Anda di halaman 1dari 7

Sekolah Rendah : Tahun 2016

LATAR BELAKANG/ PEMAKLUMAN:


1. Mesyuarat Penambahbaikan SAPS 2016 yang lalu telah memutuskan bahawa satu tapak pengisian markah TOV yang
khusus (Ujian Diagnostik) akan dibangunkan di dalam SAPS untuk membantu guru melakukan pengisian terhadap Mata
pelajaran Bahasa Inggeris UPSR yang telah ditambahbaik formatnya (2 kertas berbanding 1 kertas sebelum ini).
2. Walaubagaimanapun, tapak pengisian khas (Cadangan Nama : Ujian Diagnostik)untuk kemasukan markah TOV Mata
Pelajaran Bahasa Inggeris ini tidak dapat disediakan atas faktor kerumitan teknikal yang tinggi dan juga faktor kekangan
masa untuk pembangunan tapak.
3. Justeru, Pengisian TOV akan perlu dilaksanakan secara manual, khas bagi Kertas Bahasa Inggeris Pemahaman & Bahasa
Inggeris Penulisan SAHAJA.

4. Para pengguna dipohon untuk terlebih dahulu membaca dan memahami jalan kerja yang akan diterangkan di halaman
berikutnya sebelum menjalankan proses pengisian TOV Bahasa Inggeris Pemahaman & Penulisan bagi tahun 2016 ini.
5. Sila pastikan data murid dan kelas terkini sudah diimport dari APDM sebelum memulakan kerja pengisian TOV.

PAPARAN SKRIN SAPS

STEP
1. Login ke SAPS
2. Klik Capaian Masuk Ujian 1

3. Klik Menu Guru MP dan satu


dropdown list akan terpapar.
4. Klik Daftar MP

PAPARAN SKRIN SAPS

STEP
5. Isi Tingkatan dan kelas (pilihan
tersedia di dropdown list)
6. Pilih Mata Pelajaran Bahasa Inggeris
Pemahaman (dropdown list) dan isi
Bil murid Ambil.
7. Pilih Mata Pelajaran Bahasa Inggeris
Penulisan (dropdown list) dan isi Bil
murid Ambil.
8. Ulangi step di atas untuk mendaftar
kelas dan Mata Pelajaran Bahasa
Inggeris Pemahaman/Penulisan untuk
kesemua kelas yang terlibat.

PAPARAN SKRIN SAPS

STEP

9. Pastikan kelas dan Mata Pelajaran


Bahasa Inggeris Pemahaman &
Penulisan telah terdaftar (contoh :
seperti paparan imej di sebelah)

10. Pergi ke Menu Guru MP dan klik


capaian Markah TOV/ETR.
11. Klik Markah TOV/ETR

PAPARAN SKRIN SAPS

STEP

12. Klik pada kolum Masuk Target


dan pilih Kelas serta Mata Pelajaran
Bahasa Inggeris
Pemahaman/Penulisan yang
hendak diisi TOV nya.
13. Contoh : Klik D6 Berlian dan Mata
pelajaran Bahasa Inggeris
Pemahaman.
14. Setelah klik, skrin seperti gambar
akan terpapar.

PAPARAN SKRIN SAPS

STEP

15. Mulakan pengisian manual markah


TOV dan Sasaran.
16. Contoh : Murid A mendapat markah
45 sebagai TOV dan disasarkan
mendapat 90. Isi 45 di ruangan
TOV dan 90 di ruangan Sasaran
17. Klik Simpan Target umtuk
menyimpan data TOV murid.