
langkah-langkah
keselamatan
untuk mengelak
kecederaan

17
42
JADUAL ANJAL UNTUK PERSEDIAAN PEPERIKSAAN SPM
43
JADUAL ANJAL UNTUK PERSEDIAAN PEPERIKSAAN SPM

DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP KULAI 2016