Anda di halaman 1dari 6

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1.

bo

6.

se

mut =

2.

le

bah =

7.

hu

jan =

3.

ko

lam =

8.

la

lat =

4.

bu

sut =

9.

ge
+ bi + ra
m

5. ma

du

6.

tak =

ka

la

bola

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.


1.

bo

6.

se

2.

le

7.

hu

3.

ko

8.

la

4.

bu

9.

ge
+ bi +
m

5. ma

6.

ka

sut

la

lat

bola

mut

bah

ra

lam

tak

jan

du

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.


1.

bo

la

bola

6.

mut =

2.

bah =

7.

jan =

3.

lam =

8.

lat =

4.

sut =

9.

5.

du

6.

tak =

bu

+ bi + ra

la

se

le

ge
m

ko

ka

hu

ma

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.


1.

bo

la

bola

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

6.

hujan

busut

gembira

semut

madu

kolam

lebah

lalat

katak

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.


1.

bo

la

bola

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

6.

Padankan ayat tersebut. Kemudian, tulis ayat


lengkap.
1.

Katak itu

manis.

2.

Rasa madu

warna hijau.

3.

Kolam itu

di dalam busut.

4.

Semut tinggal

ada ikan.

5.

Lalat itu

sedang terbang.

1.
2.
3.
4.
5.