Anda di halaman 1dari 22

CAMPURAN

PEMASARAN
Promosi

Definasi Pengiklanan
Pengiklanan

didefinisikan sebagai
sebarang bentuk persembahan atau
komunikasi berbayar, bersifat tidak
peribadi, yang ditujukan kepada
kumpulan sasaran dengan tujuan
untuk mempromosi, memperkenal
dan meningkatkan atau melariskan
jualan sesuatu produk ,
perkhidmatan ataupun idea oleh
penaja yang dikenalpasti.

MEMBENTUK KEMPEN
PENGIKLANAN

Objektif-objektif Pengiklanan

Menetapkan Belanjawan Pengiklanan

1.

Penentuan belanjawan pengiklanan dipengaruhi oleh lima faktor


berikut:
Peringkat kitaran hayat keluaran

2.

Persaingan dan bilangan pengiklanan (competition and


clutter)

3.

Kekerapan pengiklanan (advertising frequency)

4.

Perbezaan keluaran (product differentiation)

5.

Ciri-ciri pasaran (market characteristics)

PROMOSI JUALAN

1.
2.
3.

Promosi jualan membawa maksud segala rangsangan secara


langsung yang menawarkan insentif ataupun nilai yang lebih ke
atas keluaran melalui desakan jualan, agihan keluaran kepada
pengguna akhir dengan objektif untuk mewujudkan jualan
segera.
Alat untuk menjayakan promosi jualan boleh dibahagikan
mengikut sasaran pasaran seperti berikut:
Promosi jualan pengguna

Promosi jualan perdagangan


Promosi tenaga jualan

Objektif promosi pengguna


Menggunakan promosi jualan pengguna adalah
bertujuan untuk:

menggalakkan pengguna mencuba suatu produk


baru.

()menggalakkan

pengguna untuk meningkatkan


penggunaan dan pembelian produk yang telah
memasuki peringkat matang

()mengekalkan

dan memberi ganjaran kepada


pelanggan yang setia.

Objektif promosi perdagangan


Promosi jualan perdagangan diadakan adalah untuk:

menggalakkan peruncit/pemborong membantu


menjual item-item baru keluaran syarikat
pengeluar
menggalakkan peruncit/pemborong untuk
membantu mengiklankan produk pengeluar
menggalakkan peruncit/pemborong untuk terus
membeli

Objektif promosi tenaga jualan


Objektif tenaga jualan berkemungkinan untuk:

menggalakkan dan meningkatkan sokongan


lebih ramai tenaga jualan terhadap pemsaran
produk atau keluaran baru syarikat.
menggalakkan tenaga jualan agar berusaha
dengan lebih baik

MEMILIH ALAT ATAU TEKNIK PROMOSI


JUALAN YANG BERSESUAIAN

Alat promosi jualan pengguna


a) Sampel
b) Kupon
c) Tawaran pembayaran kembali tunai (cash
refund offers)
d) Tawaran berkembar
e) Promosi di tempat pembelian (point of
purchase/POP)
f) Peraduan, cabutan bertuah , permainan

MEMILIH ALAT ATAU TEKNIK


PROMOSI JUALAN YANG
BERSESUAIAN

Alat promosi jualan perdagangan


menggalakkan para peruncit atau pemborong
untuk membawa sesuatu jenama,
memberikannya ruang peragaan,
mempromosikannya dalam pengiklanan dan
menjualnya kepada pengguna
Peraduan
Diskaun
Tawaran percuma untuk membeli suatu item
pengeluar

Memilih Alat atau Teknik Promosi Jualan yang


Bersesuaian
Alat promosi tenaga jualan
kempen pertandingan
Pakej pelancongan
program-program lain yang dapat
menarik perhatian tenaga jualan
membuat jualan.

PERHUBUNGAN AWAM
Perhubungan awam adalah merupakan aktivitiaktiviti ataupun program-program yang
dijalankan oleh syarikat untuk mendapatkan
kepercayaan, penerimaan pemahaman daripada
orang ramai, serta untuk membina imej
sesebuah syarikat.
perhubungan awam yang boleh dilakukan untuk
mendapatkan publisiti yang positif dan membina
imej koporat yang baik

FUNGSI-FUNGSI PERHUBUNGAN
AWAM

Hubungan akhbar atau wakil akhbar

Publisiti keluaran

Lobi

ALAT-ALAT UTAMA PERHUBUNGAN AWAM


Berita
Ucapan
Peristiwa istimewa
Bahan-bahan bertulis
Bahan-bahan pandang dengar
Bahan-bahan identity korporat spt logo

JUALAN PERIBADI

Ia adalah satu kaedah komunikasi penjualan


yang membolehkan komunikasi dua hala tentang
idea, produk atau perkhidmatan yang
ditawarkan oleh syarikat . Komunikasi berlaku
di antara penjual dengan pengguna dan ia tidak
melibatkan perantaraan media seperti
televisyen, radio, majallah atau akhbar.

JUALAN PERIBADI

TUJUANNYA ADALAH UNTUK .


menjual produk yang dikeluarkan dan mendapat
maklumbalas yang cepat daripada pengguna
tentang idea, produk atau perkhidmatan yang
ditawarkan oleh syarikat

Get Feedback
directly

BILAKAH JUALAN PERIBADI SESUAI


DIGUNAKAN?

Kawasan pasaran sasaran tertumpu


Produk yang dijual mempunyai nilai unit
yang tinggi, agak teknikal atau rumit dan
mungkin memerlukan kepada demonstrasi.
Produk yang dijual merupakan produk yang
perlu disesuaikan mengikut keperluan
pelanggan. Contohnya insuran.

BILAKAH JUALAN PERIBADI


SESUAI DIGUNAKAN?

Produk berada di peringkat pengenalan dalam


kitaran hayat pengeluaran

Organisasi tidak mempunyai kos yang banyak


untuk melaksanakan kempen pengiklanan.

KELEBIHAN JUALAN PERIBADI

Dapat memahami gelagat pelanggan

Komunikasi terus kepada pelanggan

Matlamatnya untuk membuat jualan tercapai.

KELEMAHAN JUALAN PERIBADI

Kesukaran memperolehi jurujual yang mahir


dan cekap

% # @ & !*>?

?????

Kos Yang Tinggi

Tugasan:

Tajuk: Pengiklanan
Sediakan satu iklan yang mempromosi sesuatu
produk/perkhidmatan. Tentukan objektif iklan
dan sasaran iklan anda. Persembahan iklan perlu
disediakan dalam bentuk power point. Anda
dinasihatkan supaya menumpu pada satu jenama
produk sahaja.