Anda di halaman 1dari 10

FAIL MEJA

JAWATAN

: GURU PEMULIHAN KHAS

UNIT

: PEMULIHAN KHAS

SEKOLAH

: SK BUKIT ROKAN (LKTP)

VISI, MISI DAN


OBJEKTIF
SK BUKIT ROKAN (LKTP)

CARTA ORGANISASI
SK BUKIT ROKAN (LKTP)

OBJEKTIF
UNIT PEMULIHAN KHAS

CARTA ORGANISASI
UNIT PEMULIHAN KHAS

SENARAI TUGAS / KUASA


DAN HUBUNGAN PEGAWAI
DENGAN
PENGAWAI-PEGAWAI LAIN

PERATURAN-PERATURAN
PENTADBIRAN

PROSES KERJA

CARTA ALIRAN KERJA

SENARAI SEMAK /
CHECKLIST

SENARAI BORANG

UNDANG-UNDANG
DAN PERATURAN

JAWATANKUASA
YANG DIANGGOTAI

NORMA KERJA

SENARAI TUGAS HARIAN