Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GRAFIK BERKOMPUTER TINGKATAN 5 2016

SMK IBRAHIM FIKRI


21300 KUALA TERENGGANU

MING
GU
1

TARIKH
3-7 Jan

TAJUK/MODUL
PEMBELAJARAN
MODUL 06 : ILUSTRASI

HASIL PEMBELAJARAN & CADANGAN PENTAKSIRAN

AKTIVITI /MODUL PENTAKSIRAN


CATATAN

Mengenali antara muka Macromedia Flash MX.

Menentukan saiz dan warna latar stage.

Memasukkan elemen teks dalam persembahan.

Aktiviti 1: Pengenalan Perisian Adobe Flash CS3

Mengetahui fungsi alatan dalam Macromedia Flash MX.


DAN ANIMASI
RANCANGAN
PELAJARAN
TAHUNAN GRAFIK BERKOMPUTER TINGKATAN 5 2016
MACROMEDIA FLASH
UNIT 1: PENGENALAN
DAN ANTARA MUKA
FLASH CS3

10-14 Jan
UNIT 2: PENETAPAN
CIRI-CIRI ASAS
PERSEMBAHAN

17-21 Jan

UNIT 3: TEKS

UNIT 4 : GRAFIK

24-28 Jan

KMGB 16
Menghasilkan
animasi 2D

Memberikan nama pada scene dan layer.

Aktiviti 1: Saiz dan warna latar stage


Aktiviti 2 : Menamakan scene dan layer
Aktiviti 3 : Menyimpan hasil kerja

Menyimpan hasil kerja dengan nama yang sesuai.

Menambahkan layer baru pada Timeline


Menyunting teks dari segi jenis, saiz ,warna, jajaran dan
kedudukan.
Menambahkan scene baru dalam persembahan.
Melakarkan bentuk asas garafik segi empat, bulatan, segi
tiga dan oval.
Menyisipkan imej dalam persembahan dengan
menggunakan Library.
Menghasilkan animasi pergerakan bagi objek dan teks.
Menghasilkan animasi perubahan warna bagi objek dan
teks.
Menghasilkan animasi perubahan saiz bagi objek dan
teks.
Menghasilkan animasipergerakan secara motion guide.
Menghasilkan animasi mask.

Aktiviti 1: Memasukkan teks


Aktiviti 2: Menyunting teks

Aktiviti 1: Menambah Scene


Aktiviti 2: Melukis Objek Segi Empat
Aktiviti 3 : Melukis Objek Bulat
Aktiviti 4: Melukis Objek Segi Tiga
Aktiviti 5 : Melukis Objek Oval
Aktiviti 6 : Mengubah Suai Warna Objek
Aktiviti 7 : Mengimport dan Menyisip Imej
PPGB 16/1
Menghasilkan animasi pergerakan objek dan teks.
PPGB 16/2
Menghasilkan animasi perubahan warna pada objek dan
teks.
PPGB 16/3
Menghasilkan animasi perubahan saiz pada objek dan teks.
PPGB 16/4
Menghasilkan animasi perubahan bentuk pada objek dan
teks.
PPGB 16/5
Menghasilkan animasi motion guide.

5
6
7
8

10

31 Jan-4 Feb
7-11 Feb
14-18 Feb
21-26 Feb

28 Feb-3 Mac

6-10 Mac

13-17 Mac

PPGB 16/6
Menghasilkan animasi mask.
ULANGKAJI & UJIAN PENGESANAN TOV

UNIT 6: AUDIO

UNIT 6: AUDIO

UNIT 6: AUDIO

Menyediakan rangka persembahan berasaskan audio.


Membina butang navigasi daripada grafik.

Aktiviti 1: Paparan Antaramuka Scene Audio dan


Penghasilan Butang Interaktif

Menyimpan dan menggunakan fail audio dalam Library.


Memasukkan suara latar atau kesan bunyi dalam
persembahan.
Menggunakan arahan action script.

Aktiviti 2: Memasukkan Suara Latar atau Kesan Khas


Aktiviti 3 : Menyisip Arahan Stop

Membina pautan antara butang dengan audio.

Aktiviti 4 : Menyediakan Pautan antara Butang dan Audio


Aktiviti 5 : Menyisip Muzik Latar

Menggunakan audio sebagai muzik latar dalam


persembahan.
Cuti pertengahan penggal 1