Anda di halaman 1dari 2

SULIT

SA 204
Dunia Seni
Visual

Nama :

Tahun : ...

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ARA


PENTAKSIRAN SEMESTER 1

DUNIA SENI VISUAL


TAHUN 2
1 JAM 30 MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 4 tajuk.


2. Pilih satu tajuk sahaja.
3. Tuliskan Nama, Kelas dan Nombor Soalan di belakang kertas lukisan pada
sudut kanan atas.
4. Lukiskan tajuk yang dipilih pada kertas lukisan yang telah disediakan oleh
pihak sekolah pada tarikh peperiksaan.
5. Sila bawa semua bahan dan peralatan melukis sendiri.

Kertas soalan ini mengandungi 2 halaman bercetak

Pilih satu tajuk sahaja.

1. Berbekalkan imaginasi anda yang kreatif, hasilkan satu corak rekaan pada kertas
lukisan menggunakan teknik tiupan. Bawa alatan dan bahan sendiri.
2. Hasilkan satu corak lipatan dan guntingan untuk dijadikan hiasan pada dinding. Bawa
alatan dan bahan anda sendiri.
3. Gambarkan robot pada masa akan datang. Lukis robot pada masa akan datang
berbekalkan daya imaginasi anda. Anda boleh mewarnakan robot tersebut
menggunakan crayon atau warna pensil dengan menggunakan teknik tiupan. Bawa
alatan dan bahan anda sendiri.
4. Hasilkan satu topeng muka haiwan kesukaan anda. Gunting topeng muka haiwan
tersebut. Anda tidak perlu menebuk atau memasang tali pada topeng tersebut.
Warnakan topeng tersebut dengan menggunakan warna pensel atau crayon. Bawa
alatan dan bahan sendiri.

Kertas Soalan Tamat

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

( PN SITI NAZIRAH BT JAAFAR )


Guru Dunia Seni Visual Tahun 2
Disahkan oleh :

( PN SITI NAZIRAH BT JAAFAR )


Ketua Panitia Pend.Seni Visual

( Encik Azhar Bin Mardzuki )


Penolong Kanan 1,
SK Sungai Ara