Anda di halaman 1dari 55

BIODATA DIRI

NAMA : ANITAWATI A/P GUWINDASAMY

NO. KAD PENGENALAN : 930424-02-6126

MAJOR DAN AMBILAN : PENGAJIANN MELAYU (AMBILAN


JANUARI 2014)

TARIKH SERAHAN : 06 OKTOBER 2015

PENGHARGAAN

Saya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Illahi kerana dengan


limpah dan kurnianya dapat juga saya melengkapkan tugasan Bina
Insan Guru (BIG) III ini dengan jayanya.
Seterusnya, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk
mengukirkan

jutaan

terima

kasih

kepada

pensyarah

Pengurusan

Kokurikulum saya, Encik Chew Chee , Encik Sarudin B.MD Amin dan juga
mentor

saya

selengkapnya

Encik
bagi

yang

telah

melengkapkan

memberikan

tunjuk

tugasan

yang

ini

ajar

yang

berkiblatkan

kesempurnaan.
Tidak lupa juga, saya merakamkan ribuan terima kasih kepada
kedua-dua ibu bapa saya,

yang telah membantu saya dari segi

kewangan bagi melengkapkan tugasan BIG ini.


Saya ingin mengambil inisiatif untuk berterima kasih kepada
rakan-rakan taulan saya dari unit Pengajian Melayu Semester 3 yang
berganding bahu bersama saya bagi mengorak langkah ke arah gapura
kecemerlangan tugasan ini.
Saya juga ingin mengatakan jutaan terima kasih yang tidak
terhingga kepada kakak-kakak dan abang-abang senior yang membantu
saya supaya tidak melupakan obligasi yang digalas di pundak dalam
proses penyiapan tugasan Khidmat Masyarakat dalam pelaksanaan
program Bina Insan Guru (BIG) III ini.

TERIMA KASIH

ISI KANDUNGAN
Tajuk

Penghargaan

Kertas kerja Program Bina Insan Guru (BIG) III

Laporan keseluruhan aktiviti


Laporan setiap Ahli Jawatankuasa Pelaksana
Refleksi
Lampiran
Senarai nama peserta BIG

HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap
satunya telah saya jelaskan sumbernya

Tandatangan

: .

Nama penulis

:ANITAWATI A/P GUWINDASAMY

NO. K.P.

:930424-02-6126

Tarikh

: 23 MAC 2015

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN
PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA
PERGURUAN
TUGASAN KERJA KURSUS

TAJUK PROGRAM:

NAMA GURU PELATIH:

PISMP

ANITAWATI A/P GUWINDASAMY

NAMA MENTOR:
ENCIK NOR SHUHAIDY

SEMESTER : 3
(AMBILAN JAN 2014)

UNIT:
BM/PJ/SJH (SJKT)

NO.KAD PENGENALAN
930424-02-6126

INSTITUT PENDIDIKAN GURU (IPG)


KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN
KUALA LIPIS, PAHANG

KERTAS KERJA
KURSUS BINA INSAN GURU (BIG) FASA III
GURU PELATIH PISMP SEMESTER 3

PADA 5 MAC 2015 (SELASA)


DI, SEKOLAH KEBANGSAAN GUAI, TEMERLOH, PAHANG,
KUALA LIPIS
27200 KUALA LIPIS, PAHANG

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN
KM 10, JALAN PADANG TENGKU,
27200 KUALA LIPIS,
PAHANG DARUL MAKMUR

KERTAS KERJA:
KURSUS BINA INSAN GURU
SEMESTER 3 ( GOTONG ROYONG )
TARIKH :
27 JANUARI 2015 ( SELASA )

TEMPAT :
SEKOLAH KEBANGSAAN GUAI, TEMERLOH, PAHANG.

SASARAN :
PELAJAR PROGRAM PENSISWAZAHAN
IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN SEMESTER 3 (AMBILAN JAN 2014)
UNIT :
Unit BM ( SJKT) , BC ( SJKC ), SAINS ( SJKC ),
MUZIK (SJKC) dan PEMULIHAN (SK)
KELOLAAN :
UNIT KOKURIKULUM
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN
27200 KUALA LIPIS
PAHANG DARUL MAKMUR

1. PENGENALAN
Kursus Bina Insan Guru merupakan program yang diwajibkan kepada guru-guru
pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Program ini dilaksanakan selepas
Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan selama 1 tahun 6 bulan bagi
memenuhi kehendak Pro Forma Kursus.
Kursus Bina Insan Guru ini juga adalah berasaskan kepada kesedaran dan
kepentingan guru sebagai satu profesion yang mulia. Guru adalah pembina
generasi, pembentuk jati diri, dan merupakan teladan sejati kepada generasi muda.
Selaras dengan itu, seseorang guru haruslah pandai menyesuaikan diri dalam
semua situasi yang berbeza dan dapat mengatasi segala cabaran yang akan timbul.
2. MATLAMAT
Kursus Bina Insan Guru ini bermatlamat untuk menjana profesion guru yang
harmonis dan seimbang dari semua aspek, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan
sosial, selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara.
Kursus ini juga bertujuan bagi merealisasikan penerapan ciri-ciri, potensi dan citra
diri seseorang insan guru, pembinaan jati diri, membina daya saing yang tinggi
kepada guru-guru pelatih. Selain itu, program ini mampu menimbulkan kesedaran
profesion perguruan dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam
profesion perguruan.
3. OBJEKTIF
3.1.

Memenuhi sukatan pelajaran Kursus Bina Insan Guru bagi Fasa 3.

3.2.

Mengukuhkan ikatan silaturahim dan hubungan ukhuwah yang terbina


dalam kalangan guru-guru pelatih yang terlibat.

3.3.

Memupuk sikap perpaduan, sikap tolong-menolong dan nilai-nilai murni


dalam kalangan guru-guru pelatih.

3.4.

Meningkatkan

dan

mengasa

ilmu

pengetahuan

dan

memberi

pendedahan kepada guru-guru pelatih tentang cara menguruskan dan


menjalankan sesebuah program..

3.5.

Memastikan pemilikan dan pemerolehan kemahiran, ketahanan fizikal,


ketahanan mental dan semangat perjuangan yang tinggi.

3.6.

Memperkembangkan kemahiran interpersonal dan intrapersonal.

3.7.

Menguasai kemahiran penguruskan diri, pengurusan kumpulan dan


pengurusan masa dengan berkesan dan efektif

3.8.

Mencungkil potensi sebagai insan melalui pembinaan portfolio dengan


mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek tugas.

3.9.

Mendidik guru-guru pelatih untuk menghargai alam persekitaran.

3.10.

Memupuk semangat dan sikap positif dalam diri guru-guru pelatih.

4. TARIKH DAN MASA PROGRAM


Kursus ini bakal dijalankan mengikut ketetapan di bawah:
Tarikh

: 27 Januari 2015 ( selasa )

Tempat

: Sekolah Kebangsaan Guai, Temerloh, Pahang

5. PESERTA PROGRAM
5.1 Peserta yang terlibat adalah 21 orang dari unit BM (SJKT), 11orang dari unit
PC (SJKC) , 18 orang dari unit Sains (SJKC), 25 orang unit Muzik (SJKC)
dan 25 orang dari unit Pemulihan (SK) .
5.2 Senarai nama guru pelatih disertakan dalam Lampiran A.
5.3 Program ini juga melibatkan 15 orang pensyarah sebagai pensyarah
pembimbing dan fasilitator.
6. SENARAI AHLI JAWATANKUASA
6.1 AHLI JAWATANKUASA INDUK
Pengerusi

: Dato Hj. Jaafar bin Idris ..-Pengarah IPGKTAA

Timb.Pengerusi
Setiausaha

: En.Abdul Ramit bin Sulaiman KUK IPGKTAA

Pen. Setiausaha
Bendahari

: Tn. Hj. Nordin bin Abdullah SAP.-Timb.Pengarah IPGKTAA


: Tn. Hj. Saharom bin Idris.

: Pn.Zuharni bt. Abdul Malik, PKC-Peg.Eksekutif Kanan.

6.2 AHLI JAWATANKUASA

Kerohanian dan Moral

: En. Khairulazam bin Ab. Rahman

Logistik

: En. Sarudin bin Md. Amin

Makanan dan Minuman

: En. Mohamad Arif bin Abdul Rani

Aktiviti dan Kejurulatihan

: En Chew Chee Horng.

Kebajikan

: Tn. Hj. Saharom bin Idris.

Keselamatan

: En. Shukri bin Mat Yaakob.

Penilaian

: En. Nik Zaidi bin Ismail.

Urusetia dan Peralatan

: En.Amirul Nazrin bin Mat.

6.3 AHLI JAWATANKUASA KERJA


JAWATAN

NAMA

UNIT

Pengerusi

SATHISHWARAN A/L RAJENDRAN

Timb. Pengerusi 1

LAW XIAN HERN

SAINS

Setiausaha

CHIA HUI YING

MUZIK

Pen. Setiausaha

ANDAK ZAINI A/K CHU

Bendahari

CHIN JIN VUN


MICHELLE TAN WEN JIN

AJK Makanan

Ajk Kebersihan
AJK Pengangkutan

SAINS

LING KAH SIEN

PC

SATESWARY A/P MURUGESWARAN


RAMLAN BIN APO

PEMULIHAN
BM
PEMULIHAN

LEONG YEN XIN

MUZIK

TAN JIA CHYI

SAINS

LEONG PEI YU

MUZIK
BM

WONG YENG THAI

SAINS

LIM EWE JIN

SAINS

UVARAJAH A/L VADIVELOO

AJK Dokumentasi

PC

BM

NAGAMMA A/P SINNATHAMBY

AJK Peralatan

PEMULIHAN

VELLASHENE A/P SUBRAMANIAM

SHELLY ALINA BINTI YUSOF

AJK Keselamatan

BM

BM

RAYMOND A/L ANGKAI

PEMULIHAN

AFFIE BIN AZLAN

PEMULIHAN

CHOO YONG YONG

SAINS

AJK Fotografi

AJK Banner

THIAN CHUI YING

SAINS

TAN SEE CHIONG

SAINS

CHEW WAN HAN

MUZIK

CARYN CHUA YI TING

PC

RANJINI A/P VALAUTHAN

BM

GOH YEE LIN

MUZIK

7. SENARAI NAMA PESERTA


Sila rujuk pada Lampiran A
8. TENTATIF PROGRAM
Sila rujuk pada Lampiran B
9. PERBELANJAAN DAN SUMBER KEWANGAN
9.1 KOS DAN PERBELANJAAN
RM16 x 100 orang x 1 hari = RM 1600
9.2 SUMBER
IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan (Aktiviti Pelajar)
RM 16 x 1 hari x 100 orang = RM 1600
10. PENUTUP
Kami amat mengharapkan agar pelaksanaan kursus ini dapat merealisasikan
objektif-objektif yang digariskan. Semoga usaha ini dapat memberi manfaat yang
besar kepada para guru pelatih. Setinggi-tinggi harapan kami sekiranya program ini
akan mendapat sokongan dan komitmen yang menggalakkan daripada pihak
pengurusan Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan. Segala
perhatian dan komitmen pihak tuan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.
MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

.............................................................
(CHIA HUI YING)
Setiausaha,
BIG PISMP Sem 3,
Ambilan Januari 2014,
IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan.

..................................................
(EN. SARUDIN BIN MD AMIN)
Penyelaras BIG,
PISMP Sem 3 Ambilan Januari 2014,
IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan.

Disahkan Oleh :

Disokong Oleh :

...................................................................
(EN. ABDUL RAMIT BIN SULAIMAN)
Ketua Unit Kokurikulum,
IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan,
Kuala Lipis, Pahang.

....................................................
(TN. HJ.MOHD NORDIN BIN ABDULLAH, SAP)
Timbalan Pengarah,
IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan,
Kuala Lipis, Pahang.

Diluluskan oleh :
....................................................
( DATO HAJI JAAFAR BIN IDRIS )
Pengarah,
IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan,
Kuala Lipis, Pahang.

LAMPIRAN A
SENARAI NAMA PELAJAR
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (AMBILAN JANUARI 2014)

SEMESTER 3
UNIT: BAHASA MELAYU (SJKT)
TUTOR: ENCIK MATHIVANAN A/L SELLAMUTHU

BIL

NAMA GURU PELATIH

NO.KAD PENGENALAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ANITAWATI A/P GUWINDASAMY


DEEVIYASINE A/P SELVAKUMAR
GOMATHI A/P GUNASEKHARAN
HEMANANTHINI A/P KRISHNAN
KITHANJALI A/P A.RAMESH
LALITHA A/P HASOKAR
MOHANASYRI A/P NANCHAPPAN
NAGAMMA A/P SINNATHAMBY
NANTHINI A/P NAGERATNAM
NUR ANIS BINTI ZAKARIA
RAAJISWARI A/P HUTHAMAN
RANJINI A/P VALAUTHAN
RITTA A/P SUNNY BAPPO
SATESWARY A/P MURUGESWARAN
SATHISHWARAN A/L RAJENDRAN
SITI KHADIJAH BT ALIAS
THARANI A/P KANNAN
THILLAINAYAGI A/P SANDARAN
UVARAJAH A/L VADIVELOO
VANITHA A/P SHUNMUGAM

930424-02-6126
940807-07-5282
940929-05-5044
940902-08-5884
940626-08-5924
940216-08-5040
940325-01-6888
941010-05-5246
940425-08-5530
850706-03-5282
941129-02-5968
940202-08-6464
940522-02-5804
940902-02-5144
940708-02-5597
930329-01-5728
941007-07-5094
941210-04-5368
940913-08-5505
940923-07-5706

21.

VELLASHENE A/P SUBRAMANIAM

940406-08-5930

LAMPIRAN A
SENARAI NAMA PELAJAR
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (AMBILAN JANUARI 2014)
SEMESTER 3
UNIT: PENGAJIAN CINA
TUTOR: CIK CHUN MEE LEE
BIL

NAMA GURU PELATIH

NO.KAD PENGENALAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

CARYN CHUA YI TING


CHIA MIN YEE
CHIN JIN VUN
CHIN YUN HWA
CHING SIOK NI
JASON YII DIEW KING
JOSEPH TING IK LEONG
LING KAH SIEN
NG TZE TONN
SHIM HUI LU
STEPHENIE YONG VUN CHOON

930701-12-5852
930918-06-5002
931010-12-5938
930323-12-5483
930720-08-5294
931206-13-5601
940827-13-5967
930910-13-6515
931222-12-6406
930108-12-6870
930530-12-5208

LAMPIRAN A
SENARAI NAMA PELAJAR
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (AMBILAN JANUARI 2014)
SEMESTER 3
UNIT: SAINS
TUTOR: PUAN RAFIDAH BINTI WAHAB
BIL
1
2
3
4
5
6

NAMA GURU PELATIH


CHOO YOONG YOONG
EE SHAU LIANG
HO CHEE VUN
HOI HUI YI
KEW CHUN HONG
LAW XIAN HERN

NO. KAD PENGENALAN


940911-07-5012
941014-05-5593
940911-12-6019
941012-01-5352
940705-10-6439
940503-03-6209

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LIM EWE JIN


LOW CHEAH WAI
MICHELLE TAN WEN JIN
NG XIN YI
ONG SHI YING
TAI THAU CHUN
TAN JIA CHYI
TAN SEE CHIONG
TAN SZE MING
THIAN CHUI YING
WONG YENG THAI
WONG ZI JIE

940823-02-5541
940303-02-5003
940204-13-5936
940501-07-5116
940305-07-5100
940201-12-6137
941011-13-6056
941003-13-5731
940221-07-5226
941001-13-6378
940720-13-5609
940716-01-5006

LAMPIRAN A
SENARAI NAMA PELAJAR
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (AMBILAN JANUARI 2014)
SEMESTER 3
UNIT: PENDIDIKAN MUZIK (SJKC)
TUTOR : ENCIK NORSHAMSURI BIN SAPIAI @ SHAFIE
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NAMA GURU PELATIH


ANG PING HOONG
ANG XIAO YEAN
CHEAH QIAN HUA
CHEW WAN HAN
CHIA HUI YING
CHONG PEI CHIN
CHRISTINA PANG KANG JING
CHUNG GEE YEE
GOH EN XIN
GOH YEE LIN
KHAW HUI NEE
KHOR CHU WUN
KHOR WAN GYAN
LEIN RUI EN

NO.KAD PENGENALAN
930910-07-5812
940111-02-5930
941229-08-5976
941019-01-5064
930223-02-5864
941201-01-5466
940110-07-5776
940308-07-5085
941229-02-5930
940531-07-5424
940212-07-5654
940522-02-5476
940427-07-5328
940523-04-5604

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

LEONG PEI YU
LEONG YEN XIN
LIM MING HUI
LIM WEI LING
NG DAN YING
OOI HUEY WEN
OOI JIEIN
TAY XIN YING
WONG ELEEN
YEOH YAN PEI
YEOW WIN KIE

940410-02-5834
940403-06-5424
941226-05-5093
941025-07-5100
940704-01-5148
930819-07-5694
931126-02-5410
940114-05-5078
940501-08-5752
940125-02-5018
941019-07-5278

LAMPIRAN A
SENARAI NAMA PELAJAR
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (AMBILAN JANUARI 2014)
SEMESTER 3
UNIT: PEMULIHAN (SK)
TUTOR: ENCIK ABD JAMIL BIN SABDIN
BIL

NAMA GURU PELATIH

NO KAD PENGENALAN

ABDUL RAHIIM BIN ABDUL RAHMAN

941225-02-5952

AFFIE BIN AZLAN

931114-06-5319

AKIMI BIN ANING

941018-03-6197

ANDAK ZAINI A/K CHU

931011-08-5018

ATIRA A/P SABRI

940920-03-6090

AZLINNA BINTI JOHAR

940116-01-5264

MUHAMAD HARIZ BIN ZAHID

940827-01-5359

NOOR RIADEKA A/P MINIT

940903-08-5712

NOOR SYHAHREENA A/K MOHD FAZIAN

930710-05-5454

10

NOR AMIRA BINTI TAUFIK

940325-06-5006

11

NORAZIZAH BINTI YIP

941012-06-6010

12

NORLELA A/P JIM

940110-06-5068

13

NORSHAHRIN BIN BESAR

941010-06-5647

14

NURUL AZYIKIN BINTI ARIS

940426-03-6124

15

RAMLAN BIN APO

930913-03-6309

16

REKY A/L ARIFFIN

940227-08-6401

17

RAYMOND A/L ANGKAI

930302-03-6043

18

SHAHRUDIN BIN HAMDAN

921223-02-5581

19

SHELLY ALINA BINTI YUSOF

940705-01-5692

20

SYLVIA A/P EDAN

941204-08-5056

21

YATI A/P BAH MAT

931201-10-5358

22

ZUFAZIRAHANNY BINTI ATING

930707-14-6742

23

ZULKIFI BIN ATI

940615-06-5557

24

ZULZAIDI BIN HASHIM

941023-06-5689

25

ZUSI A/P ARIFIN

940630-06-5264

LAPORAN

Keseluruhan

Setiap ahli jawatankuasa

LAPORAN AHLI JAWATANKUASA DOKUMENTASI


KURSUS BINA INSAN GURU (BIG) FASA IV
PERINGKAT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN BAGI
TAHUN 2015

Pada hari 15 Januari 2015 (Khamis) pukul 8 malam , kami telah mengadakan
mesyuarat kali pertama bagi BIG Fasa III di cafe. Mesyuarat kali ini adalah untuk memilih
Ahli Jawatankuasa bagi BIG Fasa III. Sarthishwaran A/L Rajendran sebagai pengerusi,
manakala Law Xian Hern sebagai Naib Pengerusi. Chia Hui Ying pula sebagai setiausaha
dan penolongnya ialah Andak Zaini A/K Chu. Sebelum bersurai, ketua mengumumkan
mesyuarat kali kedua akan diadakan pada hari 19 Januari 2015 (Isnin).
Mesyuarat kali kedua ini diadakan pada 19 Januari 2015 (Isnin) pukul 8 malam di
Dewan Kuliah B. Encik Sarudin bin Md Amin selaku penyelaras BIG ini telah memberi
taklimat BIG kepada kami semua. Taklimat tersebut tentang aktiviti BIG kali ini akan
mengadakan gotong royong terhadap bencana alam di SK Ruai. Sekolah tersebut
merupakan semula paling teruk dilanda banjir. Paras air paling tinggi sampai ke tingkat
kedua. Untuk mendapat maklumat yang selanjutnya boleh rujuk kepada JPP yang pernah
menyertai bantuan pasca bencana alam. BIG Fasa III dirancang akan mengadakan pada 26
Januari 2015 atau 1 Februari 2015. Encik juga meminta kali merancangkan satu tarikh untuk
mengendalikan bengkel dan khidmat masyarakat selepas BIG. Tarikh tersebut tidak boleh
mengganggu waktu kuliah. Selepas mesyuarat, semua Ahli Jawatankuasa diminta
menunggu sebentar untuk mengagihkan tugasan masing-masing. Oleh sebab kekangan
masa, jadi tarikh BIG Fasa III terpaksa bertunda pada hari 3 Mac 2015.
Mesyuarat kali ketiga diadakan pada 25 Feburari 2015, pada pukul 8.30 malam di
dewan kuliah B.Talimat tugasan BIG diberi oleh Encik Sarudin untuk membahagikan
tugasan kepada AJK masing-masing. Perkara yang penting adalah menjaga penampilan,
tingkah laku serta identiti sebagai seorang bakal guru semasa di sekolah. Jadi, BIG Fasa III

2015 ialah Sekolah Kebangsaan Kuala Telang di Sungai Koyan pada hari 5 Mac 2015, Hari
Khamis. Kami akan bertolak pada pukul 7.30 pagi berpakaian baju IPG.
Kursus Bina Insan Guru (BIG) Fasa III peringkat Institut Pendidikan Guru Kampus
Tengku Ampuan Afzan bagi kelima-lima unit, iaitu unit Pengajian Cina, unit Pengajian
Melayu, unit Pemulihan, unit Muzik, dan unit Sains telah diadakan pada 5 Mac 2015
(Khamis) di Sekolah Kebangsaan Kuala Telang yang terletak berhampiran dengan Sungai
Koyan, Kuala Lipis.
Pada pagi ini, kelima-lima unit telah berkumpul di Dataran Bestari, IPG Kampus
Tengku Ampuan Afzan tepat pada pukul 7:30am. Kesemua guru pelatih lelaki diminta untuk
mengangkat dan meletakkan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk aktiviti gotongroyong, seperti kereta sorong, penyapu, berus cat, dan sebagainya ke dalam ruang
penyimpanan bas IPG. Selepas siap segala persediaan, kami bertolak ke SK Kuala Telang
tepat pada pukul lapan pagi dengan menaiki bas IPG dan terdapat segelintir guru pelatih
yang pergi bersama-sama dengan pensyarah pembimbing dengan menaiki kereta. Oleh
sebab perjalanan menuju ke SK Kuala Telang adalah agak sempit, pemandu bas adalah
susah untuk menghantar kami sampai di sekolah tersebut. Guru-guru pelatih diminta untuk
berjalan kaki ke sekolah berkenaan. Namun demikian, disebabkan sikap keprihatinan guruguru SK Kuala Telang dan para pensyarah pembimbing yang sanggup memandu kereta
masing-masing untuk menghantar kami ke sekolah secara bergilir-gilir, semua guru pelatih
berupaya untuk sampai di sekolah dalam masa selama 25 minit.
Apabila sampai di sekolah, guru-guru SK Kuala Telang mengalu-alukan kedatangan
kami dengan hati yang terbuka. Selepas itu, kami telah diberi taklimat oleh Guru Penolong
Kanan 1 (PK1), Encik Fazeli Bakar mengenai pembahagian tugas gotong-royong, misalnya
mengecat dinding sekolah, melukis dan mewarnakan mural pada dinding yang sudah
dilakar, membersihkan kelas-kelas, mengemaskan bilik sains, dan sebagainya.
Selepas selesai pembahagian tugas, PK1 pun memperkenalkan guru besar SK
Kuala Telang, Encik Abdul Rani bin Akob kepada para guru pelatih. Guru besar megucapkan
selamat datang kepada kami dan beliau juga memberi taklimat pendek untuk
memperkenalkan SK Kuala Telang. Menurut taklimat beliau, sekolah ini mempunyai 14
orang guru dan 60 orang murid. Beliau juga mengatakan bahawa suasana di SK Kuala
Telang memang harmonis dan keharmonian kawasan sekolah ini menyediakan tempat
pembelajaran yang kondusif dan selesa kepada murid-murid. Namun demikian, sekolah
tersebut telah mengalami banjir yang teruk, iaitu aras air meningkat sampai ke tingkat atas
bangunan sekolah. Selepas kejadian banjir, terdapat golongan sukarelawan yang sanggup
membantu dalam pembersihan supaya suasana sekolah boleh menjadi ceria semula.

Selepas taklimat daripada guru besar, guru-guru pelatih pun mula menuju ke tempat
masing-masing untuk menjalankan tugas yang telah dibahagikan tadi. Kami berasa
berterima kasih atas kerjasama dan bantuan yang dihulurkan oleh para guru dan staf-staf
sekolah dalam menyempurnakan kerja pembersihan yang diamanahkan. Contohnya, guruguru sekolah menolong kami untuk mendapatkan berus cat dan pengikis supaya tugas
pembersihan dapat kami siapkan dengan lancar manakala pengawal sekolah tersebut juga
membantu guru-guru pelatih perempuan terutamanya untuk menuangkan cat ke dalam
bekas plastik yang telah disediakan. Kami juga berasa amat bersyukur atas makanan, iaitu
roti, biskut, dan air yang telah disediakan oleh kantin SK Kuala Telang untuk kami. Semasa
waktu rehat, kami sambil makan sambil berbual-bual. Hal ini sedikit sebanyak telah
mengeratkan hubungan antara guru-guru pelatih dengan para guru SK Kuala Telang dan
para pensyarah pembimbing.
Tugas pembersihan selesai kira-kira pada pukul 4:40pm. Kami bekerjasama bagai
aur dengan tebing untuk mengemaskan barang-barang dan peralatan yang telah digunakan,
menyapu sampah serta mengutip surat-surat khabar yang kotor.
Kemudian, semua guru pelatih diminta berkumpul di kantin sekolah untuk majlis
penutupan. Terlebih dahulu, kami mendengar ucapan daripada PK1 bagi wakil guru besar.
Beliau mengucapkan ribuan terima kasih dan amat bersyukur atas kerjasama yang
diberikan oleh guru-guru pelatih dalam menjalankan tugas pembersihan. Gotong-royong
yang diusahakan oleh semua warga sekolah dan para guru pelatih telah mengembalikan
keceriaan kawasan sekolah di mana murid-murid boleh belajar dengan lebih berkesan dan
efektif dengan adanya suasana yang selesa. Selepas ucapan daripada PK1, kemudian
Encik Sukri bin Yaacob sebagai wakil IPG juga menyampaikan sepatah dua kata. Encik
Sukri telah mengucapkan syabas kepada para guru pelatih dalam menjayakan kursus Bina
Insan Guru Fasa III peringkat IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan bagi tahun 2015. Beliau
juga memberi motivasi dan dorongan kepada kami supaya memupuk sikap perpaduan,
sikap tolong-menolong, dan nilai murni yang lain sebagai guru pada masa hadapan. Beliau
merasmikan majlis penutupan bagi kursus BIG Fasa III dan setelah itu, tibalah masa untuk
sesi penyampaian hadiah dan cenderamata kepada pihak-pihak yang telah banyak memberi
sumbangan dalam menyempurnakan kursus BIG ini. Tambahan pula, kami juga tidak lupa
mengambil gambar bersama-sama sebagai kenangan manis sebelum bersurai dan bertolak
balik ke IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan.
Pendek kata, kursus Bina Insan Guru (BIG) Fasa III peringkat IPG Kampus Tengku
Ampuan Afzan telah dilaksanakan oleh para guru pelatih dengan lancar di SK Kuala Telang
dan kursus ini tamat pada pukul 5:40pm.

LAMPIRAN

Rajah 1: Mesyuarat kali pertama.

Rajah 2: Mesyuarat kali kedua.

Rajah 3: Encik Sarudin memberi taklimat kepada kami.

Rajah 4: Perjalanan kami ke sekolah SK Kuala Telang.

Rajah 5: Guru Besar SK Kuala Telang.

Rajah 6: Guru Penolong Kanan 1 mengagihkan tugasan kepada kami semua.

Rajah 7: Tugasan diadakan di makmal sains.

Rajah 8: Tugasan diadakan di luar pusat sumber.

Rajah 9: Melukis mural di luar bilik darjah.

Rajah 10: Mengecat di makmal sains

Rajah 11: Menghiaskan pusat sumber.

Rajah 12: Melukis mural di luar bilik darjah.

Rajah 13: Tugas mengecat untuk hiasan.

Rajah 14: Tugas mengecat di luar.

Rajah 15: Hasil mural kami.

Rajah 16: Hasil mural yang cantik.

Rajah 17: Hasil mengecat.

Rajah 18: Hasil mural di sudut bacaan

LAPORAN AJK KEBERSIHAN DAN KEBAJIKAN


KURSUS BINA INSAN GURU
PISMP SEMESTER 3
IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN, KUALA LIPIS

Program Bina Insan Guru (BIG) Fasa Tiga telah diadakan pada 5 Mac 2015
yang lalu di SK Kuala Telang, Kuala Lipis. Sebelum itu, beberapa orang ahli
jawatankuasa kebersihan dan kebajikan telah dilantik supaya memastikan program
ini dapat berjalan dengan lancar. Dengan ini, saya telah dilantik sebagai AJK
kebersihan dan kebajikan. Peranan bagi AJK kebersihan adalah perlu memastikan
sekeliling sekolah semasa aktiviti khidmat masyarakat dijalankan itu sentiasa bersih
dan sampah sarap tidak dibuang merata-rata tempat.
Sebelum bertolak ke SK Kuala Telang, kami telah maklum oleh pensyarah
bahawa alatan kebersihan akan dibekalkan oleh sekolah. Walau bagaimanapun,
alatan pembersihan turut dibawa sekali sedangkan guru pelatih yang mengikut
program kali ini adalah ramai. Sebaik sahaja tiba di sekolah SK Kuala Telang, kami
pun mula membuat tugasan yang telah diagihkan masing-masing. AJK Kebersihan
akan sentiasa memastikan setiap tugasan yang dijalankan itu tidak menimbul
sebarang kekotoran kepada kawasan sekolah.
Sebagai contoh, sebelum tugasan melukis mural dilakukan, kami akan
memastikan surat khabar yang diedarkan kepada setiap kumpulan itu diletakkan di
atas lantai supaya tidak mengotorkan lantai semasa mengecat dinding. Jika lantai
tidak sengaja kena cat, kami akan memastikan rakan-rakan akan membersihkan
kawasan tersebut dengan menggunakan air Thinner yang berfungsi sebagai pelarut
cat.
Selepas setiap tugasan yang diberi telah siap, semua guru pelatih
bekerjasama untuk membersihkan kawasan sekolah sebelum bertolak pulang ke

IPG. Contohnya mengemas alatan yang telah digunakan, membuang sampah


seperti surat khabar dan bekas-bekas yang digunakan untuk mengisi cat ke dalam
tong sampah yang disediakan, membersihkan meja kantin selepas makan dan
sebagainya. Sebelum pulang ke IPG, AJK kebersihan juga bertanggungjawab untuk
meronda sekali lagi kawasan sekolah untuk memastikan tiada sampah sarap yang
tertinggal.
Sepanjang Program Bina Insan Guru ini, tugas pembersihan telah dilakukan
dengan baik. Hal ini disebabkan semua guru pelatih yang mampu memberi
kerjasama kepada ahli jawatankuasa kebersihan. Oleh itu, kebersihan kawasan
sekolah SJK Benta baru dapat sentiasa dikekalkan sepanjang program dijalankan.

Sekian, terima kasih.

Disediakan oleh,

(TAN JIA CHYI)


Ketua AJK Kebersihan,
Program Bina Insan Guru Fasa 3 2015,
PISMP SAINS SEMESTER 3,
IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan.

LAPORAN AJK MAKANAN


BINA INSAN GURU (BIG) FASA IIl- SEMESTER 3/ 2015
Pada 5 Mac 2015 yang lalu, seramai 100 orang guru pelatih daripada unit
Pendidikan Muzik, unit Pemulihan, unit Pengajian Bahasa Melayu, unit Pengajian
Cina dan unit Sains PISMP Semester 3 telah menyertai satu program Bina Insan
Guru (BIG) yang berlangsung di Sekolah Kebangsaan Kuala Telang, Pahang.
Pelbagai aktiviti telah berjaya kami laksanakan. Antaranya ialah aktiviti gotongroyong, melukis mural, mengecat bangunan sekolah dan sebagainya.
Bagi AJK Makanan, kami telah menjalankan tugas sebelum hari program
berlangsung dalam telah membuat penyediaan menu untuk makanan seharian
kepada semua guru pelatih dan pensyarah pembimbing yang terlibat mengikuti
program BIG pada kali ini. Setelah perbincangan dijalankan bersama semua ajk
makanan, kami sebulat suara memutuskan untuk membuat tempahan makanan
tengah hari dengan Kafe Aida, IPGKTAA.
Pada hari program tersebut, kami telah dijamukan dengan makanan berupa
roti dan biskut serta air teh O panas oleh pihak sekolah untuk sesi minum pagi.
Seterusnya, tepat jam 12.00 tengah hari, kami semua diarahkan untuk bergerak ke
kantin sekolah untuk menjamu selera. Pihak pengurusan makanan telah
menyediakan menu nasi ayam dan botol minuman air.
Kesimpulannya, kami AJK Makanan telah menimba banyak pengalaman
dalam mengendalikan makanan pada program BIG bagi semester ini. Semuanya
menjadi panduan kami dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru dalam
menerima pelbagai jenis tugasan bagi menguruskan organisasi kelak.

Yang menjalankan tugas,

(MICHELLE TAN WEN JIN)

10 Mac 2015

Ketua AJK Makanan,


BIG Fasa Ill,
IPG Tengku Ampuan Afzan,
Kuala Lipis, Pahang.

LAPORAN AJK PERALATAN KURSUS BINA INSAN GURU


PISMP SEMESTER 3
IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN, KUALA LIPIS
Program Bina Insan Guru (BIG) Fasa III telah diadakan pada 5 Mac 2015 yang lalu
dan telah disertai oleh 100 orang guru pelatih PISMP Unit Bahasa Melayu, Pengajian Cina,
Sains, Pendidikan Muzik dan Pemulihan. Dalam program BIG kali ini kami telah
dipertanggungjawabkan untuk menjalankan aktiviti khidmat masyarakat iaitu gotong-royong
di SK Kuala Telang, Kuala Lipis. Pada hari tersebut, para guru pelatih telah diiringi oleh
pensyarah pembimbing iaitu Encik Sarudin bin Md. Amin. Sebelum itu, beberapa orang AJK
Peralatan telah dilantik supaya memastikan program ini dapat berjalan dengan lancar. Saya
dan saudara Lim Ewe Jin, Uvarajah a/l Vadiveloo, Raymond a/l Angkai dan Affie bin Azlan
telah dilantik untuk memikul tugas tersebut. Peranan kami adalah memastikan semua
peralatan disediakan dalam kuantiti yang diperlukan semasa aktiviti khidmat masyarakat
dijalankan. Kami juga sentiasa memastikan peralatan diagihkan mengikut keperluan dan
tiada kekurangan.

Sebelum hari tersebut, kami telah berjumpa dengan AJK Induk Peralatan iaitu Encik
Amirul Nazrin bin Mat untuk menyediakan peralatan dalam kuantiti yang diperlukan seperti
berus cat, thinner, penyapu dan sebagainya. Selain itu, kami juga diberitahu bahawa pihak
sekolah akan menyediakan sebahagian peralatan. Seperti yang telah dinyatakan, Program
BIG Fasa III yang menjalankan aktiviti khidmat masyarakat adalah gotong-royong. Sebagai
AJK Peralatan kami telah mengagihkan peralatan yang telah dibekalkan kepada kumpulankumpulan yang telah dibahagikan. Sebelum kami melukis mural, surat khabar yang telah
disediakan oleh pihak sekolah telah diedarkan kepada setiap kumpulan untuk diletakkan di
atas lantai supaya tidak mengotorkan lantai semasa mengecat dinding. Selain daripada itu,
thinner yang berfungsi sebagai penanggal cat juga telah dibekalkan oleh pihak sekolah.

Selain kumpulan mural, kumpulan yang membersihkan kawasan sekolah dan bilik-bilik
tertentu telah dibekalkan peralatan untuk membersihkan seperti cat, berus cat, plastik
sampah, penyapu dan sebagainya. Selepas segala aktiviti disempurnakan, kami juga

membersihkan semua peralatan sebelum meninggalkan sekolah tersebut. Sepanjang


Program Bina Insan Guru ini, tugasan-tugasan yang diagihkan seperti melukis mural,
mengecat dinding, membersihkan kawasan sekolah dan sebagainya dapat dilakukan dalam
masa yang singkat kerana semua guru pelatih telah memberikan kerjasama dengan baik
bersama AJK Peralatan dan ahli jawatankuasa yang lain. Oleh itu, aktiviti-aktiviti telah
dilaksanakan secara lancar di kawasan sekolah dan dapat menyempurnakan program Bina
Insan Guru pada Semester 3 ini dengan baik.

Sekian, terima kasih.


Disediakan oleh,
(WONG YENG THAI)
Ketua AJK Peralatan,
Program Bina Insan Guru Fasa III 2015,
PISMP Semester 3,
IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan.

LAPORAN AHLI JAWATANKUASA PENGANGKUTAN


PROGRAM BINA INSAN GURU FASA SATU

Program Bina Insan Guru Fasa Ketiga iaitu aktiviti khidmat kemasyarakatan bagi
kursus Program Ijazah Sarjana Muda Semester 3 telah diadakan pada 5hb Mac 2015
bertempat di SK Kuala Telang, Kuala Lipis. Bebarapa orang ahli jawatankuasa
pengangkutan telah dilantik supaya memastikan program ini dapat berjalan dengan lancar.
Jawatankuasa ini merupakan jawatan yang bertanggungjawab

dalam semua aspek

pengangkutan seperti membuat kertas kerja menempah pengangkutan, memastikan


pengangkutan sedia ada pada masa yang ditetapkan dan pengangkutan mencukupi bagi
menampung jumlah semua ahli dan peralatan yang diperlukan dalam aktiviti program ini ke
destinasi yang ditujukan.
Memandangkan aktiviti kali ini adalah bertemakan khidmat kemasyarakatan di mana
guru pelatih - guru pelatih semester 3 ini hanya akan menjalankan aktiviti pembersihan,
lukisan mural dan mengecat sahaja. Tambahan pula, bahan-bahan dan peralatan-peralatan
yang diperlukan dalam aktiviti kali ini telahpun disediakan oleh pihak sekolah SK Kuala
Telang. Maka, pengangkutan yang diperlukan hanyalah bertujuan untuk membawa pesertapeserta sampai ke destinasi sahaja. Justeru, dua buah bas telah ditempah untuk membawa
peserta-peserta ke SK Kuala Telang. Oleh sebab pihak IPG mempunyai dua bas sahaja dan
salah sebuah bas telahpun ditempah untuk aktiviti lain. Jadi, terpaksalah kami menyewa
sebuah bas lagi daripada syarikat persendirian untuk menampung bilangan peserta program
BIG fasa tiga ini.
Dalam aktiviti perkhemahan program BIG ini,seramai dua orang ahli jawatankuasa
pengangkutan telah dilantik iaitu Leong Pei Yu dari unit Muzik dan Nagamma A/P
Sinnathamby dari unit

Bahasa Melayu sahaja

kerana Program BIG fasa ketiga ini

dijalankan hanya untuk sehari sahaja dan tugas-tugas bagi AJK Pengangkutan bagi
Program kali ini tidaklah terlalu beban dan hanya bertugas untuk memastikan pengangkutan
disediakan pada masa yang ditetapkan dan semua peserta berjaya sampai ke destinasi
yang ditujukan.
Sebenarnya, bagi aktiviti Program Bina Insan Guru (BIG) kali ini, tugas AJK
Pengangkutan tidaklah begitu berat berbanding dengan AJK yang lain. Kami tidak perlu
menyediakan kertas kerja untuk sebarang penyewaan bas kali ini. Oleh hal yang demikian,
penyewaan bas ini telah dikendalikan oleh pensyarah-pensyarah Unit Kokurikulum. Ini telah

memudahkan kerja-kerja penyewaan pengangkutan untuk mendapatkan perkhidmatan bas.


Di sini Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan pensyarah-pensyarah Unit
Kokurikulum dalam mendapatkan perkhidmatan bas. Tanpa bantuan mereka, kerja kami ini
akan menjadi susah dan berat, kami terpaksa bertungkus lumus mencari perkhidmatan bas
dari syarikat luar kerana kami tidak tahu ke mana boleh kami dapatkan perkhidmatan bas.
Jadi tugas kami dalam aktiviti Program Bina Insan Guru ini hanya memastikan
perkhidmatan bas diberikan tepat pada waktu sepanjang aktiviti ini dijalankan. Usaha yang
telah kami lakukan ialah beberapa hari sebelum pelaksanaan Program BIG ini, kami telah
menuju ke blok pentadbiran untuk memastikan penempahan bas berjalan lancar dan
mendapatkan maklumat tentang pemandu bas yang terlibat sehari sebelum Program BIG.
Maka, selesai tugas dan tanggungjawab kami sebagai AJK Pengangkutan dalam aktiviti
perkhemahan Program Bina Insan Guru ini apabila semua peserta berjaya sampai ke
destinasi dan balik ke IPG dalam keadaan yang sihat dan selamat.
Sebenarnya, sebagai ahli jawatankuasa pengangkutan perlulah memastikan segala
aspek yang berkaitan dengan pengangkutan berjalan lancar. Walau bagaimanapun, dalam
aktiviti kali ini tugas kami ini mudah dan ringkas memandangkan lokasi-lokasi bagi
menjalankan aktiviti berdekatan sahaja dan bantuan telah dihulurkan oleh pensyarahpensyarah. Namun, bersyukurlah kami ini apabila semua yang masih berkaitan dengan
pengangkutan berjalan dengan lancar dan tidak berlaku apa-apa sahaja yang membuat
aktiviti ini tergendala. Bas tiba tepat waktu dan berada dalam keadaan yang baik serta
semua peserta berada dalam keadaan yang baik sepanjang Program BIG kali ini.
Sekian, terima kasih.
Disediakan oleh,

( LEONG PEI YU )
Ketua AJK Pengangkutan,
Program Bina Insan Guru Fasa 3 2015,
PISMP Unit Muzik Semester 3 ,
IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan.

LAPORAN SIARAYA DAN MAJLIS PENUTUPAN


Saya Raajiswari a/p Huthaman sebagai AJK siaraya dan majlis penutup bagi
program Bina Insan Guru (BIG), fasa ll berasa syukur kerana dapat mengikuti program yang
diadakan di SJKC Benta, Kuala Lipis pada hari 23 September 2014 (isnin). Bina Insan Guru
(BIG)

adalah salah satu program wajib yang perlu diikuti oleh setiap penuntut Institut

Pendidikan Guru Malaysia semasa pengajian di institut pendidikan guru Malaysia kampus
masing-masing. Program ini bertujuan untuk membina jati diri pelatih dan menbentuk
mereka mantap dari segi jasmani, sahsiah, intelek, sosial dan emosi, dan juga memberi
sedikit pendedahan kepada pelatih-pelatih tentang senario yang bakal mereka hadapi pada
masa akan datang selepas ditempatkan di sekolah nanti.
Siti Khadijah Bt Alias menjadi pengerusi bagi majis penutupan. Setelah majlis ini
dimulakan Encik Chew Chee Horng, selaku guru pembimbing kami dan penyelaras BIG fasa
ll telah mengeluarkan beberapa patah mengenai

program ini bagi merasmikan majlis

penutup, kemudian ucapan diteruskan oleh guru besar

SJKC Benta, Kuala Lipis. Guru

besar pula megucapakan ribuan terima kasih atas khidmat kami.


Aktiviti seterusnya adalah penyampaian cendera hati. Cendera haticendera hati
disampaikan oleh pengerusi Bina Insan Guru (BIG), fasa ll, iaitu Uvaraja a/l Vadiveloo.
Hadiah pertama disanjung oleh guru besar sekolah, diikuti oleh penolong kanan
pentadbiran, kemudian penolong kanan hal ehwal murid. Kami sangat berharap
penghargaan kami dapat dihargai oleh mereka.
Program ini berakhir dengan majlis makanan. Semua peserta program ini telah
disediakan kuih-muih serta air teh. Pelatih-pelatih mula meninggalkan sekolah SJKT Benta,
Kuala Lipis setelah menikmati hidangan yang disediakan.
Membentuk modal insan yang berguna bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh itu,
setiap bakal guru perlu mengisi sepenuhnya ilmu di dada agar dapat menjalankan tugas
sebagai seorang pendidik dengan baik dan sempurna. Pengalaman juga manjadikan
seseorang guru lebih berilmu pengetahuan. Ilmu adalah asas bagi setiap guru untuk
mensimulasikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, kemahiran-kemahiran
seperti kemahiran komunikasi dan pengetahuan terhadap teknologi terkini perlu sentiasa
diperkemaskan. Dengan kata lain, seorang guru perlulah sentiasa mengikur peredaran
masa dengan mengamalkan adab-adab yang terpelihara.
Sekian, terima kasih.

LAPORAN AJK FOTOGRAFI KURSUS BINA INSAN GURU


PISMP SEMESTER 3
IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN, KUALA LIPIS
Pada 5 Mac 2015 yang lalu, seramai 100 orang guru pelatih dari unit
PISMP Pendidikan Muzik, Unit Pemulihan, Unit Sains, Pengajian Cina, dan
Pengajian Melayu ambilan Januari 2014 telah melaksanakan Kursus Bina Insan
Guru (BIG) di Sekolah Kebangsaan Kuala Telang. Kursus tersebut telah diiringi oleh
dua orang pensyarah pembimbing, iaitu Encik Shukri bin Yaacob dan Encik Sarudin
bin Md Amin.
Satu mesyuarat agung telah diadakan pada 15 Januari 2015 untuk melantik
rakan-rakan yang berkemampuan untuk menjadi ahli jawatankuasa kali ini. Dengan
sukacitanya dimaklumkan bahawa Chew Wan Han, Tan See Chiong, dan Caryn
Chua Yi Ting telah dilantik sebagai AJK Fotografi. Pada pendapat kami, jawatan ini
memainkan peranan yang penting kerana kami perlu mangambil gambar sepanjang
kursus ini berlangsung untuk kegunaan laporan dokumentasi kemudian.
Kursus ini telah berjalan dengan lancar mengikut perancangan. Kami telah
menjalankan kursus ini bersama para peserta sambil mengambil gambar pada
setiap sesi aktiviti. Gambar-gambar yang ditangkap termasuklah gambar sebelum
kursus BIG bermula dan gambar semasa kursus BIG dijalankan. Beratus-ratus
gambar telah ditangkap dengan menggunakan telefon bimbit kami. Kebanyakan
kenangan terindah sempat ditangkap untuk dijadikan memori yang tidak akan
dilupakan.Telefon bimbit yang dibawa tidak mengalami sebarang kehilangan atau
kerosakan. Semua gambar telah dimuat atas laman sesawang Facebook untuk
disimpan oleh para peserta masing-masing.
Sekian, terima kasih.
Disediakan oleh,
--------------------------(CHEW WAN HAN)
--------------------------(Tan See Chiong
--------------------------(Caryn Chua Yi Ting)
AJK Fotografi,
Kursus Bina Insan Guru

Gambar kumpulan PISMP ambilan Januari 2014 bersama guru-guru SK Kuala


Telang.

REFLEKSI
KENDIRI

REFLEKSI
Salam satu Malaysia,
Saya Anitawati A/P Guwindasamy, dari PISMP Semester 5 Unit Pengajian Melayu.
Terlebih dahulu saya ingin bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Illahi kerana dengan limpah
dan kurnianya dapat juga saya menghadiri program Khidmat Masyarakat melalui program
Bina Insan Guru (BIG) yang bertemakan Guru dan masyarakat pedalaman anjuran Jabatan
Unit Kokurikulum, kampus Tengku Ampuan Afzan dengan jayanya. Seterusnya, saya juga
ingin mengambil kesempatan ini untuk mengukirkan jutaan terima kasih kepada pensyarah
jabatan GERKO saya, Encik Shukri bin Mat Yacoob, Encik Chew Chee Horng, Encik
Sarudin B.Md Amin, Encik Mohd Arif bin Abd Rani, Encik Nik Zaidi bin Ismail, Encik Khazali
bin Ismail, En. A Jailani bin Che Abas dan ramai lagi yang tidak pernah berasa jemu dalam
memberikan tunjuk ajar yang selengkapnya sepanjang program pendidikan luar ini serta
bagi melengkapkan tugasan terakhir semester lima yang berkiblatkan kesempurnaan. Saya
juga ingin berterima kasih kepada tutor kelas saya, Encik Salehudin yang sanggup hadir ke
Sekolah Kebangsaan SK Wan Ibrahim untuk meneliti kami sekelas, kendatipun, beliau
cukup sibuk dengan rutin hariannya. Tidak lupa juga, saya merakamkan ribuan terima kasih
kepada kedua-dua ibu bapa saya, Encik Guwindasamy dan Puan Alamelu yang telah
membantu saya dari segi kewangan bagi melengkapkan program Bina Insan Guru (BIG) ini.
Saya juga ingin mengambil inisiatif untuk berterima kasih kepada rakan-rakan taulan dari
unit Pengajian Melayu, Sains serta Pengajian Cina, Pemulihan, Muzik Semester 4 yang
berganding bahu bersama-sama bagi mengorak langkah ke arah gapura kecemerlangan
program ini. Saya juga ingin mengatakan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada
para guru serta masyarakat Chegar perah yang turut membantu saya supaya tidak
melupakan obligasi yang digalas di pundak dalam proses pelaksanaan program khidmat
masyarakat ini.
Melalui tugasan ini saya telah dapat memantapkan diri dengan pengalaman yang
lebih ampuh tentang peningkatan nilai-nilai kepimpinan bitara yang tidak boleh dirungkaikan
dengan kata-kata sepanjang aktiviti BIG yang lebih utuh dalam rutin harian saya. Sekalung
apresiasi dan terima kasih juga saya sertakan dalam ruangan ini kerana program yang
penuh bermanfaat khidmat masyarakat ini telah memahirkan diri sanubari saya dengan
pelbagai kemahiran yang bervariasi selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan
sosial sebagai seorang guru yang berpragmatik tinggi pada muka hari nanti.
Pada 14 September 2014 yang lalu, seramai 100 orang guru pelatih dari unit
PISMP Pengajian Melayu, Pengajian Cina, Pemulihan, Muzik dan Sains ambilan Januari

2014 telah melaksanakan Kursus Bina Insan Guru (BIG) di 2015 di Perkampungan Felda
Chegar Perah, Kuala Lipis, Pahang. Kursus kami telah diiringi oleh pensyarah pembimbing
kami daripada jabatan GERKO dan para tutor kelas-kelas kami. Satu mesyuarat agung telah
diadakan untuk melantik rakan-rakan yang berkemampuan untuk menjadi ahli jawatankuasa
bagi menjayakan program Bina Insan Guru (BIG) ini. Pada pendapat saya, setiap
jawatansebagai dalam ahli jawatankuasa ini memainkan peranan yang cukup penting dalam
menjalankan setiap satu perkara yang berlaku sepanjang pelaksanaan program Bina Insan
Guru (BIG) ini dengan lengkap untuk kegunaan pada masa hadapan.
Program Bina Insan guru pada kali ini menghendaki kami seramai 100 orang guru
pelatih IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan untuk mengimplimentasikan satu aktiviti khidmat
masyarakat di Sekolah Chegar Perah, Kuala Lipis, Pahang. Kata-kata pensyarah pengiring
kami telah menyuntik semangat para peserta BIG fasa III untuk berkongkalikung dalam
tugasan khidmat masyarakat kami iaitu mengenali serta menceriakan mayarakat Cehgar
Perah walaupun masa yang kami ada pada saat itu amat sedikit .iaitu 2 hari sahaja. Pada
akhir pelaksanaan tugasan ini kami dapat merasai kejayaan kami atas prakarsa yang kami
tonjolkan. Melalui program BIG ini kami telah dapat memantapkan diri dengan pengalaman
yang lebih ampuh tentang bibit-bibit kepimpinan dan tanggungjawab yang perlu ada pada
seorang guru pelatih yang cemerlang. Setelah diberi taklimat lengkap tentang khidmat
masyarakat pada hari itu oleh pensyarah iringan, Encik Ramid dan guru besar sekolah
tersebut, kami telah diberi taklimat teknikal oleh pengerusi Bina Insan Guru(BIG) Fasa III
tentang pembahagian kumpulan untuk melaksanaan aktiviti pada hari itu. Antara aktiviti yang
telah kami laksanakan ialah Program sihat 10 ribu langkah, ziarah masyarakat penyayang,
khidmat masyarakat, program jabatan perpaduan negara dan integrasi nasional, program
mesra bersama warga felda, riadah bersama warga felda, malam kebudayaan dan
sebagainya.
Sementalahan itu, tugasan BIG ini telah membuka lembaran baru dalam episod
kehidupan kampus saya dengan mengenali setiap ahli kumpulan saya, yang juga
merupakan

rakan-rakan

taulan

saya

dengan

baik

sekali.

Semenjak

bermulanya

pelaksanaan tugasan BIG ini, saya mendapati kami semua asyik bertelingkah sesama
sendiri dalam menentukan pelbagai perkara yang berkait rapat dengan tugasan projek BIG
ini. Saya menyedari hal ini adalah kerana pemikiran kami yang agak bercanggah dalam
setiap aspek walaupun tugasan ini adalah tugasan kumpulan. Pendapat kami juga agak
berlainan dan hal ini telah menimbulkan pelbagai komplikasi. Setiap hari diri saya bagaikan
bergelumang dengan ketidakpastian dan kekalutan jiwa dan saya terpaksa mendiamkan diri
setiap masa bagi mengelakkan sebarang perselisihan faham antara kami. Akhirnya, kami
semua mengambil inisiatif untuk duduk berbincang dan mengetengahkan masalah yang

terpendam di hati. Seterusnya, kami telah berbincang tentang tugasan sesama kami dan
dapat juga mengatasi masalah yang menular kami semua selama ini. Penawar mujarab
yang menjadi wadah terbaik bagi penyelesaian masalah kami adalah perbincangan dan hal
ini juga telah membuka ruang kepada saya untuk mengenali diri rakan-rakan saya dengan
baik sekali. Saya menyedari dalam usaha kejayaan tugasan BIG ini nilai kerjasama adalah
suatu elemen yang amat kami perlukan ke akar umbi lagi. Nilai kerjasama merupakan suatu
unsur yang amat penting dan kami telah praktikkan sejak perselisihan kami saban hari bagi
menyiapkan tugasan individu kami ini. Peribahasa yang menyatakan berat sama dipikul
dan ringan sama dijinjing saya telah jadikan pedoman. Pendek kata, dengan adanya nilai
kerjasama antara kami tidak mustahillah bagi kami untuk memenuhi kemahuan tugasan
Guru dan masyarakat pedalaman ini dengan jayanya.
Rentetan senario itu, saya juga mempelajari supaya tidak memandang enteng
terhadap pendapat setiap orang dalam kumpulan saya dan menghormati pendapat mereka
walaupun agak bercanggah dengan pendapat saya. Melalui pelaksanaan program Bina
Insan Guru ini saya telah mencanangkan lagi nilai berfikiran positif dalam diri sanubari saya.
Hal ini telah menjadikan saya seorang yang berfikiran terbuka dan dapat bergaul dengan
ahli-ahli kumpulan saya tanpa sebarang masalah. Pendek kata sepanjang pelaksanaan
tugasan khidmat masyarakat ini saya dapat hidup persis kata peribahasa ke tengah pun
boleh ke tepi pun boleh. Selain itu, saya juga menganalisis setiap masalah yang timbul
antara kami sebagai suatu cabaran yang perlu dihadapi dan diselesaikan tanpa menyakiti
pihak lain.
Semasa menjalankan tugas, kami sentiasa membantu dan menolong antara satu
sama lain demi memastikan kerja kami dapat disiapkan pada masa yang telah ditetapkan.
Saya sedar bahawa kerjasama dan toleransi sesama rakan sebaya adalah sangat penting
bagi mewujudkan persekitaran dan suasana sekolah yang selesa dan kondusif. Selain
menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kumpulan masing-masing, iaitu,
menjaga keselamatan rakan-rakan lain pada waktu malam, mereka juga pergi meninjau dan
memberikan bantuan kepada kumpulan-kumpulan lain sekiranya perlu. Hal ini menunjukkan,
sebagai seorang guru yang sanggup berkhidmat untuk masyarakat, kita tidak patut memilih
kerja semata-mata untuk tujuan kesenangan diri-sendiri sahaja. Sebaliknya, kita harus
berkorban apa jua, sama ada masa, tenaga, jiwa raga, dan sebagainya untuk pelengakapan
tugas yang cemerlang.
Jadi ternyata di sini bahawa banyak manfaat telah kami peroleh sepanjang aktiviti
khidmat masyarakat ini. Semua pengalaman dan pengetahuan yang kami peroleh dapat
diaplikasikan untuk menjadi seorang guru yang lebih jitu dan serba boleh pada masa

hadapan. Diharapkan agar aktiviti seperti ini dijalankan pada hari muka nanti. Terima kasih
sekali lagi kerana memberikan peluang kepada kami untuk menyertai program Bina Insan
Guru (BIG) fasa IV ini. Secara keseluruhannya, program Guru dan Masyarakat pedalaman
ini dijalankan dengan lancar dan juga telah menepati matlamatnya untuk membentuk insan
guru yang sempurna. Program ini merupakan kaedah yang baik untuk membentuk insan
guru yang berakhlak mulia, mempunyai semangat juang yang tinggi, dapat menyesuaikan
diri dalam apa-apa jua keadaan, dan juga dapat mengatasi sebarang cabaran atau
rintangan, lantas melahirkan guru yang seimbang. Program ini juga memberi pendedahan
kepada guru pelatih agar sentiasa bersedia untuk mendidik anak bangsa walau di mana
mereka akan ditempatkan kelak. Bukan itu sahaja, diharapkan program ini turut akan
menyediakan mental dan rohani guru pelatih agar mereka akan bersedia untuk berkhidmat
dan berbakti kepada negara. Akhir kata, kami berasa seronok dan bersemangat selepas
menyertai program khidmat masyarakat ini. Diharapkan agar aktiviti ini akan dijalankan
setiap tahun.
Konklusinya, setelah proses penyiapan BIG ini, saya mendapati terdapat banyak
perubahan dalam diri saya sendiri. Saya begitu menghormati keputusan yang diambil oleh
ahli-ahli kumpulan saya serta turut menyokong pemikiran mereka. Jikalau pendapat mereka
terlalu bercanggah dengan prinsip saya, saya cuba untuk mengintepretasikan situasi
tersebut dengan tertib sekali tanpa menyakiti hati mereka. Saya juga menanamkan cara
mengatur strategi yang bijak dalam diri saya sebagai persediaan menghadapi hari muka
tanpa perselisihan. Saya juga sentiasa celik tentang perubahan masa yang mendukung
pelbagai perubahan dalam Teknologi maklumat dan komunikasi.

Saya juga akan

memastikan budaya menghormati rakan-rakan daripada kaum, bangsa dan agama lain tidak
pupus dimamah oleh peredaran zaman yang kuat gelombangnya.

Jikalau saya gagal

berbuat demikian segala usaha yang saya mencanangkan dalam diri saya untuk menjadi
seorang guru pelatih yang cemerlang akan menjadi omong-omong kosong sahaja. Hal ini
adalah kerana ilmulah membentuk insan yang berfikiran mantap dan ilmulah yang
mendominasi pelbagai aspek dalam rutin harian seseorang. Tanpa ilmu siaplah diri kita.
Saya juga belajar supaya tidak berpeluk tubuh sahaja dan sentiasa mengharapkan tunjuk
ajar para pensyarah semata-mata untuk menghirup udara hasil kejayaan. Secara tuntasnya,
kita haruslah bersatu padu dan bekerjasama dalam setiap perkara supaya kecemerlangan
dapat dicapai bersama-sama.

Setiap masalah yang menghantui dan membelenggui

kehidupan masyakat para guru pelatih pada hari ini dapat diminimumkan sekiranya ada
perpaduan yang kukuh.

Jadi, saya berterima kasih kepada semua pihak yang

bertanggungjawab dalam perubahan diri sanubari saya dalam proses pelengkapan tugasan
Bina Insan Guru (BIG) fasa IV 2015 ini.

LAMPIRAN

SENARAI NAMA PELAJAR


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (AMBILAN JANUARI 2014)
SEMESTER 3 (KUMPULAN 1)
UNIT: BAHASA MELAYU (SJKT)
TUTOR: ENCIK MATHIVANAN A/L SELLAMUTHU

BIL

NAMA GURU PELATIH

NO.KAD PENGENALAN

1.

ANITAWATI A/P GUWINDASAMY

930424-02-6126

2.

DEEVIYASINE A/P SELVAKUMAR

940807-07-5282

3.

GOMATHI A/P GUNASEKHARAN

940929-05-5044

4.

HEMANANTHINI A/P KRISHNAN

940902-08-5884

5.

KITHANJALI A/P A.RAMESH

940626-08-5924

6.

LALITHA A/P HASOKAR

940216-08-5040

7.

MOHANASYRI A/P NANCHAPPAN

940325-01-6888

8.

NAGAMMA A/P SINNATHAMBY

941010-05-5246

9.

NANTHINI A/P NAGERATNAM

940425-08-5530

10.

NUR ANIS BINTI ZAKARIA

850706-03-5282

11.

RAAJISWARI A/P HUTHAMAN

941129-02-5968

12.

RANJINI A/P VALAUTHAN

940202-08-6464

13.

RITTA A/P SUNNY BAPPO

940522-02-5804

14.

SATESWARY A/P MURUGESWARAN

940902-02-5144

15.

SATHISHWARAN A/L RAJENDRAN

940708-02-5597

16.

SITI KHADIJAH BT ALIAS

930329-01-5728

17.

THARANI A/P KANNAN

941007-07-5094

18.

THILLAINAYAGI A/P SANDARAN

941210-04-5368

19.

UVARAJAH A/L VADIVELOO

940913-08-5505

20.

VANITHA A/P SHUNMUGAM

940923-07-5706

21.

VELLASHENE A/P SUBRAMANIAM

940406-08-5930

LAMPIRAN 1

SENARAI NAMA PELAJAR


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (AMBILAN JANUARI 2014)
SEMESTER 3 (KUMPULAN 1)
UNIT: PENGAJIAN CINA
TUTOR: CIK CHUN MEE LEE
BIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

NAMA GURU PELATIH


CARYN CHUA YI TING
CHIA MIN YEE
CHIN JIN VUN
CHIN YUN HWA
CHING SIOK NI
JASON YII DIEW KING
JOSEPH TING IK LEONG
LING KAH SIEN
NG TZE TONN
SHIM HUI LU
STEPHENIE YONG VUN CHOON

NO.KAD PENGENALAN
930701-12-5852
930918-06-5002
931010-12-5938
930323-12-5483
930720-08-5294
931206-13-5601
940827-13-5967
930910-13-6515
931222-12-6406
930108-12-6870
930530-12-5208

LAMPIRAN 1

SENARAI NAMA PELAJAR


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (AMBILAN JANUARI 2014)
SEMESTER 3 (KUMPULAN 1)
UNIT: SAINS
TUTOR: PUAN RAFIDAH BINTI WAHAB
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

NAMA GURU PELATIH

NO. KAD PENGENALAN

CHOO YOONG YOONG


EE SHAU LIANG
HO CHEE VUN
HOI HUI YI
KEW CHUN HONG
LAW XIAN HERN
LIM EWE JIN
LOW CHEAH WAI
MICHELLE TAN WEN JIN
NG XIN YI
ONG SHI YING
TAI THAU CHUN
TAN JIA CHYI
TAN SEE CHIONG
TAN SZE MING
THIAN CHUI YING
WONG YENG THAI
WONG ZI JIE

940911-07-5012
941014-05-5593
940911-12-6019
941012-01-5352
940705-10-6439
940503-03-6209
940823-02-5541
940303-02-5003
940204-13-5936
940501-07-5116
940305-07-5100
940201-12-6137
941011-13-6056
941003-13-5731
940221-07-5226
941001-13-6378
940720-13-5609
940716-01-5006

LAMPIRAN 1
SENARAI NAMA PELAJAR

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (AMBILAN JANUARI 2014)


SEMESTER 3 (KUMPULAN 2)
UNIT: PENDIDIKAN MUZIK (SJKC)
TUTOR : ENCIK SYAMRUL NIZAM BIN ABDUL MALEK

BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NAMA GURU PELATIH

NO.KAD PENGENALAN

ANG PING HOONG


ANG XIAO YEAN
CHEAH QIAN HUA
CHEW WAN HAN
CHIA HUI YING
CHONG PEI CHIN
CHRISTINA PANG KANG JING
CHUNG GEE YEE
GOH EN XIN
GOH YEE LIN
KHAW HUI NEE
KHOR CHU WUN
KHOR WAN GYAN
LEIN RUI EN
LEONG PEI YU
LEONG YEN XIN
LIM MING HUI
LIM WEI LING
NG DAN YING
OOI HUEY WEN
OOI JIEIN
TAY XIN YING
WONG ELEEN
YEOH YAN PEI
YEOW WIN KIE

930910-07-5812
940111-02-5930
941229-08-5976
941019-01-5064
930223-02-5864
941201-01-5466
940110-07-5776
940308-07-5085
941229-02-5930
940531-07-5424
940212-07-5654
940522-02-5476
940427-07-5328
940523-04-5604
940410-02-5834
940403-06-5424
941226-05-5093
941025-07-5100
940704-01-5148
930819-07-5694
931126-02-5410
940114-05-5078
940501-08-5752
940125-02-5018
941019-07-5278

LAMPIRAN 1
SENARAI NAMA PELAJAR

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (AMBILAN JANUARI 2013)


SEMESTER 3 (KUMPULAN 2)
UNIT: PEMULIHAN (SK)
TUTOR: ENCIK ABD JAMIL BIN SABDIN
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NAMA GURU PELATIH


ABDUL RAHIIM BIN ABDUL RAHMAN
AFFIE BIN AZLAN
AKIMI BIN ANING
ANDAK ZAINI A/K CHU
ATIRA A/P SABRI
AZLINNA BINTI JOHAR
MUHAMAD HARIZ BIN ZAHID
NOOR RIADEKA A/P MINIT
NOOR SYHAHREENA A/K MOHD FAZIAN
NOR AMIRA BINTI TAUFIK
NORAZIZAH BINTI YIP
NORLELA A/P JIM
NORSHAHRIN BIN BESAR
NURUL AZYIKIN BINTI ARIS
RAMLAN BIN APO
REKY A/L ARIFFIN
RAYMOND A/L ANGKAI
SHAHRUDIN BIN HAMDAN
SHELLY ALINA BINTI YUSOF
SYLVIA A/P EDAN
YATI A/P BAH MAT
ZUFAZIRAHANNY BINTI ATING
ZULKIFI BIN ATI
ZULZAIDI BIN HASHIM
ZUSI A/P ARIFIN

NO KAD PENGENALAN
941225-02-5952
931114-06-5319
941018-03-6197
931011-08-5018
940920-03-6090
940116-01-5264
940827-01-5359
940903-08-5712
930710-05-5454
940325-06-5006
941012-06-6010
940110-06-5068
941010-06-5647
940426-03-6124
930913-03-6309
940227-08-6401
930302-03-6043
921223-02-5581
940705-01-5692
941204-08-5056
931201-10-5358
930707-14-6742
940615-06-5557
941023-06-5689
940630-06-5264

Anda mungkin juga menyukai