Anda di halaman 1dari 3

10-

+JAI 61=LL

Tel. : 673-2382911, 2380693, 2380664-7-8,


2380713-4-5, 2381903-4-5
Faks :
: jbsp@hrunet.bn
ail

Ruj. Kami: [

6-1=.

JAIiikTAN BELIA DAN SUKAN


KEMENTERIAN KFILIDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
T1NGKAT 4, SI NIPANG 336-17
JALAN KEBANGSAAN
BANDAR SERI BEGAWAN, BA1211
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

JBS /8/12/2012

Tarikh:

25 Muharram 1436
18 November 2014

Yang Mulia,
Puan Norliyana binti Dzulkifli
Pengerusi Tun Fatimah Global Care (TFGC)
No. 225-A, Tingkat 1
Jalan Tenaga 18, Taman Tenaga
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan
Tel : +60 16 322 6145
All I

ie.-4408[1mM

FESTIVAL SUKARELAWAN SEMPENA


SAMBUTAN HARI SUKARELAWAN ANTARABANGSA 2014
Dengan penuh hormat sukacita memaklumkan bahawa Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian
Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam akan menganjurkan Festival
Sukarelawan sempena Sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2014 pada 12 hingga 14
Disember 2014 bertempat di Stadium Tertutup, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah.
Sehubungan dengan itu, sukacita menjemput pihak Puan untuk menyertai festival tersebut bagi
sama-sama memberiagakan Peranan, Kegiatan dan Perancangan Persatuan Puan dalam bentuk
pameran. Melalui pameran seperti ini orang ramai, khasnya belia dapat mengetahui dengan
lebih mendalam dan dekat sumbangan, peranan dan kegiatan-kegiatan belia dalam
pembangunan negara terutama sekali dalam kerja-kerja sukarela.
Ke arah itu, dipohonkan kerjasama pihak Puan untuk menghantar salinan surat/sijil pendaftaran
persatuan dari ROS serta maklumat yang mengandungi peranan, kegiatan clan perancangan
termasuk gambar dan logo mengenai persatuan Puan mengikut format yang disediakan dan
hendaklah dihantar ke iswandy.ahmad@gmail.com sebelum Hari Sabtu, 29 November 2014, jam
10 pagi.
Untuk sebarang pertanyaan lanjut mengenai perkara ini, pihak Puan bolehlah berhubung terus
dengan Awang Iswandy bin Ahmad di talian +673 2381903 sambungan 1 302 atau 8760728.
Atas kerjasama pihak Puan dalam menjayakan festival ini tidak lupa diucapkan jutaan terima
kasih dan diharap fungsi sukarelawan sebagai penggerak kemajuan negara akan dapat dilihat
dengan jelas melalui festival ini nanti.
Sekian, Terima Kasih.
"Kacaliapam 7oiaga Amadam KU&

Dengan hormat

Uttli pk
[HAJI ABDUL MALIK BIN H .11 MOHAMMAD]
Pengarah Belia dan Sukan
malik.mohammad@belia-sukan.gov.bn
/Y6

&-4-"461=1:6.4 611Tel. : 673-2382911,2380693,2380664-7-8,


2380713-4-5,2381903-4-5
Faks :
: jbsp@brunet.bn
ail

JABATAN BELLS DAN SUKAN


KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
TING KAT 4, SIMPANG 336-17
JALAN KEBANGSAAN
BANDAR SERI BEGAWAN, BA1211
NECARA BRUNEI DARUSSALAM

Ruj. Kami: [44 ] JBS /B/12/2012

Tarikh:

25 Muharram 1436
18 November 2014

Yang Mulia,
Tengku Muhammad Syahmi bin Tengku Nikman
Pertubuhan Ikatan Keleuargaan Nusantara (HaRUM)
No. 17A, Jalan Bukit Cheding,
28/4 Taman Alam Megah,
40400 Shah Alam, Selangor
Tel : +603 51037551
4;164,1

0.64 ei

FESTIVAL SUKARELAWAN SEMPENA


SAMBUTAN HARI SUKARELAWAN ANTARABANGSA 2014
Dengan penuh hormat sukacita memaklumkan bahawa Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian
Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam akan menganjurkan Festival
Sukarelawan sempena Sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2014 pada 12 hingga 14
Disember 2014 bertempat di Stadium Tertutup, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah.
Sehubungan dengan itu, sukacita menjemput pihak Tuan untuk menyertai festival tersebut bagi
sama-sama memberiagakan Peranan, Kegiatan dan Perancangan Persatuan Tuan dalam bentuk
pameran. Melalui pameran seperti ini orang ramai, khasnya belia dapat mengetahui dengan
lebih mendalam dan dekat sumbangan, peranan dan kegiatan-kegiatan belia dalam
pembangunan negara terutama sekali dalam kerja-kerja sukarela.
Ke arah itu, dipohonkan kerjasama pihak Tuan untuk menghantar salinan surat/sijil pendaftaran
persatuan dari ROS serta maklumat yang mengandungi peranan, kegiatan dan Perancangan
termasuk gambar dan logo mengenai persatuan Tuan mengikut format yang disediakan dan
hendaklah dihantar ke iswandy.ahmad@gmail.com sebelum Hari Sabtu, 29 November 2014, jam
10 pagi.
Untuk sebarang pertanyaan lanjut mengenai perkara ini, pihak Tuan bolehlah berhubung terus
dengan Awang Iswandy bin Ahmad di talian +673 2381903 sambungan 1302 atau 8760728.
Atas kerjasama pihak Tuan dalam menjayakan festival ini tidak lupa diucapkan jutaan terima
kasih dan diharap fungsi sukarelawan sebagai penggerak kemajuan negara akan dapat dilihat
dengan jelas melalui festival ini nanti.
Sekian, Terima Kasih.
"Kocagapam lemaga Amaean Kita"

Dengan hormat

4
[HAJI ABDUL MALIK BIls1tJI MOHAMMAD]
Pengarah Belia dan Sukan
malik.mohammad@belia-sukan.gov.bn
rls

&_4Ad461= LL,
...
Tel. : 673-2382911, 2380693, 2380664-7-8,
2380713-4-5, 2381903-4-5
aks :
ail
: jbsp@brunet.bn

Rui. Kami: [ L

zplA=.

JABATAN BEER DAN SUKAN


KEMENTERIAN KEBUDANAAN, BELLA DAN SUKAN
TINGKAT 4, SIMPANC 336-17
MEAN KEBANGSAAN
BANDAR SERI BEGAWAN, BA1211
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

I JBS /B/12/2012

Tarikh:

25 Muharram 1436
18 November 2014

Yang Mulia,
Tuan Mohd Fadli Ahmad
Presiden Persatuan Madina On Wheels (MOW)
Blk 665, Woodlands Ring Road
&02-383, Singapore 730665
ii.a5J.,/g &11I

to-674ctali-..11

FESTIVAL SUKARELAWAN SEMPENA


SAMBUTAN HARI SUKARELAWAN ANTARABANGSA 2014
Dengan penuh hormat sukacita memaklumkan bahawa Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian
Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam akan menganjurkan Festival
Sukarelawan sempena Sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2014 pada 12 hingga 14
Disember 2014 bertempat di Stadium Tertutup, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah.
Sehubungan dengan itu, sukacita menjemput pihak Tuan untuk menyertai festival tersebut bagi
sama-sama memberiagakan Peranan, Kegiatan dan Perancangan Persatuan Tuan dalam bentuk
pameran. Melalui pameran seperti ini orang ramai, khasnya belia dapat mengetahui dengan
lebih mendalam dan dekat sumbangan, peranan dan kegiatan-kegiatan belia dalam
pembangunan negara terutama sekali dalam keria-kerja sukarela.
Ke arah itu, dipohonkan kerjasama pihak Tuan untuk menghantar salinan surat/sijil pendaftaran
persatuan dari ROS serta maklumat yang mengandungi peranan, kegiatan dan perancangan
termasuk gambar dan logo mengenai persatuan Tuan mengikut format yang disediakan dan
hendaklah dihantar ke iswandy.ahmadgmail.com sebelum Hari Sabtu, 29 November 2014, jam
10 pagi.
Untuk sebarang pertanyaan lanjut mengenai perkara ini, pihak Tuan bolehlah berhubung terus
dengan Awang Iswandy bin Ahmad di talian +673 2381903 sambungan 1302 atau 8760728.
Atas kerjasama pihak Tuan dalam menjayakan festival ini tidak lupa diucapkan jutaan terima
kasih dan diharap fungsi sukarelawan sebagai penggerak kemajuan negara akan dapat dilihat
dengan jelas melalui festival ini nanti.
Sekian, Terima Kasih.
'Kecekapam ',maga Amaeam Kota'

Dengan hormat

[HAJI ABDUL MALIK BIN HMI MOHAMMAD]


Pengarah Belia dan Sukan
malik.mohammad@belia-sukan.gov.bn

/Y6