Anda di halaman 1dari 3

SK SACRED HEART, MELAKA.

MINIT MESYUARAT UNIT BANTUAN KALI PERTAMA 2016


_______________________________________________________________
Tarikh
Hari
Masa
Tempat
Kehadiran

Tidak Hadir

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

4 Februari 2016
Khamis
1.40 petang
Bilik Mesyuarat
5/5 orang
Pn. Lim Siew Peng
Pn. Nor Suhana Sejarta
Pn. Norhaswati Hamzah
Pn. Hasliza Askan
Pn. Asiah Gabil

Tiada

(Pengerusi)

BIL. AGENDA / PERKARA


1.0

Ucapan Pengerusi
1.1 Pengerusi mengalu-alukan kedatangan semua guru dan merakamkan ucapan
ribuan terima kasih atas kesudian semua guru yang hadir ke mesyuarat kali
pertama bagi tahun 2016 ini.
Tindakan : Makluman Semua

2.0

Pembentangan dan Pengesahan Minit Mesyuarat


2.1
Cadangan
:
Pn. Norhaswati Hamzah
2.2
Disokong oleh
:
Pn. Hasliza Askan
Tindakan : Makluman Semua

3.0

4.0

Perkara Berbangkit
3.1
Tiada
Tindakan : Makluman Semua
Perancangan Sub Unit
4.1
Unit Rancangan Makanan Tambahan (RMT)
4.1.1 Mesyuarat telah memutuskan bahawa ilangan murid Tahun 1 hingga
Tahun 6 yang mendapat bantuan RMT bagi tahun 2016 adalah seramai
15 orang. Bilangan murid Tahun 1 2016 ialah 2 orang.
4.1.2 Senarai nama murid yang diperakukan lulus ada di Lampiran 1. Muridmurid dipilih berdasarkan APDM 2016.
4.1.3 Makanan RMT diberi kepada murid pada waktu rehat persekolahan
pada jam 10.10 10.40 pagi.
4.1.4 Kadar bantuan RMT ialah RM 2.50 sehari. 10 menu telah dipilih
daripada 20 men yang telah diluluskan oleh Kementerian Kesihatan
Malaysia.
Tindakan : Ketua Unit RMT
1

4.2

Projek Susu 1 Malaysia (PS1M)


4.2.1 Masih menunggu surat daripada pihak Kerajaan Malaysia.
Tindakan : Ketua Unit PS1M

4.3

Unit Kebajikan
4.3.1 Sekolah telah membuat kutipan Tabung Sumbangan kepada Nur Jannah
daripada Tahun 4 Bestari kerana kematian bapanya. Hasil sumbangan
tersebut berjumlah RM 215.00 dan telah diserahkan kepada ibu beliau.
4.3.2 Bantuan daripada Tabung Amanah Pendidikan Melaka (TAPEM) masih
belum dikeluarkan daripada Kerajaan Negeri Melaka. Rosebeth
daripada Tahun 6 Bestari telah dicalonkan oleh sekolah untuk
menerima bantuan tersebut.
4.3.3 Unit Kebajikan sekolah akan memilih murid kategori Akhlak Terpuji
untuk bantuan Biasiswa Tzu-Chin Tahun 2016.
Tindakan : Ketua Unit Kebajikan

4.4

Unit Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)


4.4.1 Murid yang layak telah menerima buku teks pada penghujung Tahun
2015. Manakala, murid Tahun 6 diminta untuk mengambil buku teks
pada 30 Disember 2015.
4.4.2 Seramai 7 orang murid Bukan Warganegara tidak layak untuk
menerima buku teks. Mereka diminta untuk membeli buku teks masingmasing. Murid tersebut seperti jadual berikut:
Bil
.
1
2
3
4
5
6
7

Nama Murid
Weijie Y. Abetong
Priyanka Mary Fletcher
Grace Toluwlupe
Trisha Macy De Asis
Bree Chue Mc Callum
Makeila
Nor Shahira Abdullah

Tahun
1 Bijak
2 Bestari
2 Bestari
4 Bestari
5 Bijak
5 Bijak
6 Bijak

4.4.3 Guru dimaklumkan bahawa murid yang berpindah masuk dan keluar
diwajibkan membawa buku teks mereka.
4.4.4 Pentadbir diminta memaklumkan kepada semua guru kelas sekiranya
terdapat murid yang ingin berpindah ke sekolah lain agar membawa
buku teks dan buku aktiviti mereka.
4.4.5 Murid diingatkan agar membalut buku teks masing-masing kerana
pemeriksaan mengejut akan dijalankan. Sekiranya terdapat murid yang
masih belum membalut buku teks mereka, tindakan keras akan
dikenakan.
Tindakan : Makluman Semua
4.5

Unit Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM)


4.5.1 Permohonan untuk Tahun 1 dan murid cicir 2016 akan dibuka mulai 11
Februari hingga 4 Mac 2016. Gur kelas akan dimaklukan kelak untuk
tindakan lanjut.
2

5.0

Tindakan : Ketua Unit KWAPM


Hal-hal Lain
5.1
Seramai 3 orang murid yang layak untuk menerima bantuan RMT tetapi tidak
diperakukan lulus kerana mereka tidak menyerahkan borang RMT mengikut
masa yang ditetapkan. Murid tersebut ialah Nursaira Bt Mawar (6 Bestari), Nur
Hidayah Bt Mawar (3 Bijak) dan Nursafirah Bt Mawar (1 Bijak).
Tindakan : Makluman Semua

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.30 petang.

Pencatat,
NOR SUHANA BINTI SEJARTA