Anda di halaman 1dari 15

Jawab semua soalan.

Tulis jawapan anda di ruang jawapan yang di sediakan dalam kertas soalan ini.
Soalan 1
( a)

Rajah menunjukkan perbezaan kawasan pada lidah manusia.

Berdasarkan rajah 1.1, tuliskan abjad yang betul pada kotak yang diberi.

Bahagian

Jenis makanan

Coklat

Peria

Ikan kering

[3 markah]

(b)

Padankan organ deria dengan rangsangan


Organ

Rangsangan

6 Markah

Soalan 2. Rajah di bawah menunjukkan keratan rentas struktur kulit

(a) Tuliskan P, Q dan R di dalam kotak yang disediakan untuk menunjukkan fungsi bagi
setiap struktur.
i.
ii.
iii.

Untuk mengesan sentuhan ringan


Untuk mengesan tekanan
Untuk mengesan sakit
[ 3 markah]

(b) Lengkapkan carta aliran untuk menunjukkan laluan impuls melalui saraf setelah
suatu rangsangan dikesan oleh kulit.

Effektor
( untuk bergerakbalas)

[ 3 markah]
(c) Seorang doktor sedang menyuntik pesakitnya di bahagian badan seperti yang
ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Kulit seorang dewasa membentuk 15% - 20% daripada jumlah berat badannya. Kulit
merupakan pelindung antara sistem dalaman badan dan persekitaran. Terdapat lebih
daripada 3 juta reseptor sakit pada keseluruhan badan maknusia termasuklah kulit, oto
dan organ dalaman. Setiap bahagian badan mempunyai tahap kepekaan yang berbeza
terhadap rangsangan yang diterima.

(i)

(ii)

Mengapakah doktor memberi suntikan pada bahagian atas lengan seorang pesakit ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
[ 3 markah]
Apakah organ deria yang membantu orang buta membaca dengan menggunakan
simbol tulisan Braille?
___________________________________________________________________
[ 1 markah]

10 Markah
Soalan 3.
(a) Rajah di bawah menunjukkan struktur telinga manusia.

C
B

Pada rajah di atas, tandakan ( ) pada abjad yang betul untuk menunjukkan organ organ
yang terlibat dalam mekanisma pendengaran.
[ 3 Markah]
(b) Tandakan ( ) fungsi bahagian yang berlabel B

Memperkuatkan getaran bunyi


Menyalurkan gelombang bunyi ke gegendang telinga
Menukarkan getaran bunyi kepada impuls saraf
Menghantar getaran bunyi ke jendela bujur
[ 3 Markah]

(c)

Mira berasa pening apabila dia berpusing dengan laju beberapa pusingan seperti
yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Terdapat salur yang berisi cecair di dalam telinga anda. Cecair di dalamnya
bergerak apabila anda bergerak, memaklumkan otak tentang kedudukan badan
anda. Apabila anda berpusing, cecair itu turut berpusing. Cecair it uterus
berpusing sehingga anda berhenti. Otak anda meyangka anda masih berpusing,
maka anda akan beraa semua benda bergerak dalam bulatan sehingga cecair itu
berhenti bergerak.

Tandakan ( ) organ dalam telinga yang bertanggungjawab kepada kejadian ini.

[ 1 markah]

(d) Seorang budak telah mengalami jangkitan kuman pada bahagian X telinga kanannya
dan disahkan oleh doktor akan cacat kekal pada bahagian itu.

(i)

Ramalkan apakah kekurangan yang akan dirasainya kesan daripada


kecacatan ini.

___________________________________________________________________
[ 1 markah]
(ii)
Cadangkan satu cara untuk mengatasi kecacatan ini.
___________________________________________________________________
[ 1 markah]
(e) Sekumpulan pendaki gunung Kinabalu telah diberi taklimat agar bercakap atau
mengunyah ketika berada di puncaknya. Pada pendapat anda, mengapakah pendaki
tersebut di arah berbuat demikian. Jawapan anda mesti berkait dengan salah satu
struktur telinga.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
[ 1 markah]

10 Markah
Soalan 4: Kaji gambar foto di bawah. Nyatakan sifat cahaya yang menyebabkan imej
permandangan kelihatan di dalam air.

(a) Nyatakan sifat cahaya berdasarkan pemerhatian anda di atas


___________________________________________________________________
[ 1 markah]
(b) Gariskan sinar pantukan bagi sinar cahaya di bawah.

[ 1 markah]

(c) Perhatikan rajah yang ditunjukkan di bawah.

Berdasarkan ciri-ciri cahaya yang ditunjukkan, terangkan mengapa sudu didalam


gelas yang mengandungi air kelihatan bengkok
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
[ 1 markah]
(d) Perhatikan situasi yang ditunjukkan di bawah. Selepas mencuba beberapa kali,
budak lelaki itu masih belum dapat menangkap ikan tersebut.

i.

Mengapakah budak lelaki itu berasa sukar untuk menangkap ikan?


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
[ 2 markah]

ii.

Lukiskan imej ikan dalam rajah di atas bagi menunjukkan kedudukan ikan yang
dilihat oleh budak lelaki itu.
[ 1 markah]

6 Markah

Soalan 5: Baca petikan ini

Apabila bahan kimia dari makanan atau bahan-bahan lain masuk ke dalam hidung,
bahan-bahan ini melarut ke dalam mukus dan merangsang sel-sel deria. Kemudian
sel-sel deria menghantar impuls saraf ke otak. Otak mentafsirkan impuls dan
memberitahu kita bau tersebut.
(a) Lengkapkan carta yang berikut untuk menunjukkan laluan impuls saraf untuk
mengesan bau.

10

Bahan kimia memasuki hidung

Bahan kimia melarut ke dalam __________________

Bahan kimia merangsang __________________

Sel sel deria menghasilkan __________________

Impuls saraf dihantar ke otak.

[ 3 markah]
(b) Terangkan cadangan bagaimana melindungi hidung dan deria bau anda.
i.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
ii.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
[ 2 markah]
(c) En. Hashim bekerja di sebuah kilang membuat cat. Semasa dia bekerja dia akan
menghidu bau cat yang menyengitkan. Apakah risiko yang dialami oleh En. Hashim
jika dia bekerja di kilang itu untuk tempoh yang lama.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
[ 1 markah]

6 Markah

Soalan 6 : Baca petikan di bawah ini

11

Objek dapat dilihat apabila objek memantulkan cahaya yang mengenainya. Cahaya akan
bergerak dan memasuki kornea. Kornea akan membiaskan cahaya ke gelemair dan
gelemair akan membiaskan cahay ke anak mata. Anak mata akan mengawal jumlah cahaya
yang memasuki kanta mata. Kanta mata pula akan memfokuskan sinar cahaya ke retina
melalui gelemaca. Kemudian gelemaca akan membiaskan sinar cahaya ke retina yang peka
cahaya. Di retina, imej yang songsang akan terbentuk. Impuls saraf daripada retina akan
dihantar ke otak melalui saraf optik. Otak akan mentafsir impuls saraf dan memberitahu apa
yang dilihat oleh pemerhati.
(a) Lengkapkan laluan mekanisma penglihatan dari objek ke otak

Objek

(iii)

(i)

Gelemair

Kanta Mata

Retina

Saraf Optik

(ii)

Otak.
[ 3 markah]

12

(b) Hayati sering membaca di dalam bilik kurang cahaya. Apakah yang berlaku pada

penglihatan jika aktiviti ini berterusan pada jangka masa panjang?


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
[ 1 markah]

(c) Rajah di bawah menunjukkan satu kecacatan yang biasa di alami oleh rakyat
Malaysia.

Cadangkan bagaimana masalah ini dapat di atasi. Terangkan jawapan anda.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
[ 2 markah]

6 Markah

Soalan 7:
(a) Suhana telah menjalankan satu eksperimen mengenai gerakbalas tumbuhan. Sebuah
piring petri mengandungi anak benih bercambah telah dimasukkan ke dalam sebuah

13

kotak hitam bertutup seperti rajah di bawah. Kotak ini hanya mempunyai satu lubang
sahaja dan anak benih ini disiram setiap hari.

Selepas beberapa minggu, Suhana telah mendapati perubahan pada anak benih
bercambah tersebut. Lukiskan arah pertumbuhan anak benih tersebut pada rajah di bawah.
[ 1 markah]

(b) Rajah di

bawah

menunjukkan sebuah pasu telah terbalik dan terbiar untuk 4 minggu.

14

Sebelum

(i)

Selepas 4 minggu

Berdasarkan rajah, apakah rangsangan yang mempengaruhi gerakbalas

tumbuhan tersebut selepas 4 minggu?


___________________________________________________________________
[ 1 markah]
(ii)
Nyatakan dua bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap
rangsangan?
___________________________________________________________________
[ 2 markah]
(c) Rajah di bawah menunjukkan satu gerakbalas tumbuhan.

Bincangkan kepentingan gerakbalas tersebut kepada kemandirian tumbuhan.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
[ 2 markah]

6 Markah

15