Anda di halaman 1dari 4

PERATURAN BILIK

SAINS
KUMPUL AN 2

PERKAR
A YANG
PERLU
DIPATU
HI

Masuk dengan
Bersihkan radas
kebenaran guru
dan susun
selepas guna
Beratur sebelum
Mengikat rambut
masuk bilik
dengan kemas
Membuka
Sains
Buku Teks Sains
cermin dan
Jalankan aktiviti
Tahun 4
menghidupkan
mengikut arahan
kipas
guru
Susun
dan
Buang sisa
PERATUR
kemas bilik
pepejal ke dalam
AN BILIK
Sains sebelum
bakul sampah
keluar
SAINS
Laporkan
Buang sisa cecair
Buku Teks Sains
kemalangan,
ke dalam sinki
Tahun 5
kecederaan dan
dengan air paip
kerosakan
yang mengalir
Basahkan bahan
kepada guru
Nyalakan penunu
yang terbakar
Bunsen
sebelum dibuang
menggunakan
ke dalam
pemetik apiGunakan alat tong sampah makmal.9f.com/peraturan-bilikpertolongan
sains
cemas dengan
bantuan guru

PERKAR
A YANG
DILARA
NG

Makan dan
minum
Bergurau dan
berlari
Menghidupkan
Mengeluarkan
penunu Bunsen
peralatan Sains
menggunakan
tanpa kebenaran
selain pemetik
guru
api
Berpindah
tempat duduk
tanpa kebenaran
guru

PERATUR
AN BILIK
SAINS

Buku Teks Sains


Tahun 4

Hidu atau sentuh


bahan tanpa
kebenaran guru
Buku Teks Sains
Tahun 5

Membawa beg
Membiarkan
ke dalam bilik
rambut tidak
Sains
diikat
Mengendalikan
peralatan atau Menggunakan
peti pertolongan
bahan Sains
tanpa kebenaran cemas tanpa
makmal.9f.com/peraturan-bilikkebenaran guru
guru
sains

SEKIAN, TERIMA KASIH