Anda di halaman 1dari 28

Topik X Kemahiran

Manipulasi
Alatan dalam
Gimrama

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
1.

Menyatakan cara-cara memegang dan mengawal alatan;

2.

Menerangkan ciri-ciri persembahan terbaik menggunakan alatan;


dan

3.

Menyenaraikan
gimrama.

alatan

yang

diperlukan

untuk

pertandingan

X PENGENALAN
Gimnastik berirama atau gimrama merupakan suatu sukan yang sangat
istimewa dan menarik perhatian. Sukan ini telah menjadi semakin popular
dalam kalangan peserta dan penonton. Sukan gimrama memerlukan kemahiran
yang tinggi serta kelembutan dan koordinasi tubuh badan yang baik di samping
daya kreativiti mencipta gerakan. Sukan gimrama juga merupakan suatu
program kecergasan fizikal, khususnya bagi pelajar-pelajar perempuan serta
kaum wanita dalam semua peringkat umur.

214 X

9.1

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN

Dalam mempelajari kemahiran peralatan pada peringkat asas latihan, gimnas


perlu bermula dengan kedudukan statik. Setelah mahir mengawal peralatannya,
gimnas boleh mengulangi kemahiran dengan cara bergerak. Selepas dapat
menguasai berbagai pergerakan dengan alatan, gimnas bolehlah cuba
menggabungkan beberapa pergerakan dengan muzik supaya dapat melakukan
pergerakan yang mempunyai aliran di berbagai satah dan aras.
Kemahiran manipulasi alatan hendaklah disesuaikan dengan jenis dan bentuk
alatan. Selain itu, aras kesukaran dalam kemahiran manipulasi alatan juga boleh
ditingkatkan mengikut aras yang bersesuaian seperti Jadual 9.1 berikut.
Jadual 9.1: Aras Kesukaran dalam Kemahiran Manipulasi Alatan
Jenis Alatan

Kemahiran Menggunakan Alatan


Aras 1

Aras 2

Aras 3

Alatan bulat
x Bola kecil, bola
besar, bola
gimrama

x Melantun
x Mengimbang
x Meleret atas
lantai

x Menghayun
x Memusing
x Meleret di
bahagian atas
badan

x Memutar
x Melambung
dan
menyambut

(ii) Alatan bulat dan leper


x Papan berbentuk
bulat, gelung rotan
atau gelung
plastik/gelung
gimrama

x Menghayun
x Memusing

x Meleret
x Mengimbang

x Memutar
x Melambung
dan
menyambut

(iii) Alatan lembut dan


berombak
x Sapu tangan,
selendang, bendera
kecil, reben
gimrama

x Mengubah
bentuk
x Menghayun
x Membuat
bentuk lapan

x Membuat corak
besar
x Membuat corak
kecil

x Melambung
dan
menyambut

(iv) Alatan panjang,


langsing dan lembut
x Tali getah, tali
gimrama, tali skip
(tanpa pemegang)

x Melakukan
skip
x Mengimbang
dalam tangan
x Menghayun

x Memusat
x Melilit badan

x Melambung
dan
menyambut

(v) Alatan keras dan


padu
x Rotan, tempurung,
kayu, belantan
gimrama

x Menghayun
x Mengetuk

x Mengimbang
x Meleret
x Membuat
bulatan kecil

x Melambung
dan
menyambut

(i)

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

215

Jenis-jenis Alatan dalam Gimrama


(a)

Gelung
Gelung merupakan suatu peralatan yang menarik. Ruang diperlukan
terutama dalam pergerakan apabila menggunakan gelung.
(i)

"

"

"

Cara Memegang Gelung

Egpimcocp"dcycj"

Egpimcocp"fcnco"

Egpimcocp"cvcu1egpimcocp"dkcuc"

Egpimcocp"nwct"

Egpimcocp"ecorwtcp"

216 X

(ii)

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

Teknik Gelung
Ayunan Bulatan dan Angka Lapan

C{wpcp"ognkpvcuk"dcfcp"*c{wpcp"fgrcp+"

C{wpcp"mg"dgncmcpi"fcp"mg"fgrcp"*c{wpcp"ucikvcn+"

Ogpwmct"vcpicp"fk"jcfcrcp"dcfcp"

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

Dwncvcp"fgrcp"

Mgnknkpi"rkpiicpi"fcp"vwmct"vcpicp"fk"dgncmcpi"

Mgnknkpi"rgtigncpicp"mcmk"

217

218 X

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

Cpimc"ncrcp"

Kemahiran-kemahiran yang sukar adalah seperti berikut:

Nqorcvcp"iwpvkpi"

Ngpvkmcp"dcfcp"mg"dgncmcpi"

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

219

Rgtvwmctcp"vcpicp"mgvkmc"nqorcv"nc{cpi"

(iii) Golekan
Gelung boleh digolekkan di atas lantai atau di atas badan. Teknik
golekan di atas lantai adalah seperti berikut:

"

Gelung mesti digolekkan supaya ia tegak dan menuju ke arah


yang dikehendaki.

Golekan dalam keadaan berterusan dan licin tanpa tersekat atau


bergetar.

Cvcu"ncpvck"

Iqngm"fk"cvcu"ucvcj"fgrcp"

Iqngm"ucodkn"dgtnctk

220 X

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

Dqqogtcpi"

Gelung juga digolekkan atas badan teknik yang dibuat adalah


seperti menggolek bola. Gelung hendaklah dipegang kuat dan
pastikan berada di satah tegak. Gelung ditekan sedikit ke bawah
dan kemudian ditolak seperti menolak bola.

*c+""Iqngm"cvcu"ngpicp"fcp"dgncmcpi

*d+""Iqngm"cvcu"vcpicp

(iv) Putaran
Putaran merupakan salah satu ciri-ciri utama peralatan gelung.
Putaran dilakukan dalam tiga jenis satah dalam tiga arah:
x

Depan  pusingan ikut jam atau lawan arah jam.

Mendatar  ke dalam atau ke luar.

Sagital  ke depan atau ke belakang.

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

221

Teknik memutar gelung adalah seperti berikut:


x

Gelung haruslah diputar dengan licin tanpa bergetar atau


tersekat-sekat.

Satah putaran adalah penting dan mesti jelas kelihatan.

Rwvctcp"ucodkn"dgtlcncp1dgtnctk1icnqr"

Rwvctcp"ogpignknkpik"rkpiicpi

Rwvctcp"ogpignknkpik"mcmk

222 X

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

Rwvctcp"cvcu"ncpvck"ucodkn"dgtlcncp"
mgnknkpi"rkpiicpi"

Rwvctcp"cvcu"dcjcikcp"dcfcp

Rwvctcp"fk"ucvcj"fgrcp"

(v)

Lambungan
Lambungan pada gelung boleh dilakukan dengan satu tangan atau
dengan kedua-dua tangan. Gelung boleh ditangkap dengan satu
tangan atau dengan kedua-dua belah tangan. Arah lambungan
gelung boleh terdiri pelbagai satah  mendatar, menegak, sagital dan
oblik.

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

Ncodwpicp"jcfcrcp"

Ncodwpicp"ucikvcn"

Ncodwpicp"dgncmcpi"dcjw"

223

224 X

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

C{wpcp"jcfcrcp"fcnco"mgfwfwmcp"ucikvcn"

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

225

Ncodwpicp"ogpfcvct"

Nqorcv"nc{cpicp"ogncnwk"ignwpi"

(b)

Teknik Reben
Reben merupakan gerakan alatan dalam gimrama yang agak menarik. Ini
adalah kerana reben kelihatan cantik dan menarik serta menyeronokkan.
Oleh itu, reben boleh digunakan dengan berkesan dalam semua
pertunjukan. Persembahan reben memerlukan ruang yang besar dan
koreografi yang baik terutamanya untuk latihan berkumpulan supaya
reben tidak tersimpul atau tersangkut.
Pergerakan dengan reben yang baik hendaklah besar, licin dan mempunyai
aliran yang berterusan. Pergerakan tangan, kaki dan badan juga perlu
dikoordinasikan dengan pergerakan reben. Jika tidak, reben senang
tersimpul dan terkusut atau terjerat pada diri sendiri.

226 X

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

Tgdgp"{cpi"vgtukorwn"

Mc{w"fkrgicpi"fgpicp"tkpicp"fcp"fkngvcm"cpvctc"kdw"lctk""
fcp"lctk"jcpvw."lctk"vgnwplwm"fkjwnwtmcp"

(i)

Ayunan, Bulatan dan Angka Lapan

C{wpcp"ucikvcn"

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

C{wpcp"jcfcrcp"

C{wpcp"fgpicp"nwpig"

Dwncvcp"ognkpvcpi"

227

228 X

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

C{wp"fcp"ucodwv"jwlwpi"{cpi"nckp"

Cpimc"ncrcp"fk"ucvcj"jcfcrcp"

(ii)

Lingkaran dari Bentuk Ular

Rgtigtcmcp"mktk/mcpcp"wpvwm"dgpvwm"wnct"ogpfcvct"

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

Rgtigtcmcp"cvcu/dcycj"wpvwm"dgpvwm"wnct"vgicm"

Ogodwncv"wpvwm"nkpimctcp"ogpgicm"

Wpvwm"nkpimctcp"ogpfcvct"

Tcrcv."ucoc"uck|"

Dgpvwm"dwncv."tcrcv."ucoc"uck|."jcorkt"67"nkpimctcp"

229

230 X

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

Dgpvwm"wnct"fkdgncmcpi"vcpicp"

Nkpimctcp"ogpgicm"ucodkn"dgtrwukpi"

Nkpimctcp"vgtwu"mg"dwncvcp"{cpi"ugocmkp"dguct"

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

231

Dgpvwm"wnct"fctk"dgncmcpi"mg"fgrcp"

(iii) Lambungan dan Sambutan


Lambungan dan sambutan merupakan kemahiran yang paling sukar
dilakukan dengan reben. la dapat dilambung pada satah depan,
mendatar atau sagital dengan menggunakan satu atau dua tangan.
Lambungan biasa dimulakan dengan ayunan, bulatan dan angka
lapan. Reben hendaklah disambut seberapa boleh pada hujung kayu
pemegang. la boleh juga disambut pada reben tetapi biasanya diikuti
dengan larnbungan sekali lagi. Ketika di udara, reben boleh
memanjang serta menunjukkan layangan yang baik.

Nc{cpicp"dckm"

Nc{cpicp"vkfcm"dckm"

232 X

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

Ncodwpicp"ucikvcn"

(c)

Teknik Belantan
Peralatan yang paling sukar dikendalikan oleh gimnas ialah belantan. Oleh
kerana itu bagi mengendalikan belantan, latihan yang tersusun dan
kemas perlu dilakukan. Dalam mengendalikan belantan, gimnas perlu
menunjukkan kemahiran dengan kedua-dua belah tangan. Gimnas
memerlukan kemahiran dan koordinasi yang baik untuk menyelaraskan
pergerakan badan dengan pergerakan belantan di tangannya. Pergerakan
belantan yang baik hendaklah mengikuti pergerakan badan dalam keadaan
ringan, berterusan dan dilakukan dengan jelas dalam satah yang tertentu.
(i)

Cara Memegang Belantan

TOPIK 9

(ii)

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

233

Ayunan dan Bulatan Besar

C{wpcp"fk"ucvcj"ucikvcn"

C{wpcp"ugncpi/ugnk"mg"fgrcp"fcp"mg"dgncmcpi

C{wpcp"fk"ucvcj"jcfcrcp"

Dwncvcp"dguct"fk"ucvcj"ucikvcn"

C{wpcp"cvcu"mgrcnc

C{wpcp"cvcu"mgrcnc"

234 X

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

Cpimc"ncrcp"

(iii) Bulatan Kecil


Satah hadapan

Satah mendatar

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

Ogodwcv"fk"jcfcrcp"dcfcp"

(i)

Dwncv"ognkpvcpi"cvcu"ncpvck"

235

Ogodwncv"fk"jcfcrcp"mgrcnc"

Mills
Mills merupakan kemajuan dari pergerakan bulatan kecil. la adalah
pergerakan pantas dan memerlukan kekuatan dan kelembutan
pergelangan tangan.

Oknnu"rcfc"ucvcj"ucikvcn"

236 X

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

Oknnu"rcfc"ucvcj"ognkpvcpi"

(ii)

Pergerakan Bukan Simetri

Dgtnckpcp"ctcj"

Dgtnckpcp"ucvcj"

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

Dwncvcp"mgekn"fcp"dguct"

(iii) Lambung dan Sambut

Ncodwpicp"fk"ucvcj"ucikvcn"

237

238 X

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

(iv) Ketukan

Mgvwm"fk"wfctc"fcp"fk"ncpvck"

Mgvwm"fgpicp"ogncmwmcp"dwncvcp"fgpicp"dgncpvcp"

SEMAK KENDIRI 9.1


1.

Nyatakan beberapa teknik yang digunakan oleh gimnas dalam


mengendali alatan gelung.

2.

Huraikan spesifikasi reben yang boleh digunakan.

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

239

Dalam mempelajari kemahiran peralatan pada peringkat asas latihan, gimnas


akan bermula dengan kedudukan statik.

Selepas dapat menguasai berbagai pergerakan dengan alatan, gimnas


bolehlah cuba menggabungkan beberapa pergerakan dengan muzik supaya
dapat melakukan pergerakan yang mempunyai aliran di berbagai satah dan
aras.

Gelung merupakan suatu peralatan yang menarik. Ruang diperlukan


terutama dalam pergerakan apabila menggunakan gelung.

Gelung boleh digolekkan di atas lantai atau di atas badan.

Putaran merupakan salah satu ciri-ciri utama peralatan gelung. Putaran


dilakukan dalam tiga jenis satah dalam tiga arah.

Lambungan pada gelung boleh dilakukan dengan satu tangan atau dengan
kedua-dua tangan.

Acara reben merupakan gerakan alatan dalam gimrama yang agak menarik.
Ini adalah kerana reben kelihatan cantik dan menarik serta menyeronokkan.

Pergerakan dengan reben yang baik hendaklah besar, licin dan mempunyai
aliran yang berterusan.

Peralatan yang paling sukar dikendalikan oleh gimnas ialah belantan.

Belantan

Pergerakan bukan simetri

Gelung

Pergerakan simetri

Golekan

Putaran

Lambungan

Reben

240 X

TOPIK 9

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA

Buschner, C. A. (1994). Teaching children movement concepts and skills.


Champaign, IL: Human Kinetics.
Gallahue, D. L. (1996). Developmental physical education for todays children
(3rd ed.). Dubuque, IL: Brown & Benchmark.
Graham, G. (1992). Teaching physical education: Becoming a master teacher.
Champaign, IL: Human Kinetic.
Hopple, C. J. (1995). Teaching for outcomes in elementary physical education:
A guide for curriculum and assessment. Champaign, IL: Human Kinetics.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2000). Sukatan pelajaran pendidikan
jasmani. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.
Sim, L. J. (1993). Siri sukan popular fajar bakti gimrama. Kuala Lumpur: Penerbit
Fajar Bakti

Physical Education: Physical Activity, Sports and Recreation. N. Jersey:


Prentice Hall.