Anda di halaman 1dari 14

Interaksi antara Haiwan

PETA DAKAP

Bentuk Interaksi
Maksud Interaksi

Maksud
Intraspesies
__________________

_________________________________

___________________

_________________________________

___________________

__________________
_________________________________

________________________________

Maksud
Interspesies
_________________
_________________
__________________

Maksud Persaingan

PETA PELBAGAI ALIR

Faktor Persaingan
Haiwan

PETA BUIH

Haiwan
Hidup
Berkumpula
n

PETA BUIH

Haiwan
Hidup
Bersendirian

PETA BULATAN

Ciri-ciri Haiwan
Hidup Berkumpulan

PETA BULATAN

Ciri-ciri Haiwan Hidup


Bersendirian

Kelebihan

Kekurangan

Bekerjasama untuk

Mudah dijangkiti

membuat sarang

wabak penyakit

Kelebihan dan
Kekurangan Haiwan
yang Hidup
Berkumpulan

Kelebihan

Kekurangan

Mengatasi masalah

Sukar

sumber makanan

mempertahankan diri

yang terhad

daripada musuh

Kelebihan dan
Kekurangan Haiwan
yang Hidup
Bersendirian

PETA BULATAN

Faktor Persaingan
Haiwan
Interspesies

PETA DAKAP
SIMBIOSIS ANTARA HAIWAN

Maksud Simbiosis

Jenis-jenis simbiosis

Contoh Interaksi
Mutualisme

Maksud Mutualisme

Maksud Komensalisme

Contoh Interaksi
Komensalisme

Maksud Parasitisme

Contoh Interaksi
Parasitisme

Maksud

Contoh

Interaksi mutualisme
contoh
contoh

Maksud

contoh

Interaksi
komensalisme

contoh

contoh

contoh

Maksud

Interaksi parasitisme

contoh

PETA BULATAN

Faktor Persaingan
Haiwan
Intraspesies

Interaksi antara Tumbuhan


PETA DAKAP

Bentuk Interaksi
Maksud Interaksi

Maksud
Simbiosis

Maksud Komensalisme
__________________

____________________
___________________

_________________________________
_____________________

_________________________________

___________________

_____________________
_________________________________

______________________________

_______________

_________________
Maksud Parasitisme

__________________
___________________
___________________
__________________

PETA BULATAN

ruang

Faktor Persaingan
antara Tumbuhan