Anda di halaman 1dari 2

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU

R01

PERMAINAN/SUKAN :
NEGERI

JANTINA

Nama Pemain

Alamat Pemain
(Alamat Rumah)

KUMPULAN UMUR:
Sediakan 2 keping
gambar ukuran
pasport,
1 keping lekatkan di
sini

No. Kad Pengenalan :


Tahun (Kelas)

No. Telefon (Rumah):

Tarikh Daftar / Daftar semula ke Sekolah :

No. Daftar Pelajar :

No. Angka Giliran UPSR

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA


Nama IbuBapa / penjaga :

No. KP :

No. Telefon (Pejabat) :

No. Telefon bimbit :

Saya bapa / penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul. Saya juga
membenarkan anak / jagaan saya didaftarkan sebagai pemain
untuk pasukan
dan
bersetuju mematuhi Perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, Pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini. Saya
juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang
diperlukan sepanjang masa kejohanan tersebut.
Tandatangan :

Tarikh :

AKUAN GURU BESAR / GURU PENOLONG KANAN


Nama Guru Besar / Guru Penolong Kanan :

No. Telefon Sekolah :

Alamat Sekolah :

Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar

Tandatangan dan Cop


Nama
Jawatan
Nama Sekolah
No. KP

Rasmi ( Nama, Jawatan & Nama Sekolah )

Tarikh

:
:
:
:

AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN KETUA UNIT SUKAN JPN


Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia
dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberi adalah benar.

Pengurus Pasukan
Nama :
No. KP :
Jawatan:

Setiausaha Agung MSSN / Ketua Unit Sukan JPN


Cop Rasmi

Tarikh :

Tarikh :

Kepada:
Pengetua / Guru Besar / Guru Penolong Kanan
Sekolah Menengah / Sekolah Rendah

Panduan Mengisi Borang MO1 dan RO1


1. Maklumat atlet
Pastikan bahagian-bahagian di bawah ini dilengkapisi:
1.1
1.2
1.3

No.Daftar Pelajar: Nombor daftar pelajar di sekolah, BUKAN kod sekolah.


Tarikh Daftar di sekolah: Tarikh lapor di sekolah.
Angka Giliran UPSR/PMR/SPM/STPM bagi pelajar yang menduduki peperiksaan
pada tahun ini.

2. Akuan Pengetua / Guru Besar / Guru Penolong Kanan


2.1

Pegawai yang menandatangani bahagian ini perlu turunkan Cop Jawatan


pegawai (Cop yang menunjukkan Nama, Jawatan pegawai dan nama

sekolah).
3. Atlet Sekolah Rendah
3.1

2 salinan Borang RO1 diperlukan. 1 salinan untuk pertandingan dan 1 salinan


untuk perjalanan (Pemeriksaan Imigresen).

3.2

2 salinan Sijil Lahir atlet perlu disahkan oleh Guru Besar atau Guru Penolong
Kanan sekolah sendiri sahaja. Pengesahan oleh pegawai lain dan Guru Besar
sekolah lain TIDAK dapat diterima oleh Urus Setia Kejohanan.

Disediakan oleh:

Unit Sukan
Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
Jabatan Pelajaran Sarawak
Fax: 082-241087 / 241275
Ketua Unit Sukan
Penolong Pengarah Sukan
Penyelia Sukan
Pengawai Teknikal
Pembantu Tadbir

: 082-276 217
: 082-276 296
: 082-276 330
: 082-276 296
: 082-276 365