Anda di halaman 1dari 7

BAHAGIAN A

5. Boniface mempertahankan diri


Untuk Soalan 1 hingga Soalan 10 , bulatkan daripada dituduh oleh rakanya dengan
jawapan yang betul. cara ______________

A. mengemukakan bukti
1. Orang beragama Kristian menjadikan B. berbual kosong
______________ sebagai amalan. C. bertumbuk dengan rakan yang
menuduhnya
A. Mendengar khutbah di gereja pada setiap D. merayu kepada rakanya supaya
hari Ahad. jangan menyebarkan tuduhan
B. Sujud di hadapan kitab suci Granth Sahib tersebut
C. Sujud di hadapan patung Buddha
D. Membasuh kaki sebelum memasuki kuil 6. Rajin dan usaha tangga _________
A. ke syurga
2. Mengapakah kita tidak boleh B. kejayaan
memperkecilkan amalan dan larangan C. kelemahan
penganut agama lain ? D. kebosanan
A. Supaya masyarakat hidup dalam keadaan
aman dan makmur 7. Pakaian yang sesuai dipakai ketika
B. Supaya kita menjadi kaya menghadiri majlis rasmi
C. Supaya kita boleh membanggakan diri adalah ________________
D. Supaya kita akan menjadi terkenal A. pakaian yang seksi
B. seluar pendek dan tshirt
3.”Membaca Amalan Mulia” C. baju tidur
Apakah kepentingan membaca? D. pakaian pejabat atau formal
A. Membolehkan kita menghina orang yang
susah. 8. Cara kita unutk menghargai anggota
B. Menjadikan diri sombong dan tidak keluarga kita antaranya ialah______
bergaul dengan orang lain. A. sentiasa membantu dan mendoakan
C. Menjadikan diri seseorang itu berilmu dan kesejahteraan mereka
boleh membantu orang lain B. sentiasa membuat masalah dengan
D. Menjadikan seseorang itu lemah mereka
menghadapi hidup C. mendoakan mereka supaya hidup
susah
4. Manakah yang tidak benar ? D. hanya bersama mereka ketika
senang dan meninggalkan mereka
A. Memastikan gambar dalam bahan bacaan ketika susah.
dapat memberikan faedah.
B. Elakan diri daripada memilih bahan 9 Raju pergi ke kuil untuk
bacaan yang mempunyai unsur lucah dan Bersembahyang. Apakah agama Raju?
ganas.
C. Memastikan bahan bacaan yang dipilih A. Islam
sesuai dengan aktiviti yang akan B. Kristian
dilaksanakan. C. Buddha
D. Mencari bahan bacaan yang mempunyai D. Hindu
gambar yang tidak senonoh.
10. Yang berikut ialah akibat penyalahgunaan dadah, kecuali ________________

A. Ketagihan yang melampau


B. Mendapat jangkitan HIV
C. Mula melakukan jenayah
D. Mendapat penghormatan dari masyarakat

( 10 markah )
____________________________________________________________________________

BAHAGIAN B
GARISKAN JAWAPAN YANG BETUL

1. Pakaian ( moden, tradisional ) dipakai apabila menghadiri majlis perkahwinan.


2. Bercakaplah dengan ( kuat, perlahan) apabila menghadiri majlis pengebumian.
3. Sebagai tuan rumah di satu majlis, Encik Joseph (melayan, memukul) semua tetamu yang
hadir di majlis itu.
4. Kita dilarang membuat (senyap, bising) ketika upacara keagamaan sedang dijalankan.
5. Perbuatan yang melanggar adat dan budaya akan (membanggakan, menyinggung) perasaan
tuan rumah.
6. Segeralah minta (diri, maaf) jika tidak sengaja menumpahkan air di atas meja.
7. Jika ternampak kecurian di kawasan kediaman kita segeralah (memberitahu,menolong)
pihak berkuasa.
8. Jangan (melawan,melihat) ibu bapa kita kerana merekalah kita dapat hidup di dunia ini.
9. Dadah adalah (kebanggaan,musuh) negara.
10. Sentiasa memberikan (perintah,pertolongan) terhadap orang yang dalam kesusahan.

(10 markah)

BAHAGIAN C
ISIKAN TEMPAT KOSONG BERDASARKAN JAWAPAN YANG TELAH DIBERI.
akad rata minuman pembelajaran pembelajaran
lucah amalan Kristian masyarakat keganasan
penagihan pendapat gejala Perjanjian ketenteraman
AIDS pemerhatian HIV makanan laman

1. Bagi penganut agama Islam, __________ nikah merupakan ____________ wajib yang

perlu dilakukan.

2. Bagi penganut agama _________ upacara ”_________” di gereja adalah wajib bagi kedua-

dua pengantin

3. Layari __________web yang boleh mendatangkan faedah kepada kamu dan pastikan ia

dapat membantu dalam ______________ kamu di sekolah.

4. Laman web yang dilayari hendaklah bebas dari unsur __________ dan ___________.

5. Memberikan kasih sayang yang sama _______ bermaksud berlaku adil dalam memberikan

_____________ terhadap anak-anak.

6. _________ ialah sejenis penyakit yang disebabkan oleh sejenis virus yang disebut _______.

7. Masalah __________ dadah merupakan ____________ yang mengancam negara kita .

8. Jangan menerima ___________ dan minuman daripada ___________ yang tidak dikenali.

9. Sebagai seorang anggota ___________, kita bertanggungjawab menjaga __________ di

tempat tinggal kita.

10. Elakan diri daripada memperkecilkan _________ atau __________ orang lain.

(20 markah)

BAHAGIAN D
JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH
Bernandez melayan saudara mara yang datang ke rumahnya dengan ikhlas.

a) Berdasarkan petikan ayat di atas nyatakan tiga contoh amalan Bernandez melayan saudara
mara dengan ikhlas.
I. ___________________________________________________________________

II. ___________________________________________________________________

III. ____________________________________________________________________

b) Nyatakan tiga kesan kepada saudara mara Bernandez setelah dilayan dengan ikhlas oleh
Bernandez sekeluarga.
I. ___________________________________________________________________

II. ___________________________________________________________________

III. ___________________________________________________________________

(6 markah)

c) Terangkan sumbangan individu di bawah.

1) Guru2

_______________________________________________________________________

2) Polis

________________________________________________________________________

3) Bomba

_______________________________________________________________________

4) Ketua Kampung

______________________________________________________________________

(4 markah) mkb

Anda mungkin juga menyukai