Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 5

Tarikh

: 1 September 2015

Masa

: 9.45 10.45 pagi (60 minit)

Kelas

: 5 Wawasan

Bil. Murid

: 29 orang

Tema/ Tajuk

: Menyiasat Alam Fizikal / Haba

Standard Kandungan : 8.1 Suhu dan haba


Standard Pembelajaran : Murid boleh :
8.1.4 Mengitlak bahawa bahan menjadi anas apabila menerima haba dan menjadi sejuk apabila
kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti.
8.1.5 Membuat kesimpulan suhu bahn meningkat apabila menerima haba dan menurun apabila
kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti seperti pemanasan dan penyejukan air.
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1.
2.
3.
4.

Mengenal pasti unit piawai untuk suhu.


Menyatakan unit piawai untuk suhu.
Menyatakan suhu adalah penunjuk darjah kepanasan.
Mengitlak perubahan uhu bahan disebabkan penerimaan dan kehilangan haba

Pengetahuan Sedia Ada :


Murid memahami konsep suhu pada pembelajaran yang lepas
Kemahiran Proses Sains : Memerhati, berkomunikasi, mengelaskan, mendefinisi secara
operasi,mengeksperime
Kemahiran Berfikir : Menghubungkait, menjanakan idea, membuat kesimpulan
Sikap Saintifik dan NIlai Murni : Bekerjasama, disiplin
Sumber Bahan P&P : Bekas air, air panas, ketulan ais, air paip, pemutar roda, nombor,
lembaran kerja

Prosedur Pengajaran dan Pembelajaran :


Fasa/Masa

Isi Kandungan

Orientasi
(5 minit)

Geseran semasa
menggosok tangan
dapat
menghasilkan
tenaga haba.

Haba yang terhasil


dapat dirasai
apabila tangan
yang digosok
menyentuh
bahagian pipi dan
mata.
Pencetusan
idea
(10 minit)

Penstrukturan

Haba adalah satu


bentuk tenaga.

Bahan menjadi

Aktiviti PdP
1. Murid diminta mengangkat
kedua-dua belah tangan dan
menggosok kedua-dua
telapak tangan.
2. Guru memberi arahan untuk
meletakkan tangan yang
telah digosok pada bahagian
muka seperti mata dan pipi.
3. Guru bertanya:
- Apa yang dapat kamu
rasakan pada mata dan
pipi kamu?
Jawapan: Pipi dan mata
terasa panas.
4. Guru memperkenalkan tajuk.
1. Dua orang murid diminta ke
hadapan dan menutup mata.
2. Kedua-dua murid diminta
menyentuh bekas yang
berisi air panas dan sejuk
dan menyatakan apa yang
dirasai.
3. Guru bertanya:
- Apakah bentuk tenaga
yang terdapat dalam
kedua-dua air ini?
Jawapan: Tenaga haba.
- Ramalkan apa yang
akan berlaku apabila air
dibiarkan selama
beberapa minit.
Jawapan: Air panas
menjadi kurang panas
dan air sejuk menjadi
kurang sejuk.

1. Guru mengagihkan bahan kepada


setiap 3 kumpulan dengan

Catatan

KPS: memerhatikan
KB: menghubungkaitkan,
menjanakan idea

KPS: memerhatikan,
meramalkan.
KB: menghubungkaitkan,
menjanakan idea
BBM:
Air panas, Air sejuk
dengan ketulan ais dan
bekas.

KPS: memerhatikan,

Idea
(25 minit)

panas apabila haba


dibekalkan.
Bahan menjadi
sejuk apabila
kehilangan haba.

mendapat air panas dan 3


kumpulan lagi mendapat air dan
ketulan ais.
1. Guru meminta murid
mencatatkan pemerhatian
mereka setelah tempoh lima
minit air dibiarkan.
2. Murid berbincang dengan
bimbingan guru.
3. Murid membuat kesimpulan
dengan bimbingan guru.

membuat hipotesis,
membuat inferens,
mendefinisi secara
operasi,
mengeksperimen
KB: membuat inferens,
membuat hipotesis
KM: menggunakan dan
mengendalikan peralatan
Sains dengan betul,
menyimpan peralatan
dan bahan sains dengan
betul dan
selamat,membersihkan
peralatan sains dengan
cara yang betul.
BBM: Bekas air, ketulan
air, air panas.
Nilai : minat dan bersifat
ingin tahu terhadap alam
sekeliling, bekerjasama

Aplikasi Idea
(15 minit)

Penceritaan situasi:

Murid diminta untuk menjawab


situasi yang diceritakan oleh guru.

Air ais akan


kehilangan haba
dan suhunya
menurun setelah
dibiarkan selama
sejam.

Refleksi
(5 minit)

Guru memasang
video animasi
Larva.

KPS: memerhatikan,
meramalkan, membuat
inferens
KB: menghubungkaitkan,
membuat kesimpulan
Nilai: bekerjasama,
sistematik

Murid diminta membuat rumusan


berdasarkan situasi dengan
mengaitkan dengan tajuk yang
diajar pada hari ini.

Nama : _________________________________________________

KB: Membuat
kesimpulan

__________________________________________________
Kelas

: _____________________

Tarikh

:_____________________

1. Tujuan :
______________________________________________________________________
2. Pemboleh ubah :
Dimalarkan
______________________________________________________________________

Dimanipulasi
______________________________________________________________________

Bergerak balas
______________________________________________________________________

3. Hipotesis
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________