Anda di halaman 1dari 31

SMKTINJAR

SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: AGENESCHEMENDAANAKLEONG
: 021021131230

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP2ERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas
KedudukanDalamTingkatan
Kehadiran
PencapaianGred
Keseluruhan
Keputusan

Tingkatan
Jantina

: T2BESTARI
: PEREMPUAN
Markah

Gred

62
56
63
28
38
52
54
41
32
42

C
D
C
F
F
D
D
E
F
E

:7

JumlahMarkah

:321

:12/31
:44/154
:45/45Hari

Peratus
:45.86
GredPurataPelajar :4.71

:2[C]1[D]1[E]3[F]
:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

UlasanGuruKelas:
Tingkatkanlagiusaha.Perbaikimatapelajaranyanglemah.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: ALEXANDERSANDAHANAKTUJOH
: 020818130249

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP3PERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

Tingkatan
Jantina

: T2BESTARI
: LELAKI
Markah

Gred

62
41
62
43
59
60
52
46
52
45

C
E
C
E
D
C
D
E
D
E

BilanganMataPelajaran
Daftar

:7

JumlahMarkah

:364

KedudukanDalamKelas

:3/31

Peratus

:52

KedudukanDalamTingkatan :14/154

GredPurataPelajar :4.14

Kehadiran

:45/45Hari

PencapaianGredKeseluruhan :2[C]2[D]3[E]
Keputusan

:LULUS

UlasanGuruKelas:
Teruskanusahauntukmendapatkankeputusanyanglebihbaikpadamasaakandatang.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: AMEDEUSRIMONGWILSON
: 020216130145

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP3PERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

Tingkatan
Jantina

: T2BESTARI
: LELAKI
Markah

Gred

60
50
77
36
68
58
62
47
44
30

C
D
B
F
C
D
C
E
E
F

:7

JumlahMarkah

:365

:6/31

Peratus

:52.14

KedudukanDalamTingkatan :32/154

GredPurataPelajar :4.14

Kehadiran
PencapaianGred
Keseluruhan

:41/45Hari

Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

:1[B]2[C]1[D]1[E]2[F]

UlasanGuruKelas:
Tingkatkanlagiusaha.Tumpukanlebihperhatianterhadapmatapelajaranyanglemah.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: ASYIRABINTIMOHDAZMIE
: 020624130742

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP2ERT
MATEMATIK
PENDIDIKANISLAM
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

Tingkatan
Jantina

: T2BESTARI
: PEREMPUAN
Markah

Gred

56
35
32
30
29
37
44
49
32
45

D
F
F
F
F
F
E
E
F
E

:8

JumlahMarkah

:296

:28/31

Peratus

:37

KedudukanDalamTingkatan :88/154
Kehadiran
:45/45Hari

GredPurataPelajar :5.63

PencapaianGredKeseluruhan :1[D]1[E]6[F]
Keputusan
:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM
UlasanGuruKelas:
Tingkatkanlagiusaha.Berikantumpuansemasagurumengajardidalamkelas.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: BENNETRUSELLBINSUPERMAN
: 020717130637

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP3PERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

Tingkatan
Jantina

: T2BESTARI
: LELAKI
Markah

Gred

62
20
60
23
62
38
39
45
34
44

C
F
C
F
C
F
F
E
F
E

:7

JumlahMarkah

:305

:10/31

Peratus

:43.57

KedudukanDalamTingkatan :40/154
Kehadiran
:45/45Hari

GredPurataPelajar :4.57

PencapaianGred
Keseluruhan

:3[C]1[E]3[F]

Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

UlasanGuruKelas:
Keputusanmatapelajaranasasagaklemah.Tingkatkanlagiusaha.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: CASSEYWILLIAM
: 021227131228

Tingkatan
Jantina

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP2ERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
:7
Daftar
KedudukanDalamKelas
:14/31
KedudukanDalamTingkatan :47/154
Kehadiran
PencapaianGred
Keseluruhan
Keputusan

: T2BESTARI
: PEREMPUAN
Markah

Gred

66
38
63
32
48
58
50
55
36
33

C
F
C
F
E
D
D
D
F
F

JumlahMarkah

:316

Peratus
:45.14
GredPurataPelajar :5

:45/45Hari

:2[C]1[E]4[F]
:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

UlasanGuruKelas:
Tingkatkanlagiusahauntukmemperolehikeputusanyanglebihbaik.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: DAVIDBECKHAMANAKLEE
: 020617130365

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP3PERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

Tingkatan
Jantina

Markah

Gred

52
28
58
31
40
62
39
41
20
48

D
F
D
F
E
C
F
E
F
E

:7

JumlahMarkah

:277

:21/31

Peratus

:39.57

KedudukanDalamTingkatan :58/154
Kehadiran
:45/45Hari
PencapaianGred
:2[D]2[E]3[F]
Keseluruhan
Keputusan

: T2BESTARI
: LELAKI

GredPurataPelajar :5.14

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

UlasanGuruKelas:
Tumpukanperhatiansemasagurumengajardidalamkelas.Usahalagiuntukmemperolehkeputusanyang
lebihbaik.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: DIANAARENEMANG
: 020301131070

Tingkatan
Jantina

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP2ERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

Markah

Gred

78
36
42
33
40
58
42
66
20
33

B
F
E
F
E
D
E
C
F
F

:7

JumlahMarkah

:282

:20/31

Peratus

:40.29

KedudukanDalamTingkatan :56/154
Kehadiran
:36/45Hari
PencapaianGred
:1[B]2[E]4[F]
Keseluruhan
Keputusan

: T2BESTARI
: PEREMPUAN

GredPurataPelajar :5.14

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

UlasanGuruKelas:
Tingkatkanlagiusaha.Kehadirankesekolahkurangmemuaskan.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: DONNYANAKLABO
: 020727130155

Tingkatan
Jantina

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP3PERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

Markah

Gred

62
42
69
37
67
50
41
59
44
51

C
E
C
F
C
D
E
D
E
D

:7

JumlahMarkah

:372

:4/31

Peratus

:53.14

KedudukanDalamTingkatan :30/154
Kehadiran
:45/45Hari
PencapaianGred
:3[C]1[D]2[E]1[F]
Keseluruhan
Keputusan

: T2BESTARI
: LELAKI

GredPurataPelajar :4.14

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

UlasanGuruKelas:
Usahalagiuntukmemperolehkeputusanyanglebihbaik.Uruskanmasadenganbaik.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: DOUGLASLIBAUANAKMETA
: 020313130673

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP3PERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

Tingkatan
Jantina

Markah

Gred

32
36
51
33
51
48
41
49
22
42

F
F
D
F
D
E
E
E
F
E

:7

JumlahMarkah

:267

:26/31

Peratus

:38.14

KedudukanDalamTingkatan :68/154
Kehadiran
:45/45Hari
PencapaianGred
:2[D]1[E]4[F]
Keseluruhan
Keputusan

: T2BESTARI
: LELAKI

GredPurataPelajar :5.29

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

UlasanGuruKelas:
Tumpukanperhatiansemasagurumengajardidalamkelas.Usahalagiuntukmemperolehkeputusanyang
lebihbaik.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: ELSIELAONGMARTIN
: 020204130236

Tingkatan
Jantina

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP2ERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

: T2BESTARI
: PEREMPUAN
Markah

Gred

48
34
29
26
31
50
43
45
26
29

E
F
F
F
F
D
E
E
F
F

:7

JumlahMarkah

:223

:30/31

Peratus

:31.86

KedudukanDalamTingkatan :110/154
Kehadiran
:45/45Hari

GredPurataPelajar :5.86

PencapaianGred
Keseluruhan

:1[E]6[F]

Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

UlasanGuruKelas:
Tingkatkanusaha.Beritumpuanterhadapmatapelajaranyanglemah.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: ERIKAMURIANAKKILAU
: 021008131164

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP2ERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

Tingkatan
Jantina

: T2BESTARI
: PEREMPUAN
Markah

Gred

72
53
36
38
65
56
70
51
34
45

B
D
F
F
C
D
B
D
F
E

:7

JumlahMarkah

:343

:8/31

Peratus

:49

KedudukanDalamTingkatan :37/154
Kehadiran
:45/45Hari

GredPurataPelajar :4.57

PencapaianGredKeseluruhan :1[B]1[C]1[D]1[E]3[F]
Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

UlasanGuruKelas:
Uruskanmasadenganbaik.Beritumpuanterhadapmatapelajaranyanglemah.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: EVELYNAMANINANAKDOMINIC
: 020611130444

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP2ERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

Tingkatan
Jantina

: T2BESTARI
: PEREMPUAN
Markah

Gred

62
49
61
39
64
72
72
52
54
43

C
E
C
F
C
B
B
D
D
E

:7

JumlahMarkah

:372

:4/31

Peratus

:53.14

KedudukanDalamTingkatan :30/154

GredPurataPelajar :4.14

Kehadiran
PencapaianGred
Keseluruhan

:45/45Hari

Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

:3[C]1[D]2[E]1[F]

UlasanGuruKelas:
Usahalagiuntukmemperolehkeputusanyanglebihbaik.Uruskanmasadenganbaik.Beritumpuanterhadap
matapelajaranyanglemah.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: IRENELUBEKTARMIZI
: 021115131258

Tingkatan
Jantina

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP2ERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

: T2BESTARI
: PEREMPUAN
Markah

Gred

70
49
51
67
67
48
48
55
70
42

B
E
D
C
C
E
E
D
B
E

:7

JumlahMarkah

:416

:2/31

Peratus

:59.43

KedudukanDalamTingkatan :11/154

GredPurataPelajar :3.43

Kehadiran
PencapaianGred
Keseluruhan

:45/45Hari

Keputusan

:LULUS

:2[B]2[C]1[D]2[E]

UlasanGuruKelas:
Usahalagiuntukmemperolehkeputusanyanglebihbaik.Uruskanmasadenganbaik.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: JESSICANANTAIANAKEDWARD
: 020621130608

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP2ERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

Tingkatan
Jantina

: T2BESTARI
: PEREMPUAN
Markah

Gred

36
44
45
58
44
52
48
60
38
39

F
E
E
D
E
D
E
C
F
F

:7

JumlahMarkah

:304

:22/31

Peratus

:43.43

KedudukanDalamTingkatan :60/154

GredPurataPelajar :5.29

Kehadiran
PencapaianGred
Keseluruhan

:45/45Hari

Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

:1[D]3[E]3[F]

UlasanGuruKelas:
Tumpukanperhatiansemasagurumengajardidalamkelas.Usahalagiuntukmemperolehkeputusanyang
lebihbaik.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: JUSTINJANGAN
: 020102131131

Tingkatan
Jantina

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP3PERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

: T2BESTARI
: LELAKI
Markah

Gred

38
38
53
38
60
58
48
65
30
43

F
F
D
F
C
D
E
C
F
E

:7

JumlahMarkah

:300

:18/31

Peratus

:42.86

KedudukanDalamTingkatan :54/154

GredPurataPelajar :5.14

Kehadiran
PencapaianGred
Keseluruhan

:45/45Hari

Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

:1[C]1[D]1[E]4[F]

UlasanGuruKelas:
Tumpukanperhatiansemasagurumengajardidalamkelas.Usahalagiuntukmemperolehkeputusanyang
lebihbaik.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: KENNEDYLANGKANANAKBALA
: 020210131331

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP3PERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

Tingkatan
Jantina

: T2BESTARI
: LELAKI
Markah

Gred

34
33
68
38
81
64
59
44
38
47

F
F
C
F
B
C
D
E
F
E

:7

JumlahMarkah

:339

:13/31

Peratus

:48.43

KedudukanDalamTingkatan :45/154

GredPurataPelajar :4.86

Kehadiran
PencapaianGred
Keseluruhan

:45/45Hari

Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

:1[B]1[C]1[E]4[F]

UlasanGuruKelas:
Tumpukanperhatiansemasagurumengajardidalamkelas.Berikantumpuanterhadapmatapelajaranyang
lemah.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: KIFLIBINABDULLAH
: 020422131229

Tingkatan
Jantina

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP3PERT
MATEMATIK
PENDIDIKANISLAM
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

: T2BESTARI
: LELAKI
Markah

Gred

52
31
68
34
57
8
44
45
28
44

D
F
C
F
D
F
E
E
F
E

:8

JumlahMarkah

:322

:17/31

Peratus

:40.25

KedudukanDalamTingkatan :53/154

GredPurataPelajar :5

Kehadiran
PencapaianGred
Keseluruhan

:45/45Hari

Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

:1[C]2[D]1[E]4[F]

UlasanGuruKelas:
Tumpukanperhatiansemasagurumengajardidalamkelas.Usahalagiuntukmemperolehkeputusanyang
lebihbaik.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: MEILINELAONGEWEE
: 021009131430

Tingkatan
Jantina

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP2ERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

: T2BESTARI
: PEREMPUAN
Markah

Gred

54
39
48
27
55
48
49
60
36
41

D
F
E
F
D
E
E
C
F
E

:7

JumlahMarkah

:300

:18/31

Peratus

:42.86

KedudukanDalamTingkatan :54/154

GredPurataPelajar :5.14

Kehadiran
PencapaianGred
Keseluruhan

:45/45Hari

Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

:2[D]2[E]3[F]

UlasanGuruKelas:
Tingkatkanusaha.Uruskanmasadenganbaik.Beritumpuanterhadapmatapelajaranyanglemah.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: MICHELLEANAKDAWI
: 021030130766

Tingkatan
Jantina

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP2ERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

: T2BESTARI
: PEREMPUAN
Markah

Gred

52
41
35
35
49
48
60
50
30
48

D
E
F
F
E
E
C
D
F
E

:7

JumlahMarkah

:290

:23/31

Peratus

:41.43

KedudukanDalamTingkatan :61/154

GredPurataPelajar :5.29

Kehadiran
PencapaianGred
Keseluruhan

:45/45Hari

Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

:1[D]3[E]3[F]

UlasanGuruKelas:
Tingkatkanusaha.Uruskanmasadenganbaik.Beritumpuanterhadapmatapelajaranyanglemah.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: NICODEMUSENTILIANAKEMUI
: 020929130559

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP3PERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

Tingkatan
Jantina

: T2BESTARI
: LELAKI
Markah

Gred

50
31
37
39
51
44
44
62
30
49

D
F
F
F
D
E
E
C
F
E

:7

JumlahMarkah

:287

:24/31

Peratus

:41

KedudukanDalamTingkatan :62/154

GredPurataPelajar :5.29

Kehadiran
:45/45Hari
PencapaianGredKeseluruhan :2[D]1[E]4[F]

Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

UlasanGuruKelas:
Tumpukanperhatiansemasagurumengajardidalamkelas.Usahalagiuntukmemperolehkeputusanyang
lebihbaik.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama

: NURBALQISBINTIYUNUS

Tingkatan

: T2BESTARI

No.KP

: 020620121080

Jantina

: PEREMPUAN

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP2ERT
MATEMATIK
PENDIDIKANISLAM
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

Markah

Gred

48
31
37
19
20
10
56
50
32
23

E
F
F
F
F
F
D
D
F
F

BilanganMataPelajaran
Daftar

:8

JumlahMarkah

:220

KedudukanDalamKelas

:31/31

Peratus

:27.5

KedudukanDalamTingkatan :123/154

GredPurataPelajar :5.88

Kehadiran

:44/45Hari

PencapaianGredKeseluruhan :1[E]7[F]
Keputusan
:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM
UlasanGuruKelas:
Tumpukanperhatiansemasagurumengajardidalamkelas.Berikantumpuanterhadapmatapelajaranyang
lemah.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama

: RACHAANAKTILAU

Tingkatan

: T2BESTARI

No.KP

: 020620131588

Jantina

: PEREMPUAN

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP2ERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

Markah

Gred

68
47
60
38
48
56
50
60
28
45

C
E
C
F
E
D
D
C
F
E

BilanganMataPelajaran
Daftar

:7

JumlahMarkah

:334

KedudukanDalamKelas

:11/31

Peratus

:47.71

KedudukanDalamTingkatan :41/154

GredPurataPelajar :4.71

Kehadiran

:45/45Hari

PencapaianGred
Keseluruhan

:2[C]3[E]2[F]

Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

UlasanGuruKelas:
Usahalagiuntukmemperolehkeputusanyanglebihbaik.Uruskanmasadenganbaik.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama

: RAYMONDWELLANAKUMPOH

Tingkatan

: T2BESTARI

No.KP

: 020217131131

Jantina

: LELAKI

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP3PERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

Markah

Gred

42
45
49
28
49
46
49
51
30
34

E
E
E
F
E
E
E
D
F
F

BilanganMataPelajaran
Daftar

:7

JumlahMarkah

:277

KedudukanDalamKelas

:27/31

Peratus

:39.57

KedudukanDalamTingkatan :71/154

GredPurataPelajar :5.43

Kehadiran

:43/45Hari

PencapaianGred
Keseluruhan

:4[E]3[F]

Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

UlasanGuruKelas:
Usahalagiuntukmemperolehkeputusanyanglebihbaik.Berikantumpuanterhadapmatapelajaranyang
lemah.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama

: SANDANGANAKMORGAN

Tingkatan

: T2BESTARI

No.KP

: 020430131114

Jantina

: PEREMPUAN

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP2ERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

Markah

Gred

40
39
33
25
42
40
54
50
30
33

E
F
F
F
E
E
D
D
F
F

BilanganMataPelajaran
Daftar

:7

JumlahMarkah

:242

KedudukanDalamKelas

:29/31

Peratus

:34.57

KedudukanDalamTingkatan :90/154

GredPurataPelajar :5.71

Kehadiran

:45/45Hari

PencapaianGred
Keseluruhan

:2[E]5[F]

Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

UlasanGuruKelas:
Tingkatkanusaha.Uruskanmasadenganbaik.Beritumpuanterhadapmatapelajaranyanglemah.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: SELOMPONGANAKUNGANG
: 020427130401

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP3PERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

Tingkatan
Jantina

: T2BESTARI
: LELAKI
Markah

Gred

48
38
47
42
44
62
38
49
26
42

E
F
E
E
E
C
F
E
F
E

:7

JumlahMarkah

:287

:24/31

Peratus

:41

KedudukanDalamTingkatan :62/154

GredPurataPelajar :5.29

Kehadiran

:40/45Hari

PencapaianGredKeseluruhan :5[E]2[F]
Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

UlasanGuruKelas:
Tingkatkanusaha.Uruskanmasadenganbaik.Beritumpuanterhadapmatapelajaranyanglemah.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: SHERLLYNMELISAMALIAANAKMANJAN
: 020731130158

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP2ERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

Tingkatan
Jantina

: T2BESTARI
: PEREMPUAN
Markah

Gred

54
53
34
36
50
52
53
50
24
44

D
D
F
F
D
D
D
D
F
E

:7

JumlahMarkah

:295

:16/31

Peratus

:42.14

KedudukanDalamTingkatan :50/154

GredPurataPelajar :5

Kehadiran

:44/45Hari

PencapaianGred
Keseluruhan

:3[D]1[E]3[F]

Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

UlasanGuruKelas:
Tumpukanperhatiansemasagurumengajardidalamkelas.Usahalagiuntukmemperolehkeputusanyang
lebihbaik.Beritumpuanterhadapmatapelajaranyanglemah.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: STEPHANIELAONGANAKMUJAH
: 020119131234

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP2ERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

Tingkatan
Jantina

: T2BESTARI
: PEREMPUAN
Markah

Gred

56
45
60
42
51
68
56
55
38
46

D
E
C
E
D
C
D
D
F
E

:7

JumlahMarkah

:338

:9/31

Peratus

:48.29

KedudukanDalamTingkatan :38/154

GredPurataPelajar :4.57

Kehadiran

:45/45Hari

PencapaianGred
Keseluruhan

:1[C]2[D]3[E]1[F]

Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

UlasanGuruKelas:
Tumpukanperhatiansemasagurumengajardidalamkelas.Usahalagiuntukmemperolehkeputusanyang
lebihbaik.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: VICTORIAEVAADIE
: 020613131416

Tingkatan
Jantina

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP2ERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

: T2BESTARI
: PEREMPUAN
Markah

Gred

62
43
53
36
33
32
62
50
42
35

C
E
D
F
F
F
C
D
E
F

:7

JumlahMarkah

:304

:15/31

Peratus

:43.43

KedudukanDalamTingkatan :49/154

GredPurataPelajar :5

Kehadiran

:45/45Hari

PencapaianGred
Keseluruhan

:1[C]1[D]2[E]3[F]

Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

UlasanGuruKelas:
Usahalagiuntukmemperolehkeputusanyanglebihbaik.Uruskanmasadenganbaik.Beritumpuanterhadap
matapelajaranyanglemah.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: VICTORIALIPUANAKRETA
: 021104130532

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP2ERT
MATEMATIK
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANMORAL
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

Tingkatan
Jantina

: T2BESTARI
: PEREMPUAN
Markah

Gred

76
40
67
36
66
48
57
49
18
45

B
E
C
F
C
E
D
E
F
E

:7

JumlahMarkah

:348

:7/31

Peratus

:49.71

KedudukanDalamTingkatan :34/154

GredPurataPelajar :4.29

Kehadiran

:45/45Hari

PencapaianGred
Keseluruhan

:1[B]2[C]2[E]2[F]

Keputusan

:TIDAKMELEPASITAHAPPENGUASAANMINIMUM

UlasanGuruKelas:
Uruskanmasadenganbaik.Beritumpuanterhadapmatapelajaranyanglemah.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................

SMKTINJAR
SLIPKEPUTUSANUJIAN12016
Nama
No.KP

: VILLENEUCEANAKMEDUNA
: 020316130687

Bil

MataPelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAHASAINGGERIS
BAHASAMELAYU
GEOGRAFI
KEMAHIRANHIDUP3PERT
MATEMATIK
PENDIDIKANISLAM
PENDIDIKANJASMANI&KESIHATAN
PENDIDIKANSENIVISUAL
SEJARAH
SAINS

BilanganMataPelajaran
Daftar
KedudukanDalamKelas

Tingkatan
Jantina

: T2BESTARI
: LELAKI
Markah

Gred

88
42
76
48
67
70
56
50
56
51

A
E
B
E
C
B
D
D
D
D

:8

JumlahMarkah

:498

:1/31

Peratus

:62.25

KedudukanDalamTingkatan :6/154

GredPurataPelajar :3.25

Kehadiran

:45/45Hari

PencapaianGred
Keseluruhan

:1[A]2[B]1[C]2[D]2[E]

Keputusan

:LULUS

UlasanGuruKelas:
Tahniah.Tingkatkanusahauntukmemperolehkeputusanyanglebihbaik.
TandatanganGuruKelas

TandatanganPengetua

..................................................
(DENNISALAPANAKJANTAI)

TandatanganPenjaga

..................................................
()

..................................................