Anda di halaman 1dari 19

IPRE

Institutul pentru Politici i Reforme Europene

ANALIZ TEMATIC
privind procesul de implementare a angajamentelor
Republicii Moldova n domeniul Agriculturii i Dezvoltrii
Rurale n conformitate cu Acordului de Asociere RM-UE
(octombrie 2014 martie 2016)

Autor: Ruslan Codreanu,


moderator politici reforma serviciului public
Institutul pentru Politici i Reforme Europene (IPRE)

*Prezenta analiz a fost elaborat cu suportul Slovak Aid Asistena Oficial pentru Dezvoltare a Republicii Slovace n
cadrul Proiectului Monitorizarea Implementrii Acordului de Asociere RM-UE. Opiniile reflectate de autor nu reprezint
n mod neaprat opinia oficial a Slovak Aid sau a Ambasadei Slovaciei n Republica Moldova.

IPRE, 19 aprilie 2016

www.ipre.md info@ipre.md 022 78 89 89 Chiinu, str. Vasile Alecsandri 87, MD 20191

IPRE

Institutul pentru Politici i Reforme Europene

Cuprins:
REZUMAT ..................................................................................................................................... 3
EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................. 5
INTRODUCERE .............................................................................................................................. 7
1. ANGAJAMENTELE ASUMATE DE CTRE GUVERN N CADRUL ACORDULUI DE ASOCIERE RMUE.8
2. NIVELUL DE REALIZARE A ACTIVITILOR PENTRU ATINGEREA ANGAJAMENTELOR PREVZUTE
N CADRUL CAPITOLULUI 12 AL ACORDULUI DE ASOCIERE ............................................................ 9
3. GRADUL DE TRANSPUNERE A DIRECTIVELOR I REGULAMENTELOR UE N LEGISLAIA
NAIONAL ................................................................................................................................ 15
CONCLUZII I RECOMANDRI ..................................................................................................... 18

www.ipre.md info@ipre.md 022 78 89 89 Chiinu, str. Vasile Alecsandri 87, MD 20192

IPRE

Institutul pentru Politici i Reforme Europene

REZUMAT
Principalele angajamente asumate a fi realizate de ctre Guvernul Republicii Moldova n
domeniul agricultur i dezvoltare rural, sunt prevzute n Capitolul 12 al Titlului IV al
Acordului de Asociere RM-UE (AA), precum i n Anexa VII la acelai Capitol. n acelai timp,
Planul naional de aciuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova
Uniunea European pentru perioada 2014-2016, indic msurile ce urmeaz a fi realizate n
perioada respectiv pentru implementarea corespunztoare a angajamentelor asumate.
Evaluarea, dup aproximativ un an i jumtate de la aprobarea Planului de aciuni, a
nivelului de realizare a msurilor planificate, precum i a nivelului de transpunere a
Regulamentelor i Directivelor UE n legislaia naional, ne permite nelegerea progresului
obinut de ctre Guvern n perioada respectiv, precum i care sunt restanele n procesul de
implementare. Concluzia principal formulat ca urmare a analizei efectuate, este c gradul de
realizare a angajamentelor asumate la Capitolul agricultur i dezvoltare rural, este unul
foarte sczut.
n partea ce se refer la nivelul de realizare a msurilor pentru implementarea celor 8
angajamente prevzute n Capitolul 12, n cazul a 4 angajamente, msurile de implementare au
fost realizate cu ntrziere, n cazul unui angajament msurile au fost realizate n termen, iar
pentru 3 angajamente, msurile de implementare sunt n proces de realizare.
n cazul nivelului de transpunere a legislaiei i instrumentelor UE n 2015, situaia celor
11 Regulamente i 2 Directive planificate a fi transpuse n perioada analizat este urmtoarea:
- msurile planificate n cazul a 6 Regulamente nu au fost realizate;
- pentru 1 Regulament msurile au fost realizate cu ntrziere;
- transpunerea a 2 Regulamente a fost aprobat doar de ctre Guvern urmnd a fi
aprobat i de ctre Parlament;
- 1 Regulament a fost transpus anterior aprobrii Planului de aciuni;
- n cazul unui Regulament, nu exit nici o informaie referitor la gradul de transpunere
a acestuia;
- 1 Directiv a fost transpus anterior aprobrii Planului de aciuni, pe cnd n cazul celei
de-a doua, nu exist nici o informatie referitor la careva realizri.
Reieind din cele menionate, putem concluziona c este necesar o concentrare a
tuturor eforturilor att a Parlamentului, Guvenului, precum i a celorlalte autoriti publice
responsabile, pentru a depi restanele existente. Acest fapt poate fi realizat prin:
1. Identificarea cauzelor tergiversrii procesului de implementare i eliminarea acestora
pentru deblocarea procesului respectiv;
2. Scoaterea din umbr a domeniului agricultur i dezvoltare rural i ncluderea
acestui subiect pe agenda reformelor prioritare discutate n cadrul reuniunilor dintre
Guvern i Parlament;

www.ipre.md info@ipre.md 022 78 89 89 Chiinu, str. Vasile Alecsandri 87, MD 20193

IPRE

Institutul pentru Politici i Reforme Europene

3. mbuntirea nivelului viitor de planificare n special inndu-se cont de necesitatea


stabilirii unui termen exact de realizare a anumitor activiti pentru care la etapa
actual lipsete termenul de realizare, precum i de necesitatea de a stabili un set
minim de activiti necesare a fi realizate n cadrul anumitor angajamente, i n
dependen de realizarea acestora, s fie clar dac angajamentul respectiv a fost sau
nu atins.

www.ipre.md info@ipre.md 022 78 89 89 Chiinu, str. Vasile Alecsandri 87, MD 20194

IPRE

Institutul pentru Politici i Reforme Europene

EXECUTIVE SUMMARY
The main commitments of the Moldavian Government in the field of Agriculture and Rural
Development are set out in the Chapter nr. 12 of the Title IV of the EU-Moldova Association
Agreement (AA) and in the Annex VII of the same Chapter. At the same time, the National Action
Plan for the implementation of the EU Moldova Association Agreement for the period 2014-2016,
indicates the measures to be realized in this period for the proper implementation of those
commitments.
The evaluation after about one and a half years from the approval of the Action Plan, of the
level of realization of the planned measures and the level of transposition of the EU Regulations and
Directives into the national legislation, allows us to understand the progress achieved by the
Government during this period and what are the backlogs in the implementation process. The main
conclusion made as a result of this analysis, is that the degree of achievement of commitments
undertaken in the field of Agriculture and Rural Development, is very low.
In the part referring to the level of realization of the measures for implementation of the 8
commitments set out in the Chapter 12, for 4 commitments, the measures were implemented latter
than it was planned, for one commitment measures were implemented in time, and for 3
commitments implementing measures are still in the process of implementation.
In case of the level of transposition of EU legislation and instruments in 2015, the situation of
the 11 Regulations and 2 Directives planned to be implemented in this period is as follows:
- the measures planned for 6 Regulations were not implemented;
- for 1 Regulation, the measures were implemented latter than it was planned;
- transposition of 2 Regulations was only approved by the Government and has to be also
approved by the Parliament;
- 1 Regulation was implemented prior to the approval of the Action Plan;
- in the case of 1 Regulation, there is not any available information regarding the level of its
transposition;
- 1 Directive was transposed prior to the approval of the Action Plan, while in the case of the
second Directive, there is no information on any achievements.
Based on the abovementioned, we conclude that there is a need to focus all the efforts of both
the Parliament and the Government, as well as the efforts of other public authorities in order to
overcome the existing backlogs. This can be achieved by:

www.ipre.md info@ipre.md 022 78 89 89 Chiinu, str. Vasile Alecsandri 87, MD 20195

IPRE

Institutul pentru Politici i Reforme Europene

1. Identifying the main causes of the delay in the implementation process and their removal in
order to unblock the implementation process;
2. The inclusion of the field of Agriculture and Rural Development in the agenda of priority
reforms, discussed at the meetings between the Government and Parliament;
3. Improvement of the planning process particularly taking into account the need to establish
an exact term of realizing certain activities for which at present this deadline is missing and also the
necessity to establish a minimum set of activities needed to be carried out under certain
commitments, and depending on their achievement, to understand whether the commitment was
reached or not.

www.ipre.md info@ipre.md 022 78 89 89 Chiinu, str. Vasile Alecsandri 87, MD 20196

IPRE

Institutul pentru Politici i Reforme Europene

INTRODUCERE

Aprobarea de ctre Guvern la 7 octombrie 2014 a Planului naional de aciuni pentru


implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova Uniunea European pentru perioada
2014-2016, chiar dac Acordul de Asociere nc nu era intrat n vigoare, a semnificat nu doar
un semnal ferm c autoritile moldoveneti i propun s depun toate eforturile necesare
pentru apropierea ct mai grabnic de familia european, dar i a pus n faa autoritilor
statului un set complex de msuri ce urmau a fi implemntate corespunztor pentru atingerea
acestui deziderat.
Prezenta analiz, i propune drept scop elucidarea gradului de implementare n perioada
octombrie 2014 martie 2016, a msurilor de implementare identificate pentru componenta
agricultur i dezvoltare rural. Realizrile obinute n perioada de referin vor fi grupate n 2
categorii:
1. Gradul de realizare a msurilor de implementare a angajamentelor prevzute la
Capitolul 12 al Acordului de asociere n raport cu perioada de realizare planificat;
2. Nivelul de transpunere a Regulamentelor i Directivelor UE ce se conin n Anexa VII
la Capitolul 12 al AA, planificate a fi transpuse pn la momentul realizrii acestei
cercetri .
La baza prezentei analize au stat datele disponibile public, precum documentele de
planificare strategic ale Parlamentului i Guvernului, rapoartele plasate pe paginile web ale
autoritilor de resort, n special Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare, platforma de
monitorizare a Planului naional de aciuni pentru implementarea acordului de asociere RM-UE
pentru anii 2014-20161, precum i actele naionale adoptate de autoritile publice
responsabile.

https://monitorizare.gov.md/reports/Raport%20PNAAA.html

www.ipre.md info@ipre.md 022 78 89 89 Chiinu, str. Vasile Alecsandri 87, MD 20197

IPRE

Institutul pentru Politici i Reforme Europene

1. ANGAJAMENTELE ASUMATE DE CTRE GUVERN N CADRUL ACORDULUI DE


ASOCIERE RM-UE
Prevederile ce se refer la angajamentele Guvernului Republicii Moldova de a promova
dezvoltarea agricol i rural, ndeosebi prin apropierea treptat a politicilor i a legislaiei
naionale de cele comunitare, sunt stipulate n Capitolul 12 a Titlului IV a Acordului de Asociere
RM-UE (AA), precum i n Anexa VII a aceluiai Capitol. Reieind din coninutul Capitolului 12,
cooperarea dintre pri prevede realizarea urmtoarelor angajamente:
(a) facilitarea nelegerii reciproce a politicilor de dezvoltare agricol i rural;
(b) consolidarea capacitilor administrative la nivel central i local, n planificarea, evaluarea
i punerea n aplicare a politicilor n conformitate cu reglementrile i cu cele mai bune practici
ale UE;
(c) promovarea modernizrii i a caracterului durabil al produciei agricole;
(d) schimbul de cunotine i de bune practici referitoare la politici de dezvoltare rural
pentru a promova bunstarea economic a comunitilor rurale;
(e) mbuntirea competitivitii sectorului agricol i a eficienei i a transparenei pieelor;
(f) promovarea unor politici n domeniul calitii i a mecanismelor lor de control, n special
indicaiile geografice i agricultura ecologic;
(g) diseminarea cunotinelor ctre productorii agricoli i promovarea serviciilor de
informare public a acestora, precum i
(h) consolidarea armonizrii aspectelor abordate n cadrul organizaiilor internaionale la care
prile sunt membre.
Pentru atringerea acestora, autoritile moldoveneti au prevzut realizarea unui ir de
activiti concrete care au fost ncorporate n cadrul Planului naional de aciuni pentru
implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova Uniunea European pentru anii
2014-2016 (PNAAA) adoptat prin Hotrrea Guvernului nr.808 din 07 octombrie, 2014. Planul
de aciuni este instrumentul principal n baza cruia sunt implementate prevederile AA, precum
i n baza cruia este urmrit progresul i se raporteaz asupra mersului realizrii activitilor
planificate. Acesta, include att activiti planificate pentru atingerea angajamentelor asumate
n cadrul fiecrui capitol n parte, precum i lista Directivelor i Regulamentelor UE ce urmeaz
a fi transpuse n legislaia naional n procesul de implementare a acordului. Astfel, pentru a
avea o imagine clar vis-a-vis de progresul nregistrat de ctre autoritile Republicii Moldova
n implementarea prevederilor Capitolului supus analizei, n continuare vor fi examinate
consecutiv:
a) nivelul de realizare a activitilor planificate acestora fiindu-le atribuit unul din
calificativele: n proces de realizare, realizat, realizat cu ntrziere, sau nerealizat; 2
b) gradul de transpunere a Directivelor i Regulamentelor UE n legislaia naional.

Dup cum observm n ultimul timp, n multe cazuri n cadrul a astfel de analize, se observ o tendin a autorilor de a
atribui calificative de genul realizat parial. n opinia noastr, astfel de calificative nu pot i nu trebuie s fie
acceptabile pe motiv c acestia doar contribuie la o potenial distorsionare a imaginii reale, fr ns a aduce careva
beneficii analizelor efectuate.

www.ipre.md info@ipre.md 022 78 89 89 Chiinu, str. Vasile Alecsandri 87, MD 20198

IPRE

Institutul pentru Politici i Reforme Europene

2. NIVELUL DE REALIZARE A ACTIVITILOR PENTRU ATINGEREA ANGAJAMENTELOR


PREVZUTE N CADRUL CAPITOLULUI 12 AL ACORDULUI DE ASOCIERE
nainte de a trece la examinarea n detaliu a Planului de aciuni i a determina progresul
obinut n realizarea angajamentelor din domeniul agriculturii i dezvoltrii rurale, considerm
oportun evidenierea a cel puin dou aspecte, care dei nu constituie subiectul de baz al
prezentei analize, n opinia noastr sunt foarte importante i anume:
Pentru realizarea prevederilor din Acordul de asociere nu sunt stabilite careva limite
temporale. Astfel, reieind din condiiile generale c Acordul de Asociere este un tratat
internaional care va crea un cadru de cooperare ntre Republica Moldova i statele
membre UE i este semnat pe un termen nelimitat, putem presupune c perioada de
realizare a angajamentelor asumate va fi de asemenea una nelimitat;
n pofida faptului c este destul de voluminos, nu este nici pe departe clar dac
aciunile incluse n Planul de aciuni pentru anii 2014-2016, sunt suficiente pentru a
putea considera c un angajament prevzut n Acordul de asociere i preluat n Planul
de aciuni, a fost cu succes realizat.
Reieind din cele menionate, constatm situaia c indiferent de numrul de aciuni
realizate pentru fiecare angajament n parte, permanent ar putea exista percepia sau
interpretarea c ceva mai lipsete sau nu a fost realizat corespunztor, pentru ca acesta s
poat fi considerat atins. Prin urmare, considerm c pentru perioadele ulterioare de
planificare, autoritile RM ar trebui s atrag atenia asupra acestui subiect i s ncerce s
stabileasc un termen limit sau un set minim de cerine clare, care ar indica c
angajamentele prevzute n cadrul fiecrui Capitol al AA pot fi considerate realizate.
n cazul de fa, analiza efectuat se va concentra pe examinarea nivelului de realizare a
activitilor planificate pentru fiecare prevedere a AA n raport cu termenul planificat pentru
realizare, fr ns a evalua gradul de realizare a angajamentului n ansamblu.
a)

facilitatea nelegerii reciproce a politicilor de dezvoltare agricol i rural;

Pentru realizarea angajamentului respectiv n PNAA a fost prevzut elaborarea i


aprobarea pn la sfritul anului 2014, a Planului de aciuni privind implementarea Strategiei
naionale de dezvoltare agricol i rural a Republicii Moldova pentru anii 2014-2020. Este de
menionat c nc n primul Semestru al anului 2014, proiectul Planului de aciuni respectiv era
deja elaborat, n luna iulie 2014 acesta fiind remis instituiilor relevante pentru avizare. Cu
toate acestea, dei la momentul elaborrii PNAAA (octombrie 2014), Planul de aciuni pentru
implementarea Strategiei de dezvoltare agricol i rural era practic finalizat, aprobarea de
facto a acestuia s-a realizat prin Hotrrea Guvernului nr. 742 din 21 octombrie 2015, adic cu
o ntrziere de aproximativ un an.

www.ipre.md info@ipre.md 022 78 89 89 Chiinu, str. Vasile Alecsandri 87, MD 20199

IPRE

Institutul pentru Politici i Reforme Europene

(b) consolidarea capacitilor administrative la nivel central i local, n planificarea,


evaluarea i punerea n aplicare a politicilor n conformitate cu reglementrile i cu
cele mai bune practici ale UE;
n cazul acestui angajament, din cele patru aciuni care au fost planificate, doar pentru
una din ele a fost stabilit un termen concret de realizare (Trimestrul III, 2014). Ne referim aici
la aciunea privind elaborarea i implementarea planului de instruire i seminare cu privire la
planificarea evalurii i implementrii politicilor n conformitate cu regulamentele i bunele
practici n UE. Reieind din informaia disponibil la acest subiect, putem meniona c MAIA a
elaborat planuri de instruire semestriale a angajailor Ministerului Agriculturii i Industriei
Alimentare pentru toat perioada de referin. Astfel, pe parcursul anului 2014, 85 funcionari
MAIA au participat la 55 cursuri de instruire, inclusiv 12 cursuri de instruire cu privire la
politici. De asemenea, pe parcursul anului 2015, funcionarii MAIA au participat la 20 de
cursuri de instruire, vizite de studiu pentru transfer de experien pe tematice conexe politicilor
de dezvoltare rurale (funcionarea politicii agricole comune, sistemul de consiliere agricol
rural, agricultura i dezvoltarea rural n UE, etc), fiind instruite 44 persoane sau 50% din
totalul angajailor MAIA. Cu toate acestea, n viziunea noastr nu poate fi vorba despre
realizarea corespunztoare a prezentei aciuni n contextul n care nu este indicat nimic
referitor la participarea reprezentanilor autoritilor locale n cadrul instruirilor respective, etc.
Doar planul intern de instruire al MAIA nu poate fi suficient pentru a considera ca aciunea a
fost pe deplin realizat.
n contextul activitii de dezvoltare instituional a Ageniei de Intervenii i Pli n
Agricultur n vederea alinierii la standardele europene pentru acreditarea ageniilor de pli,
au fost realizate mai multe aciuni. Astfel, n perioada de referin personalul AIPA a beneficiat
de 7 activiti de preluare a practicilor europene prin intermediul mecanismului TAIEX, precum
i a fost elaborat i aprobat proiectul Twinning Consolidarea capacitilor Ageniei de
Intervenie i Pli pentru Agricultur din Moldova pentru aplicarea normelor i standardelor UE
de gestionare a schemelor de sprijin DRA. n prezent, se colecteaz ofertele care ulterior vor
fi evaluate i selectat oferta rii partenere. Se preconizeaz ca proiectul s demareze n
toamna acestui an. Cu toate acstea, reieind din termenul de realizare continuu, calificativul
atribuit acestei aciuni este n proces de realizare.
Acelai calificativ va fi atribuit i ultimei aciuni din cadrul acestui angajament care se
refer la implementarea Strategiei naionale de dezvoltare agricol i rural a Republicii
Moldova pentru anii 2014-2020 i a Planului de aciuni al acesteia i care la fel are termenul de
realizare continuu. Reieind din faptul c Planul de aciuni a fost aprobat de Guvern doar la
sfritul anului 2015, este dificil de cuantificat ceea ce s-a reuit s se realizeze n cadrul
acestei aciuni pn la momentul realizrii prezentei analize.

www.ipre.md info@ipre.md 022 78 89 89 Chiinu, str. Vasile Alecsandri 87, MD 201910

IPRE

(c)

Institutul pentru Politici i Reforme Europene

promovarea modernizrii i a caracterului durabil al produciei agricole;

Realizarea acestui angajament decurge cu o ntrziere excesiv. n PNAAA a fost inclus n


calitate de msur de implementare a angajamentului n cauz Creterea investiiilor n
modernizarea lanului agroalimentar i furajer, inclusiv conformarea cu cerinele UE privind
sigurana i calitatea alimentelor, pentru care a fost stabilit un termen de implementare
continuu. n acelai timp, n Planul de aciuni al MAIA pentru anul 2015, au fost planificate opt
aciuni ce urmau a fi realizate n cadrul acestei msuri, dintre care pn la sfritul anului a fost
realizat doar una singur. De asemenea, aciunea privind crearea unui sistem de alert
referitor la sigurana produselor alimentare, inclusiv accesarea Sistemului Rapid de Alert
pentru Alimente i Furaje al UE (SRAAF), planificat pentru decembrie 2014 i transferat
ulterior pentru 2015, a fost aprobat de ctre Guvern doar n luna februarie 2016 i n prezent
se afl n proces de examinare n Parlament.
(d) schimbul de cunotine i de bune practici referitoare la politici de dezvoltare
rural pentru a promova bunstarea economic a comunitilor rurale;
Creterea calitii nvmntului, a cercetrilor i serviciilor de extensiune n sectorul
agroalimentar, inclusiv facilitarea sistemelor de informare a fost stabilit drept msur
prioritar pentru realizarea acestui angajament n 2015. Astfel, pot fi observate realizri n
partea ce ine de elaborarea Curriculumului modular/pe discipline la programele de formare
profesional pe specialiti, unde au fost elaborate i aprobate 187 de programe, precum i n
ceea ce privete elaborarea calificrilor la programele de formare profesional tehnic
postsecundar, unde au fost elaborate i validate opt calificri. De asemenea, continu
implementarea n trei colegii a proiectului ceh de dezvoltare i cooperare Perfecionarea
programelor de viticultur i vinificaie n colegiile agricole din r. Moldova, planificat pe
perioada 2014-2017. n luna iunie 2015, un grup de profesori din colegiile implicate au
efectuat o vizit de studiu la instituiile similare din domeniu din Cehia.
La segmentul de dezvoltare a serviciilor de extensiune rural, printre realizrile de baz
putem meniona c a fost confirmat Lista prestatorilor de Servicii (35) i 12 propuneri de
miniproiecte cu caracter demonstrativ, pentru care a fost iniiat implementarea n anul 2015.
De asemenea, au fost aprobate procedurile de selectare i implementare a activitilor cu
caracter demonstrativ pentru anul 2016, care au drept scop rspndirea informaiei utile i
practice pentru fermieri, transfer de cunotine noi (know how), favorizarea avansrii nivelului
tehnologic urmat de sporirea productivitii pe sub-sectoarele economiei naionale i veniturilor
productorilor agricoli i antreprenorilor rurali. Reieind din cele menionate, se poate afirma
c, aciunile planificate n 2015 n cadrul acestui angajament au fost realizate.

www.ipre.md info@ipre.md 022 78 89 89 Chiinu, str. Vasile Alecsandri 87, MD 201911

IPRE

Institutul pentru Politici i Reforme Europene

(e) mbuntirea competitivitii sectorului agricol i a eficienei i a transparenei


pieelor;
Pentru mbunrirea competitivitii sectorului agricol, n PNAAA, n calitate de msur
de implementare a fost stabilit facilitarea accesului la pieele de capital, de inputuri i
producie pentru agricultori, cu termen de implementare continuu. La acest capitol, n perioda
de referin Guvernul a reuit s negocieze i s obin asisten extern prin intermediul mai
multor programe i proiecte menite s ofere o susinere important pentru creterea
competitivitii n sectorul agroalimentar. Ne referim aici la:
Programul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural pentru rile din
vecintatea Uniunii Europene (ENPARD) 2015-2017, cu un buget total de 64 milioane
EUR;
Proiectul Livada Moldovei, finanat de Banca European de Investiii, cu un buget total
de 120 milioane EUR;
Creditul de asisten acordat de Guvernul Republicii Polone, cu un buget total de 100
milioane EUR;
Programul Rural de Rezilien Economica Climatic Incluziv (IFAD VI), finanat din
sursele IFAD, n valoare total de 26 milioane USD;
Proiectul Agricultura competitiv cu un buget total de 28,4 mln USD, pentru perioada
2012-2017;
Acordul de finanare suplimentar dintre Republica Moldova i Asociaia Internaional
pentru Dezvoltare n vederea realizrii proiectului Agricultura competitiv (Credit nr.
5639-MD) n sum de 12 milioane USD.
Este ns de menionat c efectele concrete sau beneficiile oferite sectorului agricol prin
implementarea acestor programe i proiecte vor fi observate doar pe parcursul anilor urmtori
i depind n mare msur de capacitile autoritilor de a gestiona fondurile respective.
O alt activitate pe care Guvernul o prezint n permanen drept msur eficient de
susinere a sectorului agricol, este susinerea pe care acesta o ofer productorilor n
efectuarea
investiiilor pe diverse domenii, prin intermediul mijloacelor fondului de
subvenionare a sectorului agricol. Cu toate acestea, n decursul ultimilor ani, susinerea
oferit prin intermediul fondului de subvenionare este una destul de nensemnat n condiiile
n care majoritatea mijloacelor financiare se cheltuie pentru plata datoriilor din anii precedeni
i mai puin pentru activiti de investiii, modernizare, procurare de tehnic modern, etc. n
cazul acestui angajament, calificativul oferit va fi cel de: n curs de realizare.
(f) promovarea unor politici n domeniul calitii i a mecanismelor lor de control, n
special indicaiile geografice i agricultura ecologic;
n cadrul acestui angajament, PNAAA prevede ase msuri de implementare dintre care
patru urmau a fi implementate pn la sfritul anului 2015, iar dou sunt cu termen continuu.

www.ipre.md info@ipre.md 022 78 89 89 Chiinu, str. Vasile Alecsandri 87, MD 201912

IPRE

Institutul pentru Politici i Reforme Europene

Astfel, n perioada de referin a fost aprobat de Guvern i prezentat Parlamentului spre


adoptare proiectului de lege pentru modificarea i completarea Legii nr. 66-XVI din 27.03.2008
privind protecia indicaiilor geografice, denumirilor de origine i specialitilor tradiionale
garantate. De asemenea, prin ordinul MAIA nr. 149 din 04.08.2015 fost aprobat Regulamentul
cu privire la nregistrarea i omologarea Caietului de sarcini pentru atestarea produciei cu
denumiri de origine, indicaii geografice i specialiti tradiionale garantate. Ambele
documente au fost elaborate i aprobate cu ntrziere, n special n cazul primului proiect
nefiind clar cnd acesta va fi aprobat de ctre Parlament pentru a putea intra n vigoare.
Nu a fost finalizat pn la moment elaborarea proiectului hotrrii de Guvern pentru
implementarea Legii nr. 115 din 2005 cu privire la producia agroalimentar ecologic,
modificat i completat conform prevederilor Regulamentelor CE, care a fost planificat a fi
elaborat nc n trimestrul II, 2015. De asemenea, este depit termenul pentru elaborarea a
dou acte normative naionale pentru transpunerea regulamentelor europene privind producia
ecologic i etichetarea produselor ecologice.
Pentru sprijinirea practicilor de gestionare a terenurilor agricole, a apei, precum i a
msurilor de adaptare i atenuare a efectelor schimbrilor climatice, n perioada de referin,
au fost organizate seminare raionale cu temele: "Consolidarea terenurilor agricole", "Msuri i
tehnologii de combatere a eroziunii solului n condiiile fiecrui raion, precum i "Aspecte ce in
de posesia i folosina resurselor funciare, forestiere, de ap i piscicole. De asemenea, n
cadrul proiectului Bncii Mondiale Agricultura Competitiv, n luna iulie, 2015 a fost lansat
concursul pentru programul III de granturi post-investiionale destinate managementului
durabil al terenurilor, care vine s motiveze financiar agricultorii s participe la procesul de
restabilire ecologic a terenurilor prin aplicarea msurilor de protecie a solurilor n cadrul
practicilor agricole. Cu toate acestea, nu sunt dispoibile careva date care ar indica numrul de
beneficiari a astfel de granturi, precum i suprafeele restabilite.
Rezumnd tot ce a fost obinut pn la momentul efecturii acestei analize, putem
concluziona c realizrile Guvernului n cadrul acestui angajament sunt nesemnificative,
puinele activiti iniiate nefiind duse pn la capt, totodat fiind depii n totalitate termenii
de realizare a acestor activiti.
(g) diseminarea cunotinelor ctre productorii agricoli i promovarea serviciilor
de informare public a acestora;
Pentru realizarea angajamentului respectiv, pentru anii 2014-2016, PNAAA prevede doar
o singur msur de implementare i anume Acordarea sprijinului pentru crearea i
dezvoltarea rural i serviciilor n agroturism, nefiind specificat i un termen concret de
implementare. n perioada de referin, n contextul elaborrii proiectului de lege pentru
modificarea i completarea Codului funciar au fost propuse un ir de modificri ce in de acest
compartiment care ar permite amplasarea obiectivelor de infrastructur turistice rurale

www.ipre.md info@ipre.md 022 78 89 89 Chiinu, str. Vasile Alecsandri 87, MD 201913

IPRE

Institutul pentru Politici i Reforme Europene

(structuri de primire turistic cu funcii de cazare i de servire a mesei (pensiuni turistice,


pensiuni agroturistice, campinguri)) n localitile rurale pe terenurile cu destinaie agricol,
fr a se considera excluderea acestor terenuri din circuitul agricol. Totodat, Regulamentul de
subvenionare pentru anul 2015, a inclus un domeniu nou de subvenionare Sporirea
investiiilor n infrastructura fizic i cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv n infrastructura
aferent ntreprinderilor agricole plasate n extravilan, cu scopul de a stimula domeniul
respectiv. Cu toate acestea, informaii privind numrul de beneficiari, precum i numrul
afacerilor de acest gen iniiate n perioada respectiv, nu sunt publicate. Calificativul
angajamentului respectiv este n curs de realizare.
(h) consolidarea
armonizrii
aspectelor
internaionale la care prile sunt membre.

abordate

cadrul

organizaiilor

n cadrul prezentului angajament, au fost planificate dou aciuni cu termenul de


realizare trimestrui I, 2015. n raportul privind implementarea PNAAA, MAIA menioneaz c
ambele aciuni au fost realizate prin aprobarea de ctre Guvern n iunie, 2015 a Reglementrii
Tehnice Organizarea pieii vitivinicole. Prin urmare, aciunile respective au fost realizate cu o
ntrziere de aproximativ trei luni.

www.ipre.md info@ipre.md 022 78 89 89 Chiinu, str. Vasile Alecsandri 87, MD 201914

IPRE

Institutul pentru Politici i Reforme Europene

3. GRADUL DE TRANSPUNERE A DIRECTIVELOR I REGULAMENTELOR UE N


LEGISLAIA NAIONAL
Adiional msurilor de implementare analizate n seciunea anterioar, Acordul de
Asociere RM-UE, menioneaz c Republica Moldova se angajeaz s i apropie progresiv
legislaia de legislaia UE i alte instrumente internaionale (Regulamente i Directive) n
anumii termeni concrei. Anexa VII a Capitolului 12 din Titlul IV al AA, indic exact care sunt
Regulamentele i Directivele UE ce urmeaz a fi transpuse n legislaia naional, precum i
termenul de trenspunere a acestora. Astfel Anexa VII indic n total necesitatea transpunerii a
26 Regulamente dintre care 15 n termen de 4 ani, 10 n termen de 5 ani i 1 n termen de 3
ani de la intrarea n vigoare a AA, precum i 20 de Directive dintre care 13 n termen de 5 ani,
2 n termen de 3 ani i 5 n termen de 4 ani de la intrarea n vigoare a AA.
n PNAAA pentru perioada 2014-2016, Guvernul a planificat transpunerea n legislaia
naional a 19 Regulamente i 2 Directive. O analiz a nivelului de realizare la acest moment
poate fi realizat asupra a 11 Regulamente i 2 Directive, pentru care drept termen de
realizare au fost planificate Semestrele I i II ale anului 2015.
1.
Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecia
indicaiilor geografice i a denumirilor de origine ale produselor agricole i alimentare termen
de realizare Semestrul I, 2015.
n conformitate cu PNAAA, urmeaz a fi transpus prin modificarea Legii nr. 66-XVI din 27
martie 2008 privind protecia indicaiilor geografice, denumirilor de origine i specialitilor
tradiionale garantate. Proiectul de modificare a Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 a fost
aprobat de Guvern abia n februarie 2016, ulterior fiind remis Parlamentului pentru examinare.
n consecin, nu este clar cnd aciunea respectiv va fi finalizat.
2.
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a
unei organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite
produse agricole (Regulamentul unic OCP), partea privind indicaia geografic a vinurilor din
Partea II Titlul II Capitolul I termen de realizare Trimestrul I, 2015.
Pentru transpunerea acestuia a fost planificat elaborarea i aprobarea Regulamentului
de organizare a pieei vinicole. Prin Hotrrea Guvernului nr. 356 din 11 iunie, 2015 a fost
aprobat Reglementarea Tehnic Organizarea pieii vitivinicole, astfel aciunea fiind realizat
cu o ntrziere de aproximativ 3 luni.
3.
Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comun a
pieei vitivinicole n ceea ce privete programele de sprijin, comerul cu rile tere, potenialul
de producie i privind controalele n sectorul vitivinicol, i anume titlul V - Controalele n
sectorul vitivinicol termen de realizare Semestrul II, 2015.
n cazul acestui Regulament, Guvernul a adus explicaii privind existena deja a unor
astfel de prevederi n legislaia naional, n consecin nefiind planificat nici o activitate
adiional n acest sens.

www.ipre.md info@ipre.md 022 78 89 89 Chiinu, str. Vasile Alecsandri 87, MD 201915

IPRE

Institutul pentru Politici i Reforme Europene

4.
Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind
specialitile tradiionale garantate din produse agricole i alimentare termen de realizare
Semestrul I, 2015.
La fel ca i n cazul Regulamentului prevzut la Pct.1 de mai sus, acesta urma a fi
transpus prin modificarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecia indicaiilor
geografice, denumirilor de origine i specialitilor tradiionale garantate i deci situaia privind
gradul de realizare este similar.
5.
Trei Regulamente i anume: Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din
28 iunie 2007 privind producia ecologic i etichetarea produselor ecologice, Regulamentul
(CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producia ecologic i etichetarea
produselor ecologice n ceea ce privete producia ecologic, etichetarea i controlul i
Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului n ceea ce privete regimul de
import al produselor ecologice din ri tere,cu termen de realizare Semestrul II, 2015,
urmau a fi transpuse printr-o singur msur de implementare: Modificarea Hotrrii
Guvernului nr. 149 din 10 februarie 2006 Pentru implementarea Legii cu privire la producia
agroalimentar ecologic. Dei termenul deja este depit, proiectul respectiv pn la acest
moment nc nu a fost finalizat pentru a fi aprobat de ctre Guvern.
6.
Regulamentul (CE) nr. 1295/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind importul
de hamei din ri tere cu termen de realizare Semestrul I, 2015.
n scopul transpunerii acestuia a fost planificat elaborarea i aprobarea unei hotrri de
Guvern referitor la acest subiect, care ns pn n prezent nu a fost aprobat.
7.
Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 i (CE)
nr.1182/2007 ale Consiliului n sectorul fructelor i legumelor cu termen de realizare
Semestrul I, 2015. Toate dispoziiile din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 snt aplicabile,
inclusiv anexele, cu excepia titlului III i a titlului IV din acest regulament.
Msura planificat pentru a fi realizat n acest caz a fost elaborarea i promovarea
modificrilor la Hotrrea Guvernului nr. 929 din 31 decembrie 2009 Cu privire la aprobarea
Reglementrii tehnice Cerine de calitate i comercializare pentru fructe i legume proaspete,
care ns nu a fost aprobat pn la moment.
8.
Regulamentul (CE) nr. 445/2007 al Comisiei din 23 aprilie 1997 de stabilire a
anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2991/94 al Consiliului de stabilire a
standardelor pentru grsimile tartinabile i a Regulamentului (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului
privind protecia denumirilor laptelui i produselor lactate folosite pentru comercializare cu
termen de realizare Semestrul I, 2015.
n acest caz transpunerea Regulamentului urma a fi realizat prin elaborarea i
promovarea unei hotrri de Guvern, ns informaii referitor la careva activiti ntreprinse n
acest sens, nu sunt disponibile.
9.
Regulamentul (CE) nr. 273/2008 al Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind metodele de

www.ipre.md info@ipre.md 022 78 89 89 Chiinu, str. Vasile Alecsandri 87, MD 201916

IPRE

Institutul pentru Politici i Reforme Europene

analiz i evaluare calitativ a laptelui i a produselor lactate cu termen de realizare


Semestrul II, 2015.
Pentru transpunerea Regulamentului a fost planificat adoptarea unei hotrri de Guvern
privind reglementrile de calitate a laptelui materie prim i a produselor lactate, care ns
pn la acest moment nu a fost aprobat.
10. Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea
seminelor de plante furajere, cu termne de realizare Semestrul I, 2015.
Aceasta urma a fi transpus prin elaborarea i adoptarea modificrilor la Hotrrea
Guvernului nr. 836 din 11 noiembrie 2011 Pentru aprobarea Cerinelor privind calitatea i
comercializarea seminelor de plante furajere. Din informaia existent, putem meniona c
Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminelor de
plante furajere a fost transpus n legislaia intern prin Hotrrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 836 din 11 noiembrie 2011 Pentru aprobarea Cerinelor privind calitatea i
comercializare seminelor de de plante furajere, precum i prin Hotrrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 136 din 24 februarie 2014 cu privire la modificarea i completarea Hotrrii
Guvernului nr. 836 din 11 noiembrie 2011.
11. Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea
materialului forestier de reproducere cu termne de realizare Semestrul I, 2015.
Pentru transpunerea acesteea, a fost planificat elaborarea i aprobarea hotrrii de
Guvern privind comercializarea materialului forestier de reproducere, ns nu este disponibil
nici o informaie care ar indica careva aciuni sau progrese n transpunerea Directivei.

www.ipre.md info@ipre.md 022 78 89 89 Chiinu, str. Vasile Alecsandri 87, MD 201917

IPRE

Institutul pentru Politici i Reforme Europene

CONCLUZII I RECOMANDRI
Prezenta analiz i-a propus drept scop elucidarea nivelului de implementare a
angajamentelor asumate de ctre Guvern n Planul naional de aciuni pentru implementarea
Acordului de Asociere Republica Moldova Uniunea European pentru perioada 2014-2016.
Pentru realizarea acestui exerciziu, analiza s-a axat pe dou aspecte principale i anume
realizarea msurilor de implementare a angajamentelor prevzute la Capitolul 12 al Acordului
de Asociere i nivelul de transpunere a Regulamentelor i Directivelor UE ce se conin n Anexa
VII la Capitolul 12 al AA.
La componenta msuri pentru implementarea celor 8 angajamente prevzute n Capitolul
12 al AA, n cazul a 4 angajamente, msurile de implementare au fost realizate cu ntrziere, n
cazul unui angajament msurile au fost realizate n termen, iar pentru 3 angajamente,
msurile de implementare sunt n proces de realizare.
Cu referire la gradul de transpunere de ctre Guvernul RM a legislaiei i instrumentelor
UE n 2015, din cele 11 Regulamente i 2 Directive planificate a fi transpuse n perioada
analizat, msurile de implementare pentru 6 Regulamente nu au fost realizate, pentru unul
din ele au fost realizate cu ntrziere, 2 au fost planificate a fi realizate prin modificarea Legii
nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecia indicaiilor geografice, denumirilor de origine i
specialitilor tradiionale garantate, i n acest sens, proiectul de modificare a fost aprobat cu
ntrziere doar de ctre Guvern i remis Parlamentului fr a fi clar cnd va fi adoptat. n cazul
Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008, Guvernul a adus explicaii
privind existena deja a unor astfel de prevederi n legislaia naional, n consecin nefiind
planificat nici o activitate adiional n acest sens. De asemenea, n cazul unui Regulament,
nu exit nici o informaie referitor la gradul de transpunere a acestuia. Cu referire la cele 2
Directive, pentru una din ele Guvernul a adus explicaii privind includerea anterior aprobrii
PNAAA a unor prevederi similare n legislaia naional, pe cnd n cazul celei de-a doua nu
exist nici o informatie referitor la careva realizri. n consecin, putem meniona c concluzia
general ce poate fi formulat ca urmare a acestui exerciiu este c nivelului de implementare
este unul foarte sczut i chiar i n cazul unor aciuni care au fost realizate, acestea au fost
realizate cu destul ntirziere. Prin urmare, dac intenia autoritilor responsabile este de a
schimba situaia nu prea plcut existent n prezent, este necesar o concentrare a tuturor
eforturilor att a Parlamentului, Guvenului, precum i a altor autoriti responsabile, pentru a
depi restanele existente.
n contextul la cele menionate, vom meniona c n ultima vreme se observa o tot mai
mare colaborare dintre Parlament i Guvern care are drept scop lichidarea restantelor din AA i
impulsionarea reformelor necesare. n consecin, la nceputul lunii martie, a fost elaborat o
foaie de parcurs3 care reprezint o list consolidat de msuri, angajamente i termene de
implementare a aciunilor n vederea depirii provocrilor i tergiversrilor existente. Cu toate
acestea, analizind foaia de parcurs a crei termen de implementare este 31 iulie, 2016, vedem
c cu toate ca exista o multime de probleme n implementarea masurilor ce deriva din

http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/2433/language/en-US/Default.aspx

www.ipre.md info@ipre.md 022 78 89 89 Chiinu, str. Vasile Alecsandri 87, MD 201918

IPRE

Institutul pentru Politici i Reforme Europene

componenta agricultur i dezvoltare rural, acest Capitol lipsete n totalitate de pe aceast


list de prioriti. Prin urmare, recomandarea este de a revizui sau completa ct mai urgent
posibil lista prioritilor deja agreate, pentru a oferi sectorului agricultur i dezvoltare rural
atenia cuvenit, pentru a evita nrutirea i n continuare a situaiei la acest capitol.
n procesul de realizare a prezentei analize, s-a constatat c evaluarea gradului de
implementare a angajamentelor asumate de ctre Republica Moldova n cadrul Acordului de
Asociere, este destul de dificill, dat fiind faptul c n majoritatea cazurilor nu este prevzut un
termen concret de realizare a acestora, precum i din cauza c indiferent de numrul msurilor
de implementare prevzute pentru fiecare angajament, nu este clar dac acestea sunt
suficiente pentru a considera realizat angajamentul respectiv. Prin urmare, propunem ca
pentru perioadele ulterioare de planificare, autoritile RM s atrag atenia asupra acestui
subiect i s ncerce s stabileasc un termen limit sau un set minim de cerine clare, care ar
indica c angajamentele prevzute n cadrul fiecrui Capitol al AA pot fi considerate realizate.

www.ipre.md info@ipre.md 022 78 89 89 Chiinu, str. Vasile Alecsandri 87, MD 201919