Anda di halaman 1dari 2

KERTAS KERJA

TAJUK/PROGRAM: KEMPEN SAYANGI BUKU TEKS 2016


AKTIVITI
Kempen ini akan diisi dengan pelbagai aktiviti yang menggalakkan sikap kerjasama dan
tanggungjawab pelajar dalam penjagaan buku teks. Kempen ini adalah bersifat menyeluruh
(melibatkan guru dan pelajar sesi pagi dan petang) serta berterusan. Aktiviti yang akan
berlangsung untuk mengisi kempen ini ialah:
1. Use, Love, Care
Guru tingkatan dan ahli kelab SPBT akan memantau keadaan buku teks di setiap
kelas, setiap hari sepanjang kempen berlangsung untuk memastikan kualiti buku
teks yang dipinjam sentiasa terjaga. Pelajar yang gagal menjaga buku teks akan
diberikan amaran, dan jika berterusan, tindakan dispilin akan diambil.
2. Bengkel Membalut dan Membaikpulih Buku Teks
Bengkel ini bertujuan menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas dalam
penjagaan buku serta kaedah pemulihannya.
3. Pertandingan Membalut Buku Teks
Setiap kelas Wajib menghantar wakil untuk menyertai pertandingan ini. Kriteria
pertandingan berasaskan kekemasan dan kepantasan membalut

OBJEKTIF
1. Memupuk rasa bersyukur dan bertanggungjawab terhadap harta awam yang
dipinjam.
2. Meningkatkan kualiti dan jangka hayat buku teks agar dapat digunapakai dalam
tempoh yang lama.
PERBELANJAAN
BIL

PERIHAL

PEMBEKAL

PERBELANJAAN

JUMLAH
AMAUN

Perkakasan
membalut
buku

Kelab SPBT SMK


Dato Permaisuri

N/A

N/A

Koperasi SMK
Dato Permaisuri

3 Pemenang x RM 10
(seunit)

RM30.00

(Pembalut
buku, selotep,
gunting,
pemadam,
buku teks)
2

Hadiah

[K.Kerja.KempenSayangiBukuTeks.J/KSPBT.2016][SRZA]

JUMLAH

RM30.00

KESIMPULAN
Adalah diharapkan kempen ini bakal menghidupkan semangat kerjasama dan
tanggungjawab dalam kalangan pelajar dan juga guru dengan menjaga harta intelek sekolah
bersama-sama

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Dilulus dan disah oleh:

(SITI ROZAIDAH BINTI


ZAINALABIDIN)

(RICHARD LAING BIN


ABDULLAH)

(PIEL BIN HJ. ADENG)

Ketua Jawatankuasa SPBT

Guru Penolong Kanan

SMK Dato Permaisuri, Miri

(Hal Ehwal Murid)


SMK Merbau

[K.Kerja.KempenSayangiBukuTeks.J/KSPBT.2016][SRZA]

Pengetua SMK Merbau